Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

  Na ministrstvu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjamo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želimo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem smo objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.

 • Javno povabilo za 4000 zaposlitev mladih za nedoločen čas

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

 • Odziv na pobudo za referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi

  Na ministrstvu menimo, da je odločitev SDS za začetek postopkov za razpis referenduma o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi v škodo ne le izvajalcem oskrbe starejših pač pa predvsem uporabnikom, torej tistim, ki to oskrbo najbolj potrebujejo. Stroka je večinoma enotna, da bi uveljavitev zakona, ki ga je sprejela prejšnja vlada, pomenila veliko škodo celotnemu sistemu socialnega varstva starejših.

 • Zamik izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša čas za nujne spremembe

  Državni zbor je sprejel Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrb (novela zakona). Zaradi pomanjkljivosti in neizvedljivosti zakona v praksi, se je datum izvajanja zakona zamaknil na 1. 1. 2024, v vmesnem času pa se bodo pripravile nujne spremembe zakona in podzakonskih aktov. ''Dolgotrajna oskrba mora biti javna služba, podkrepljena s solidarnim financiranjem'', je ob obravnavi novele zakona v državnem zboru poudaril državni sekretar Simon Maljevac.

 • S Programom za odpravljanje materialne prikrajšanosti pomoč najbolj ogroženim osebam

  Vlada je sprejela Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2027 (Program). Z izvajanjem ukrepov iz Programa, ki se izvaja od leta 2014, bo od leta 2023 do 2029 zagotovljeno skupaj 32,6 milijona evrov, od katerih bo Evropska unija prispevala 29,4 milijona evrov.

 • Povzetek novinarske konference ministra Mesca

  V nadaljevanju objavljamo povzetek novinarske konference, kjer je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec spregovoril o aktualnem dogajanju in aktivnostih na ministrstvu. Minister je spregovoril o organizacijskim spremembah na inšpektoratu za delo, uvedbi ''energetskega dodatka'' za ranljive skupine, spremembah Družinskega zakonika, noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi in nekaterih drugih aktualnih temah.

 • V teku aktivnosti za izboljšanje položaja delavcev iz BiH in Srbije

  Ministrstvo se je pod novim vodstvom ministra Luke Mesca zavezalo, da bo v prvi plan postavilo pravice delavcev. Skladno s to zavezo je ministrstvo okrepilo aktivnosti za spremembo obstoječega Sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji. Po sestanku meddržavne komisije o spremljanju izvajanja sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH prejšnji teden, je danes potekal tudi sestanek s srbsko delegacijo.

 • Inšpektorat poziva k večji skrbnosti in doslednosti izvajanja ukrepov delodajalcev zaradi povečanih temperaturnih obremenitev

  Meteorologi v prihodnjih dneh ponovno napovedujejo ekstremne temperature, kar pomeni, da bodo vplivu takšnih razmer izpostavljeni tudi delavci, še zlasti tisti, ki opravljajo delo na prostem. Na Inšpektoratu za delo ponovno poudarjamo, da so delodajalci dolžni delavcem zagotavljati varne in zdrave delovne pogoje ter izvajati ukrepe, s katerimi jih zagotovijo.

 • Zakonski predlog za spremembe Družinskega zakonika že v zakonodajnem postopku

  Ustavno sodišče (US) je v z začetku julija ugotovilo, da je ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Ministrstvo je takoj po odločitvi US pripravilo Zakon o spremembah Družinskega zakonika, ki ga je Vlada sprejela v petek 15. julija in ga poslala v obravnavo v Državni zbor.

 • Objavljen javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024

  Ministrstvo je objavilo Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024 (javni razpis). Študenti lahko subvencionirane obroke koristijo skozi celo leto, saj po novem ni več omejitve nudenja subvencionirane študentske prehrane v poletnih mesecih.

 • Zamude pri izplačilih

  Vse upravičence do otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka, ki naj bi bili izplačani danes, obveščamo, da trenutno še niso nakazani, saj je Banka Slovenije zaznala tehnične težave pri izvrševanju plačil. Delamo vse, da bi bila izplačila čimprej na računih upravičencev.

  Pričakujemo, da bodo izplačana v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 24 urah. Vsem prizadetim se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

 • Pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča, ki se nanaša na pravice istospolnih partnerjev

  MDDSZ pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča, da je ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z Ustavo RS.

 • Najpogostejša vprašanja in odgovori glede štipendij

  Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede štipendij.

 • Druga dobava prehrambenih izdelkov v letu 2022 je že na razdelilnih mestih

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

 • Previdno pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

  Inšpektorat za delo (IRSD) opozarja delavce, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), prav tako naj ne podpisujejo praznih listov papirja, ki bi jih lahko delodajalci kasneje uporabili proti volji delavcev.

 • Predstavitev Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022

  Na Brdu pri Kranju je danes potekala predstavitev Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Ekonomski pregled podaja celovito sliko makroekonomskih razmer v Sloveniji, posebno pozornost pa posveča aktualni temi digitalizacije družbe in gospodarstva.

 • Inšpektorat za delo bo množično preverjal upoštevanje zakonskega roka pri izplačilu regresa

  Bliža se 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ob tem posebej poudarja, da bo vsaka kršitev pravic delavcev glede izplačila regresa sankcionirana.

 • Predvidene spremembe na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

  V javni razpravi je predlog Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), ki prenaša Direktivo EU 2019/1158 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev o starševskem dopustu.

 • Poročilo o socialnih transferjih za junij 2022

  Objavljamo poročilo o socialnih prejemkih za mesec junij 2022, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) ter občine.

 • Izkoreninjanje revščine tudi s Programom za odpravljanje materialne prikrajšanosti

  Osnovni cilj Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (program) je zagotoviti kontinuirano pomoč v obliki hrane okoli 164.000 osebam na leto, ki se soočajo z največjo stopnjo tveganja revščine in vsem za katere bodo pristojne organizacije presodile, da potrebujejo pomoč ter vključevanje v različne spremljevalne ukrepe, ki bodo izboljšali njihovo socialno vključenost.