Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • V veljavi Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo in ZPIZ-2J

  Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP) je bil v Uradnem listu RS objavljen 23. julija 2021, vzpostavlja pa enakost med prejemniki dodatka za nego otroka in prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo. V Uradnem listu je bil objavljen tudi Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), ki ponovno uvaja pravico do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni.

 • Posodobljena pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas

  Državni zbor Republike Slovenije je v začetku julija sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki velja od 14. 7. 2021. Ključni cilj zakona je pomoč gospodarstvu, zato se z omenjenim zakonom podaljšujejo nekateri obstoječi ukrepi in dodajajo novi, dodatni ukrepi, predvsem na področju turizma in gostinstva ter na področju športa in kulture, ki bodo omilila posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19. Nekateri ukrepi so urejeni na novo, kar velja tudi za ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas.

 • Minister Cigler Kralj: »Uveljaviti je treba vsaj minimalne standarde za osebe v nestandardnih oblikah dela«

  20. 7. 2021 je potekala delavnica na visoki ravni na temo platformskega dela. Ministri za delo iz Slovenije, Francije, Portugalske in Nemčije ter evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice so v dialogu s predstavniki ameriškega ministrstva za delo, socialnimi partnerji in drugimi deležniki razpravljali o globalnih priložnostih in izzivih platformskega dela.

 • Slovensko predsedstvo uspelo z Deklaracijo za boljšo prihodnost mladih na Zahodnem Balkanu

  Na nedavnem srečanju ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve EU je pod okriljem slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, v sodelovanju z Evropsko komisijo, potekalo srečanje s predstavniki Zahodnega Balkana. Ti so sprejeli Deklaracijo o zagotavljanju trajnostnega vključevanja mladih na trg dela (v nadaljevanju: Deklaracija). Ministri in predstavniki Zahodnega Balkana so se zavezali, da bodo intenzivneje pristopali k pripravi in izvajanju shem jamstva za mlade. S tem se bo okrepila podpora mladim, ki so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela.

 • Podaljšani in prenovljeni ukrepi, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem

  Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače.

 • Minister Cigler Kralj: ''Želimo si Unije državljanov!''  

  Minister Janez Cigler Kralj je 13. in 14. julija 2021 predstavil prioritete predsedovanja pred odboroma Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov FEMM ter za zaposlovanje in socialne zadeve EMPL.

 • V javni razpravi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021–2030, ki določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Javna razprava bo odprta 60 dni.

 • Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov za podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. Razpisane vsebine bodo financirane od septembra 2021 do septembra 2022. Rok za oddajo ponudb je 9. 8. 2021 do 15.00 ure.

 • Ministri EU za zaposlovanje in socialno politiko se zavzemajo za bolj vključujoče trge dela za vse generacije

  Danes, 9. 7 .2021, se je na Brdu pri Kranju zaključilo dvodnevno neformalno srečanje ministric in ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko. Osrednja tema je bila odporni in vključujoči trg dela. Razprave je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

 • Z nadgradnjo Evropske kartice ugodnosti do več dostopnosti blaga in storitev za invalide

  Projekt Evropska kartica ugodnosti spodbuja socialno vključenost osebam, ki imajo status invalida, saj jim omogoča večjo dostopnost in dosegljivost tako proizvodov kot storitev. Na MDDSZ želimo imetnikom kartice omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti v Sloveniji in EU, zato projekt nadgrajujemo, za kar je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že odobrila evropska sredstva.

 • Drugo srečanje ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve EU in Zahodnega Balkana

  Zahodni Balkan bo ob podpori Evropske unije povečal vključevanje mladih v trg dela. Na srečanju s kolegi in kolegicami iz EU na Brdu pri Kranju v Sloveniji, ki je potekalo 8. 7. 2021, so se predstavniki Zahodnega Balkana zavezali k postopnemu vzpostavljanju, izvajanju in izboljševanju Jamstvene sheme za mlade.

 • Najava popravka JR za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma v petek 9. 7. 2021 v Uradnem listu RS na podlagi Spremenjene odločitve o podpori št. 15-1/1/MDDSZ/2 (št. dokumenta 3032-118/2021/11 z dne 7. 7. 2021) objavilo popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo.

 • Simpozij EU-OSHA obeležil novo dobo varnosti in zdravja pri delu v EU

  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je 5. 7. 2021 organizirala simpozij, na katerem so sodelovali predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, slovenskega predsedstva Sveta EU ter evropskih sindikatov in združenj delodajalcev. Simpozija se je udeležila tudi državna sekretarka Mateja Ribič.

 • Socialnovarstveni zavodi lahko do srede oddajo e-vlogo za glasovanje na domu in za OMNIA glasovanje

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes zjutraj socialnovarstvene zavode obvestilo o možnostih, ki jih še imajo stanovalke in stanovalci za glasovanja na domu in za OMNIA glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Ob tem je ministrstvo je zavodom in stanovalcem poslalo opravičilo za pozno obveščanje in zahvalo vsem, ki so vse potrebno uredili kljub poznemu obvestilo ministrstva.

 • Odziv ministrstva v zvezi z današnjo novinarsko konferenco glede obveščanje o referendumskem glasovanju

  Do poznega obveščanja je prišlo zaradi nenamerne napake v delovnem procesu. To izkazuje tudi potek dogodkov, saj smo že 19. aprila na Direktoratu za starejše in deinstitutcionalizacijo vsem socialnovarstvenim zavodom, ki izvajajo institucionalno varstvo, poslali dokumentacijo in obrazce za podporo zakonodajnega referenduma v slovenskem, madžarskem in italijanskem jeziku.

 • Ministri za zaposlovanje in socialne zadeve o odpornem in vključujočem trgu dela

  Na Brdu pri Kranju bo 8. in 9. julija 2021 neformalno srečanje ministric in ministrov EU, pristojnih za zaposlovanje in socialno politiko. Osrednja tema bo odporni in vključujoči trg dela. Ob tem bo potekalo tudi skupno srečanje ministric in ministrov držav članic EU in Zahodnega Balkana, ki so pristojni za zaposlovanje. Kot predsedujoči Svetu EU za zaposlovanje in socialno politiko bo razprave vodil minister Janez Cigler Kralj.

 • Objavljen javni poziv za predstavnika nevladnih organizacij v svetu Hiše za otroke

  Za namen vodenja javnega zavoda Hiše za otroke je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skladno z drugim odstavkom 9. člena Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni zaščiti v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21), objavil Javni poziv za predstavnika nevladnih organizacij v svetu javnega zavoda hiša za otroke. Rok za oddajo vloge je do vključno 23. 7. 2021.

 • Od 28. junija vstop na Zavod RS za zaposlovanje tudi brez predhodnega naročanja

  Od ponedeljka, 28. junija lahko prostore Zavoda RS za zaposlovanje obiščete tudi brez predhodnega naročanja. Seveda morate pri tem dosledno upoštevati vse predpisane higienske ukrepe.

 • 1100 novih mest v domovih za starejše

  Skrb za starejše je ena od prednostnih nalog ministrstva pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja. S ciljem čim prej zagotoviti dodatna mesta v domovih za starejše občane, je ministrstvo zagotovilo dodatna proračunska sredstva in podelilo nove koncesije. V Uradnem listu (številka 100/2021), z dne 24. 6. 2021, je objavljen Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest.

 • Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni

  Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin.