Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Evroskupina tudi o stanju v bančnem sistemu, Grčiji nova tranša dobičkov

  Finančni ministri območja evra, med njimi minister Andrej Šircelj, so se na današnji videokonferenci seznanili z informacijo predstavnikov Evropske centralne banke (ECB) o stanju v bančnem sistemu v luči epidemije COVID-19. Grčiji so odobrili novo tranšo dobičkov, ki so jih ustvarile nacionalne centralne banke z nakupom grških obveznic, izmenjali pa so tudi mnenja o gospodarskih razmerah in prizadevanjih Evropske komisije za uveljavitev instrumenta za okrevanje gospodarstva.

 • Finančni ministri za čim hitrejši dogovor o instrumentu za okrevanje Evrope

  Finančni ministri EU, med njimi minister Andrej Šircelj, so na današnji neformalni videokonferenci izmenjali mnenja o predlogu evropskega instrumenta za okrevanje, ki ga je konec maja predstavila Evropska komisija. Predlog so pozdravili in se zavzeli za čim hitrejši ter čim bolj ambiciozen dogovor evropskih voditeljev o vzpostavitvi instrumenta.

 • Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prve štiri mesece letošnjega leta

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prve štiri mesece letošnjega leta. Prihodki državnega proračuna so znašali približno 3,03 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja nižji za 9,7 %. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali približno 3,73 milijarde evrov, kar je 10,9 % več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvi tretjini leta tako izkazal primanjkljaj v višini 699,3 milijona evrov.

 • Obvezni pobot je resnično učinkovit ukrep za uravnavanje likvidnosti

  Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 razširja delovanje Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Eden izmed pogojev za prevzem poroštva je vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota, ki ga AJPES, na podlagi določbe o spremembi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, že izvaja večkrat mesečno.

 • Občinam po novem omogočeno aktivno upravljanje sredstev enotnega zakladniškega računa, na voljo tudi posojila daljše ročnosti

  V sistemu enotnega zakladniškega računa (EZR), sistemu upravljanja javnih financ v Sloveniji, smo uvedli nekaj novosti. Občinam je po novem omogočeno aktivno upravljanje sredstev njihovega zakladniškega računa, vsem, vključenim v EZR na ravni države, pa so med drugim na voljo posojila daljše ročnosti.

 • Minister za finance v DZ: Ukrepi iz prvega paketa pomoči so dosegli ljudi

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj je včeraj odgovarjal na ustna poslanska vprašanja na 17. redni seji DZ RS. Ocenil je, da smo s sprejetimi ukrepi, ki so bili premišljeni in strateško naravnani, ohranili delovna mesta tako v podjetjih kot za samozaposlene in pomagali najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. Sprejeti ukrepi omogočajo tudi hitrejši ponovni zagon gospodarske aktivnosti, na podlagi tega pa se bo povečala proizvodnja in prodaja.

 • Priporočila Evropske komisije v veliki meri skladna s področji, ki jih vlada že naslavlja z ukrepi

  Evropska komisija je danes objavila priporočila za države članice glede ukrepov ekonomske politike. Na Slovenijo naslavlja tri sklope priporočil, ki so v veliki meri skladna s področji, ki jih vlada že naslavlja v okviru ukrepov iz tako imenovanih protikoronskih paketov. V tej luči si bo vlada tudi v naprej prizadevala za oblikovanje ukrepov in skupne strategije za nadaljnji zagon gospodarstva in čim hitrejše okrevanje po prekinitvi gospodarske aktivnosti zaradi epidemije.

 • Objavljen javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov za člane nadzornega sveta SDH

  Minister za finance, mag. Andrej Šircelj, je na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu 10. 4. 2020 izdal Sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatov za člane nadzornega sveta SDH. Strokovna komisija je izvedla postopek pridobivanja in ocenjevanja kandidatov, vendar ministru za finance ni mogla predložiti zadostnega števila ustreznih kandidatov. Strokovna komisija zato objavlja javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov. Postopek pridobivanja kandidatov poteka zaradi izteka mandata dvema članoma nadzornega sveta SDH 16. julija 2020.

 • Finančni ministri EU o napredku pri uresničevanju ukrepov za blaženje posledic epidemije

  Finančni ministri EU, med njimi minister Andrej Šircelj, so danes opravili neformalno videokonferenco, na kateri so se seznanili z napredkom pri uresničevanju dogovorjenih ukrepov za blaženje posledic epidemije COVID-19 in ta mesec predstavljenim akcijskim načrtom Evropske komisije za nadaljnjo krepitev boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

 • Zadnji korak Vlade za operativno zagotavljanje likvidnosti podjetjem, s sprejetima uredbama podrobneje urejamo ukrepe iz protikriznih paketov

  Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter Uredbo o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Skoraj 23.000 vlog za odlog plačila kreditov, ki so jih banke prejele do konca aprila, dokazuje smiselnost teh ukrepov.

