Ugrás a tartalomra

A Legfelsőbb BÍróság az állam legfőbb bírósági szerve, amely harmadik fokon hoz döntést rendes jogorvoslatokról a másodfokú bíróságok döntése ellen és általában rendkívüli jogorvoslatokról is dönt a bíróságok jogerős döntései ellen.

Első fokon dönt a közigazgatási, számviteli közigazgatási vitákról, azon ügyek kivételével, amelyekre a törvény más elsőfokú bíróságok hatáskörét határozza meg. A tartalmi döntéshozatal mellett dönt az alsófokú bíróságok közötti illetékességi vitákról és dönt az illetékesség ártuházásáról is más bíróságokra. A Legfelsőbb Bíróság jelentős feladata valamennyi bíróság egységes ítélkezési gyakorlatának a biztosítasa az államban. A döntések jelentősége miatt általában három bíróból álló szenátusban dönt. A törvénnyel összhangban dönthet öt tagú, egyes esetekben pedig hét tagú szenátusban is.

A Legfelsőbb Bíróságon lévő bírók számáról az Igazságszolgáltatási Tanács dönt. 43 bírói hely van előrelátva. A Legfelsőbb Bíróság bíróinak választásáról az Igazságszolgáltatási Tanács javaslatára az Országgyűlés dönt. A Legfelsőbb Bíróság elnökét az igazságügyi miniszter javaslatára az Országgyűlés nevezi ki.