Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

  Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala ter začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, smo pripravili dodatna pojasnila.

 • Slovenija oddala drugi zahtevek za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost

  Potem ko se je vlada v sredo seznanila s poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost danes Evropski komisiji posredoval drugi zahtevek za plačilo iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

 • Slovenija izdala obveznico v ameriških dolarjih

  Slovenija je v torek, 12. septembra 2023, uspešno izdala 10-letno obveznico denominirano v ameriških dolarjih. Transakcija predstavlja ponovno vrnitev Slovenije na dolarski kapitalski trg po letu 2014. Povpraševanje investitorjev, ki je preseglo 3,8 milijarde ameriških dolarjev, dokazuje močno zaupanje institucionalnih investitorjev v Slovenijo.

 • Slovenija objavila mandat za organizacijo skupinskega klica z investitorji

  Slovenija je bankam Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE in J.P. Morgan podelila mandat za izvedbo skupinskega klica z investitorji.

 • Evropska komisija objavila podrobna pravila za izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah

  Evropska komisija je avgusta objavila podrobna pravila, ki urejajo izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (angleško Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) v prehodnem obdobju. To se bo začelo 1. oktobra letos in bo trajalo do konca leta 2025. 1. januarja 2026 bo začel veljati dokončni sistem mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah.

 • Objavljen javni poziv za članico oziroma člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga

  Minister za finance Klemen Boštjančič je zaradi izteka mandata članice nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o SDH izdal Sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatk oziroma kandidatov za članico oziroma člana nadzornega sveta.

 • Objavljen javni poziv za članice oziroma člane nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke

  Minister za finance Klemen Boštjančič je izdal Sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatov oziroma kandidatk za člane oziroma članice nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banke), ki bo izvedla postopek pridobivanja kandidatov oziroma kandidatk.

 • Proračunska gibanja v prvih osmih mesecih letošnjega leta

  Državni proračun je v prvih osmih mesecih letos zabeležil 8,2 milijarde evrov prihodkov in 9 milijard evrov odhodkov. Odhodki so nižji od načrtovanih, med njimi pa se še naprej krepijo sredstva za investicije in subvencije gospodarstvu.

 • Prispevek bank za obnovo Slovenije

  Po nedavnih poplavah so bili že sprejeti nujni ukrepi za pomoč prizadetim. Glede na razsežnost posledic ujme je ključno, da zdaj tudi s sodelovanjem gospodarstva ustvarimo čim boljše pogoje za čimprejšnjo sanacijo nastalih razmer. Upoštevaje vlogo, ki jo ima v finančnem in gospodarskem prostoru, bo z dodatno začasno obdavčitvijo k obnovi države pomembno prispeval tudi bančni sektor.

 • Slovenija izdala prvo inflacijsko obveznico

  Slovenija je danes izdala prvo obveznico, indeksirano na inflacijo, v višini 100 milijonov evrov in realnim kuponom 0,825 odstotka, ki zapade leta 2034. S tem smo postavili temelj za razvoj novega trga obveznic in odprli vrata širšemu krogu investitorjev.

 • Ministrstvo pozdravlja predloge bank, glede nekaterih bodo potrebni dodatni pogovori

  Na Ministrstvu za finance pozdravljamo hiter odziv Združenja bank Slovenije na vladno pobudo in podane dodatne predloge za prispevek bančnega sektorja pri odpravi posledic nedavnih uničujočih poplav. Glede nekaterih predlogov ocenjujemo, da bodo potrebni dodatni pogovori.

 • Vlada potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna

  Vlada je določila predlog rebalansa državnega proračuna. Z njim se bo zagotovilo 520 milijonov evrov za hitro in učinkovito odpravljanje posledic uničujočih poplav, ki so prizadele Slovenijo, in nudilo pomoč prizadetim.

 • Donacije za odpravo posledic poplav lahko nakažete tudi na poseben TRR državnega proračuna

  Objavljamo številko računa državnega proračuna, na katerega lahko podjetja in državljani nakažejo donacije za odpravo posledic poplav, ki so v minulih dneh prizadele večji del Slovenije.

 • Državni proračun po sedmih mesecih v skladu s sprejetim rebalansom

  V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je državni proračun zabeležil 7,3 milijarde evrov prihodkov in 7,8 milijarde evrov odhodkov. Realiziranih je bilo 55,1 odstotka načrtovanih prihodkov in 48,7 odstotka načrtovanih odhodkov. Rast izdatkov za investicije se nadaljuje.

 • Objavljeni javnofinančni podatki za prvo polletje letošnjega leta

  Objavljamo novo izdajo publikacije Javnofinančna gibanja, v kateri predstavljamo podatke štirih blagajn javnega financiranja v letošnjem prvem polletju ter podatke za prvo četrtletje za sektor država po metodologiji denarnega toka.

 • Odziv na predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih in izstop delodajalskih organizacij iz ESS

  Ministrstvo za finance skrbi napovedana, pa čeprav začasna, zaustavitev socialnega dialoga s strani delodajalskih organizacij v okviru Ekonomsko socialnega sveta (ESS). Menimo namreč, da je na voljo dovolj priložnosti in tudi časa, da prav skozi socialni dialog pridemo do rešitev, ki bodo sprejemljive za vse partnerje.

 • Vlada s preoblikovanjem Vzajemne ureja pravice več kot 700.000 zavarovancev in ustanovitelja

  Vlada je potrdila predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v delniško družbo. Cilj predloga zakona je urediti in obvarovati tako premoženjski položaj ustanovitelja Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) kot tudi vseh zavarovancev oziroma članov.

 • Finančni ministri o novih lastnih virih za proračun Evropske unije

  Finančni ministri so se na zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve med drugim seznanili s predlogom posodobljenega svežnja novih lastnih virov za proračun Evropske unije (EU) in delovnim programom španskega predsedstva. Veseli nas, da je ena od prioritet predsedstva tudi reforma fiskalnih pravil. Slovenija se namreč zavzema za čimprejšnji dogovor o tem dosjeju.

 • Dodatno pojasnilo glede predloga spremembe Načrta za okrevanje in odpornost

  Vlada Republike Slovenije je v ponedeljek potrdila predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost. Danes ga bo posredovala v formalno uskladitev in potrditev v Bruselj.

 • Nov korak k dogovoru o mednarodni davčni reformi

  Na pariškem srečanju Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter skupine držav 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20) je 138 članic z izjavo potrdilo pomemben napredek pri zgodovinskem globalnem dogovoru, ki bo omogočil pravičnejši in bolj stabilen mednarodni davčni sistem.