Skoči do osrednje vsebine

Novice, Obvestila

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • DJNovice november 2023

  V tokratnih DJNovicah vas vabimo, da se nam pridružite na programih Akademije javnega naročanja. Obveščamo vas tudi o spremembi mejnih vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU in začetku veljavnosti novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, v kateri je določilo, ki se nanaša tudi na javnonaročniško zakonodajo.

 • DJNovice oktober 2023

  V tokratnih DJNovicah vas obveščamo, da je Evropska komisija podaljšala obdobje sprejemanja (trenutno) veljavnih standardnih eObrazcev ("eForms"). Novo usposabljanje oziroma delavnica na to temo bo predvidoma izvedena v torek, 24. 10. 2023. Obveščamo vas tudi, da je informacijski sistem e-JN nadgrajen ter prosimo za izpolnitev ankete, o čemer smo več pojasnili v julijskih DJNovicah.

 • DJNovice september 2023

  V tokratnih DJNovicah več o novih ukrepih s področja javnega naročanja, ki jih prinaša Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V ta namen organiziramo tudi brezplačno predstavitev.

 • DJNovice avgust 2023 - 2

  V tokratnih DJNovicah več o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in določbah, ki so neposredno povezane z javnim naročanjem. Naročnike tudi obveščamo o izvajanju dinamičnega nabavnega sistema v okviru informacijskega sistema e-JN in objavi posameznih pogodb iz skupnega javnega naročila na portalu javnih naročil.

 • DJNovice avgust 2023

  V tokratnih DJNovicah vam podajamo pojasnila, kako izvajati nujna javna naročila v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode. Več tudi o Uredbi (EU) 2022/2560 o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg. Prosimo tudi za izpolnitev dveh anket oz. vprašalnikov, o čemer smo več pojasnili v julijskih DJNovicah.

 • DJNovice julij 2023

  V julijskih DJNovicah je tokrat poudarek na prenovi portala javnih naročil. Prosimo za izpolnitev anketnega vprašalnika, ki ga je OECD v sodelovanju z MJU pripravilo za predstavnike naročnikov, in ankete povezane z Akademijo JN. Opozarjamo tudi glede funkcionalnosti prenosa podatkov med portalom javnih naročil in sistemom e-JN in o problematiki zahteve po navedbi swift naslova na garancijah.

 • DJNovice junij 2023

  V junijskih DJNovicah si lahko preberete več o soglasjih za pridobitev podatkov za preveritev izključitvenega razloga iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v kazenski evidenci. Na na Portalu za elektronsko javno naročanje e-JN so objavljeni primeri določil razveznega pogoja v pogodbi oz. razpisni dokumentaciji in tudi predloge za poročanje na podlagi 46. člena ZJN-3.

 • DJNovice april 2023 - 2

  V tokratnih DJNovicah vas obveščamo, da so razpisani novi termini usposabljanj na področju javnega naročanja v okviru Akademije javnega naročanja, posodobljene so tudi Smernice za javno naročanje gradenj in dodana pojasnila za naročnike in ponudnike glede izpolnjevanja ESPD.

 • Posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj

  Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je s strokovnjaki na področju gradenj in z njimi povezanimi dejavnostmi, ki prihajajo tako iz državnih organov kot tudi raznih združenj in organizacij, pripravilo posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj. Smernice zajemajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili.

 • DJNovice april 2023

  V aprilskih DJNovicah vas obveščamo o začetku veljavnosti novele ZJN-3D in v povezavi s tem tudi o nadgradnji informacijskega sistema e-JN (e-Dosje). Z nadgradnjo e-Dosje se zagotavlja izvajanje poizvedb v uradnih evidencah v skladu z novelo zakona. Vabimo vas tudi na brezplačno on-line predstavitev Vloga in pomen nabavne funkcije tudi v javnem naročanju. Obenem pa vas ponovno opozarjamo na nadgradnjo storitve ESPD.

 • Veljati je začela novela Zakona o javnem naročanju

  Z današnjim dnem je začela veljati novela Zakona o javnem naročanju. Ta med drugim poenostavlja in skrajšuje čas za preverjanje razlogov za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja, vključno s hitrejšim in enostavnejšim pridobivanjem potrdil o nekaznovanosti, zakon pa vsebuje tudi nekaj drugih ukrepov za dvig konkurenčnosti na področju javnega naročanja.

 • DJNovice marec 2023 - 2

  Uporabnike obveščamo, da so v okviru Upravne akademije MJU razpisani termini usposabljanj na področju javnega naročanja v okviru Akademije javnega naročanja.

 • DJNovice marec 2023

  V marčevskih DJNovicah vas obveščamo, da Direktorat za javno naročanje v sodelovanju z Upravno akademijo organizira brezplačno on-line predstavitev novosti, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

 • DJNovice februar 2023

  V tokratnih DJNovicah več o nadgradnji informacijskega sistema e-Dosje in novi storitvi ESPD. Naročnike ponovno obveščamo, da se rok za sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih in objave sezama oddanih evidenčnih naročil izteka. Podatke je potrebno objaviti do zadnjega dne februarja 2023.

 • Novela Zakona o javnem naročanju: večja transparentnost in gospodarnost ter poenostavitev oddaje ponudb

  Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), ki med drugim poenostavlja in skrajšuje čas za preverjanje razlogov za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja, vključno s hitrejšim in enostavnejšim pridobivanjem potrdil o nekaznovanosti.

 • DJNovice januar 2023

  V prvih letošnjih novicah več o Uredbi o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg, ter nakupu električne energije in plina v povezavi z javnim naročanjem. V novicah vas tudi ponovno obveščamo glede objave podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2022.

 • DJNovice december 2022

  V zadnjih letošnjih novicah tokrat o objavi podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2022, objavi pogodb in poročanju o izvršenih plačilih ter posnetku predstavitve kompetenčnega modela in samoocenitvenem vprašalniku za presojo kompetenc, specifičnih za izvedbo javnega naročanja.

 • Zaključili smo projekt tehnične podpore za izboljšanje konkurenčnosti na trgu javnih naročil

  Generalni direktorat Evropske komisije za podporo strukturnim reformam je med aprilom in oktobrom 2022 Ministrstvu za javno upravo zagotavljal projekt tehnične podpore na področju javnega naročanja, ki ga je v vlogi svetovalca izvajala družba PricewaterhouseCoopers.

 • DJNovice oktober 2022

  V tokratnih DJNovicah več o objavi Statističnega poročila o javnih naročilih, ki so bil oddana v letu 2021, vabilu na brezplačno on-line predstavitev kompetenčnega modela na področju javnega naročanja in programa usposabljanj ter dveh novejših sodbah sodišča EU s področja javnega naročanja.

 • DJNovice avgust 2022

  V tokratnih DJN novicah o spremenjenem načinu objavljanja pogodb in dodatkov k pogodbam na portalu javnih naročil ter vabilu na spletne predstavitve registra pogodb na portalu javnih naročil in portala UJP JN Plačila. Obveščamo vas tudi o prenehanje veljavnosti in uporabe določil novele ZJN-3C.