Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Javne zgradbe naj bodo zgled pri prenovi in gradnji z lesom

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organiziralo strokovni posvet glede rabe lesa pri investicijah v javne zgradbe. Strokovnjaki iz različnih organizacij so izmenjali mnenja, izkušnje ter podali strokovna stališča o večji rabi lesa pri projektiranju, gradnjah in prenovah javnih stavb v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

 • Poročilo o okolju 2022

  Vlada je sprejela Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022. Poročila o okolju nastajajo ciklično, praviloma vsake štiri leta, z njimi pa spremljamo stanje narave in okolja, sledimo izvajanju začrtane državne politike njunega varstva ter načrtujemo politike okolja in druge povezane politike.

 • Minister Vizjak: »Razvojnih priložnosti za slovenske občine je veliko, a potrebno je sodelovanje«

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence jubilejnega 10. Zlatega kamna, v slovenski javnosti najbolj odmevnega strokovnega srečanja na področju lokalne samouprave, ob tem pa predstavil dobre prakse in razvojne priložnosti na področju okolja in prostora.

 • Evalvacija priprave Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter izvedbe njegove celovite presoje vplivov na okolje

  Ob zaključku projekta priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in izvedbe njegove celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) sta bili pripravljeni tudi njuni evalvaciji. Dokumenta interpretirata pridobljene izkušnje in spoznanja pri pripravi NEPN in podajata ključna priporočila za izboljšanje načrtovanja priprave in posodobitve NEPN.

 • Video

  Opuščamo premog, preklapljamo na obnovljive vire energije

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je z generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) mag. Stojanom Nikoličem in poslovnima direktorjema HSE mag. Mirkom Marinčičem in dr. Viktorjem Vračarjem podpisal Koncesijsko pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Minister je podpisal tudi Sporazuma z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe, in sicer z župani občin Zagorje ob Savi Matjažem Švaganom, Laško Francijem Zdolškom, Trbovlje Jasno Gabrič, Hrastnik Markom Funklom in Litija Francijem Rokavcem.

 • Na neformalnem zasedanju Sveta EU za okolje o biotski raznovrstnosti in evropski podnebni politiki

  Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek se je udeležila neformalnega zasedanja Sveta EU za okolje, ki je prvič pod nemškim predsedovanjem potekalo v živo v Berlinu. Prvi dan zasedanja so ministri razpravljali o vlogi ohranjanja biotske raznovrstnosti v kontekstu preprečevanja pandemij in izgradnji odpornosti evropskega gospodarstva in družbe, hkrati pa so opravili prvo neformalno razpravo o globalnem okviru za biotsko raznovrstnost po letu 2020 v luči priprave na naslednje zasedanje pogodbenic (COP15), predvideno v jeseni 2021 na Kitajskem. V popoldanskem delu so začeli z razpravo o evropski podnebni politiki in predstavitvi celovitega načrta za višanje EU podnebnih ambicij do leta 2030 v okviru doseganja ciljev Pariškega sporazuma, ki so jo nadaljevali tudi naslednji dan.

 • Minister mag. Andrej Vizjak:»Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050 je izziv in priložnost hkrati, ki zahteva medresorski in interdisciplinaren pristop«

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes skupaj z Inštitutom Jožef Stefan (IJS), Centrom za energetsko učinkovitost, predstavilo osnutek dolgoročne podnebne strategije do leta 2050. Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob tem poudaril, da »doseganje neto ničelnih emisij Slovenije ni breme, ampak priložnost in odgovornost. Odgovornost do zanamcev in hkrati priložnost za vse deležnike. Ta priložnost naslavlja konkretne izzive sektorjem na vseh področjih, ki se jih podnebne spremembe tičejo. Pot do podnebne nevtralnosti pa hkrati ne sme ogrožati slovenskega gospodarstva in ne sme ogrožati standarda življenja ljudi, ampak ga mora nadgraditi.«

 • Odločitve 63. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 63. redni seji obravnavala deset točk s področja Ministrstva za okolje in prostor

 • 350 milijonov evrov v prihodnjih štirih letih za blaženje podnebnih sprememb

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 (Odlok). Ocenjena višina izplačil v tem obdobju je 350 milijonov evrov, in sicer v tem letu 106,285 milijonov, v letu 2021 109,605 milijonov, v letu 2022 70,18 milijonov in v letu 2023 63,93 milijonov evrov.

