Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • 18. decembra izplačilo DSP, enostavnejše oddajanje vlog, v stiski tudi telefonska pomoč

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo bremena krize za najbolj ranljive skupine v naši družbi. Zato tudi vseskozi prilagajamo ukrepe ranljivim skupinam, ki sledijo tudi eni od osrednjih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja, to je pregleden in uporabniku prijazen sistem socialnih pomoči. V šestem protikorona paketu (PKP6) smo zagotovili avtomatično podaljšanje pravic, ki iztečejo v času epidemije. Znan je tudi terminski plan izplačil socialnih transferjev v letu 2021, ki ga objavljamo.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Program javnih del za 2021

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZSRZ) je danes objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021. Predvidena je vključitev 4.000 oseb, razpoložljiva višina sredstev znašajo 14.800.000 evrov. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja. Javno povabilo bo odprto od 22. 12. 2020.

 • Celostna skrb za starejše s poudarkom na varstvu najbolj ranljivih ostaja osrednja prioriteta ministra Ciglerja Kralja

  Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic se vrstijo pozivi o skrbi za starejše in zagotavljanju pravic do celovite in boljše oskrbe. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozive slišimo in jih razumemo tudi v luči posledic epidemije Covid-19, ki je poudarila dolgoletne težave s kadri in prostorskimi kapacitetami v domovi. Obenem izpostavljamo, da ministrstvo s številnimi programi in transferji zagotavlja blažitev posledic revščine v družinah ter pri ranljivih skupinah.

 • Program javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za 2021: dodatni kadri v socialno varstvenih zavodih in bolnicah

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2021, ki bo odprto od 16. 12. 2020. Objavljeni program javnih del bo zagotavljal dodatno kadrovsko podporo v socialno varstvenih zavodih in bolnicah. Predvidena je vključitev 950 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 4.000.000 evrov.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Vlada bistveno poenostavlja elektronsko pošiljanje obvestil o delu na domu

  Minister Janez Cigler Kralj je izpolnil obljubo in bistveno poenostavil obveščanje o delu na domu s strani delodajalcev, ki to storijo z elektronskim obrazcem na portalu SPOT, kar bi lahko pomembno prispevalo k zajezitvi epidemije ter omogočanju normalnega poteka delovnega življenja.

 • Minister Janez Cigler Kralj verjame v socialni dialog

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj zavrača očitke predstavnikov delojemalcev, da je zanj socialni dialog mrtva črka na papirju. Nasprotno, minister si od prvega dne prizadeva voditi socialni dialog, kar dokazujejo tudi številne seje Ekonomsko socialnega sveta in številni predlogi, ki so jih socialni partnerji obravnavali in tudi uskladili.

 • Poslanica Sveta za invalide RS ob 3. decembru - Mednarodnem dnevu invalidov

  Slovenijo, Evropsko unijo in cel svet je v letošnjem letu zaznamovala predvsem epidemija virusa COVID-19, zato je Mednarodni dan invalidov usmerjen v osveščanje glede tega problema v povezavi z invalidi in invalidnostjo ter s tem tudi v razvoj družbe v prihodnosti.

 • Tretji rok: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je letos 6. marca objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše. Upravičeni prijavitelji so bili javni domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi. Dne 1. 12. 2020 so bili izdani sklepi o izboru projektov, ki so bili prijavljeni na tretji rok, izvedeno pa je bilo tudi že zadnje odpiranje vlog v okviru 4. roka za prijavo.

 • Poslanica ministra Janeza Ciglerja Kralja ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov

  Vključevanje ranljivih skupin in skrb zanje je med prednostnimi nalogami mojega mandata. Letošnji mednarodni dan invalidov 3. december obeležujemo pod geslom Organizacije združenih narodov "Zgradimo boljšo prihodnost: invalidom vključujoč, dostopen in trajnosten svet po COVIDu-19".

 • Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza

  Novi interventni zakon PKP6, to je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE), ki se je uveljavil 28. 11. 2020, naslavlja tudi vprašanje upravičenja do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela delavca zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza.

 • Delo na domu eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja Covid-19

  Minister Janez Cigler Kralj k delu na domu poziva ves čas od nastopa svojega mandata, saj gre za enega ključnih ukrepov za omejevanje širjenja Covid-19 znotraj delovnih okolij, ki pa hkrati ohranja delovne procese, tam kjer je to možno seveda. Od 1. 10. 2020 do vključno 25. 11. 2020 je pristojni inšpektorat za delo prejel 7953 obvestil delodajalcev o delu na domu.

 • Mesečno poročilo o socialnih transferjih

  Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec november 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

  25. novembra vsako leto obeležujemo začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, s katerimi želimo poudariti, da je nasilje nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, resen družbeni problem in ena izmed najhujših kršitev človekovih pravic. Letošnje leto, ko je naša življenja zaznamoval izbruh korona virusa, pa je še toliko bolj pomembno, da vse pristojne vladne institucije aktivno pristopimo k preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami tudi v času epidemije covid-19.

 • Interventni ukrepi na področju štipendiranja

  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju. Na tem mestu objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore.

 • Preventivno testiranje v domovih za starejše

  Minister Janez Cigler Kralj je prejšnji teden pozval direktorje in direktorice domov za starejše, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, zagotavljajo redno preventivno testiranje za vse, ki pri njih delajo. Odredba, ki jo je prejšnji teden izdal minister za zdravje, zajema namreč samo zdravstvene delavce.

 • Testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2

  Minister, pristojen za socialno varstvo, je danes na video konferenci direktorje domov za starejše pozval, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 zagotavljajo redno preventivno testiranje za tiste, ki pri njih delajo.

 • Ukinitev javnega prevoza v povezavi z višjo silo

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca.

 • Ukrepi za zajezitev širjenja v socialno varstvenih zavodih

  Objavljamo pregled ukrepov za zajezitev širjenja v socialno varstvenih zavodih, ki so bili sprejeti vse od prvega vala naprej. Ministrstvo je z vodstvi domov za starejše vseskozi v kontaktu, na njihove potrebe se odzivamo ažurno in narediti vse, kar lahko, da jim zagotovimo vso potrebno pomoč. Vsa navodila, kako ravnati v primeru okužb domovi imajo. Zdravje in varnost oskrbovancev in zaposlenih vselej ostaja na prvem mestu. Minister Janez Cigler Kralj je celostno skrb za starejše določil za eno izmed prioritet svojega mandata.