Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Slovenska podpora EK v tožbi proti Madžarski

  Madžarska je z zakonom št. LXXIX iz leta 2021, spremenila različne nacionalne predpise, ki se med drugim nanašajo na medijske storitve, oglaševanje, elektronsko poslovanje in izobraževanje. S spremembami je uvedla številne prepovedi in omejitve glede promocije in/ali prikazovanja odklona od spolne identitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembe spola ali homoseksualnosti.

 • V Evropski odbor za socialne pravice izvoljen dr. Grega Strban

  V okviru 1477. zasedanja Odbora ministrskih namestnikov (OMN), ki je potekal 4. oktobra, je bil izvoljen v Evropski odbor za socialne pravice pri Svetu Evrope dr. Grega Strban, z mandatom do 31.decembra 2028.

 • Danes izplačila solidarnostne pomoči 2741 družinam in posameznikom

  Danes bodo izvedena prva izplačila izredne denarne pomoči (IDP) v obliki solidarnostne pomoči, kot določajo interventni ukrepi za odpravo posledic poplav. Izplačano bo 18.057.953,08 evra solidarnostne pomoči za 2741 prejemnikov. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra 2023.

 • Na okrogli mizi o opolnomočenju žensk v sodobni družbi

  V ponedeljek, 25. septembra 2023, je v organizaciji ministrstva potekala okrogla miza projekta EWA - Opolnomočenje žensk v sodobni družbi, na kateri so vodilne slovenske političarke spregovorile o izzivih, s katerimi se soočajo ob vstopu v politiko, in o pomenu zastopanosti žensk v politiki. Da je neenakost med spoloma še vedno živa, je poudaril tudi minister Luka Mesec.

 • Objavljen javni razpis za razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov

  V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva je bil danes objavljen Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov - dodatno sofinanciranje zaradi povečanih potreb, kot posledice naravne nesreče.

 • Soglasno sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023 - 2030

  Danes je bila v Državnem zboru brez glasu proti sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023 – 2030. Gre za krovni strateški dokument, pripravljen v sodelovanju s stroko in civilno družbo, ki naslavlja področje enakosti žensk in moških.

 • Ministrstvo v skladišča Rdečega križa in Karitas dobavilo še 1067 ton hrane

  Avgusta in septembra je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim partnerskim organizacijam Rdečemu križu in Slovenski karitas zagotovilo dobavo prehrambnih izdelkov.

 • Delegacija Evropskega organa za delo zaključila uradni obisk v Sloveniji

  V torek se je v Ljubljani pričel dvodnevni uradni obisk delegacije Evropskega organa za delo (angleško European Labour Authority – ELA). Obisk je predstavljal priložnost za predstavitev prioritet in aktivnosti ELA ter odprto diskusijo s številnimi državnimi organi in zavodi v Sloveniji.

 • Uveljavljanje pravice v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki tudi po elektronski poti

  Vloge za uveljavitev pravic v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki so na voljo tudi v elektronski obliki na portalu eUprava. Tak način oddaje vlog prinaša vlagateljicam in vlagateljem veliko prednosti, saj lahko vloge oddajo kadarkoli in kjerkoli.

 • Zakon o osebni asistenci v javni razpravi

  Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o osebni asistenci, ki smo ga pripravili v sodelovanju s predstavniki pogajalske skupine za pripravo reforme na področju osebne asistence.

 • ZRSZ bo objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo danes objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa – Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023. Program se bo izvajal do 31. decembra 2024, predvideva pa se vključitev 220 brezposelnih oseb.

 • Ukrepi za pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in plazovih

  Državni zbor je sprejel nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov.

 • Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2023

  Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa med 21. septembrom in 20. oktobrom 2023 organizirajo izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu.

 • Ukrepi za pomoč prebivalcem in podjetjem pri odpravljanju škode po poplavah

  Vlada je sprejela nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah, ki jih mora obravnavati in potrditi še državni zbor. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je na poplave odzvalo hitro in z namenom, da skladno z našimi pristojnostmi, zagotovimo pomoč vsem, ki jih je prizadela nedavna katastrofa.

 • Video

  66. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter ga v obravnavo po nujnem postopku pošilja v Državni zbor. S sprejetjem predloga zakona bo omogočeno sprejetje nujnih in učinkovitih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

 • Rok za oddajo vlog za povračila nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo je 28. avgust

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in vršilka dolžnosti generalne direktorice Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) Greta Metka Barbo Škerbinc sta danes delodajalce pozvala k oddaji vlog za povračilo nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo.

 • Izteka se rok za prijavo za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

  Ministrstvo je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 21. avgusta 2023.

 • Informacija za gluhe in naglušne osebe, ki so utrpele škodo zaradi poplav

  Objavljamo informacije, kako naj ravnajo gluhe in naglušne osebe, ki so v poplavah izgubile vavčerje in/ali izkaznico, s katero lahko uveljavljajo pravice oziroma jim je bil zaradi poplav uničen tehnični ali zdravstveni pripomoček.

 • Pomoč v duševni stiski ob poplavah

  Na poplave, ki so Slovenijo prizadele v preteklih dneh, se ljudje odzivamo zelo različno. V takšnih okoliščinah potrebujemo podporo sočloveka in razumevanje. V primeru hujših stisk tudi strokovno pomoč.

 • Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče - dopolnjeno z interventnimi ukrepi

  Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh. Pojasnila smo dopolnili z interventnimi ukrepi.