Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Dostop do zobozdravstvenih storitev

  Zobozdravstvene storitve ostajajo dostopne in potekajo nemoteno, saj "Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19" začasno prekinja zgolj izvajanje preventivnih programov. 

 • Minister Tomaž Gantar: Zagotovljenih 700 postelj za bolnike s COVID-19, do konca tedna še dodatnih 300

  Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z bolnišnicami in drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotovilo 700 postelj za covid-19 bolnike, potekajo priprave za dodatnih 300. Minister Tomaž Gantar je ob tem pohvalil vse sodelujoče in še enkrat pozval k spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov. Ministrstvo je za obravnavo covid-19 pacientov zagotovilo vsa trenutno potrebna sredstva, kadre, opremo in finančne vire.

 • Začasno prekinjeno izvajanje nenujnih in preventivnih zdravstvenih storitev, v obvladovanje epidemije se vključuje sekundarije, pripravnike in specializante

  Danes sta bili v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni dve Odredbi s področja zdravstva, ki urejata delovanje in organizacijo zdravstvene dejavnosti v času epidemije COVID-19. Obe odredbi začneta veljati jutri, 25. 10. 2020.

 • Interventni zakon PKP5 omogoča začasno razporeditev zaposlenih v zdravstvu in pri izvajalcih socialno varstvenih storitev

  Danes je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oziroma interventni zakon PKP5, ki v 55. členu določa začasno razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb.

 • Nova ureditev karanten na domu

  Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 prinaša novo ureditev karanten na domu, ki bo začela veljati s 24. oktobrom 2020. V fazi epidemije, ki močno obremenjuje zdravstvo in zahteva ukrepe, ki ne vplivajo samo na posameznika, ampak tudi na gospodarstvo, vzpostavljamo ureditev, ki bo vseeno zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

 • Vlada sprejela Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2020

  Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom številka 1 k Splošnemu dogovoru (SD) za pogodbeno leto 2020. Aneks k SD prinaša za izvajalce kar nekaj pomembnih finančnih ukrepov za plačilo stroškov COVID-19 ter povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev. Skupni finančni učinki za leto so v polni vrednosti 80,8 milijona evrov. Na COVID-19 stroške (brisi, storitve v bolnišnicah in triažo na vstopnih točkah) se nanaša 19,3 milijona EUR. Za povečanje dostopnosti se v letu 2020 namenja 5,1 milijona EUR, od tega iz naslova Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 4,3 milijona EUR. Na letni ravni pa v skupni vrednosti 11,5 milijona EUR.

 • V javni razpravi osnutek Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030

  Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o osnutku Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 (NPOSB 2020-2030).

 • Številne aktivnosti Ministrstva za zdravje po prvem valu usmerjene v obvladovanje potreb v drugem valu

  V prvem valu epidemije smo na Ministrstvu za zdravje (MZ) vse razpoložljive kapacitete usmerili v zagotavljanje oskrbe za COVID-19 bolnike. Minister za zdravje Tomaž Gantar je glede pripravljenosti zdravstva v drugem valu povedal: »Za drugi val epidemije smo na Ministrstvu za zdravje dopolnili ukrepe tako, da se izvajanje zdravstvenih storitev prilagaja potrebam po obravnavi COVID-19 bolnikov. Za sprotno spremljanje zagotavljanja kapacitet za bolnišnično obravnavo COVID-19 bolnikov smo pripravili interno spletno mesto, ki jo poleg izvajalcev, ki vnašajo podatke, spremlja tudi dispečerka služba, kar omogoča hitrejše in ustreznejše razporejanje bolnikov. Podatki s spletnega mesta izvajalcem zdravstvenih dejavnosti omogočajo tudi, da izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev ukinjajo postopno.«

 • Obvladovanje naraščajočega števila okuženih je pomembno za zagotavljanje dostopnosti zdravstva

  Minister za zdravje Tomaž Gantar je na novinarski konferenci v vladnem središču povedal: »V Sloveniji se v zadnjih dneh srečujemo z rekordnim številom okuženih in že skoraj 25 odstotkov okuženih med vsemi testiranimi, kar ne kaže, da se epidemija umirja. Številke pa nas skrbijo tudi, ker še vedno ugotavljamo, da se posamezniki nedosledno držijo navodil, ki lahko prinesejo izboljšanje.«

 • Na Ministrstvu za zdravje smo izvajanje strokovnih izpitov prilagodili ukrepom za preprečevanje okužb s COVID-19

  Minister za zdravje Tomaž Gantar je o izvajanju strokovnih izpitov in potrebah po kadrih v zdravstvu povedal: "Strokovne izpite bomo na ministrstvu za zdravje izvajali tudi v prihodnje, seveda pa bomo izvajanje prilagodili ukrepom za preprečevanje okužb s COVID-19. Čas epidemije in po njej je opozoril na šibke točke v zdravstvu, tudi na pomanjkanje kadra. Naša naloga je zagotoviti ustrezno organizacijo, delovne pogoje in nagrajevanje najboljših ter da postane zdravstveni poklic, sploh poklic družinskih zdravnikov, ponovno zanimiv."

