Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Zaključek projekta nadzora energetske učinkovitosti

  Na nivoju EU je v letu 2023 potekal projekt nadzora skladnosti s področja okoljsko primerne zasnove in energijskega označevanja EEPLIANT3 (angleško: Energy Efficiency Compliant Products).

 • Povečano število spletnih prevar prodajalcev iz tretjih držav

  Tržni inšpektorat zaznava povečano število spletnih prevar prodajalcev iz tretjih držav, ko kupci prejmejo, če sploh, blago, ki bistveno odstopa od oglaševanega. Če gre za neznanega prodajalca oziroma za prodajalca, ki nima sedeža v Sloveniji, Tržni inšpektorat nima pooblastil za ukrepanje.

 • 15. marec: Svetovni dan pravic potrošnikov: »Poznam pravice. Poznam možnosti!«

  Danes, 15. marca je svetovni dan pravic potrošnikov. Varstvo potrošnikov je eden izmed glavnih ciljev politike EU, varovanje potrošnikovih interesov pa je vključeno že v samo Pogodbo o delovanju EU. Z učinkovito politiko varstva potrošnikov se na ravni celotne EU zagotavlja pravilno delovanje enotnega trga, varujejo pravice potrošnikov v odnosu do prodajalcev in ščitijo ranljivi potrošniki.

 • Poziv trgovcem glede prodaje tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnim osebam

  Tržni inšpektorji bodo v marcu in aprilu izvajali poostren nadzor prodaje tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnim osebam.

 • Potrjena zakona za bolj učinkovito varstvo potrošnikov in poslovnih uporabnikov na digitalnih trgih

  Državni zbor je danes sprejel nov Zakon o tržni inšpekciji, ki izboljšuje obstoječo ureditev na področju organizacije in delovanja inšpektorata, postopka nadzora ter inšpekcijskih ukrepov. Potrdil je tudi novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero povečuje varstvo poslovnih uporabnikov spletnih posredniških storitev in zagotavlja večjo konkurenčnost v digitalnem sektorju.

 • Tržni inšpektorat s preventivnimi nasveti nad zavajanje potrošnikov

  Na Tržnem inšpektoratu smo pripravili nasvete, na kaj naj bodo potrošniki pozorni ob sklepanju pogodb z izvajalci, ki jim ponujajo izvedbo določene storitve ob plačilu avansa.

 • Pasti spletnih nakupov in možen nakup ponaredkov

  Tržni inšpektorat RS pogosto opozarja na previdnost pri nakupovanju preko spletnih strani.

 • Previdnost pri odločitvi za nakup blaga pri družbi Vročina, d. o. o. iz Novega mesta

  Na podlagi več prejetih prijav potrošnikov in opravljenih inšpekcijskih nadzorih, obveščamo javnost o načinu poslovanja družbe Vročina, hlajenje in ogrevanje, d. o. o. iz Novega mesta.

 • Pozor, možne prevare pri spletnem nakupovanju!

  S spletnim nakupom na lažni spletni strani ste lahko premoženjsko oškodovani, izpostavljeni pa ste tudi morebitni kraji osebnih podatkov, ki so lahko uporabljeni za druge prevare.

 • Sodelovanje Tržnega inšpektorata Republike Slovenije v projektu CASP 2022

  Projekti CASP (angleško Coordinated Activities on the Safety of Products) omogočajo organom za nadzor trga držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora, da sodelujejo pri krepitvi varnosti proizvodov, danih na enotni trg EU.

 • Tržni inšpektorat s preventivnimi nasveti nad zavajanje potrošnikov, prizadetih v nesrečah

  V medijih in na medmrežjih je moč zaslediti, da posamezni izvajalci gradbenih del in obrtniki želijo izkoristiti stisko ljudi, prizadetih v naravnih ali drugih nesrečah, in jim ponujajo izvedbo določene storitve ob plačilu avansa. Te kasneje ne opravijo, prav tako ne vrnejo denarja. Na Tržnem inšpektoratu so pripravili nasvete, na kaj naj bodo potrošniki pozorni ob sklepanju pogodb z izvajalci.

