Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Ministrstvo za infrastrukturo postavlja zakonski okvir razvoja celostnega prometnega načrtovanja v Sloveniji

  Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo novi Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN), ki bo vzpostavil zakonski okvir za uresničevanje celostnega prometnega načrtovanja v skladu s cilji trajnostnega razvoja, gospodarske blaginje, socialne kohezije in varstva okolja. Temeljni cilj novega Zakona o celostnem prometnem načrtovanju je zagotoviti sistemski vir financiranja za pripravo celostnih prometnih strategij občin in regij in ukrepe trajnostne mobilnosti ter bolje povezati prostorsko in prometno načrtovanje. Zakon bo v javni obravnavi do 22. marca 2021.

 • Minister Vrtovec na delovnem obisku na Poljskem o dvostranskem sodelovanju med državama na področju prometa in energetike

  Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je bil na dvodnevnem obisku v Varšavi, kjer se je srečal s poljskim ministrom za infrastrukturo Andrzejem Adamczykom ter poljskim ministrom za podnebje in okolje Michałom Kurtyko. Bilateralni srečanji z ministroma sta bili namenjeni predvsem izmenjavi mnenj in pogledov na dosedanje dvostransko sodelovanje med državama, zlasti na področju prometa, infrastrukture ter energetike, pri čemer so ministri tudi ocenili in pregledali možnosti za poglobitev že tradicionalno dobrih odnosov med državama.

 • Izbran izvajalec za izvedbo nadgradnje železniške postaje Grosuplje

  Za izvedbo gradbenih del nadgradnje železniške postaje Grosuplje je bil izbran konzorcij podjetij CGP, d. d., Pružne građevine d. o. o., GH Holding d. o. o., MM SVTK, d. o. o, Technoacustica srl s ponudbeno vrednostjo 13.304.138,58 evrov z DDV.

 • Skrbimo za varnost v prometu

  Direkcija za infrastrukturo pri vseh projektih na železniški in cestni infrastrukturi posveča posebno pozornost zagotavljanju višjega nivoja prometne varnosti, med katere sodijo tudi ureditve nivojskih prehodov. V letu 2020 je bilo urejenih 33 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem, največ v sklopu modernizacije kočevske proge.

 • Napoved javnih objav Ministrstva za infrastrukturo v letu 2021

  Ministrstvo za infrastrukturo v prvi polovici leta 2021 na področju obnovljivih virov energije načrtuje objavo javnih razpisov in pozivov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Na področju trajnostne mobilnosti pa bodo objavljeni javni razpis za prenove celostnih prometnih strategij v višini 2,7 milijonov evrov, za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila 2 milijonov evrov ter v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) novi povabili za mestne občine v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

 • Aktualne objave Ministrstva za infrastrukturo

  Še vedno so odprti javni razpis na področju učinkovite rabe energije za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin v vrednosti 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev ter povabila za energetsko prenovo stavb ožjega in širšega javnega sektorja, kjer je skupaj  predvidenih 21,76 milijona evrov nepovratnih sredstev. SID banka je za te namene razvila tudi produkt posojil v skupni višini 38,5 milijona evrov povratnih sredstev. V teku je tudi izvajanje programa ZERO500, kjer je 5 milijonov nepovratnih sredstev namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino.

 • Dopolnjen osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

  Ministrstvo za infrastrukturo je skladno z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor celovito popravilo in dopolnilo okoljsko poročilo za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

 • Vlada podaljšala veljavnost Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

  Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji so podaljšane do vključno 12. februarja 2021.

 • Podaljšana veljavnost enotne mesečne vozovnice

  Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je podpisal sklep, s katerim se podaljša datum veljavnosti mesečne enotne vozovnice za mesec oktober, november in december 2020 ter mesec januar 2021 do konca meseca februarja 2021.

 • Minister Vrtovec ob obisku Občine Sežana za hitrejši razvoj logističnega potenciala

  Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je bil v družbi vodstva Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na delovnem obisku v Občini Sežana in Občini Komen. Z županoma je spregovoril o vseh odprtih infrastrukturnih projektih v občinah.

 • Vlada sprejela Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

  Odlok omogoča ponovno delovanje šol za vožnjo in pridobitev različnih vozniških kvalifikacij, pri čemer je obvezno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 • Avtobusni potniški promet spet po običajnem voznem redu

  Z današnjim dnem medkrajevni avtobusni javni potniški promet spet deluje po običajnem voznem redu. Obvezno je upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede nošenja mask, razkuževanja rok, zasedenosti ter vstopanja in izstopanja iz vozil.

 • Podaljšani ukrepi na področju voznikov in vozil ter veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela izpita in izkaznic o kvalifikacijah

  Z Odlokom o spremembah odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, je Vlada podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ter s tem do vključno 29. januarja 2021 podaljšala začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil.

 • Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov

  Na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) objavljamo povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov.

 • Podaljšana veljavnost ukrepov na področju voznikov in vozil

  Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, sprejetim na seji Vlada Republike Slovenije dne 13. 1. 2021, se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 podaljšujejo ukrepi na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

 • Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem mestnih prevozov ter podizvajalcem šolskih prevozov

  Na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) objavljamo povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem mestnih prevozov ter podizvajalcem šolskih prevozov.

 • Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem šolskih prevozov, izvajalcem občasnih prevozov oseb s kombiniranimi vozili in upravljavcem avtobusnih postaj

  Na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem šolskih prevozov, izvajalcem občasnih prevozov oseb s kombiniranimi vozili in upravljavcem avtobusnih postaj.

 • Vlada podaljšuje ukrepe na področju voznikov in vozil

  Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, sprejetim na seji Vlada Republike Slovenije dne 7. 1. 2021, se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 podaljšujejo ukrepi na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

 • Vlada podaljšala veljavnost ukrepov na področju voznikov in vozil

  Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je vlada, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, podaljšala ukrepe na področju voznikov in vozil.

 • Minister Jernej Vrtovec na odprtju prenovljene kočevske železnice

  Minister Jernej Vrtovec se je v družbi državnega sekretarja Aleša Miheliča, predstavnikov Direkcije RS za infrastrukturo in Slovenskih železnic ter županov tamkajšnjih občin udeležil prve vožnje po prenovljeni železniški progi Grosuplje-Kočevje ter tako obeležil ponovno uvedbo rednega potniškega prometa po več kot 50 letih.