Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Poslanica ob mednarodnem dnevu za izkoreninjenje revščine

  17. oktober je Generalna skupščina združenih narodov razglasila mednarodni dan boja proti revščini. Letošnje leto je zaznamovano z vplivom draginje na izdatke gospodinjstev, kjer so posebej izpostavljene gospodinjstva z nizkimi dohodki. Ministrstvo je poleg vseh sistemskih ukrepov, pripravilo energetski dodatek za najranljivejše in draginjski otroški dodatek.

 • Nov izračun minimalnih življenjskih stroškov

  Ministrstvo je prejelo Končno poročilo o izvedeni raziskavi o minimalnih življenjskih stroškov in njenih ugotovitvah. Pred določitvijo višine uskladitve minimalne plače in pripravo predloga za dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka se bomo uskladili z Vlado RS in s socialnimi partnerji. Slednji so se danes s poročilom seznanili v okviru Ekonomsko socialnega sveta.

 • Spletna anketa

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljamo analitično podlago za vzpostavitvi stalne sheme skrajšanega delovnega časa, ki bo vključevala tudi analizo potreb trga dela po tovrstni shemi.

 • Vzpostavljen informativni izračun energetskega dodatka (spletni kalkulator)

  Na spletnem mestu GOV.SI je zaživel spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

 • Potrjene spremembe družinskega zakonika

  4. 10. 2022 so poslanke in poslanci podprli spremembe družinskega zakonika, ki sledijo odločbama Ustavnega sodišča Republike Slovenije. '' Z ustavno odločbo in sprejetjem predlagane novele zakona se Slovenija končno pridružuje vrsti držav v Evropi in svetu, ki so položaj razno in istospolnih partnerjev že izenačile'', je ob sprejemu poudaril državni sekretar Simon Maljevac.

 • Minister Mesec na konferenci o preprečevanju nasilja nad ženskami

  29. in 30. septembra 2022 je v Dublinu v okviru irskega predsedovanja Svetu Evrope potekala konferenca na temo preventivnih ukrepov za preprečevanje spolnega nasilja, nasilja zaradi spola in nasilja v družini. Konference se je udeležil minister Luka Mesec, ki je v svojem sporočilu, kot osrednji cilj izpostavil ''Evropo z ničelno toleranco do nasilja nad ženskami pa naj se to dogaja javno, na delovnem mestu ali družini''.

 • Ob 1. oktobru, Mednarodnem dnevu starejših

  Letos mineva 32 let, odkar je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990 razglasila prvi oktober, kot mednarodni dan starejših. Združeni narodi letošnji mednarodni dan starejših posvečajo temi Odpornost starejših v spreminjajočem se svetu.

 • Evropska sredstva za pomoč najranljivejšim

  Ministrstvo je v formalno potrditev Evropski komisiji poslalo Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021–2027. Cilj je, da pomoč zagotovimo vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno. Vrednost Programa je 32,6 milijona evrov.

 • Datumi izplačil državnih štipendij za september in oktober

  Prejemnike državnih štipendij obveščamo, da bodo štipendije izplačane 10. oktobra 2022 (za mesec september) in 10. novembra 2022 (za mesec oktober).

 • Draginjski otroški dodatek

  Državni zbor je sprejel ukrep, ki bo v času draginje v pomoč družinam, upravičenim do otroškega dodatka: v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 bodo le-te avtomatično prejele draginjski dodatek za vsakega otroka.

 • Spremembe na področju starševskega varstva

  Vlada je sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Kot pravi minister Luka Mesec, namreč izkušnje iz tujine kažejo, da se očetje, ki jim pripada neprenosljiv starševski dopust, zanj pogosteje odločijo. To pomeni, da se bolj intenzivno in pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih, kar je eden od namenov novele. Novosti zakona so namenjene tudi lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

 • Novo vodstvo Inšpektorata RS za delo

  Položaj vršilca dolžnosti glavnega direktorja Inšpektorata za delo Republike Slovenije je prevzel Luka Lukić, ki se je že seznanil s tekočimi posli. Skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Lukom Mescem sta ob tej priložnosti še enkrat poudarila ključne usmeritve prihodnjega dela inšpektorata.

 • Podkasti Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

  Na voljo je serija podkastov, v katerih strokovnjaki razpravljajo o ključnih temah, povezanih z življenjem in delom v današnji Evropi. Serija podkastov se dotika tudi varnosti in zdravja pri delu.

 • Nov korak v smeri odpravljanja diskriminacije

  Danes bodo na pristojnem parlamentarnem odboru poslanke in poslanci obravnavali predlog sprememb Družinskega zakonika, ki jih je pripravilo ministrstvo po odločitvi Ustavnega sodišča. ''Po več kot dvajsetih letih prizadevanj in bojev LGBT+ skupnosti in civilne družbe za pravno ureditev istospolnih partnerstev in družin, gre za pomemben korak bližje izenačitvi partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev,'' je pred sejo parlamentarnega odbora izpostavil državni sekretar Simon Maljevac.

 • Odziv ministrstva na odločitev Zagovornika načela enakosti

  Na ministrstvu pozdravljamo odločitev Zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil, da je bila praksa o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, diskriminatorna.

 • Z direktivo in ekonomsko demokracijo za pravice dostavljavcev

  Minister Luka Mesec se je včeraj udeležil mednarodne sindikalne konference v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata Mladi plus in Evropske konfederacije sindikatov (ETUC), kjer je s sindikalisti iz različnih delov Evrope razpravljal o platformnem delu. Med drugim je minister izpostavil, da Evropska komisija pod češkim predsedovanjem pripravlja evropsko direktivo, ki bo naslovila problem platformnih delavcev.

 • Od danes naprej prijava nezgod in poškodb pri delu le še na portalu SPOT

  Z današnjim dnem, 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Sprejet energetski dodatek za najranljivejše

  Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka viša glede na število otrok v gospodinjstvu. Na vladnih spletnih straneh bo v septembru objavljen kalkulator, ki bo vsem kategorijam prebivalstva omogočal da preverijo ali je njihovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka.

 • Hitreje in enostavnejše do nadomestila preživnine

  1. septembra 2022 se prične uporabljati Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ki spreminja pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. Po novi ureditvi otroku v primeru neplačevanja preživnine s strani preživninskega zavezanca pred vložitvijo zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine ni več potrebno sprožiti izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem.

 • Podaljšanje letnih pravic iz javnih sredstev

  Informacijski sistem je za letne pravice (otroški dodatek in subvencija vrtca), ki iztečejo avgusta 2022, dne 18. 8. 2022 avtomatsko pripravil 32.495 informativnih izračunov, ki jih bodo centri za socialno delo (CSD-ji) v naslednjih dneh odpremili strankam.