Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Zamude pri izplačilih

  Vse upravičence do otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka, ki naj bi bili izplačani danes, obveščamo, da trenutno še niso nakazani, saj je Banka Slovenije zaznala tehnične težave pri izvrševanju plačil. Delamo vse, da bi bila izplačila čimprej na računih upravičencev.

  Pričakujemo, da bodo izplačana v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 24 urah. Vsem prizadetim se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

 • Pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča, ki se nanaša na pravice istospolnih partnerjev

  MDDSZ pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča, da je ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z Ustavo RS.

 • Najpogostejša vprašanja in odgovori glede štipendij

  Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede štipendij.

 • Druga dobava prehrambenih izdelkov v letu 2022 je že na razdelilnih mestih

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

 • Previdno pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

  Inšpektorat za delo (IRSD) opozarja delavce, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), prav tako naj ne podpisujejo praznih listov papirja, ki bi jih lahko delodajalci kasneje uporabili proti volji delavcev.

 • Predstavitev Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022

  Na Brdu pri Kranju je danes potekala predstavitev Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Ekonomski pregled podaja celovito sliko makroekonomskih razmer v Sloveniji, posebno pozornost pa posveča aktualni temi digitalizacije družbe in gospodarstva.

 • Inšpektorat za delo bo množično preverjal upoštevanje zakonskega roka pri izplačilu regresa

  Bliža se 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ob tem posebej poudarja, da bo vsaka kršitev pravic delavcev glede izplačila regresa sankcionirana.

 • Predvidene spremembe na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

  V javni razpravi je predlog Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), ki prenaša Direktivo EU 2019/1158 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev o starševskem dopustu.

 • Poročilo o socialnih transferjih za junij 2022

  Objavljamo poročilo o socialnih prejemkih za mesec junij 2022, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) ter občine.

 • Izkoreninjanje revščine tudi s Programom za odpravljanje materialne prikrajšanosti

  Osnovni cilj Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (program) je zagotoviti kontinuirano pomoč v obliki hrane okoli 164.000 osebam na leto, ki se soočajo z največjo stopnjo tveganja revščine in vsem za katere bodo pristojne organizacije presodile, da potrebujejo pomoč ter vključevanje v različne spremljevalne ukrepe, ki bodo izboljšali njihovo socialno vključenost.

 • Odziv vodstva ministrstva na poziv Delavske svetovalnice

  Objavljamo odziv vodstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na poziv Delavske svetovalnice v zvezi s spremembo sporazumov o zaposlovanju tujcev.

 • Ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu

  Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.

 • Mesec na Svetu EPSCO pozdravil direktivo o platformnem delu

  Minister Luka Mesec se je danes prvič udeležil zasedanja Sveta za zaposlovanje in socialno politiko (Svet EPSCO) v Luksemburgu. Med drugim je poudaril, da je dostojno plačilo temelj socialne pravičnosti in dejal, da mora Evropska unija (EU) zagotoviti, da ne bo nihče, bodisi iz centra bodisi iz evropske periferije, opravljal dela za plačilo, s katerim ni moč dostojno živeti.

 • Poslanica ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

  15. junija obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Kljub različnim akcijam o ozaveščanju problematike nasilja in zavedanju, da je nasilje vedno in povsod nedopustno, se na ministrstvu zavedamo, da je tovrstno nasilje žal še vedno prepogosto del našega vsakdana.

 • Druga dobava prehrambenih izdelkov v letu 2022 je že na razdelilnih mestih

  Ministrstvo v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in ali osnovno materialno pomoč (program). V letošnjem letu bo ministrstvo predvidoma dobavilo več kot 1.600 ton prehrambenih izdelkov.

 • Od 13. junija dalje lahko oddate vlogo za deficitarne štipendije

  Na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. Vlogo bo mogoče oddati od 13. junija 2022 do vključno 23. septembra 2022. Letošnja novost je možnost oddaje elektronske vloge.

 • Izplačilo letnega dodatka za upokojence v letu 2022

  Letni dodatek za leto 2022 bo skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) izplačan vsem upokojencem, in sicer v petih različnih višinah, odvisnih od višine njihove pokojnine. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ga bo izplačal dne 30. junija 2022, skupaj z rednim izplačilom junijskih pokojnin in nadomestil.

 • Odziv ministrstva v zvezi z izkoriščanjem tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea

  Objavljamo odziv ministrstva glede novic o brutalnem izkoriščanju tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea ter potekajočih postopkov nadzora v zvezi s tem primerom. Izjavo v zvezi s tem, ki jo je podal državni sekretar Dan Juvan, objavljamo v nadaljevanju.

 • Novi minister Luka Mesec prevzel posle na ministrstvu

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posle prevzel novi minister, Luka Mesec. Obe ekipi, Luka Mesec in državna sekretarja Simon Maljevac in Dan Juvan ter odhajajoča ekipa Janeza Ciglerja Kralja z državnima sekretarjema Cveto Uršičem in Matejo Ribič, sta se pogovorili o aktualnih temah.

 • Objavljamo poročilo Kazalniki blaginje

  Objavljamo poročilo ''Kazalniki blaginje'', ki ga je pripravila Služba za analize in razvoj na ministrstvu. Poročilo ponuja pregled uspešnosti Slovenije po kazalnikih blaginje oblikovanih posebej za ta namen.