Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Zadnji korak Vlade za operativno zagotavljanje likvidnosti podjetjem, s sprejetima uredbama podrobneje urejamo ukrepe iz protikriznih paketov

  Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter Uredbo o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Skoraj 23.000 vlog za odlog plačila kreditov, ki so jih banke prejele do konca aprila, dokazuje smiselnost teh ukrepov.

 • Ukrepi Vlade zaživeli v praksi: Banke pričele z aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti podjetjem

  Banke za kredite odobrene po 12. 3. 2020 odobravajo odloge plačil obveznosti kreditojemalcev in tako prispevajo k zagotavljanju likvidnosti podjetjem, kar je ključno za hiter izhod iz krize in za okrevanje našega gospodarstva. Izjemno število vlog že v prvem valu do konca aprila je pokazalo, kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep, ki je tako hitro zaživel v praksi tudi zaradi učinkovitega odziva in pripravljenosti bank na njegovo izvajanje.

 • Dogovor Evroskupine o značilnostih instrumenta za podporo v pandemski krizi

  Evroskupina se je danes dogovorila o značilnostih instrumenta za podporo v pandemski krizi, ki bi ga zagotavljal Evropski mehanizem za stabilnost (EMS). Vsaki državi območja evra bo tako na voljo okvirno 2 % njenega BDP za podporo domačemu posrednemu ali neposrednemu financiranju stroškov varovanja zdravja, zdravljenja in preventive zaradi krize COVID-19.

 • Slovenija je po današnji gospodarski napovedi Evropske komisije, prvi od uvedbe ukrepov za zajezitev pandemije koronavirusa, v boljšem položaju kot je povprečje v območju evra

  Po napovedih Evropske komisije se bo, zaradi COVID-19 gospodarstvo Slovenije leta 2020 skrčilo za 7 %, v EU pa povprečno za 7.4 %. Posledice epidemije koronavirusa Slovenija blaži s sprejetimi interventnimi ukrepi, ki so nujni tudi za oživitev gospodarstva v letu 2021.

 • Imenovanje novega vodstva Urada za preprečevanje pranja denarja

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih vladi podal predlog za razrešitev Branke Glojnarič s položaja direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ter predlog za imenovanje mag. Ivana Kopine za vršilca dolžnosti direktorja urada.

 • Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prvo trimesečje letošnjega leta

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvo letošnje trimesečje. Prihodki državnega proračuna so znašali nekaj manj kot 2,39 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za dobrih 23 milijonov evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali približno 2,69 milijarde evrov, kar je za nekaj manj kot 128 milijonov evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvih treh mesecih izkazal primanjkljaj v višini slabih 306 milijonov evrov. V enakem obdobju lani je primanjkljaj znašal slabih 202 milijona evrov.

 • #PKP1 in #PKP2 na seji Odbora za finance v Državnem zboru RS

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj je na 37. nujni seji Odbora za finance v Državnem zboru RS predstavil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

 • Vlada Republike Slovenije sprejela #PKP2: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

  Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Gradivo pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

 • Dobrodošlo bi bilo, da banke zagotovijo likvidnostna posojila

  Okrevanje gospodarstva bo v prihodnjih mesecih ključno, zato na Ministrstvu za finance pripravljamo ukrepe za gospodarsko okrevanje v odprtem dialogu s številnimi deležniki. Mnogi gospodarski subjekti opozarjajo na nujnost hitre zagotovitve likvidnosti, kar je tudi temeljni cilj drugega paketa ukrepov, ki so sedaj v proceduri.

 • Banke lahko začnejo zagotavljati podjetjem likvidnost

  Po tem, ko nam je uspelo obvladati epidemijo in s prvimi ukrepi ohraniti socialno stabilnost, je sedaj pozornost Vlade RS usmerjena v okrevanje gospodarstva in pripravo na krizo, ki se napoveduje. Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Ključni so ukrepi, ki bodo ohranili delovna mesta in podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti. Zavedamo se, da je prav zagotovitev likvidnosti trenutno ena največjih težav gospodarstva.

