Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 8. slovenski INSPIRE dan

  8. novembra 2022 je v Kristalni palači v Ljubljani potekal 8. slovenski INSPIRE dan, v organizaciji Geodetske uprave in v sodelovanju s partnerstvom IKT horizontalna mreža. Vsebina konference je bila osredotočena na uporabno vrednost prostorskih podatkov ter je usmerjala pogled v nadaljnji razvoj in povezovanje infrastrukture za prostorske informacije z novimi perspektivami in področji.

 • Objavljeno Polletno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2022

  Geodetska uprava je na spletnih straneh Portala Prostor objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2022.

 • Konferenca ob jubileju Geodetske uprave Severne Makedonije

  Geodetska uprava Severne Makedonije (angleško Agency for Real Estate Cadastre - AREC) je v Skopju med 12. in 14. oktobrom 2022 organizirala mednarodno konferenco ob dvojnem jubileju, 95 let geodetske prakse in 75 let geodetske administracije v Severni Makedoniji. V ta namen je pripravila tudi svečano akademijo, na kateri je bil slavnostni govornik njihov predsednik vlade g. Dimitar Kovachevski.

 • Drugi svetovni kongres Organizacije Združenih Narodov o učinkovitem upravljanju prostorskih informacij

  V mestu Hayderabad v Indiji je bil med 10. do 14. oktobrom 2022 organiziran drugi svetovni kongres Organizacije Združenih Narodov o učinkovitem upravljanju prostorskih informacij (angleško United Nations World Geospatial Information Congress - UNWGIC).

 • Regionalna strokovna usposabljanja in posveti o izvajanju postopkov v skladu z ZKN

  Marca 2021 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), Uradni list RS, št. 54/21, ki se je pričel uporabljati 4. aprila 2022 in nadomešča Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) iz leta 2006.

 • 50. geodetski dan: »Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru«

  V Velenju se je med 22. in 23. septembrom odvijal jubilejni 50. geodetski dan, tradicionalni strokovni posvet strokovnjakov s širšega področja geodezije, geoinformatike in upravljanja prostora. Dogodek sta organizirala Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev (GIZ-GI).

 • Slavnostna akademija ob 50. geodetskem dnevu

  V četrtek, 22. septembra 2022, je bila v Domu kulture Velenje slavnostna akademija Zveze geodetov Slovenije ob jubilejnem 50. geodetskem dnevu. Akademija je bila del dvodnevnega posveta z mednarodno udeležbo, ki so ga slovenski geodeti organizirali že petdesetič.

 • 14. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije

  Geodetska uprava je med 21. in 22. septembrom 2022 v Laškem organizirala 14. regionalno konferenco o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije. Konference so se udeležili predstavniki geodetskih uprav Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Kosova, S. Makedonije, Bolgarije, Švedske, Nizozemske in Slovenije ter predstavniki nekaterih mednarodnih združenj in organizacij.

 • XXVII. kongres mednarodne zveze geodetov

  Mednarodna zveza geodetov - FIG (francosko Fédération Internationale des Géomètres) je v tednu od 10. do 15. septembra 2022 v Varšavi organizirala svoj sedemindvajseti redni kongres, ki se prireja vsaka 4 leta. Naslov letošnjega kongresa je bil: »Voluntering for the future – Geospatial exellence for a beter living«.

 • Povabilo k sodelovanju kandidatom za izpraševalce za izpit za bonitiranje

  Geodetska uprava vabi k sodelovanju kandidate, ki bi kot izpraševalci želeli sodelovati pri izvajanju izpita za bonitiranje.

 • 12. redno zasedanje odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij

  V New Yorku je od 1. do 5. avgusta 2022 potekalo 12. redno zasedanje odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – UN GGIM).

 • Prenovljen nepremičninski sistem in portal Prostor

  Geodetska uprava je v okviru programa projektov eProstor informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki omogoča sodobno delovanje nepremičninskega sistema in predstavlja enotno osnovno državno prostorsko podatkovno infrastrukturo.

 • Plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov

  20. in 21. junija 2022 je bilo v Ženevi organizirano plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management for Europe - UN GGIM Europe).

 • 37. Strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra

  Od 8. do 10. junija 2022 je v organizaciji Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia v Trstu potekalo 37. Strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra, v katerih je bil zemljiški kataster vzpostavljen pod pristojnostjo Kaiserlich und Königliche Militär geographischen Institute (K.u.K MGI). Srečanje je potekalo pod naslovom Integrating Cadastral and Pre-Cadastral Sources in Historical GIS he Future Challenges of Cadastre in our Countries: Ideas, Plans and Possibilities, in še dodatni aktualni naslov: Cadastral Data before and after pandemic.

 • Obvestilo uporabnikom podatkov o spremembah, ki jih prinaša Zakon o katastru nepremičnin

  Spoštovani uporabniki storitev Geodetske uprave!

  Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev na Geodetski upravi prenavljamo informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc. Stare informacijske rešitve so namreč tehnološko zastarele in ne omogočajo uvedbe elektronskega poslovanja in izvedbo posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Ur.l.RS, št 54/21).

 • Simpozij EUREF 2022, virtualno iz Zagreba

  Med 1. in 3. junijem 2022 je bil v Zagrebu organiziran vsakoletni mednarodni EUREF (angleško European Reference Frame) simpozij. EUREF je evropska podkomisija Komisije za regionalne referenčne sestave pri Mednarodni zvezi za geodezijo. Žal razmere tudi letos še vedno niso omogočale izvedbe v živo, zato je bil že drugo leto zapored izveden na daljavo. Simpozija se je udeležilo več kot 120 gostov iz 25 držav.

 • Letno poročilo o delu Geodetske uprave za leto 2021

  Poročilo obsega povzetek dela uradov Geodetske uprave in programa projektov eProstor za leto 2021, ki je bilo tako kot leto poprej še vedno precej zaznamovano z omejevalnimi ukrepi. Ne glede na vse je bilo leto 2021 z vidika doseganja zastavljenih ciljev uspešno.

 • Otvoritev razstave Vsak milimeter šteje - geodezija na slovenskem skozi čas

  18. 5. 2022 se je v Pivki, v depojih državnih muzejev, v Parku vojaške zgodovine Pivka, otvorila razstava Vsak milimeter šteje - geodezija na slovenskem skozi čas.

 • Objavljeno Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2021

  Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2021.

 • Generalna skupščina združenja evropskih geodetskih in katastrskih uprav EuroGeographics

  Od 15. do 17. maja 2022 je v Sarajevu potekala redna generalna skupščina združenja evropskih geodetskih in katastrskih uprav - EuroGeographics. Konference, ki jo je organizirala Federalna uprava za imovinsko pravne poslove Federacije Bosne in Hercegovine, se je udeležilo 100 udeležencev iz 38 držav.