Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Minister Šircelj o dogovoru Evroskupine: Gre za korak v pravo smer, imamo nekaj novih instrumentov, sedaj se osredotočimo na okrevanje. Pokazali smo trezno, odgovorno, hitro, a tudi ambiciozno in preudarno pot do okrevanja.

  Finančni ministri EU so na današnjem nadaljevanju avdiovideo konference dosegli dogovor o kratkoročnih ukrepih za blažitev posledic epidemije koronavirusa. Članice območja evra bodo lahko v času te krize v okviru t. i. pandemične krizne podpore, ki bo temeljila na previdnostni posojilni liniji Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS), črpale sredstva za blažitev posledic epidemije. Vzpostavil se bo nov mehanizem SURE, nove garancijske sheme EIB, sproščena so fiskalna pravila in pravila državnih pomoči, prav tako delamo naprej na srednjeročnih ukrepih.

 • Slovenija uspešno izdala novo 10-letno obveznico RS84

  Republika Slovenija je 7. aprila 2020 uspešno izdala novo 10-letno obveznico RS84 v višini 1 mrd EUR, ki zapade leta 2030. Poleg tega je izvršila dodatno izdajo obveznice RS83 v višini 1,15 mrd EUR, ki zapade leta 2023, ter dodatno izdajo obveznice RS76 v višini 100 mio EUR, ki zapade leta 2045.

 • Evropska komisija izdala sklep za začasne oprostitve carin in DDV pri uvozu zaščitnih sredstev namenjenih spopadanju s posledicami izbruha COVID-19

  Evropska komisija je v petek, 3. aprila 2020, v okviru ukrepov za obvladovanje posledic pandemije COVID-19, izdala sklep s katerim je začasno oprostila uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost uvoz zaščitne opreme, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, ki je nujno potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020. Ukrep bo veljal 6 mesecev, in sicer od 30. januarja do 31. julija 2020, z možnostjo podaljšanja.

 • Objava mandata za organizacijo nove izdaje 10 letne EUR referenčne obveznice RS84, dodatno izdajo triletne obveznice RS83 ter možnosti dodatne izdaje RS76

  Objava mandata za organizacijo nove izdaje 10 letne EUR referenčne obveznice z zapadlostjo 15. julija 2030 in dodatne izdaje obveznice s kuponsko obrestno mero 0.200% in zapadlostjo 31. marca 2023 ter možnosti dodatne izdaje obveznice s kuponsko obrestno mero 3.125% in zapadlostjo 7. avgusta 2045 (ISIN SI0002103552) v odvisnosti od prejetega povpraševanja.

 • T. i. #protiKoronapaket na seji Odbora za finance v DZ RS

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj je na 36. nujni seji Odbora za finance v Državnem zboru RS predstavil predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

 • Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prva dva meseca letošnjega leta

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za januar in februar. Prihodki državnega proračuna so znašali 1,65 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 117,8 milijona evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 1,67 milijarde evrov, kar je za 39 milijonov evrov manj kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvih dveh mesecih izkazal primanjkljaj v višini 19,3 milijona evrov, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko je znašal 176,1 milijona evrov.

 • Minister Šircelj: Predlagani ukrepi so namenjeni gospodarstvu in prebivalcem

  Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1.

 • Slovenija na EK naslovila zahtevo za oprostitve carin in DDV pri uvozu zaščitnih sredstev in medicinskih pripomočkov

  Ministrstvo za finance je včeraj, 24. marca 2020, v okviru ukrepov za obvladovanje posledic epidemije na Evropsko komisijo naslovilo zahtevo za odobritev možnosti oprostitve carinskih dajatev in davka na dodano vrednost za uvoz zaščitnih sredstev, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, ki je nujno potrebno za preprečevanje širjenja in obvladovanje posledic epidemije v Sloveniji.

 • Donacijska sredstva za odpravo posledic epidemije se lahko nakažejo na podračun državnega proračuna

  Ministrstvo za finance zaradi izraženega interesa objavlja številko računa, na katerega lahko donatorji, ki želijo pomagati v teh kriznih časih, nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije. Zbrana sredstva se bodo porabljala v okviru proračunske rezerve, vlada pa bo o njihovi porabi mesečno poročala Državnemu zboru.

