Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Evropska sredstva za pomoč najranljivejšim

  Ministrstvo je v formalno potrditev Evropski komisiji poslalo Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021–2027. Cilj je, da pomoč zagotovimo vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno. Vrednost Programa je 32,6 milijona evrov.

 • Datumi izplačil državnih štipendij za september in oktober

  Prejemnike državnih štipendij obveščamo, da bodo štipendije izplačane 10. oktobra 2022 (za mesec september) in 10. novembra 2022 (za mesec oktober).

 • Draginjski otroški dodatek

  Državni zbor je sprejel ukrep, ki bo v času draginje v pomoč družinam, upravičenim do otroškega dodatka: v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 bodo le-te avtomatično prejele draginjski dodatek za vsakega otroka.

 • Spremembe na področju starševskega varstva

  Vlada je sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Kot pravi minister Luka Mesec, namreč izkušnje iz tujine kažejo, da se očetje, ki jim pripada neprenosljiv starševski dopust, zanj pogosteje odločijo. To pomeni, da se bolj intenzivno in pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih, kar je eden od namenov novele. Novosti zakona so namenjene tudi lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

 • Novo vodstvo Inšpektorata RS za delo

  Položaj vršilca dolžnosti glavnega direktorja Inšpektorata za delo Republike Slovenije je prevzel Luka Lukić, ki se je že seznanil s tekočimi posli. Skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Lukom Mescem sta ob tej priložnosti še enkrat poudarila ključne usmeritve prihodnjega dela inšpektorata.

 • Podkasti Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

  Na voljo je serija podkastov, v katerih strokovnjaki razpravljajo o ključnih temah, povezanih z življenjem in delom v današnji Evropi. Serija podkastov se dotika tudi varnosti in zdravja pri delu.

 • Nov korak v smeri odpravljanja diskriminacije

  Danes bodo na pristojnem parlamentarnem odboru poslanke in poslanci obravnavali predlog sprememb Družinskega zakonika, ki jih je pripravilo ministrstvo po odločitvi Ustavnega sodišča. ''Po več kot dvajsetih letih prizadevanj in bojev LGBT+ skupnosti in civilne družbe za pravno ureditev istospolnih partnerstev in družin, gre za pomemben korak bližje izenačitvi partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev,'' je pred sejo parlamentarnega odbora izpostavil državni sekretar Simon Maljevac.

 • Odziv ministrstva na odločitev Zagovornika načela enakosti

  Na ministrstvu pozdravljamo odločitev Zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil, da je bila praksa o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, diskriminatorna.

 • Z direktivo in ekonomsko demokracijo za pravice dostavljavcev

  Minister Luka Mesec se je včeraj udeležil mednarodne sindikalne konference v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata Mladi plus in Evropske konfederacije sindikatov (ETUC), kjer je s sindikalisti iz različnih delov Evrope razpravljal o platformnem delu. Med drugim je minister izpostavil, da Evropska komisija pod češkim predsedovanjem pripravlja evropsko direktivo, ki bo naslovila problem platformnih delavcev.

 • Od danes naprej prijava nezgod in poškodb pri delu le še na portalu SPOT

  Z današnjim dnem, 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Sprejet energetski dodatek za najranljivejše

  Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka viša glede na število otrok v gospodinjstvu. Na vladnih spletnih straneh bo v septembru objavljen kalkulator, ki bo vsem kategorijam prebivalstva omogočal da preverijo ali je njihovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka.

 • Hitreje in enostavnejše do nadomestila preživnine

  1. septembra 2022 se prične uporabljati Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ki spreminja pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. Po novi ureditvi otroku v primeru neplačevanja preživnine s strani preživninskega zavezanca pred vložitvijo zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine ni več potrebno sprožiti izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem.

 • Podaljšanje letnih pravic iz javnih sredstev

  Informacijski sistem je za letne pravice (otroški dodatek in subvencija vrtca), ki iztečejo avgusta 2022, dne 18. 8. 2022 avtomatsko pripravil 32.495 informativnih izračunov, ki jih bodo centri za socialno delo (CSD-ji) v naslednjih dneh odpremili strankam.

 • Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan.

 • Energetski dodatek za najranljivejše

  Vlada je sprejela Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (predlog zakona), ki poleg že sprejetih vladnih ukrepov za blažitev draginje predvideva energetski dodatek za ublažitev vpliva draginje na najranljivejše prebivalce. Energetski dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi.

 • Spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

  Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta.

 • S 1. 9. 2022 se uvaja enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

  S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Letne pravice se podaljšujejo po uradni dolžnosti

  Centri za socialno delo (CSD-ji) so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na ministrstvu izpostavljamo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti.

 • V javni razpravi so spremembe na področju evidenc dela

  Z namenom učinkovitejšega nadzora nad delovnim časom, odmorom in počitkom smo pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe zakona bodo inšpektoratu za delo olajšale ugotavljanje nepravilnosti, kakršne smo lahko videli tudi v primeru kršitev pravic delavcem v podjetjih Marinblu in Selea.

 • V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

  Na ministrstvu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjamo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želimo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem smo objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.