Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Izvedena delavnica za ključne izzive pri prenovi strategije in akcijskega načrta za volka v Sloveniji

  Zavod za gozdove Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU koordiniral prenovo strateških dokumentov za volka v Sloveniji – strategija in akcijski načrt. V ta namen je bila izvedena virtualna javna posvetovalna delavnica. Do konca marca je mogoče na elektronski naslov bojana.lavric@zgs.si podati pisne opredelitev prioritet, ki naj se jih vključi v prenovljene strateške dokumente. Zaključki delavnice bodo objavljeni na spletnih straneh projekta LIFE WOLFALPS EU.

 • MOP nadaljuje sanacijo igrišč celjskih javnih vrtcev, letos v vrednosti 900 tisoč evrov

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v dogovoru z Mestno občino Celje (MOC) letos nadaljevalo s sanacijo onesnažene zemljine na območju igrišč celjskih javnih vrtcev in s tem pomembno prispevalo k zagotavljanju zdravega okolja naših najmlajših.

 • Naravovarstveni informacijski sistem bo skrajšal upravne postopke

  Vlada je na 58. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor. Vlada je veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt, katerega cilj je izgradnja integriranega funkcionalnega informacijskega sistema na področju varstva narave.

 • Odločitvi 57. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 57. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Minister Vizjak: »Razvojnih priložnosti za slovenske občine je veliko, a potrebno je sodelovanje«

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence jubilejnega 10. Zlatega kamna, v slovenski javnosti najbolj odmevnega strokovnega srečanja na področju lokalne samouprave, ob tem pa predstavil dobre prakse in razvojne priložnosti na področju okolja in prostora.

 • Kozjanski park letos praznuje 40 let

  V letošnjem letu obeležujemo obletnice kar petih zavarovanih območij v Sloveniji – 40. let Kozjanskega parka, 60. let Triglavskega narodnega parka, 25. let Parka Škocjanske jame, 20. let Krajinskega parka Sečoveljske soline in 10. let Krajinskega parka Radensko polje. Zavarovana območja v Sloveniji zajemajo 2.701 km2, kar je 13,3 odstotka ozemlja države. Prizadevanja za varovanje tistih območij narave, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo v Sloveniji že dolgo zgodovino.

 • Odločitev 55. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 55. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Ministrstvo za okolje in prostor vložilo slovensko kandidaturo za nagrado Sveta Evrope za krajino

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je kot slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino poslalo projekt »Razvoj turistične destinacije Brda«. Projekt je na razpis prijavila Občina Brda, katerega nosilec je bil Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport. Projekt sestavlja vrsto aktivnosti, ki so v prvi vrsti namenjene podpori kmetijstvu, zlasti razvoju in prodaji domačih produktov (vino, češnje, oljčno olje), ohranjanju medgeneracijskih kmetij, ki so značilne za to področje.

 • Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja, narave in prostora, morajo poročila predložiti do 31. marca

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poziva vse nevladne organizacije (NVO), ki so pridobile status v javnem interesu v letu 2019 na področju varstva okolja, ohranjanja narave in prostora, da morajo do 31. marca 2021 predložiti Poročilo o delu z dokazili, Poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za leti 2019 in 2020 in sprejet Program bodočega delovanja za leti 2021 in 2022.

 • Svetovni dan mokrišč – voda, mokrišča in življenje - neločljivo povezani in soodvisni, kar je ključno za njihovo delovanje

  Ob letošnjem 2. februarju, svetovnem dnevu mokrišč, ki ga obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, je poudarjena soodvisnost vode in življenja, ki sta dva ključna dejavnika za ohranjanje in obnovo mokrišč. Leto od sprejetja Ramsarske konvencije mineva že 50 let.

 • Minister Vizjak za izboljšanje stanja habitatov na Pohorju podpisal pogodbo za skoraj 2,2 milijona evrov

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 podpisal pogodbo za sofinanciranje projekta »Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih območij na Pohorju - Pohorka« v skupni vrednosti skoraj 2,2 milijona evrov.

 • Minister Vizjak za izboljšanje stanja Natura 2000 ob reki Muri podpisal pogodbo za dobrih 2,3 milijona evrov

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 podpisal pogodbo za sofinanciranje projekta »Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri« (Natura Mura) v skupni vrednosti dobrih 2,3 milijona evrov.

 • Sofinanciranje projektov na območju Triglavskega narodnega parka in obnova ceste v Gorjah

  Vlada je na 40. redni seji obravnavala 7 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor, med drugim tudi sofinanciranje projektov na območju Triglavskega narodnega parka in obnovi ceste v Gorjah.

 • Slovenija uspešno odpravila kršitev zaradi neustreznega prenosa dela direktive o habitatih in direktive o pticah

  Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaključila kršitev zaradi neustreznega prenosa dela Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic.

 • Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta

  V avli Ministrstva za okolje in prostor je na ogled razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta, ki je nastala v okviru projekta LIFE Naturaviva.

 • Svet ministrov za okolje o podnebnem zakonu in biotski raznovrstnosti

  V petek je v Luksemburgu potekalo zasedanje Sveta EU za okolje, ki se ga je udeležil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Ministri so v dopoldanskem delu zasedanja razpravljali o predlogu tako imenovanega Podnebnega zakona in sprejeli delni splošni pristop. V popoldanskem delu so ministri sprejeli Sklepe Sveta o biotski raznovrstnosti. Minister mag. Vizjak je ob robu zasedanja opravil več bilateralnih pogovorov, med drugim se je sestal z izvršnim podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom, pristojnim za Evropski zeleni dogovor ter podnebne spremembe in komisarjem za okolje, oceane in ribištvo, Virginijusom Sinkevičiusom.

 • MOP objavil razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021

  Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

 • Četrti Mednarodni dan krajin

  Jutri, 20. oktobra, Svet Evrope in vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini obeležujejo četrti mednarodni dan krajin. Naslavlja »Vključevanje krajin v sektorske politike« ter poziva države, da vključijo krajino v svoje regionalne in urbanistične politike ter v svoje kulturne, okoljske, kmetijske, socialne in gospodarske politike ter v vse druge politike z morebitnim neposrednim ali posrednim vplivom na krajino.

 • Javna obravnava revizije direktive o embalaži in odpadni embalaži do 6. januarja

  Evropska komisija je v javno obravnavo do 6. januarja 2021 podala revizijo Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži.

 • Video

  Opuščamo premog, preklapljamo na obnovljive vire energije

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je z generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) mag. Stojanom Nikoličem in poslovnima direktorjema HSE mag. Mirkom Marinčičem in dr. Viktorjem Vračarjem podpisal Koncesijsko pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Minister je podpisal tudi Sporazuma z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe, in sicer z župani občin Zagorje ob Savi Matjažem Švaganom, Laško Francijem Zdolškom, Trbovlje Jasno Gabrič, Hrastnik Markom Funklom in Litija Francijem Rokavcem.