Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Slovenija oddala prvi zahtevek za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost

  Kot je včeraj na novinarski konferenci po seji vlade napovedal minister za finance Klemen Boštjančič, je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, organ v sestavi Ministrstva za finance, danes Evropski komisiji posredoval prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

 • Vlada dosegla dogovor z občinami

  Vlada in občinska združenja so danes dosegla dogovor o višini povprečnin za prihodnji dve leti.

 • Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

  Vlada se je pred oddajo prvega zahtevka za plačilo nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost.

 • Nepremičnine Družbe za upravljanje terjatev bank se bo uporabilo za reševanje stanovanjskega vprašanja

  Ministra Klemen Boštjančič in Luka Mesec poudarjata, da se koalicijski dogovor glede reševanja stanovanjskega vprašanja ne krši. Nasprotno, koalicijska zaveza o zagotavljanju neprofitnih stanovanj se pospešeno uresničuje.

 • Minister Boštjančič na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada

  Finančni minister Klemen Boštjančič se je udeležil letnega zasedanja Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki je potekalo med 11. in 15. oktobrom 2022 v Washingtonu. Udeleženci so v razpravah največ pozornosti posvetili dogajanju v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, posledicam vojne v Ukrajini ter prehranski in energetski krizi ter možnim odzivom.

 • Realizacija državnega proračuna v prvih devetih mesecih

  Državni proračun je po preliminarnih podatkih v prvih devetih mesecih zabeležil skoraj 9,3 milijarde evrov prihodkov, kar je v primerljivem obdobju lani za približno 1,3 milijarde evrov oziroma 16,2 % višji. Odhodki so se znižali za skoraj 837 milijonov evrov oziroma 8 %, kar znaša okoli 9,6 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako v prvih devetih mesecih znašal 324 milijonov evrov.

 • Objavljen natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev v letu 2023

  Banka Slovenije je razpisala javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev, izdanih v letu 2023.

 • Finančni ministri Evropske unije so sprejeli dogovor o instrumentu RePowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost

  Finančni minister Klemen Boštjančič se je danes udeležil srečanja ministrov za ekonomske in finančne zadeve v Luksemburgu. Glavne teme razprav so bile gospodarsko stanje v Evropski uniji, ekonomske posledice vojne v Ukrajini ter odzivi držav na višje cene na energetskih trgih, pa tudi instrument RePowerEU.

 • Vlada potrdila proračuna za leti 2023 in 2024

  Vlada je danes potrdila predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog proračuna za leto 2024 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Z njimi se odzivamo na nepredvidljive razmere in blažimo posledice draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, hkrati pa ohranjamo razvojno naravnanost z relativno visoko ravnijo investicij. Glavni poudarek dajemo zdravstvu, zelenim politikam in trajnostnemu razvoju.

 • Vlada združenjem občin predlaga zvišanje povprečnine za leti 2023 in 2024

  Vlada bo v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 državnemu zboru predlagala povprečnino v višini 667 evrov (za obe leti enako), kar je 20 evrov na prebivalca v Sloveniji več, kot je trenutno določena povprečnina z dogovorom za leto 2023.

 • Vlada potrdila predloge davčnih sprememb

  Vlada je danes potrdila predloge novel petih davčnih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku, Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem potrjevanju računov. Pri pripravi predlogov davčnih sprememb smo v luči izjemno zaostrenih in nepredvidljivih razmer iskali ravnotežje med ciljno usmerjenimi ukrepi za naslavljanje draginje ter (pre)velikim izpadom proračunskih prihodkov. Novost v primerjavi s predlogi, ki jih je vlada začela obravnavati v četrtek, je ta, da se pri t. i. »polnih« normirancih priznani normirani odhodki znižujejo nad mejo 35.000 evrov prihodkov, in ne nad 25.000 evrov.

 • Japonska rating agencija potrdila bonitetno oceno Slovenije

  Japonska rating agencija JCR je Sloveniji danes potrdila bonitetno oceno AA-, stabilni obeti.

 • Slovenija izvršila dodatno izdajo evrske obveznice

  V torek, 20 septembra 2022, je Republika Slovenija izvršila dodatno izdajo obveznice RS77, ki zapade 3. marca 2032, v višini 500 milijonov evrov, s čimer se je njena skupna nominalna vrednost povečala na 3,83 milijard evrov.

 • Izid zbiranja ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije

  Republika Slovenija je 19. septembra 2022 zaključila zbiranje ponudb za odkup obveznic, denominiranih v evrih.

 • Objava mandata za organizacijo dodatnih izdaj obveznic

  Republika Slovenija z bonitetno oceno A3 (stabilni obeti) (Moody’s)/AA- (stabilni obeti) (S&P)/A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays, BNP Paribas, Erste Group in J.P. Morgan podelila mandat za organizacijo dodatne izdaje evrske obveznice z zapadlostjo marca 2032 (RS77). V kolikor bi vlagatelji izkazali zanimanje, je hkrati možna tudi dodatna izdaja evrskih obveznic, ki zapadeta februarja 2062 (RS90) in/ali marca 2081 (RS87). Dodatne izdaje bodo skladne izjemam iz Predpisa S (Regulation S) v nematerializirani imenski obliki.

 • Odziv Ministrstva za finance na sodbo Sodišča Evropske unije glede zakona o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

  Sodišče Evropske unije je danes objavilo odločitev glede Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Med drugim je presojalo o zaupnosti bančnih podatkov in o kršitvi prepovedi monetarnega financiranja države. Sodišče je v prvem delu pritrdilo veljavni rešitvi v zakonu, v drugem delu pa pobudi Banke Slovenije.

 • Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije

  Republika Slovenija je danes objavila obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic, izdanih v evrih, z oznako RS83 in RS66.

 • Neformalno srečanje finančnih ministrov EU

  Minister za finance Klemen Boštjančič se je 9. in 10. septembra v Pragi udeležil neformalnega srečanja ministrov Sveta za ekonomske in finančne zadeve. Osrednje teme razprav so bile vojna v Ukrajini in njene gospodarske in finančne posledice, obdavčitev dohodkov v Evropski uniji in razprava o ekonomskem upravljanju v spremenjenih okoliščinah.

 • Vlada potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna

  Vlada je določila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2022 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Rebalans je nujen, ker so bile po sprejetju sprememb letošnjega proračuna lani jeseni sprejete številne dodatne obveznosti, hkrati pa so se spremenile gospodarske razmere, ki terjajo dodatne ukrepe za blaženje draginje. Proračunski prihodki so načrtovani v višini 12,54 milijarde evrov, odhodki v višini 14,58 milijarde evrov, primanjkljaj pa v višini 2,04 milijarde evrov. Primanjkljaj se s 4,4 % bruto domačega proizvoda (BDP), kolikor je bil predviden ob sprejemu sprememb proračuna za leto 2022, z rebalansom znižuje na 3,6 % BDP.

 • Vlada sprejela spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država

  Vlada je določila besedilo sprememb Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 v delu, ki se nanaša na leto 2022. S spremembami bomo zagotovili potreben obseg izdatkov za zdravstveno in pokojninsko blagajno, lokalne enote sektorja država ter državni proračun. V proračunu so po sprejetju njegovih sprememb lani jeseni nastale dodatne obveznosti, prevzema pa tudi breme soočanja z energetsko krizo in draginjo.