Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. Objavljamo podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša vprašanja in odgovore.

 • Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšano do 30. novembra

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel veljati 11. avgusta 2023, med začasnimi ukrepi na področju dela ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Vlada RS je na petkovi dopisni seji omenjeni ukrep s sklepom podaljšala do 30. novembra 2023.

 • Višje novembrske in decembrske pokojnine

  Vlada Republike Slovenije je z namenom naslavljanja stisk upokojencev in zmanjševanja tveganja njihove socialne izključenosti ter v skladu z javno finančnimi zmožnostmi zagotovila dva ukrepa, s katerima se zagotavlja izboljšanje gmotnega položaja upokojencev, zlasti najranljivejših skupin.

 • Sprememba povabila za program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo 30. oktobra objavil spremembo besedila Javnega povabila delodajalcem za izvedbo programa – Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023.

 • Potrjene spremembe Zakona o delovnih razmerjih

  Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (novela ZDR-1), katerega namen je izboljšati delovne pogoje s spodbujanjem preglednejše in predvidljivejše zaposlitve ob zagotavljanju prilagodljivosti na trgu dela, izboljšanje dostopa delavcev do informacij o njihovih delovnih pogojih in izboljšanje samih delovnih pogojev.

 • Podaljšanje povabila delodajalcem za izvedbo ukrepa »hitrejši vstop mladih na trg dela«

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo jutri objavil podaljšanje »Javnega povabila delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

 • Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje zdaj tudi v angleščini

  Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki jih je maja 2023 potrdila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, so zdaj na voljo tudi v angleškem jeziku. S tem smo omogočili dostop do smernic vsem partnerjev izvajalskih nevladnih organizacij in ustanov, ki v državah partnericah izvajajo razvojno sodelovanje.

 • Obtožbe o "starševskem odtujevanju" valijo krivdo iz storilca na žrtev nasilja

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opažamo, da se je uporaba koncepta »starševskega odtujevanja« v slovenski sodni praksi in v delu centrov za socialno delo zelo razširila. Centre za socialno delo opozarjamo na spornost uporabe neznanstvenega koncepta »starševskega odtujevanja« in pozivamo k uporabi znanstvenih metod in konceptov.

 • Poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje zastopnikov mladoletnikov brez spremstva

  Ministrstvo je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 3. novembra 2023.

 • Evropska kampanja ''Pravičnost v gradbeništvu'' s ciljem ozaveščanja

  Včeraj se je pričela informativna kampanja Evropskega organa za delo (angleško European Labour Authority - ELA) na področju gradbeništva, ki se bo nadaljevala v letu 2024. Delavcem in delodajalcem so na spletni strani ELA na voljo gradiva in zgibanke o pravicah in obveznostih napotenih delavcev v gradbeništvu in njihovih delodajalcev.

 • Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini

  Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini na ministrstvu poudarjamo pomen učinkovitosti sistem socialnega varstva, ki nudi podporo in oporo vsem v stiski.

 • Pojasnilo o pridobitvi nove izkaznice z oznako pravice do dostopa na trg dela za tujce

  8. julija 2023 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D).

 • Objavljen razpis za nagrade in priznanja na področju socialnega varstva

  13. oktobra je bil v Uradnem listu ponovno objavljen Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2023. Predlog je potrebno poslati najkasneje do petka, 10. novembra 2023.

 • Objavljen poziv za člane/članice področnih odborov za poklicne standarde

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na spletni strani objavilo Poziv za posredovanje predlogov za člane oziroma članice področnih odborov za poklicne standarde. Predloge za imenovanje bomo sprejemali do vključno 15. novembra 2023.

 • Ministrstvo pričenja z akcijo ozaveščanja o nasilju nad ženskami in v družini

  Na ministrstvu v sodelovanju s centri za socialno delo in nevladnim sektorjem pričenjamo akcijo ozaveščanja o nasilju nad ženskami in v družini. S ciljem izboljšati zakonodajo in vplivati na širši odnos družbe do nasilja nad ženskami in v družini, bomo do konca leta v sodelovanju z različnimi akterji izvajali številne aktivnosti.

 • Pravica do splava je civilizacijski dosežek

  Danes poteka v Ljubljani Pohod za življenje. Na ministrstvu trdno stojimo na strani pravice do splava.

 • Ob Tednu otroka

  Od 2. do 8. oktobra poteka Teden otroka, ki ga Zveza prijateljev mladine Slovenije obeležuje že od leta 1954. Letos je posvečen otroški radovednosti in nosi naslov "Zakaji in zatoji radovednosti".

 • Slovenska podpora EK v tožbi proti Madžarski

  Madžarska je z zakonom št. LXXIX iz leta 2021, spremenila različne nacionalne predpise, ki se med drugim nanašajo na medijske storitve, oglaševanje, elektronsko poslovanje in izobraževanje. S spremembami je uvedla številne prepovedi in omejitve glede promocije in/ali prikazovanja odklona od spolne identitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembe spola ali homoseksualnosti.

 • V Evropski odbor za socialne pravice izvoljen dr. Grega Strban

  V okviru 1477. zasedanja Odbora ministrskih namestnikov (OMN), ki je potekal 4. oktobra, je bil izvoljen v Evropski odbor za socialne pravice pri Svetu Evrope dr. Grega Strban, z mandatom do 31.decembra 2028.

 • Danes izplačila solidarnostne pomoči 2741 družinam in posameznikom

  Danes bodo izvedena prva izplačila izredne denarne pomoči (IDP) v obliki solidarnostne pomoči, kot določajo interventni ukrepi za odpravo posledic poplav. Izplačano bo 18.057.953,08 evra solidarnostne pomoči za 2741 prejemnikov. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra 2023.