Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Spletni seminar Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposleni

  V okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedlo spletni seminar Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposlenih, ki bo potekal v četrtek, 11. novembra 2021, 13.00-15.20.

 • Indeks enakosti spolov 2021 s poudarkom na zdravju

  Evropski inštitut za enakost spolov je objavil najnovejše rezultate merjenja indeksa enakosti spolov (indeks), ki letos posveča posebno pozornost zdravju. Indeks je pomembno orodje za pripravo politik, s katerim se meri napredek na področju enakosti spolov v Evropski uniji (EU). Republika Slovenija v letu 2021 dosega 67,6 točke in se umešča na 12. mesto.

 • Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2021

  25. oktobra 2021 se v vseh državah članicah Evropske unije (EU) pričenja Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2021, ki je posvečen preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Evropski teden predstavlja vrh kampanje Zdravo delovno okolje 2020-22: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, ki jo na ravni EU vodi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), v Sloveniji pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) skupaj s tripartitno Nacionalno mrežo za sodelovanje z EU-OSHA.

 • Novosti sprejete novele Zakona o osebni asistenci

  Poslanke in poslanci so 20. 10. 2021 s 50 glasovi za in nobenim proti, sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci (novela zakona), ki hkrati izboljšuje in odpravlja anomalije izvajanja osebne asistence. Prizadevanja ministrstva s sprejeto novelo zakona vodijo k čim boljšemu izvajanju osebne asistence v korist uporabnikom.

 • Minister Cigler Kralj na tristranskem socialnem vrhu

  V sredo, 20. 10. 2021, se je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj udeležil tristranskega socialnega vrha. Tradicionalni vrh, ki ga dan pred oktobrskim Evropskim svetom organizirata predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je priložnost za dialog med institucijami EU in evropskimi socialnimi partnerji na najvišji vodstveni ravni.

 • Na zasedanju Sveta EPSCO o varnost in zdravju pri delu

  V petek, 15. 10. 2021, je v Luksemburgu potekalo zasedanje Sveta za zaposlovanje in socialno politiko (Svet EPSCO), ki ga je vodil minister Janez Cigler Kralj. Ministrice in ministri so razpravljali o varnosti in zdravju pri delu ter o prihodnosti evropskega semestra, v katerem bodo države članice uskladile svoje gospodarske, zaposlovalne in socialne politike v Evropski uniji (EU).

 • Poslanica ministra ob svetovnem dnevu revščine

  17. oktober je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila mednarodni dan boja proti revščini, ki ga tudi v letošnjem letu še vedno v veliki meri zaznamuje pandemija covid-19 in negativni vpliv na posebej ranljive skupine prebivalstva. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na te izzive vseskozi odgovarja s številnimi ukrepi na področju socialnih transferjev, trga dela, socialnega varstva in širše. V nadaljevanju objavljamo poslanico ministra Janeza Cigler Kralja.

 • Uresničevanje Istanbulske konvencije

  Svet Evrope je 12. oktobra 2021 objavil prvo poročilo o uresničevanju določil Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) v Republiki Sloveniji. Poročilo izpostavlja številne pozitivne zakonske ukrepe in ukrepe politik, ki so jih izvedli slovenski organi in dokazujejo njihovo jasno zavezanost odpravi nasilja nad ženskami zaradi spola.

 • Izbrani izvajalci programov za podporo družinam

  Ministrstvo je zaključilo izbor izvajalcev na podlagi Javnega razpisa za financiranje psihosocialnih programov z naslovom Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah (razpis). Izbranih je bilo štirinajst izvajalcev, ki bodo podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.

 • Konferenca Kakovostno delo za kakovostno življenje

  Vložek v trajnostno delo se obrestuje! To je eno izmed glavnih sporočil osrednjega dogodka ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, konference na visoki ravni z naslovom ''Kakovostno delo za kakovostno življenje''.

 • Poslanica ob Tednu otroka

  Razigran uživaj dan je osrednja tema letošnjega Tedna otroka, projekta Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem dni. S projektom se želi postaviti protiutež posledicam ukrepov zoper epidemijo covida-19 in poudariti pomen igre, igranja in prostega časa. Ob tej priložnosti, objavljamo poslanico ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janeza Cigler Kralja.

 • Poslanica ministra ob mednarodnem dnevu starejših

  Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) letošnji 1. oktober - mednarodni dan starejših, namenja osveščanju pomena digitalne vključenosti starejših ter opozarjanju na stereotipe, predsodke in diskriminacije povezane z digitalizacijo. V nadaljevanju ob mednarodnem dnevu starejših objavljamo poslanico ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Janeza Cigler Kralja:

 • Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence

  Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov prejme starš oziroma posvojitelj za otroka, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji in je rojen od 1. januarja 2020 do 15. 6. 2022. Izplačila centri za socialno delo izvajajo po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar pomeni, da posebne vloge ni potrebno vlagati.

 • Podpisan sporazum za dokončanje DSO in rehabilitacijskega centra Osilnica

  V prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je bil podpisan sporazum o dokončanju izgradnje Doma starejših občanov (DSO) in rehabilitacijskega centra Osilnica. Podpisniki sporazuma so MDDSZ, Ministrstvo za zdravje, Občina Osilnica, Dom starejših občanov Šiška, Univerzitetno rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije-SOČA in SVC socialno varstveni center Osilnica.

 • Javni poziv za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 15. oktobra 2021.

 • Odgovori na najpogostejša vprašanja glede prejemanja različnih vrst štipendij

  Objavljamo nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki so vezani na podeljevanje oziroma nadaljnje prejemanje različnih vrst štipendij.

 • Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela

  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (odlok) v prvem odstavku 5. člena določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj. V nadaljevanju podajamo pojasnila na najpogostejša vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje PCT pogoja oziroma samotestiranje delavcev na delovnem mestu.

 • Podeljeni priznanji MEGA za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju

  V okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija prek MDDSZ ter EU iz Evropskega socialnega sklada, je včeraj, 9. septembra 2021, potekala podelitev priznanj MEGA medgeneracijsko aktivnim delodajalcem. Cilj projekta in z njim natečaja je prispevati k večji ozaveščenosti vseh generacij o pomembnosti medsebojnega sodelovanja in vseživljenjskega učenja.

 • V EU vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti umre več kot 100.000 ljudi

  Mednarodna organizacija dela in nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje ocenjujeta, da v Evropski uniji vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti zboli več kot 120.000 ljudi, več kot 100.000 jih zaradi poklicnih rakov umre.

 • Odsotnost z dela in višina nadomestil

  Z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) se je v obdobju od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 uredil interventni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Višina nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je v ZNUPZ različno določena glede na razlog oz. okoliščine, zaradi katerih je bil delavec v karanteni na domu.