 • Ukrepi Vlade zaživeli v praksi: Banke pričele z aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti podjetjem

  Banke za kredite odobrene po 12. 3. 2020 odobravajo odloge plačil obveznosti kreditojemalcev in tako prispevajo k zagotavljanju likvidnosti podjetjem, kar je ključno za hiter izhod iz krize in za okrevanje našega gospodarstva. Izjemno število vlog že v prvem valu do konca aprila je pokazalo, kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep, ki je tako hitro zaživel v praksi tudi zaradi učinkovitega odziva in pripravljenosti bank na njegovo izvajanje.

 • Dogovor Evroskupine o značilnostih instrumenta za podporo v pandemski krizi

  Evroskupina se je danes dogovorila o značilnostih instrumenta za podporo v pandemski krizi, ki bi ga zagotavljal Evropski mehanizem za stabilnost (EMS). Vsaki državi območja evra bo tako na voljo okvirno 2 % njenega BDP za podporo domačemu posrednemu ali neposrednemu financiranju stroškov varovanja zdravja, zdravljenja in preventive zaradi krize COVID-19.

 • Slovenija je po današnji gospodarski napovedi Evropske komisije, prvi od uvedbe ukrepov za zajezitev pandemije koronavirusa, v boljšem položaju kot je povprečje v območju evra

  Po napovedih Evropske komisije se bo, zaradi COVID-19 gospodarstvo Slovenije leta 2020 skrčilo za 7 %, v EU pa povprečno za 7.4 %. Posledice epidemije koronavirusa Slovenija blaži s sprejetimi interventnimi ukrepi, ki so nujni tudi za oživitev gospodarstva v letu 2021.

 • Imenovanje novega vodstva Urada za preprečevanje pranja denarja

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih vladi podal predlog za razrešitev Branke Glojnarič s položaja direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ter predlog za imenovanje mag. Ivana Kopine za vršilca dolžnosti direktorja urada.

 • Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prvo trimesečje letošnjega leta

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvo letošnje trimesečje. Prihodki državnega proračuna so znašali nekaj manj kot 2,39 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za dobrih 23 milijonov evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali približno 2,69 milijarde evrov, kar je za nekaj manj kot 128 milijonov evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvih treh mesecih izkazal primanjkljaj v višini slabih 306 milijonov evrov. V enakem obdobju lani je primanjkljaj znašal slabih 202 milijona evrov.

 • #PKP1 in #PKP2 na seji Odbora za finance v Državnem zboru RS

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj je na 37. nujni seji Odbora za finance v Državnem zboru RS predstavil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

 • Vlada Republike Slovenije sprejela #PKP2: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

  Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Gradivo pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

 • Dobrodošlo bi bilo, da banke zagotovijo likvidnostna posojila

  Okrevanje gospodarstva bo v prihodnjih mesecih ključno, zato na Ministrstvu za finance pripravljamo ukrepe za gospodarsko okrevanje v odprtem dialogu s številnimi deležniki. Mnogi gospodarski subjekti opozarjajo na nujnost hitre zagotovitve likvidnosti, kar je tudi temeljni cilj drugega paketa ukrepov, ki so sedaj v proceduri.

 • Banke lahko začnejo zagotavljati podjetjem likvidnost

  Po tem, ko nam je uspelo obvladati epidemijo in s prvimi ukrepi ohraniti socialno stabilnost, je sedaj pozornost Vlade RS usmerjena v okrevanje gospodarstva in pripravo na krizo, ki se napoveduje. Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Ključni so ukrepi, ki bodo ohranili delovna mesta in podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti. Zavedamo se, da je prav zagotovitev likvidnosti trenutno ena največjih težav gospodarstva.

 • Finančni ministri na neformalni video konferenci o različnih temah, povezanih z epidemijo

  Finančni ministri EU so se na današnji neformalni video konferenci seznanili z zadnjo oceno Evropske komisije o gospodarskih posledicah epidemije koronavirusne bolezni COVID-19 ter doslej sprejetimi ukrepi za blažitev njenih posledic. Sprejeli so tudi izjavo, s katero so podprli nadaljnje kreditiranje gospodinjstev in podjetij, ki so se zaradi epidemije znašla v težavah, in razpravljali o nadaljevanju izvajanja tako imenovanega evropskega semestra.