 • Finančni ministri na neformalni video konferenci o različnih temah, povezanih z epidemijo

  Finančni ministri EU so se na današnji neformalni video konferenci seznanili z zadnjo oceno Evropske komisije o gospodarskih posledicah epidemije koronavirusne bolezni COVID-19 ter doslej sprejetimi ukrepi za blažitev njenih posledic. Sprejeli so tudi izjavo, s katero so podprli nadaljnje kreditiranje gospodinjstev in podjetij, ki so se zaradi epidemije znašla v težavah, in razpravljali o nadaljevanju izvajanja tako imenovanega evropskega semestra.

 • Objavljen javni poziv za člane nadzornega sveta SDH

  Minister za finance, mag. Andrej Šircelj, je na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu izdal Sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatov za člane nadzornega sveta SDH, ki bo izvedla postopek pridobivanja in ocenjevanja kandidatov ter pripravila za ministra za finance predlog ustreznih kandidatov. Postopek pridobivanja kandidatov poteka zaradi poteka mandata dvema članoma nadzornega sveta SDH 16. julija 2020.

 • Plačilni roki za proračunske uporabnike po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike zasebnim podjetjem, in sicer osem dni. Navodilo je pripravljeno za proračunske uporabnike državnega proračuna, analogno pa se uporablja tudi za proračunske uporabnike občinskih proračunov.

 • Minister Šircelj o dogovoru Evroskupine: Gre za korak v pravo smer, imamo nekaj novih instrumentov, sedaj se osredotočimo na okrevanje. Pokazali smo trezno, odgovorno, hitro, a tudi ambiciozno in preudarno pot do okrevanja.

  Finančni ministri EU so na današnjem nadaljevanju avdiovideo konference dosegli dogovor o kratkoročnih ukrepih za blažitev posledic epidemije koronavirusa. Članice območja evra bodo lahko v času te krize v okviru t. i. pandemične krizne podpore, ki bo temeljila na previdnostni posojilni liniji Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS), črpale sredstva za blažitev posledic epidemije. Vzpostavil se bo nov mehanizem SURE, nove garancijske sheme EIB, sproščena so fiskalna pravila in pravila državnih pomoči, prav tako delamo naprej na srednjeročnih ukrepih.

 • Slovenija uspešno izdala novo 10-letno obveznico RS84

  Republika Slovenija je 7. aprila 2020 uspešno izdala novo 10-letno obveznico RS84 v višini 1 mrd EUR, ki zapade leta 2030. Poleg tega je izvršila dodatno izdajo obveznice RS83 v višini 1,15 mrd EUR, ki zapade leta 2023, ter dodatno izdajo obveznice RS76 v višini 100 mio EUR, ki zapade leta 2045.

 • Evropska komisija izdala sklep za začasne oprostitve carin in DDV pri uvozu zaščitnih sredstev namenjenih spopadanju s posledicami izbruha COVID-19

  Evropska komisija je v petek, 3. aprila 2020, v okviru ukrepov za obvladovanje posledic pandemije COVID-19, izdala sklep s katerim je začasno oprostila uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost uvoz zaščitne opreme, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, ki je nujno potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020. Ukrep bo veljal 6 mesecev, in sicer od 30. januarja do 31. julija 2020, z možnostjo podaljšanja.

 • Objava mandata za organizacijo nove izdaje 10 letne EUR referenčne obveznice RS84, dodatno izdajo triletne obveznice RS83 ter možnosti dodatne izdaje RS76

  Objava mandata za organizacijo nove izdaje 10 letne EUR referenčne obveznice z zapadlostjo 15. julija 2030 in dodatne izdaje obveznice s kuponsko obrestno mero 0.200% in zapadlostjo 31. marca 2023 ter možnosti dodatne izdaje obveznice s kuponsko obrestno mero 3.125% in zapadlostjo 7. avgusta 2045 (ISIN SI0002103552) v odvisnosti od prejetega povpraševanja.

 • T. i. #protiKoronapaket na seji Odbora za finance v DZ RS

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj je na 36. nujni seji Odbora za finance v Državnem zboru RS predstavil predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

 • Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prva dva meseca letošnjega leta

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za januar in februar. Prihodki državnega proračuna so znašali 1,65 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 117,8 milijona evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 1,67 milijarde evrov, kar je za 39 milijonov evrov manj kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvih dveh mesecih izkazal primanjkljaj v višini 19,3 milijona evrov, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko je znašal 176,1 milijona evrov.

 • Minister Šircelj: Predlagani ukrepi so namenjeni gospodarstvu in prebivalcem

  Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1.

Iskalnik