Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Mag. Andrej Šircelj prevzel posle kot finančni minister

  Novi minister za finance mag. Andrej Šircelj je danes prevzel posle od predhodnika na položaju dr. Andreja Bertonclja. Oba sta se strinjala, da Slovenijo v naslednjih mesecih čakajo veliki izzivi, tudi na področju javnih financ.

 • Pojasnilo Ministrstva za finance

  Ministrstvo za finance objavlja pojasnilo glede priprave proračunskih dokumentov in stanja v državnem proračunu.

 • Slovenija dolg lani znižala na 66,4 % BDP

  Slovenija je tudi lani nadaljevala z uspešnim upravljanjem javnega dolga. Po oceni Ministrstva za finance smo ga lani znižali na 66,4 % BDP oziroma 31,85 milijarde evrov, potem ko je leta 2018 znašal 70,4 % BDP oziroma 32,22 milijarde evrov.

 • Objavljena nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj

  V prvem mesecu letošnjega leta so prihodki državnega proračuna znašali 904,5 milijona evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 82,8 milijona evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 893,6 milijona evrov, kar je za 19,6 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun tako v prvem mesecu letošnjega leta izkazuje presežek v višini 11 milijonov evrov.

 • Pri prilagajanju vloge Evropskega semestra tudi iskanje ravnotežja med trajnostnimi cilji in makroekonomsko stabilnostjo

  Finančni ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju sprejeli sklepe o Letni strategiji trajnostne rasti 2020, ki v luči nove, bolj zelene paradigme rasti naslavljajo tudi prilagoditev vloge Evropskega semestra. Ministri se strinjajo s postopno vključitvijo ciljev trajnostnega razvoja v proces usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik, hkrati pa opozarjajo, da mora ta primarno ostati osredotočen na zagotavljanje makroekonomske stabilnosti in vzdržne rasti.

 • Minister dr. Bertoncelj na zasedanje finančnih ministrov EU

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležil zasedanja finančnih ministrov območja evra in EU. Med drugim bodo sprejeli sklepe o Letni strategiji trajnostne rasti 2020, ki sledijo januarski izmenjavi mnenj ministrov in naslavljajo tudi prilagojeno vlogo Evropskega semestra. Ta bi sledila novi paradigmi rasti – Evropskemu zelenemu dogovoru.

 • Državni proračun ob koncu leta s presežkom

  Presežek državnega proračuna je po predhodnih podatkih ob koncu leta 2019 znašal skoraj 225 milijonov evrov.

 • Ministrstvo za finance, kot varuh državne blagajne, nasprotuje bianko menici in predlogu, ki je po višini in časovno neomejen

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in državni sekretarji Saša Jazbec, Natalija Kovač Jereb, Metod Dragonja ter Alojz Stana javno pozivajo k ponovnem premisleku pri sprejemanju novele Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

 • Finančni ministri v Bruslju o zelenem dogovoru

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se je včeraj in danes udeležil zasedanja finančnih ministrov EU in območja evra v Bruslju. Finančni ministri so se med drugim seznanili z ekonomsko finančnimi vidiki Evropskega zelenega dogovora ter stanjem razprav o obdavčitvi digitalne ekonomije.

 • Pojasnilo glede bolnišnic, ki morajo vračati sanacijska sredstva

  Na Ministrstvu za finance se zavedamo težke situacije, v kateri so se po inšpekcijskem nadzoru in izdani odločbi o vračilu prejetih sanacijskih sredstev znašle štiri bolnišnice (SB Celje, BGP Kranj, SB Slovenj Gradec in SB Trbovlje). Za sistemsko reševanje težav bolnišnic je pristojno resorno Ministrstvo za zdravje, na Ministrstvu za finance pa lahko za reševanje nujnih likvidnostnih težav v okviru zakonskih možnosti in naših pristojnosti kot rešitev omenjenim bolnicam ponudimo najem ugodnega likvidnostnega posojila v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države (sistem, ki ga vodi državna zakladnica).

