Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Ministrica Irena Šinko na slavnostni seji združenja hmeljarjev izpostavila pomen sodelovanja

  Ministrica Irena Šinko se je ob 60. dnevu hmeljarjev v Braslovčah v organizaciji Združenja hmeljarjev Slovenije, občine Braslovče in Turističnega društva Braslovče, udeležila slavnostne seje združenja. Na tradicionalni prireditvi je bilo predstavljeno delo aktualnega hmeljarskega starešine in princese ter njuna naslednika.

 • Državni sekretar dr. Darij Krajčič ponovno na ogledu del na kraških požariščih

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je sestal s predstavniki Zavoda za gozdove (ZGS) in predstavniki družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG). Pogovor je tekel o napredku pri delu, ki je bilo na požarišču narejeno od obiska pred devetimi dnevi in preverjanju dogovorjenega. Ogledali so si tudi potek del na požariščih.

 • Pojasnilo o odvozu povoženih živali s cest in železnice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da je bila zaradi nemotenega odvoza povoženih živali s cest in železnic sprejeta odločitev, da se zagotovi odvoz teh živali v okviru javne veterinarske službe.

 • Pojasnilo glede balzamičnega kisa in Pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline

  Slovenija (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) je 2. 12. 2020 v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 poslala v notifikacijo na Evropsko komisijo osnutek Pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline. Predlog novega pravilnika je pripravila zaradi manjše spremembe, ki se nanaša na standardizacijo kisa. Namen notifikacije (javne obravnave) tehnične zakonodaje v pripravi je preprečevanje ovir v trgovini na ozemlju EU.

 • Ministrica Irena Šinko s predstavniki Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk

  Ministrica Irena Šinko se je sestala s predsednikom krovne politične organizacije za čezmejno sodelovanje Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Bernardom Sadovnikom. Sestanka sta se udeležila tudi predstavnik Skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic zbornični svetnik Marjan Čik in predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti gospa Marinka Mader Tscherteu. Gostje so ministrici predstavili delo in razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem, s poudarkom na kmetijstvu.

 • Slovenski finalisti za evropski natečaj “Rural Inspiration Awards 2022”

  Natečaj “Rural Inspiration Awards” (Nagrade za navdihujoče podeželske projekte), ki letos poteka pod geslom Prihodnost so mladi, že četrto leto organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja. Namen natečaja je povečanje prepoznavnosti politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) k dolgoročni viziji podeželja ter spodbuditi izmenjavo znanja in mreženje med zainteresiranimi deležniki na podeželju. V nadaljnji izbor na evropskem nivoju je Slovenija poslala 8 projektov.

 • Gozdove zaradi suše ogrožajo podlubniki

  Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) opozarja, da se je v drugi polovici julija močno povečalo število s podlubniki napadenih dreves. Poškodbe so zaradi podlubnikov največje v smrekovih gozdovih na območju Črne na Koroškem, Gorenjske, Kočevja in Zgornje Savinjske doline. ZGS opozarja, da lahko zaradi izredno toplega in sušnega vremena v avgustu in v nadaljevanju leta pričakujemo povečanje poškodb zaradi smrekovih podlubnikov tudi v drugih območjih Slovenije.

 • Javna razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij 2021–2030

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča lastnike gozdov in druge zainteresirane javnosti, da je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) konec julija javno razgrnil osnutke gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za ureditveno obdobje 2021–2030.

 • Državni sekretar dr. Darij Krajčič na ogledu požarišča na Krasu

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič si je skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove (ZGS) in predstavniki družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) ogledal požarišče na Krasu. Seznanil se je s postopkom odstranjevanja lesne mase, ki je bila posekana in požgana v času požara na Krasu, ter pripravo načrta sanacije.

 • Državni sekretar dr. Darij Krajčič na obisku pri ribiški družini Ljubno ob Savinji

  Zaradi rekordno nizkih vodostajev, ki so posledica suše in visokih temperatur, so nekateri vodni ekostistemi v Sloveniji že ogroženi. Državni sekretar dr. Darij Krajčič je obiskal ribiško družino Ljubno ob Savinji, kjer se je seznanil z razmerami na terenu.

 • Državni sekretar dr. Darij Krajčič na javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta za Nazarje

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič je danes obiskal Gozdnogospodarsko območje Nazarje, kjer se je udeležil javne razgrnitve osnutka gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta območja, ki ju je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

 • Odločitve z 10. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 10. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Ministrstvo zaščitilo »Istrski ovčji sir/Istarski ovčji sir«

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prehodno nacionalno zaščitilo Istrski ovčji sir/Istarski ovčji sir z zaščiteno označbo porekla.

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pomočjo usposobljenih ljudi in institucij na pomoč prizadetemu krasu

  Na področju požara na Krasu aktivno pomagajo tudi institucije in ljudje pri reševanju kmetij in živali, gozdarji pri omejevanju širjenja požara ter lovci pri gozdnih živalih, ki bežijo pred ognjem.

 • Javna obravnava osnutka Okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike

  Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila javne obravnave s predstavitvijo predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo in osnutka Okoljskega poročila za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 (SN SKP) za Slovenijo. Dogodek je v živo v Hiši Evropske unije in preko spletne aplikacije skupaj spremljajo do 300 udeležencev. Javna razgrnitev, ki se je začela 11. 7. bo potekala do 11. 8. 2022. Dopolnjen predlog strateškega načrta bo predstavljen na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 22. avgusta.

 • Operativni program EU sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo poslan na Evropsko komisijo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je 21. 7. 2022 Evropski komisiji uradno poslal Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027 (OP ESPRA). Za njegovo izvajanje je namenjenih 23.929.641 evrov evropskih sredstev.

 • Odločitve z 9. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 9. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • V poletnih mesecih je varovanje zdravja živali zelo pomembno

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova opozarja na ravnanje z živalmi v vročih dneh. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev gibanja na jutranje in večerne ure ter prevoza živali v nočnem času.

 • Ministrica Šinko na srečanju s komisarjem EU za kmetijstvo Wojchiechowskim

  Ministrica Irena Šinko se je danes srečala na spoznavnem sestanku s komisarjem EU za kmetijstvo in podeželje Januszem Wojchiechowskim.

 • Ministrica Šinko na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. Na zasedanju so izmenjali mnenja o predlogu nove Uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki je bila predstavljena s strani Evropske komisije. Obravnavali so tudi razmere na kmetijskih trgih zaradi ruske invazije na Ukrajino, pobudo za posodobitev EU zakonodaje na področju prevoza živali ter potrdili sklepe Sveta na temo nove strategije EU za trajnostni razvoj akvakulture. Ministri in ministrice so se seznanili tudi s stanjem držav članic EU pri pripravah na izvajanje nove Skupne kmetijske politike in strateških načrtov.