  Podračun proračuna Republike Slovenije: SI56 011006300109972
  Sklic za pravne osebe: 18 10995-7300000-16115020
  Sklic za fizične osebe: 18 10995-7301006-16115020
  Namen nakazila: COVID-19
  Koda namena: CHAR

 • Uspešna izdaja nove triletne obveznice

  Republika Slovenija je danes, 24. marca 2020, uspešno izdala novo triletno obveznico RS83 v višini 850 milijonov evrov, ki zapade leta 2023, ter izvršila dodatno izdajo obveznice RS81 v višini 250 milijonov evrov, ki zapade leta 2029.

 • Minister za finance o t.i. #protiKoronapaket #PKP1

  Vlada Republike Slovenije je na 5. redni seji obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. #protiKoronapaket #PKP1, ki ga bo predvidoma do konca tedna poslala v Državni zbor.

 • Objava mandata za organizacijo nove izdaje 3-letne EUR referenčne obveznice RS83 in dodatne izdaje obveznice RS81

  Republika Slovenija z bonitetno oceno Baa1 (pozitivni obeti) (Moody’s) / AA- (stabilni obeti) (S&P) / A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International Bank in HSBC podelila mandat za organizacijo izdaje nove 3-letne EUR obveznice z zapadlostjo marca 2023 in za dodatno izdajo obstoječe obveznice s kuponsko obrestno mero 1.1875% in zapadlostjo 14. marca 2029 (ISIN: SI0002103842) v nematerializirani imenski obliki. Ta izdaja, skladna izjemam iz Predpisa S (Regulation S), se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih.

 • Konferenčni klic ministra Andreja Širclja z ekipo vodje IMF misije Bernardinom Akitobyem

  Minister Šircelj je v petek, 20. 3. 2020, opravil konferenčni klic z ekipo vodje IMF misije Bernardinom Akitobyem.

 • Finančni ministri EU za odločno ukrepanje in blažitev posledic koronavirusa

  Finančni ministri EU, med njimi mag. Andrej Šircelj, so na včerajšnji telekonferenci razpravljali o gospodarskih posledicah krize, ki jo je povzročil novi koronavirus. Poudarili so, da upad gospodarske aktivnosti, ki se pričakuje v letošnjem letu, terja hitro in odločno ukrepanje. Zato so podprli tudi predlog Evropske komisije, da se zaradi izjemnih okoliščin članicam EU omogoči začasen odmik od spoštovanja fiskalnih pravil.

 • UPPD z današnjim dnem ponovno ažurno objavlja podatke o nakazilih v tvegane države

  Z današnjim dnem so bile vzpostavljene ustrezne tehnične rešitve, ki omogočajo ponovno ažurno posodabljanje podatkov o nakazilih v t.i. tvegane države.

 • Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

  Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati.

 • Vlada zaradi epidemije predlaga odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

  Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog vračila za 12 mesecev.

 • Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

  Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Z njim bomo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe v času, ko se soočajo s posledicami epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Podaljšujemo namreč roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.

 • Fiskalno pravilo je pomembno, a prednost je treba dati zdravju ljudi in reševanju gospodarstva

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj pozdravlja odziv Fiskalnega sveta, ki ocenjuje, da bo imel izbruh virusa SARS-CoV-2 občuten negativen vpliv na makroekonomska in javnofinančna gibanja in se zahvaljuje za podana priporočila za sprejem začasnih ukrepov, s katerimi bi preprečili hiter in globok padec gospodarske aktivnosti in zaposlenosti.

 • Slovenija pozdravlja prizadevanja Evroskupine za omilitev posledic epidemije koronavirusa

  Finančni ministri območja evra, med njimi mag. Andrej Šircelj, so na včerajšnji videokonferenci skupaj z ostalimi finančnimi ministri EU napovedali odločne ukrepe za zajezitev posledic epidemije koronavirusa. Strinjali so se, da je v trenutnih razmerah nujna fleksibilnost pri spoštovanju fiskalnih pravil. Soočamo se namreč z izjemnimi okoliščinami – epidemijo koronavirusa, ki ogroža zdravje ljudi in že povzroča škodo gospodarstvu. Slovenija pozdravlja napovedane ukrepe.

Iskalnik