Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024

  Ministrstvo je 24. novembra 2023 objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo za javne socialnovarstvene programe je 11. decembra 2023 in za razvojne socialnovarstvene programe 18. decembra 2023.

 • Sprejeta novela zakona o štipendiranju

  Poslanke in poslanci so 24. novembra sprejeli novelo Zakona o štipendiranju (novela zakona). Novela dijakom in študentom ob izpolnjevanju določenih pogojev omogoča istočasno prejemanja državne in Zoisove štipendije, določa pa tudi korekcijo zakonodaje, da štipendisti od 1. januarja 2024 ne bodo prejeli nižjih nakazil štipendij.

 • Nagovor ministra na mednarodni konferenci Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini

  Objavljamo nagovor ministra Luke Mesca iz druge mednarodne konferenca z naslovom Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini, ki je potekala danes na Brdu pri Kranju.

 • Druga nacionalna konferenca z naslovom Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini

  Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami je na Brdu pri Kranju potekala druga nacionalna konferenca z naslovom Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini.

 • Aktualne informacije glede evidentiranja delovnega časa po novem

  Zadnje dni v javnosti spremljamo različne odzive glede novosti, ki jih prinaša dopolnjeni Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kot je napovedal minister Luka Mesec, bomo odzive spremljali in po potrebi predlagali spremembe zakona.

 • V veljavo stopa novela zakona o delovnih razmerjih

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in začne veljati s 16. novembrom.

 • Javni razpis za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

  V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 10. novembra 2023 objavljen Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov (javni razpis). Vloge je potrebno poslati do 11. decembra 2023.

 • Novembra na razdelilna mesta Rdečega križa in Slovenske karitas dobavljenih dodatnih 98 ton hrane

  Ministrstvo je v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v skladišča partnerskih organizacij dobavilo prehrambne izdelke namenjene socialno in materialno najbolj ogroženim osebam v višini 98 ton.

 • Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence

  Nekateri upravičenci dne 30. oktobra niso prejeli enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence, ki je bil sprejet kot eden od ukrepov z namenom lajšanja situacije v času epidemije covid-19. Sporočamo, da bo nakazilo izvedeno dne 30. novembra 2023.

 • Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo danes objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

 • Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. Objavljamo podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša vprašanja in odgovore.

 • Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšano do 30. novembra

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel veljati 11. avgusta 2023, med začasnimi ukrepi na področju dela ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Vlada RS je na petkovi dopisni seji omenjeni ukrep s sklepom podaljšala do 30. novembra 2023.

 • Višje novembrske in decembrske pokojnine

  Vlada Republike Slovenije je z namenom naslavljanja stisk upokojencev in zmanjševanja tveganja njihove socialne izključenosti ter v skladu z javno finančnimi zmožnostmi zagotovila dva ukrepa, s katerima se zagotavlja izboljšanje gmotnega položaja upokojencev, zlasti najranljivejših skupin.

 • Sprememba povabila za program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo 30. oktobra objavil spremembo besedila Javnega povabila delodajalcem za izvedbo programa – Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023.

 • Potrjene spremembe Zakona o delovnih razmerjih

  Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (novela ZDR-1), katerega namen je izboljšati delovne pogoje s spodbujanjem preglednejše in predvidljivejše zaposlitve ob zagotavljanju prilagodljivosti na trgu dela, izboljšanje dostopa delavcev do informacij o njihovih delovnih pogojih in izboljšanje samih delovnih pogojev.

 • Podaljšanje povabila delodajalcem za izvedbo ukrepa »hitrejši vstop mladih na trg dela«

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo jutri objavil podaljšanje »Javnega povabila delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

 • Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje zdaj tudi v angleščini

  Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki jih je maja 2023 potrdila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, so zdaj na voljo tudi v angleškem jeziku. S tem smo omogočili dostop do smernic vsem partnerjev izvajalskih nevladnih organizacij in ustanov, ki v državah partnericah izvajajo razvojno sodelovanje.

 • Obtožbe o "starševskem odtujevanju" valijo krivdo iz storilca na žrtev nasilja

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opažamo, da se je uporaba koncepta »starševskega odtujevanja« v slovenski sodni praksi in v delu centrov za socialno delo zelo razširila. Centre za socialno delo opozarjamo na spornost uporabe neznanstvenega koncepta »starševskega odtujevanja« in pozivamo k uporabi znanstvenih metod in konceptov.

 • Poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje zastopnikov mladoletnikov brez spremstva

  Ministrstvo je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 3. novembra 2023.

 • Evropska kampanja ''Pravičnost v gradbeništvu'' s ciljem ozaveščanja

  Včeraj se je pričela informativna kampanja Evropskega organa za delo (angleško European Labour Authority - ELA) na področju gradbeništva, ki se bo nadaljevala v letu 2024. Delavcem in delodajalcem so na spletni strani ELA na voljo gradiva in zgibanke o pravicah in obveznostih napotenih delavcev v gradbeništvu in njihovih delodajalcev.