Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Pojasnilo v zvezi z upoštevanjem humanitarne pomoči pri dodelitvi transferjev

  V teh dneh številne humanitarne organizacije zbirajo sredstva za pomoč ljudem, ki jih je prizadela katastrofalna poplava. V zvezi s tem želimo poudariti, da se vsaka takšna pomoč lahko šteje kot dohodek družine in tako vpliva tudi na višino socialnih transferjev, če ni določen namen porabe sredstev.

 • Previdno pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

  Inšpektorat za delo opozarja delavce, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost, niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), prav tako naj ne podpisujejo praznih listov papirja, ki bi jih lahko delodajalci kasneje uporabili proti volji delavcev.

 • Tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti aktiviran načrt ob poplavah

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozorno spremljamo razmere in že pripravljamo ukrepe.

 • Korak naprej pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavk in delavcev

  Po tem, ko je 7. julija 2023 Ekonomsko-socialni svet soglasno potrdil predlog Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, je bil slednji danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Po skoraj dvajsetih letih vzpostavljamo omejitve pri ročnem premeščanju bremen za delavke in delavce, ki jih bodo morali upoštevati vsi delodajalci v vseh panogah.

 • Objavljen razpis za pridobitev Zoisove štipendije

  Objavljen je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

 • Odziv ministrstva glede centra za socialno delo Piran

  Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z zaskrbljenostjo spremljamo informacije o primeru dečka, ki so ga obravnavali na enoti centra za socialno delo v Piranu, z njim pa je seznanjena tudi Socialna inšpekcija, ki je danes že sprožila inšpekcijski nadzor. Minister Luka Mesec je na podlagi rezultatov nadzora napovedal ukrepanje.

 • Odziv ministrstva na začasni izstop delodajalcev iz Ekonomsko-socialnega sveta

  Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede današnjega začasnega izstopa delodajalcev iz ekonomsko-socialnega sveta poudarjamo, da smo bili vedno zavezani k socialnemu dialogu in da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

 • Špansko predsedstvo daje zagon razpravi o evropskem socialnem dialogu

  Konec tedna je v Madridu potekalo prvo neformalno srečanje ministrov, pristojnih za zaposlovanje in socialno politiko, odkar je Španija prevzela predsedovanje Svetu EU. S sloganom “Evropa, bliže” Španija postavlja v ospredje socialno pravičnost in dialog, strateško avtonomijo Evrope in zeleni prehod. Slovenijo je na srečanju zastopal minister Luka Mesec.

 • Sprejeta novela Zakona o socialnem varstvu

  Državni zbor je potrdil predlog novele Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva in daje podlago za izvajanje ukrepov in črpanje sredstev evropskih skladov za ukrepe spodbujanja socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki.

 • Poenostavljen postopek uveljavljanja varstvenega dodatka

  Na ministrstvu smo poenostavili postopek uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka.

 • Objavljen javni poziv za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

  Ministrstvo je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 21. avgusta 2023.

 • Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ko je vroče

  Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.

 • Rok za preoblikovanje istospolne partnerske zveze v zakonsko zvezo se izteka

  Zakon o spremembah Družinskega zakonika (novela DZ-B) določa preoblikovanje istospolne partnerske zveze v zakonsko zvezo. Rok za preoblikovanje istospolne partnerske zveze v zakonsko zvezo je šest mesecev po uveljavitvi novele, to je 31. julij 2023.

 • Rekordno nizka brezposelnost

  Ob koncu junija je bilo 46.178 registriranih brezposelnih. V zadnjih mesecih dosegamo najnižje število brezposelnih v samostojni Sloveniji, kar pomeni, da imamo tudi eno najnižjih stopenj anketne brezposelnosti v EU: maja 2023 je bila v Sloveniji 3,6 odstotka, v Evropski uniji pa 5,9 odstotka.

 • S 1. julijem se začne izvajati program Projektno učenje mlajših odraslih

  Ministrstvo bo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), s 1. julijem 2023 preko izbranih zunanjih izvajalcev ponovno pričelo izvajati program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-o plus). Ministrstvo namerava v program vključiti približno 1.800 mladih v obdobju izvajanja, ki se izteče septembra 2028.

 • Jutri bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal letni dodatek

  Jutri bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) izplačal letni dodatek za leto 2023. Skupaj z junijskimi pokojninami, ga bo prejelo 622.361 uživalcev, od tega 609.498 uživalcev pokojnin in 12.863 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

 • Ministrstvo zagotovilo dvig cene ure osebne asistence

  Po usklajevanjih z različnimi deležniki, smo na ministrstvu skladno z napovedi ministra Luke Mesca, pripravili Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebni asistenci, na podlagi katerega se s 1. julijem 2023 cena ure osebne asistence zvišuje s 15,00 evra na 15,56 evra.

 • Vlada potrdila predlog novele zakona o socialnem varstvu

  Vlada je potrdila predlog novele Zakona o socialnem varstvu (predlog novele), ki omogoča podlago za kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva in podlago za izvajanje ukrepov in črpanje sredstev evropskih skladov za ukrepe spodbujanja socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki.

 • Objavljen javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov

  V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva je bil danes objavljen Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

 • 111. zasedanje Mednarodne konference dela

  V Ženevi je bilo med 5. in 16. junijem letos 111. zasedanje Mednarodne konference dela, ki se ga vsako leto udeležujejo članice Mednarodne organizacije dela (MOD) v tripartitni sestavi predstavnikov vlad ter organizacij delavcev in delodajalcev. Konferenca je po odborih in med plenarnimi zasedanji obravnavala ter sprejela pomembne odločitve, vključno s Priporočilom o kakovostnem vajeništvu.