Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • 10. obletnica delovanja Skupnosti naravnih parkov Slovenije

  Na današnji dan leta 2011 je na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje v Notranjih goricah potekalo ustanovno srečanje vseh zaposlenih znotraj uprav takratnih naravnih parkov. 11 predstavnikov upravljavcev takratnih zavarovanih območij narave je podpisalo Dogovor o ustanovitvi Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNP), ki letos tako praznuje 10. obletnico.

 • Regijski park Škocjanske jame letos obeležuje 35. obletnico vpisa na Seznam svetovne dediščine

  Regijski park Škocjanske jame letos obeležuje 25. obletnico ustanovitve zavarovanega območja, 35. obletnico vpisa na Seznam svetovne dediščine, letošnje leto pa je tudi Mednarodno leto jam in krasa. Regijski park Škocjanske jame je eden od biserov naravne dediščine svetovne dediščine. Škocjanske jame so naravni pojav izjemne svetovne vrednosti, pomemben za vse človeštvo in vse generacije. Na Seznam svetovne dediščine so bile v okviru Konvencije o svetovni dediščini vpisane 28. 11. 1986.

 • Za Notranjski regijski park prvi korak k dolgoročnemu državnemu sofinanciranju

  Območje Notranjskega regijskega parka (NRP) je naravovarstveno eno najpomembnejših območij v državi in tudi mednarodno. Cerkniško jezero ima status naravne vrednote državnega pomena. Nahaja se v območju Natura 2000 in je mokrišče mednarodnega pomena (Ramsarska lokaliteta). Ne glede na to, da je leta 2002 akt o zavarovanju sprejela občina Cerknica, ima po Zakonu o ohranjanju narave obveznost sprejeti ukrep zavarovanja tudi država. S podpisom Pogodbe o izdelavi analize Odloka o NRP je bila podana namera, da država in občina posodobita obstoječi akt o zavarovanju.

 • Video

  Razglasitev območja Mure, Drave in Donave za prvo 5-državno biosferno območje na svetu

  Mednarodni koordinacijski svet Unescovega programa Človek in biosfera (UNESCO MAB-ICC) je danes na zasedanju v nigerijski Abuji območje Mure, Drave in Donave (TBR MDD) razglasil za prvo 5-državno biosferno območje na svetu. To območje, ki se razteza od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije ter obsega 930.000 hektarjev ob 700 kilometrih rečnega toka Mure, Drave in Donave, je s tem uradno postalo največje rečno biosferno območje v Evropi.

 • Sestanek generalnih direktorjev za okolje EU o biotski raznovrstnosti

  Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z Evropsko komisijo (EK) organiziralo 1. Sestanek generalnih direktorjev za okolje EU v času predsedovanja Slovenije. Udeležence je uvodoma nagovoril generalni direktor Direktorata za okolje g. Iztok Slatinšek.

 • Nadaljevati z učinkovitim dialogom na področju okolja in prostora je ključno

  Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek se je udeležila rednega zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov Vlad Republike Slovenije in Italijanske republike. Z italijansko državno sekretarko Vannio Gava iz Ministrstva za ekološko tranzicijo sta poudarili odlično dosedanje sodelovanje med državama na področju okolja in prostora, izpostavili primere dobrih praks in področja, kjer bomo sodelovanje še krepili.

 • Naravni parki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti

  V teh dneh obeležujemo kar tri pomembne okoljske dneve, in sicer Dan Nature 2000 (21. 5.), Mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. 5.) in Evropski dan parkov (24. 5.). Dan Nature 2000 je Ministrstvo za okolje in prostor obeležilo s spletnim pogovorom z ustvarjalci naravoslovnega dokumentarnega filma Divja Slovenija. Letošnji Evropski dan parkov pa sovpada s praznovanjem okrogle obletnice petih slovenskih naravnih parkov.

 • Evropski dan Nature 2000: Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU

  Jutri v vseh državah članicah Evropske unije (EU) obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu. Ob letošnjem Evropskem dnevu Nature 2000 so partnerji projekta LIFE, integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI), ki ga koordinira Ministrstvo za okolje in prostor in ustvarjalci naravoslovnega dokumentarnega filma Divja Slovenija gostili spletni dogodek o zakulisju nastajanja enega najbolj živalsko in rastlinsko pestrih dokumentarcev.