 • Minister Bertoncelj na zasedanje ministrov EU v Bruselj

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležil zasedanja finančnih ministrov EU in območja evra. Finančni ministri se bodo seznanili s programom dela hrvaškega predsedstva Svetu EU ter ekonomsko finančnimi vidiki Evropskega zelenega dogovora. Govoril bodo tudi o davčnih izzivih, ki izhajajo iz digitalizacije.

 • Popravek gradiva v javni obravnavi - Zakon o davku na motorna vozila

  Obveščamo vas, da smo v predlogu Zakona o davku na motorna vozila, ki je bil včeraj, 13. januarja 2020, posredovanem v javno obravnavo, pomotoma objavili napačni lestvici za izračun obveznosti v 10. in 13. členu predloga zakona.

 • V javni obravnavi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila

  Ministrstvo za finance je pripravilo predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila, ki bo od danes do 14. februarja v javni obravnavi. Ključne rešitve v zakonu so vezane predvsem na okoljski vidik obdavčitve, avtomatizirajo in pospešujejo pa se tudi postopki odmere davka na motorna vozila. S prenovo se bo preprečilo tudi pričakovani dvig obdavčitve novih vozil po 1. januarju 2021 zaradi prehoda na novo metodologijo merjenja izpustov CO2.

 • Velik korak k večji preglednosti porabe proračunskih sredstev

  V želji, da bi državni proračun približali državljanom in jim omogočili, da pobliže spoznajo, kaj vse iz državnega proračuna financiramo ter koliko denarja država vsako leto nameni za posamezna področja, smo na Ministrstvu za finance v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo razvili interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov državnega proračuna, do katerega lahko odslej dostopa širša javnost. Prepričani smo, da je to pomemben korak k večji preglednosti porabe proračunskih sredstev.

 • Vlada potrdila predlog novega Zakona o računskem sodišču

  Vlada je danes določila besedilo predloga novega Zakona o računskem sodišču, katerega glavni namen je pospešiti in povečati učinkovitost revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. Predlog tako med drugim širi nabor subjektov, ki jih lahko revidira Računsko sodišče RS.

 • Slovenija z novo izdano obveznico nadaljuje pot uspešnega refinanciranja dolga in zniževanja obrestnih proračunskih izdatkov

  Republika Slovenija je danes, 7. januarja 2020, z izdajo 10-letne obveznice RS82 v višini 1,5 milijarde evrov zelo uspešno refinancirala obveznico RS67, ki zapade 27. januarja 2020.

 • Objava mandata za organizacijo nove izdaje 10-letne EUR obveznice RS82

  Republika Slovenija (»Izdajatelj«) z bonitetno oceno Baa1 (pozitivni obeti) (Moody’s) / AA- (stabilni obeti) (S&P) / A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs International Bank, HSBC, J.P. Morgan in Unicredit Banka Slovenija d.d. podelila mandat za organizacijo izdaje nove 10-letne EUR obveznice z zapadlostjo 2030 skladno izjemam iz Predpisa S (Regulation S) v nematerializirani imenski obliki. Izvedba izdaje se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih.

 • Zakon o poroštvih države za stanovanjske kredite v javni obravnavi

  Ministrstvo za finance je danes v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Namenjen bo reševanju stanovanjskega problema z nakupom primerne stanovanjske nepremičnine, zato ukrep predstavlja dodatno možnost siceršnje stanovanjske politike, katere glavni inštrument ostaja večanje fonda javnih najemnih stanovanj. Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 10. februarja 2020.

 • Državni proračun v 11 mesecih s 300 milijoni evrov presežka

  Državni proračun je v obdobju od januarja do konca novembra letos zabeležil 304,9 milijona evrov presežka. Prihodki so se zvišali za 1,4 % na približno 9,17 milijarde evrov, odhodki pa za 6,5 % na okoli 8,87 milijarde evrov.

 • Dosežki Ministrstva za finance v tem mandatu

  Ministrstvo za finance je v zadnjih 15 mesecih in pol pripravilo 31 pomembnih zakonskih predlogov, en rebalans proračuna in dva proračuna, ki so bili sprejeti v Državnem zboru.

Iskalnik