Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Višja urna postavka za delo upokojencev

  Danes, 5. maja 2022, je stopila v veljavo novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki izenačuje višini minimalnih bruto urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev ter začasno in občasno delo dijakov in študentov.

 • Poslanica ministra ob prazniku dela

  Ob prihajajočem 1. maju, prazniku dela, objavljamo poslanico ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 • Izjava ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti

  V Sloveniji in tudi drugih evropskih državah 29. aprila obeležujemo dan medgeneracijske solidarnosti. Minister Janez Cigler Kralj ob tem poudarja, »da demografski izzivi zahtevajo ukrepanje na vseh ravneh: evropski, nacionalni, regionalni in lokalni. Pri sprejemanju slehernega ukrepa se moramo zavedati, da smo vse generacije ena skupnost. V njej je vsaka generacija enako potrebna in dragocena. Zato smo na ministrstvu v tem mandatu sprejemali ukrepe, pomembne za vse generacije.«

 • 28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

  Mednarodna organizacija dela (International Labour Organization – ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v spomin na vse delavce, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje. Namen te vsakoletne kampanje je dodatno spodbuditi prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni.

 • Za dvig kulture varnosti pri novi generaciji slovenskih managerjev

  Študentje Univerze v Mariboru, domači in tuji strokovnjaki so včeraj razpravljali o varnosti in zdravju pri delu ob ogledu izobraževalnih in dokumentarnih filmov.

 • Po 11 letih novi kadrovski standardi in normativi socialnovarstvenih storitev

  Minister Janez Cigler Kralj je podpisal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (pravilnik), ki prinaša spremembe normativov za zaposlene v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter spremembe na področju storitve osebna pomoč. Spremembe pravilnika določajo, da se bo do leta 2030 število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev povečalo za več kot 2200 zaposlitev.

 • Usposabljanje na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite in tujce

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je danes objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite in tujce«.

 • Evropsko priznanje za zdravo delovno okolje prejelo slovensko podjetje

  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je 12. 4. 2022 razglasila osem prejemnic evropskega priznanja za uspešno preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Med prejemniki evropskega priznanja je tudi primer dobre prakse »Zavarujmo zdravje«, ki ga je razvila Zavarovalnica Triglav, d. d.

 • Jutri bo izplačan dodatek za veliko družino

  V sredo, 13. 4. 2022, bo izplačan dodatek za veliko družino. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 424,30 evra, za družino s štirimi ali več otroki 515,60 evra. Izplača se v enkratnem znesku.

 • Izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine

  Ministrstvo bo 14. 4. 2022 izplačalo solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine. Vsem upravičencem bo solidarnostni dodatek izplačan po uradni dolžnosti in jim zato vlog ni potrebno oddajati.

 • Priznanje MEGA 2022 prejelo osem medgeneracijsko aktivnih delodajalcev

  7. aprila je je potekala podelitev priznanj MEGA 2022 medgeneracijsko aktivnim delodajalcem. Priznanje MEGA navdih so prejela podjetja: Iskra, Hisense Europe, Lek, Ljubljanske mlekarne in Generali zavarovalnica. Prejemniki priznanja MEGA pospešek pa so bili AMZS, Agitavit Solutions in Elektro Ljubljana. Natečaj za priznanja MEGA se izvaja pod okriljem projekta s področja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, ki se izvaja pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Namen projekta, ki poteka od 2020 do 2022, je zmanjševanje in odpravljanje medgeneracijskih stereotipov.

 • Javni poziv za predloge članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino

  Objavljen je Javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2022 – 2026 (javni poziv). Zainteresirane nevladne organizacije vabimo, da predlagane predstavnice oziroma predstavnike (predstavnik) prijavite na objavljen javni poziv do 5. maja 2022.

 • Podeljeni nacionalni priznanji na področju varnosti in zdravja pri delu

  6. aprila je potekala slavnostna podelitev nacionalnih priznanj Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022. Visoka priznanja za uvedbo inovativnih in učinkovitih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, sta prejeli Zavarovalnica Triglav, d. d. in Center za pomoč na domu Maribor.

 • Rešitve in nove pravice novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

  Državni zbor je 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (novela ZPIZ-2M), ki je začel veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se začne z današnjim dnem. Novela ZPIZ-2M vzpostavlja rešitve za več skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine, pri čemer uveljavlja nekatere nove pravice, določenim upravičencem pa zvišuje odmero že pridobljenih pravic.

 • Vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za program EaSI v Sloveniji

  Evropska komisija (EK) bo tudi v novi finančni perspektivi iz sklada Evropski socialni sklad (ESS+) podprla poseben, centraliziran program Zaposlovanje in socialne inovacije (program EaSI - Employment and Social Innovation). Za nacionalno kontaktno točko programa EaSI (NKT RS EaSI) v Sloveniji je bil na evropskem razpisu izbran Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV).

 • Polletno poročilo MDDSZ o socialnem napredku Slovenije

  Objavljamo polletno poročilo (poročilo), s katerim se spremlja socialni napredek Slovenije, merjen s kazalniki evropskega stebra socialnih pravic, in sprejete ukrepe v letu 2021, ki bi lahko vplivali na uvrstitev Slovenije pri teh kazalnikih. Poročilo je pripravila Služba za analize in razvoj na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), cilj poročila pa je informirati širšo javnost o doseženem napredku in usmerjati oblikovanje politike.

 • V ponedeljek izplačilo solidarnostnega dodatka po PKP10

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v ponedeljek, 28. 3. 2022 izplačalo solidarnostni dodatek na podlagi desetega paketa ukrepov za umilitev posledic epidemije PKP10.

 • Janez Cigler Kralj: Drage mame, hvala za vse, kar dobrega vzbujate v nas

  Naj najprej vsem mamam, babicam, prababicam… čestitam ob njihovem prazniku. Beseda mama v večini nas prebudi toplino, ljubezen, nežnost in varnost. Zato je materinski dan dan, ko se še posebej zahvalimo našim dragim mamam za vse dobro, kar vzbujajo v nas.

 • Komisija OZN za droge potrdila slovenski predlog resolucije promocije preventive

  Letošnje 65. zasedanje Komisije OZN za droge, ki je na Dunaju potekalo med 14. – 18. marcem, bo v zgodovini razvoja in izvajanja politike na področju prepovedanih drog ostalo še posebej zabeleženo, saj je Slovenija prvič v svoji zgodovini v obravnavo predlagala resolucijo »Promocija celovite in na znanstvenih podlagah utemeljene preventive«. Resolucija, ki poziva k okrepljenim naporom za preprečevanje uporabe prepovedanih drog med otroki in mladino, je bila sprejeta zadnji dan zasedanja.

 • Slovenija na zasedanju Komisije za status žensk

  Od 14. do 25. marca 2022 v New Yorku poteka 66. zasedanje Komisije Združenih narodov za status žensk (Komisija), ki se ga udeležuje slovenska delegacija pod vodstvom državne sekretarke Mateje Ribič. Predstavnica Slovenija je na Komisiji izrazila podporo in solidarnost z ženskami in otroci v Ukrajini ter predstavila dosežene cilje in prizadevanja Slovenije za zapolnjevanje vrzeli in naslavljanje izzivov na področju enakosti spolov in krepitvi položaja in vloge žensk.