 • Vlada je sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije

  Vlada je sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), skladno z evropsko uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

 • Konec javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila

  16. februarja 2020 se je zaključila javna obravnava dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN 4.1) in njegovega okoljskega poročila. Ministrstvo za infrastrukturo intenzivno pregleduje prejete pripombe in pripravlja novo verzijo NEPN (5.0).

 • Najboljše novice iz sveta na temo podnebnih sprememb na razstavi na Ministrstvu za okolje in prostor

  V preddverju Ministrstva za okolje in prostor si lahko do 4. februarja 2020 preberete Najboljše novice iz sveta, ki so tokrat izšle v obliki razstave. Osrednja tema tokratnih novic, namenjenih ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, so podnebne spremembe. Pripravo je koordinirala platforma SLOGA, Najboljše novice iz sveta pa so bile objavljene v sklopu dejavnosti 10. Slovenskih razvojnih dni in Tedna globalnega učenja 2019.

 • Predstavljen dopolnjen osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

  Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani so zainteresirani javnosti danes predstavili celovito dopolnjen osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki določa slovensko energetsko politiko do leta 2030. Ministrica Alenka Bratušek je zagotovila, da ga bodo na vladi sprejeli do konca letošnjega februarja.

 • Minister Zajc: »Podnebne spremembe eden ključnih izzivov našega časa in prav človek je kritično prispeval k podnebnim spremembam, ki smo jim priča.«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je udeležil javne predstavitve dopolnjenega osnutka celovitega nacionalnega podnebnega načrta Slovenije (NEPN) in njegovega okoljskega poročila, ki ga je organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo. Javna obravnava dokumenta NEPN bo potekala do 16. februarja 2020.

 • Začetek javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila

  Po prejemu pozitivnega pisnega mnenja o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka NEPN na okolje se je pričela javna obravnava dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila.

 • Odločitve 57. redne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada je na 57. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Zaključek madridske Podnebne konference

  Minister Simon Zajc ocenjuje, da je COP25 pričakovano razočaranje. "Madridska konferenca ni uspela doseči soglasja o tem, kako bomo izvajali Pariški sporazum. EU in z njo Slovenija vztrajata, da moramo ukrepati zdaj, če hočemo segrevanje ozračja omejiti na 1,5 stopinje Celzija. Največji onesnaževalci imajo moralno dolžnost, da začnejo opozorila znanstvenikov jemati resno in temu primerno ukrepati."

 • Minister Zajc: »Implementacija zavez Pariškega sporazuma bo terjala skupen napor vseh«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc je v okviru zasedanja Podnebne konference Združenih narodov (COP25) v Madridu podal nacionalno izjavo Republike Slovenije. V njej je poudaril, da bo implementacija zavez Pariškega sporazuma terjala skupen napor vseh.

 • Minister Zajc: »Zeleni dogovor pogumno vodi v edino možno prihodnost - to je v ogljično nevtralno prihodnost«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc je ob robu zasedanja Podnebne konference Združenih narodov (COP25) na ministrski ravni v Madridu komentiral Evropski zeleni dogovor, ki ga je danes predstavila Evropska komisija. Izpostavil je, »da zeleni dogovor pogumno vodi v edino možno prihodnost - to je v ogljično nevtralno prihodnost. Za Slovenijo je pomembno, da ta zagotavlja socialno pravičen prehod za prestrukturiranje in preobrazbo najbolj ranljivih sektorjev in regij - naše premogovniške regije so zagotovo tak primer. Upam pa, da bo na koncu potrjen tudi ogljični davek na izdelke umazane industrije izven Evropske unije, saj se ne moremo sprenevedati, da skrbimo za naš planet, če hkrati omogočamo, da drugi opravljajo umazani posel za nas.«

 • Minister Simon Zajc na otvoritvi letošnje Podnebne konference za povečanje ambicij držav in s tem reševanje podnebne krize

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc se udeležuje odprtja 25. Zasedanja pogodbenic (COP25), ki se je udeležujejo pogodbenice Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) in bo potekala do 13. decembra. Današnji dan je posvečen voditeljem držav in vlad z namenom dviga ambicije za doseganje ciljev Pariškega sporazuma skladno z zadnjimi znanstvenimi dognanji, ki jih je v svojih poročilih predstavil Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC) za ustavitev globalnega segrevanja na manj kot 1,5 stopinje Celzija.