 • 60. obletnica Svetovnega sklada za naravo

  60. obletnico praznuje Svetovna organizacija za naravo (WWF - World Wide Fund for nature). Mednarodna nevladna organizacija deluje od 29. aprila 1961 na področju ohranjanja narave in zmanjševanja vpliva človeka na okolje. Deluje v več kot 100 državah in podpira približno 3000 ohranitvenih in okoljskih projektov.

 • Izvedena delavnica za ključne izzive pri prenovi strategije in akcijskega načrta za volka v Sloveniji

  Zavod za gozdove Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU koordiniral prenovo strateških dokumentov za volka v Sloveniji – strategija in akcijski načrt. V ta namen je bila izvedena virtualna javna posvetovalna delavnica. Do konca marca je mogoče na elektronski naslov bojana.lavric@zgs.si podati pisne opredelitev prioritet, ki naj se jih vključi v prenovljene strateške dokumente. Zaključki delavnice bodo objavljeni na spletnih straneh projekta LIFE WOLFALPS EU.

 • MOP nadaljuje sanacijo igrišč celjskih javnih vrtcev, letos v vrednosti 900 tisoč evrov

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v dogovoru z Mestno občino Celje (MOC) letos nadaljevalo s sanacijo onesnažene zemljine na območju igrišč celjskih javnih vrtcev in s tem pomembno prispevalo k zagotavljanju zdravega okolja naših najmlajših.

 • Naravovarstveni informacijski sistem bo skrajšal upravne postopke

  Vlada je na 58. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor. Vlada je veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt, katerega cilj je izgradnja integriranega funkcionalnega informacijskega sistema na področju varstva narave.

 • Odločitvi 57. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 57. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Minister Vizjak: »Razvojnih priložnosti za slovenske občine je veliko, a potrebno je sodelovanje«

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence jubilejnega 10. Zlatega kamna, v slovenski javnosti najbolj odmevnega strokovnega srečanja na področju lokalne samouprave, ob tem pa predstavil dobre prakse in razvojne priložnosti na področju okolja in prostora.

 • Kozjanski park letos praznuje 40 let

  V letošnjem letu obeležujemo obletnice kar petih zavarovanih območij v Sloveniji – 40. let Kozjanskega parka, 60. let Triglavskega narodnega parka, 25. let Parka Škocjanske jame, 20. let Krajinskega parka Sečoveljske soline in 10. let Krajinskega parka Radensko polje. Zavarovana območja v Sloveniji zajemajo 2.701 km2, kar je 13,3 odstotka ozemlja države. Prizadevanja za varovanje tistih območij narave, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo v Sloveniji že dolgo zgodovino.

 • Odločitev 55. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 55. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Ministrstvo za okolje in prostor vložilo slovensko kandidaturo za nagrado Sveta Evrope za krajino

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je kot slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino poslalo projekt »Razvoj turistične destinacije Brda«. Projekt je na razpis prijavila Občina Brda, katerega nosilec je bil Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport. Projekt sestavlja vrsto aktivnosti, ki so v prvi vrsti namenjene podpori kmetijstvu, zlasti razvoju in prodaji domačih produktov (vino, češnje, oljčno olje), ohranjanju medgeneracijskih kmetij, ki so značilne za to področje.

 • Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja, narave in prostora, morajo poročila predložiti do 31. marca

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poziva vse nevladne organizacije (NVO), ki so pridobile status v javnem interesu v letu 2019 na področju varstva okolja, ohranjanja narave in prostora, da morajo do 31. marca 2021 predložiti Poročilo o delu z dokazili, Poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za leti 2019 in 2020 in sprejet Program bodočega delovanja za leti 2021 in 2022.

 • Svetovni dan mokrišč – voda, mokrišča in življenje - neločljivo povezani in soodvisni, kar je ključno za njihovo delovanje

  Ob letošnjem 2. februarju, svetovnem dnevu mokrišč, ki ga obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, je poudarjena soodvisnost vode in življenja, ki sta dva ključna dejavnika za ohranjanje in obnovo mokrišč. Leto od sprejetja Ramsarske konvencije mineva že 50 let.

 • Minister Vizjak za izboljšanje stanja habitatov na Pohorju podpisal pogodbo za skoraj 2,2 milijona evrov

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 podpisal pogodbo za sofinanciranje projekta »Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih območij na Pohorju - Pohorka« v skupni vrednosti skoraj 2,2 milijona evrov.