Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Etilen oksid v sezamovem semenu - poročilo o stanju

  Dne 9. in 29. septembra 2020 je Belgija objavila prvi dve informaciji o etilen oksidu v sezamovem semenu iz Indije, posredovani prek EU-RASFF sistema. Dva izvajalca živilske dejavnosti sta belgijski pristojni organ obvestila, da sta v analiziranih vzorcih dokazala vsebnost etilen oksida (8,1 mg /kg in 186 mg/kg).

 • SARS-CoV-2 pri belem dihurju

  Nacionalni veterinarski inštitut je obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, da so včeraj pri belem dihurju ugotovili prisotnost SARS-CoV-2.

 • Drugi primer aviarne influence v Sloveniji

  Danes je bila pri labodu grbcu, najdenem na obali v občini Izola, potrjena visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8. Lokacija najdbe drugega primera je v bližini prvega primera (sosednja občina). Za rejce perutnine veljajo priporočila in ukrepi za zgodnje odkrivanje aviarne influence.

 • Aviarna influenca pri labodu v Sloveniji

  Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) je danes obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco pri labodu. Poginjen labod je bil najden v občini Piran. Pri labodu je bil potrjen podtip H5N8, ki ni nevaren za ljudi.

 • Pojavi aviarne influence v Evropi

  Od oktobra letos se v nekaterih evropskih državah pojavlja visoko patogena aviarna influenca (HPAI). Bolezen je bila ugotovljena predvsem pri prostoživečih pticah, pojavlja pa se tudi pri perutnini. Zaradi tveganja, ki ga širjenje HPAI predstavlja za reje perutnine, pozivamo rejce perutnine, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.

 • Ob 18. novembru, Evropskem dnevu antibiotikov, in Svetovnem tednu ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih, od 18. do 24. novembra 2020

  Prekomerna, neprimerna ali neustrezna uporaba protimikrobnih zdravil pri ljudeh in živalih je pripomogla k razvoju mehanizmov odpornosti in posledičnemu pojavu odpornosti mikrobov (AMR) proti obstoječim protimikrobnim zdravilom, ki postajajo zato manj učinkovita, ali celo neučinkovita. Razvoj novih pa se je zelo upočasnil oziroma skoraj ustavil.

 • Pojav aviarne influence na Nizozemskem

  Nizozemska je včeraj obvestila Evropsko komisijo o potrditvi aviarne influence podtipa H5 pri starševski jati kokoši. Patogenost še ni določena, na podlagi visoke smrtnosti in drugih kliničnih znakov pa predvidevajo, da gre za visoko patogeno aviarno influenco (HPAI). Veterinarske oblasti so uvedle ukrepe v skladu z zakonodajo EU.

 • Obvestilo podaljšanju veljavnosti izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in znakov o rednem pregledu naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

  Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020. Navedeni Zakon določa začasne ukrepe na področju fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in splošne ukrepe poslovanja s strankami na področju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Mednarodno leto zdravja rastlin 2020 na znamki Pošte Slovenije

  Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru katerih deluje tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), je razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin, ki ga obeležujemo tudi v Sloveniji. V ta namen je Pošta Slovenije izdala posebno znamko in s tem pripomogla k osveščanju o pomenu zdravih rastlin, ki so vir vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane.

 • Afriška prašičja kuga potrjena pri divjem prašiču v Nemčiji

  Nemčija je potrdila prvi primer afriške prašičje kuge (APK).

 • Povabilo javnosti k podaji mnenj na predlog Komisije glede veterinarskih spričeval in obveščanja o premikih znotraj Unije za proizvode živalskega porekla, ki izvirajo od kopenskih živali

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi s predlogom Delegirane uredbe Komisije glede veterinarskih spričeval in obveščanja o premikih znotraj Unije za proizvode živalskega porekla, ki izvirajo od kopenskih živali.

 • Ne tvegajte! Ne prinašajte domov rastlin, semen, plodov, zelenjave ali cvetja, kadar potujete v druge države, ker se v njih lahko skrivajo bolezni in škodljivci rastlin

  Mednarodno leto zdravja rastlin 2020 je priložnost, da se predstavi, kako lahko vsak od nas doprinese k temu, da rastline ostanejo zdrave. Ne prinašajmo rastlin iz drugih dežel v Slovenijo, saj lahko poleg rastline ali semena prinesemo tudi rastlinske bolezni in škodljivce. Namesto internetnih nakupov rastlin brez fitosanitarnega spričevala kupujmo rastline, ki so ustrezno pregledane ter prilagojene na naše podnebne razmere. V Evropsko unijo je s potniško prtljago in preko navadne ali hitre pošte dovoljeno vnašati le banane, kokosove orehe, datlje, ananas in durian.

 • Sporočilo Evropske Komisije v zvezi z Brexitom

  S Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo je bilo določeno, da ostaja Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju do 31. decembra 2020 del enotnega trga EU. Do 30. junija 2020 bi bilo mogoče v skladu s sporazumom podaljšati to prehodno obdobje, vendar do tega ni prišlo.

 • Priporočila lastnikom živali v vročih dneh

  Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.

 • Poročilo nadzora sadja in zelenjave na stojnicah in tržnicah 2020

  Inšpektorji za hrano so od 13. maja do 14. julija 2020 z namenom ugotavljanja sledljivosti in ustrezne označenosti sadja in zelenjave ter z namenom ugotavljanja primerov zavajanja potrošnikov, posebno glede navajanja porekla, izvajali poseben nadzor. V okviru posebnega nadzora je bilo od 13. maja do 14. julija. 2020 izvedenih 292 pregledov. Pregledanih je bilo 235 različnih zavezancev.

 • Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. Zatiranje je treba opraviti takrat, ko trta povsem odcveti. Natančnejše roke zatiranja bo tudi letos napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 • Huda viroidna zakrnelost hmelja

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi v letu 2020 poziva vse pridelovalce hmelja, da redno pregledujejo nasade hmelja, javijo o sumu na navzočnost bolezenskih znamenj viroidnih zakrnelosti hmelja in dosledno izvajajo odrejene ukrepe v okuženih območjih ter natančno upoštevajo navodila strokovnih služb.

 • Ponovni izbruhi afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih v Srbiji

  V tem tednu je Srbija obvestila Evropsko komisijo o treh novih izbruhih afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih. Srbija je uvedla ukrepe za nadzor in izkoreninjenje APK v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter v skladu s standardi Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

 • Steklina ponovno potrjena v Bosni in Hercegovini

  Po šestih letih je bil v mesecu maju v Bosni in Hercegovini (BIH) znova potrjen primer stekline. Bolezen je bila potrjena pri lovskem psu na območju Srebrenice, 6 km od meje s Srbijo. Pes ni bil cepljen proti steklini in je kazal klinične znake, značilne za steklino. Najverjetnejši vir okužbe je stik z okuženimi prostoživečimi živalmi.

 • Z mednarodnim sodelovanjem na področju zdravja rastlin zagotavljamo tudi prehransko varnost

  Slogan mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 je ''Varujmo rastline, naš vir življenja«. Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC) je pogodba, ki določa okvir in forum za mednarodno sodelovanje, usklajevanje in tehnične izmenjave na področju varstva rastlin. Za zagotavljanje zdravih rastlin je zelo pomembna globalna koordinacija na vseh nivojih. Na nacionalnem nivoju je na področju zdravja rastlin osrednji odgovorni organ Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.