 • Obiski pacientov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v času epidemije

  Na Ministrstvu za zdravje smo za varovanje zdravja pacientov in zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti izdali navodila za omejevanje oziroma prepoved obiskov pacientov.

 • Preprečevanje vnosa virusa SARS-CoV-2 in učinkovita zajezitev okužbe sta v tem trenutku ključna ukrepa v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih

  Na tem področju izpostavljamo pomembno vlogo vodij in članov regijskih timov Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži.

 • Vlada razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

  Z današnjim dnem je razglašena epidemija na območju celotne države. Vlada je namreč na dopisni seji 18. oktobra 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih sprejela Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

 • Nujno obvestilo - Vsak, ki potrebuje bolnišnično zdravljenje, ga bo tudi dobil

  Pojasnilo Ministrstva za zdravje glede števila prostih postelj za COVID-19 oziroma druge bolnike, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

 • Minister Tomaž Gantar: Nacionalni razpis za zmanjšanje čakalnih dob na prvo mesto postavlja pacienta

  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket prinaša dodatna sredstva za skrajševanje nedopustnih čakalnih dob, koriščenje bolniške odsotnosti od dela do treh delovnih dni brez potrdila osebnega zdravnika ter poenostavitev postopka izdaje karantenskih odločb.

 • V predlogu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 amandma za poenostavljeno napotovanje v karanteno na domu

  V Sloveniji se soočamo z drugim valom epidemije COVID-19. Nove okoliščine v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-COV-2 zahtevajo tudi drugačen pristop na področju karanten, saj karantene z namenom preprečevanja širjenja bolezni strogo omejujejo svobodo gibanja zdravega posameznika. Karantena je učinkovit ukrep za omejevanje širjenja nalezljivih bolezni, zato je resnično pomembno, da se zavedamo odgovornosti za njegovo spoštovanje.

 • Postopno zmanjševanje zdravstvenih programov

  Na Ministrstvu za zdravje smo za zagotavljanje zmogljivosti neodložljivih zdravstvenih obravnav pacientov, tako COVID bolnikov kot tudi drugih pacientov, izdali Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov. Z začasnimi ukrepi bomo zmanjševali zdravstvene programe postopno oziroma glede na potrebe po obravnavi COVID-19 in drugih pacientov.

 • Ukrepi za preprečevanje vnosa in zajezitev virusa SARS-CoV-2 pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

  Na Ministrstvu za zdravje smo zaradi poslabševanja epidemioloških razmer in širjenja okužb med zdravstvenimi delavci pozvali izvajalce zdravstvene dejavnosti, da dosledno izvajajo dodatne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja virusa SARS-CoV-2.

 • Za hitrejšo in ustreznejšo obravnavo COVID-19 bolnikov so potrebne informacije o prostih posteljah

  Na Ministrstvu za zdravje smo za lažje razporejanje in hitrejše obravnave COVID-19 bolnikov pripravili spletno mesto, ki omogoča sprotno spremljanje števila prostih postelj v bolnišnicah. Minister za zdravje Tomaž Gantar je pojasnil: »V kriznem načrtu ministrstva in kriznih načrtih izvajalcev smo kot pomemben element pri upravljanju zdravstvenega sistema v času epidemije navedli tudi sprotno spremljanje razpoložljivosti in potreb po prostih posteljah za COVID-19 bolnike.«

 • Tudi Ministrstvo za zdravje sodelovalo na Vrhu spretnosti 2020 z naslovom Strategije spretnosti za svet v okrevanju

  Vrha spretnosti 2020, ki ga je v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se je udeležila vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo mag. Marija Magajne. Namen dogodka je bil odgovoriti na vprašanja, kako s celostnim pristopom in s strategijami za razvoj spretnosti prispevati k okrevanju po COVID-19 krizi. Slovenija je po Norveški in Portugalski tretja gostiteljica Vrha spretnosti.

Iskalnik