Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Višja urna postavka za delo dijakov in študentov

  V veljavi je nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov.

 • Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evrov. Vlogo bo mogoče oddati od 19. junija 2023 do 22. septembra 2023.

 • Odziv ministrstva na domnevno negativne učinke dviga minimalne plače

  V zadnjih dneh se v nekaterih medijih pojavljajo očitki o domnevno negativnih učinkih dviga minimalne plače. Pripravili smo argumentirane odzive nanje.

 • Na ministrstvu pozivamo k odpravi outsourcinga

  Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vlado Republike Slovenije naslovil poziv glede reševanja problematike nameravanega outsourcinga sobaric v družbi Sava Turizem, d. d., ki delo opravljajo na lokaciji Hotelov Bernardin.

 • Vlada potrdila spremembe zakona o evidencah na področju dela

  Vlada je 12. 1. 2023 potrdila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Ključni cilj je zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona ter določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca ter s tem posledično zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

 • Video

  31. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila s parafiranim sporazumom o rešitvi stavkovnih zahtev FIDES in za podpis sporazuma pooblastila ministra za zdravje. Sprejela je tudi predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ter predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti.

 • Dvig minimalne plače za 100 evrov

  V petek, 13. januarja 2023, bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.

 • Mesec: dvignili bomo subvencije bonov in izboljšali kakovost študentske prehrane

  Minister Luka Mesec se je danes sestal s predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) na temo študentske prehrane. V izjavi za medije po sestanku je minister Mesec napovedal povišanje subvencije, izboljšanje kakovosti obrokov in poostren nadzor nad ponudniki študentske prehrane. Ukrepe in hitro odzivnost ministra je podprla tudi predsednica ŠOS, Marike Grubar.

 • Dvignili bomo subvencijo za študentske bone

  Na ministrstvu se zavedamo, da se študentje v zadnjih dneh soočajo z nesorazmerno podražitvijo cen pri mnogih ponudnikih subvencionirane študentske prehrane, zato smo aktivno pristopili k iskanju rešitev.

 • Pripravljena analitična podlaga za vzpostavitev stalne sheme skrajšanega delovnega časa

  Ministrstvo je pripravilo analitično podlago, katere namen je prispevati k procesu odločanja o vzpostavitvi stalnega sistema skrajšanega delovnega časa (SDČ) v Sloveniji. Priprava zakonske podlage za vzpostavitev SDČ je del strukturnih reform komponente 3:Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, ki se jim je Slovenija zavezala v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

 • Sprememba javnega povabila za izbor programov javnih del

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 6. januar 2023 objavil spremembo besedila Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2023, tako da razpoložljiva višina sredstev znaša 17.588.000,00 evrov.

 • Nove elektronske vloge za uveljavljanje pravic v zvezi z rojstvom otroka

  Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za javno upravo smo za uporabnike digitalnih storitev pripravili nove vloge, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic v zvezi z rojstvom otroka. Vloge bodo od 5. januarja 2023 naprej na voljo na portalu eUprava.

 • 52. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji dopisni seji je vlada sprejela predlog novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in izdala novelo Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 • Predlog novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev

  Ministrstvo je pripravilo Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZčmIS-1), ki ga je na 52. dopisni seji sprejela Vlada Republike Slovenije. Zakon je bil pripravljen s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah Evropske unije (EU) zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske dejavnosti

 • Z razpisom do novih postelj v manjših, samostojnih enotah

  Na ministrstvu smo pripravili Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Cilj javnega razpisa je izgraditi novo infrastrukturo za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot.

 • Januarja prihaja največji dvig minimalne plače v zadnjem desetletju

  Neto minimalna plača se bo januarja povečala za okrog 100 evrov, kar je največji skok v zadnjih desetih letih. Sorazmerno se bo povečala tudi minimalna urna postavka za začasno in občasno delo dijakov, študentov in upokojencev.

 • Odziv na revizijsko poročilo Računskega sodišča

  Objavljamo odziv na revizijsko poročilo Računskega sodišča, ki je revidiralo izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15-25).

 • Za pravice 28 milijonov platformnih delavcev

  Danes je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (Svet EPSCO). Med pomembnejšimi točkami je bil dogovor o splošnem pristopu k predlogu direktive o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu. Po predlogu Slovenije in nekaterih držav članic direktiva ni bila sprejeta.

 • Zvišanje plač v socialnem varstvu

  Vlada je z reprezentativnimi sindikati 7. 12. 2022 parafirala dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu. Na podlagi parafiranega sporazuma s sindikati se bodo na področju socialnega varstva plače povečale na 31 delovnih mestih, za približno 1900 zaposlenih. Predvideni dvigi znašajo od dva do štiri plačne razrede. Na ministrstvu izražamo zadovoljstvo, saj ves čas poudarjamo, da so zaposleni v socialnem varstvu za svoje delo premalo plačani.

 • Ministrstvo za solidarno prihodnost, predstavitev kandidata za ministra z ekipo

  Referendumska podpora Zakonu o vladi odpira vrata vzpostavitvi Ministrstva za solidarno prihodnost (MSP), ki bo na resornem področju gradila tri ključna poglavja: zagotavljanje splošne dostopnosti do storitev dolgotrajne oskrbe, zagotavljanje zadostnega števila neprofitnih stanovanj in širjenje modelov ekonomske demokracije.