Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Najava razpisa za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo do konca leta 2022 objavilo razpis za izvajanje ukrepa Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih.

 • Vodnik po socialnih pravicah

  Vsak od nas se lahko znajde v socialni stiski. Naloga države je, da v takšnih primerih priskoči na pomoč. Na ministrstvu smo zato pripravili Vodnik po socialnih pravicah, ki bo posameznikom in gospodinjstvom v stiski pomagal, da ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so lahko upravičeni in kako lahko svoje pravice uveljavijo.

 • Evropski dan enakega plačila

  Letos obeležujemo evropski dan enakega plačila 15. novembra. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Kdaj ga obeležujemo, je odvisno od tega, kolikšna je po zadnjih podatkih povprečna razlika v urnem plačilu med ženskami in moškimi v Evropi uniji.

 • Danes prva izplačila draginjskega dodatka za otroke

  Danes bodo izvedena prva izplačila draginjskega dodatka za otroke, ki ga je Vlada sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Družine bodo prejele dve ločeni nakazili, eno za otroški dodatek in eno za draginjski dodatek za otroka.

 • Zakaj potrebujemo dvakratni dvig minimalne plače?

  V petek bo Ekonomsko-socialni svet obravnaval predlog dviga minimalne plače. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skladno z vladnimi izhodišči zagovarjamo dvig minimalne plače v dveh korakih.

 • Tudi bančni izpisek zadostuje kot dokazilo neprejemanja preživnine

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vsem centrom za socialno delo posredovalo obvestilo glede dokazovanja neprejemanja preživnine pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pri uveljavljanju denarne socialne pomoči centri lahko upoštevajo tudi bančni izpisek. Ključni cilj ministrstva je poenotiti prakse in doseči čimbolj poenostavljeno odločanje o pravicah.

 • Vzpostavljen spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke

  Na spletnem mestu GOV.SI je zaživel spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke. Namen kalkulatorja je, da si družine upravičene do otroškega dodatka izračunajo, v kolikšni višini jim pripada draginjski dodatek za otroka. Slednjega je Vlada poleg energetskega dodatka sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka.

 • Odziv Vlade Republike Slovenije na javno pismo

  Objavljamo odziv Vlade Republike Slovenije na javno pismo nevladnih organizacij o reševanju stanovanjskega vprašanja.

 • Datumi izplačil energetskega dodatka

  Objavljamo datume izplačil energetskega dodatka, ki ga bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter dohodkovno šibkejše kategorije invalidov.

 • Objavljeno Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest.

 • Karitasu in Rdečemu križu dostavljena hrana

  Ministrstvo je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas dobavilo hrano za socialno in materialno najbolj ogrožene. Dobavljena je bila pšenična bela moka TIP 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko in konzervirana zelenjava. Vse osebe v stiski tudi pozivamo, da se obrnejo na krajevno pristojen center za socialno delo in preverijo upravičenost do socialne pomoči.

 • Rešitve novele Zakona o dolgotrajni oskrbi

  Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDO) je sistemski in zato zahteven zakon, ki mora na eni strani ponuditi odgovore na potrebe uporabnikov, omogočiti ustrezne pogoje dela za izvajalce dolgotrajne oskrbe in hkrati zagotoviti finančno vzdržnost sistema dolgotrajne oskrbe. Za oblikovanje ustreznejših zakonodajnih rešitev, ki bodo omogočile enostaven prehod izvajalcev in uporabnikov v sistem dolgotrajne oskrbe, je nujen sprejem novele ZDO.

 • Indeks enakosti spolov 2022: poudarek na socialno-ekonomskih posledicah pandemije covid-19

  Evropski inštitut za enakost spolov je objavil najnovejše rezultate merjenja indeksa enakosti spolov, ki je pomembno orodje za pripravo politik ter pokazatelj napredka na področju enakosti spolov v Evropski uniji (EU) skozi čas. Indeks meri napredek in vrzeli (neenakosti) med ženskami in moškimi od leta 2005, pri čemer se osredotoča na šest osrednjih področij (delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje) ter dve stranski področji (prekrivajoče se neenakosti in nasilje).

 • 419,5 ton prehrambnih izdelkov že na razdelilnih mestih

  Ministrstvo v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč (Program). Letos bo ministrstvo predvidoma zagotovilo več kot 1.300 ton prehrambnih izdelkov. 419,5 ton prehrambnih izdelkov v okviru tretje dobave letu 2022, je že na razdelilnih mestih partnerskih organizacij.

 • Nepremičnine Družbe za upravljanje terjatev bank se bo uporabilo za reševanje stanovanjskega vprašanja

  Ministra Klemen Boštjančič in Luka Mesec poudarjata, da se koalicijski dogovor glede reševanja stanovanjskega vprašanja ne krši. Nasprotno, koalicijska zaveza o zagotavljanju neprofitnih stanovanj se pospešeno uresničuje.

 • Poslanica ob mednarodnem dnevu za izkoreninjenje revščine

  17. oktober je Generalna skupščina združenih narodov razglasila mednarodni dan boja proti revščini. Letošnje leto je zaznamovano z vplivom draginje na izdatke gospodinjstev, kjer so posebej izpostavljene gospodinjstva z nizkimi dohodki. Ministrstvo je poleg vseh sistemskih ukrepov, pripravilo energetski dodatek za najranljivejše in draginjski otroški dodatek.

 • Nov izračun minimalnih življenjskih stroškov

  Ministrstvo je prejelo Končno poročilo o izvedeni raziskavi o minimalnih življenjskih stroškov in njenih ugotovitvah. Pred določitvijo višine uskladitve minimalne plače in pripravo predloga za dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka se bomo uskladili z Vlado RS in s socialnimi partnerji. Slednji so se danes s poročilom seznanili v okviru Ekonomsko socialnega sveta.

 • Spletna anketa

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljamo analitično podlago za vzpostavitvi stalne sheme skrajšanega delovnega časa, ki bo vključevala tudi analizo potreb trga dela po tovrstni shemi.

 • Vzpostavljen informativni izračun energetskega dodatka (spletni kalkulator)

  Na spletnem mestu GOV.SI je zaživel spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

 • Potrjene spremembe družinskega zakonika

  4. 10. 2022 so poslanke in poslanci podprli spremembe družinskega zakonika, ki sledijo odločbama Ustavnega sodišča Republike Slovenije. '' Z ustavno odločbo in sprejetjem predlagane novele zakona se Slovenija končno pridružuje vrsti držav v Evropi in svetu, ki so položaj razno in istospolnih partnerjev že izenačile'', je ob sprejemu poudaril državni sekretar Simon Maljevac.