 • Poziv trgovcem glede prodaje tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnih osebam

  Tržni inšpektorji bomo v začetku šolskega leta izvajali poostren nadzor nad prodajo tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnim osebam.

 • Okoriščanje pri sklepanju kreditnih pogodb

  Kljub solidarnosti, ki smo jim priča te dni, se lahko pojavijo tudi "vojni dobičkarji", ki bi želeli izkoristiti nastalo situacijo zaradi poplav in stisko oškodovanih sebi v prid. Z namenom preprečitve dodatnega oškodovanja svetujemo previdnost pri morebitnem pridobivanju finančnih sredstev v primeru sklepanja kreditnih pogodb.

 • Prepoved neupravičenega geografskega blokiranja pri spletnem poslovanju

  Decembra 2018 je začela veljati Uredba (EU) 2018/302, ki se nanaša na prepoved nesorazmernega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu Evropske unije glede na državljanstvo, kraj bivališča ali sedež strank.

 • Nove številke računov za plačevanje glob, taks, stroškov postopka in kazni Tržnega inšpektorata

  Zaradi preimenovanja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport so se 3. julija 2023 spremenile številke prehodnih računov Tržnega inšpektorata za plačilo terjatev, ki so nastale v okviru naših inšpekcijskih postopkov.

 • Delno poročilo o ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov prodaje svežega sadja in zelenjave na stojnicah

  V preteklih nadzorih, ki so jih izvajali inšpektorji več inšpekcijskih služb, so bile ugotovljene kršitve različne zakonodaje. Zato je bilo v okviru vladne medresorske delovne skupine za preprečevanje goljufivih praks v agroživilski verigi v začetku tega leta dogovorjeno, da do sedaj vključene inšpekcijske službe z nadzori nad stojnično prodajo s sadjem in zelenjavo nadaljujejo tudi v letu 2023.

 • Vplivneži morajo imeti ustrezno urejeno poslovanje – to bo odslej podvrženo večjemu nadzoru

  V zadnjih letih se je, kot del oglaševalske industrije, močno povečalo trženje preko vplivnežev, nepoznavanje predpisov s tega področja pa lahko hitro privede do uporabe zavajajočih praks. Na ministrstvu zato skupaj s Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije temu področju namenjamo več pozornosti. Na ravni Evropske unije pa je v pripravi nova zakonodaja.

 • Nakup rabljenega vozila – nasveti potrošnikom

  Nakup rabljenega vozila je dandanes iz različnih razlogov privlačen za marsikaterega potrošnika. Nakup rabljenega vozila pa je zahtevnejši od nakupa novega, saj ima rabljeno vozilo že svojo zgodovino, katere pa kupci praviloma ne poznajo. V nadaljevanju podajamo nekaj napotkov, kako opraviti nakup rabljenega vozila po 26. januarju 2023, ko se je začel uporabljati nov Zakon o varstvu potrošnikov.

 • Oglaševanje čudežnih zdravil

  V zadnjem času ponovno beležimo večje število prijav, ki se nanašajo na oglaševanje različnih izdelkov, s katerimi naj bi se čudežno pozdravile nekatere bolezni. V teh oglasih, v večini primerov, nastopajo tudi različni zdravniki, ki naj bi močno priporočali uporabo tega zdravila, dejansko pa ti zdravniki sploh ne obstajajo.

 • Črni petek: cenejši nakup ni vedno najbolj varen in varčen nakup

  V petek bodo trgovine ponovno ponujale popuste za svoje blago. Vendar se za mnoge nakup na ta dan ne obrestuje, bodisi ker nakupijo stvari, ki jih ne potrebujejo, niso ustrezne ali ker cena v resnici ni bila tako ugodna. Tržni inšpektorat RS (TIRS), Evropski potrošniški center Slovenija (EPC) in Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT zato potrošnike opozarjajo k premišljenim nakupom.