Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • DJNovice maj 2022

  V majskih DJNovicah tokrat o novem orodju OECD za učinkovito izvedbo velikih infrastrukturnih projektov, pogosto zastavljenih vprašanjih in odgovorih na temo ukrepov proti Rusiji, ki jih je pripravila EK, ter novi funkcionalnosti obveščanja v informacijskem sistemu e-JN.

 • DJNovice april 2022

  V aprilskih DJNovicah tokrat o dodatnih usmeritvah naročnikom pri spremembah pogodb zaradi sprememb cen (gradbene pogodbe) in brezplačnem spletnem seminarju o zagotavljanju varovanja načela konkurenčnosti in načinih prepoznavanja usklajenih ravnanj. Vabimo vas tudi na izpolnitev ankete, saj Ministrstvo za javno upravo skupaj z Evropsko komisijo in zunanjim izvajalcem izvaja študijo za dvig konkurenčnosti na področju javnega naročanja. Več tudi o spremembi Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, sklepu Evropske komisije glede ukrepov proti Rusiji in prenovi in posodobitvi spletne strani Portal za elektronsko javno naročanje.

 • DJNovice februar 2022

  V februarskih DJNovicah vas vabimo na brezplačen spletni seminar o vplivu sprememb cen na sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročanja ter vas opominjamo na poročanje statističnih podatkov in objavo seznama evidenčnih naročil za leto 2021.

 • DJNovice januar 2022

  V januarskih DJNovicah vas vabimo na brezplačen spletni seminar o vplivu sprememb cen na sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročanja ter opozarjamo o ponovno sprejetem začasnem ukrepu na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), s katerim se do 31. 12. 2022 četrti odstavek 66. člena ZJN-3 ne uporablja. V novicah tudi o ukinjenem poročanju o izvajanju okvirnih sporazumov ter pripomočku za pripravo poročila v skladu z ZKmet-1.

 • DJNovice december 2021

  V tokratnih DJNovicah več o prenehanju veljavnosti ukrepov protikoronske zakonodaje na področju javnih naročil, ZJN-3B, objavi vzorcev razpisne dokumentacije za dinamični nabavni sistem ter spremembi mejnih vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU.

 • Na zadnjem sestanku delovne skupine Sveta za javno naročanje predstavitev sistema e-Revizija

  Na Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo je v okviru predsedovanja danes potekal zadnji sestanek delovne skupine Sveta za javno naročanje, ki ga je vodil generalni direktor Sašo Matas s sodelavci.

 • DJNovice november 2021

  V tokratnih DJNovicah o novem stališču Direktorata za javno naročanje glede spremembe pogodb in rasti cen na trgu ter objavi video posnetka ter pojasnil oziroma odgovorov na prejete sklope vprašanj na brezplačnih predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (novela ZJN-3B) in delovanja dinamičnega nabavnega sistema (DNS) v okviru informacijskega sistema e-JN. Na naši spletni strani so posodobljeni tudi primeri okoljskih zahtev in meril za predmet zelenega javnega naročanja »Vozila za cestni prevoz in storitve« z vzorcem načrta in spremljanja javnih naročil vozil.

 • DJNovice september 2021

  V tokratnih DJNovicah vas vabimo na brezplačni on-line predstavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (novela ZJN-3B) in delovanja dinamičnega nabavnega sistema (DNS) v okviru informacijskega sistema e-JN. Seznanjamo vas, da sta na naši spletni strani objavljena primera okoljskih zahtev in meril za nova predmeta zelenega javnega naročanja, in sicer Stavbno pohištvo in Protihrupne cestne ograje.

 • DJNovice avgust 2021

  V tokratnih DJNovicah opozarjamo naročnike glede preverjanja obstoja razlogov za razvezo pogodbe ali okvirnega sporazuma, navedenih v 67.a členu ZJN-3 (periodično preverjanje pogodb) v informacijskem sistemu e-Dosje. Seznanjamo vas, da so bile v letu 2020 izdane prenovljene Posebne gradbene uzance 2020 ter obveščamo o sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

 • DJNovice julij 2021

  V julijskih DJNovicah tokrat o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B) in Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju.

 • DJNovice junij 2021

  V junijskih DJNovicah tokrat o spremembi v informacijskem sistemu e-Dosje, novostih na portalu javnih naročil in dveh novih sodbah sodišča EU.

 • V SKRINJO smo dodali nov podatkovni vir: podatke o oddanih javnih naročilih

  V sistemu poslovne inteligence SKRINJA je bil te dni v uporabo predan že tretji podatkovni vir, in sicer Oddana javna naročila v Republiki Sloveniji (PJN-DJN). Uporaba vira je sicer začasno še interne narave in namenjena le upravljavcu tega podatkovnega vira, najpozneje jeseni pa bo na voljo v uporabo tudi vsem drugim organom državne uprave.

 • DJNovice marec 2021

  V tokratnih DJNovicah o dodatnih pojasnilih glede nadgradnje informacijskega sistema e-JN ter o dveh seminarjih s področja javnega naročanja.

 • Nadgradnja sistema za elektronsko javno naročanje e-JN

  Ta konec tedna smo poleg rednih vzdrževalnih del izvedli tudi pomembno, tokrat večjo nadgradnjo informacijskega sistema za elektronsko javno naročanje (e-JN). Tako je od 8. marca 2021, uporabnikom na voljo nekoliko prenovljen portal, ki dodatno olajšuje oddajo javnih naročil in povečuje transparentnost.

 • DJNovice februar 2021

  V tokratnih DJNovicah več o nadgradnji informacijskega sistema e-JN in novostih, ki jih je prinesel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 na področju javnega naročanja.

 • DJNovice december 2020

  V decembrskih novicah več o novostih na področju javnega naročanja, ki jih prinaša sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, spletnem izobraževanju na temo zelenega javnega naročanja in uporabi portala eRevizija.

 • DJNovice november 2020

  V tokratnih DJNovicah več o nadgradnji funkcionalnosti portala javnih naročil, webinarju za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja in energijske nalepke (organizator MOP) ter tudi o obvestilu glede portala e-Revizija in upravnega spora.

 • DJNovice oktober 2020

  V oktobrskih DJNovicah tokrat opozorilo naročnikom glede ponudb, v katerih se ponudniki sklicujejo na zmogljivosti drugih subjektov – problematika »obvodnih družb«, poziv naročnikom k upoštevanju smernic za javno naročanje gradenj ter o novostih na področju javnega naročanja, ki jih prinaša sprejeti Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

 • Povezovanje portalov Uprave RS za javna plačila in Ministrstva za javno upravo za večjo transparentnost javnega naročanja

  Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila uspešno sodelovalo na razpisu Evropske komisije iz programske sheme CEF Telecom - podpodročje eProcurement (CEF Telecom Instrument za povezovanje Evrope v telekomunikacijah je inštrument EU za olajšanje čezmejne interakcije med javnimi upravami, podjetji in državljani z uvajanjem digitalnih storitvenih infrastruktur in širokopasovnih omrežij).

 • Poročilo o vladavini prava v Sloveniji za leto 2020 - Slovenija je razvila nadaljnje ukrepe za preprečevanje korupcije in večjo preglednost javnih naročil

  V Poročilu Evropske komisije o vladavini prava se Slovenija na področju javnih naročil po transparentnosti uvršča med najbolj razvite članice OECD, saj je uvedla več ukrepov za preprečevanje korupcije na področju javnih naročil.