Ugrás a tartalomra

Külügyi és Európa-ügyi Minisztérium

  • Az Európai Ifjúsági Évben különös figyelmet fordítunk a tudásátadás fontosságára és a fiatalok tudatosságának növelésére a beporzók fontosságáról, védelmükről és a méhészeti ismeretek elsajátításáról. Szlovénia évek óta különös figyelmet fordít arra, hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk a méhek és a méhészet fontosságára, többek között az évente megrendezésre kerülő hagyományos szlovén reggelivel, amelyet a világ különböző országaiban működő partnereinkkel közösen készítünk elő. Szeretnénk, ha a méhészet és a méhészeti tevékenységek iránti érdeklődés növekedne, különösen a fiatalok körében.

Hatáskörök

Más országokban és nemzetközi szervezetekben képviseljük a Szlovén Köztársaságot, figyelemmel kísérjük a nemzetközi politikai és gazdasági helyzetet, valamint bővítjük Szlovénia kapcsolatait más országokkal és a nemzetközi szervezetekkel. Részt veszünk a más országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott tárgyalásokon, valamint a nemzetközi okmányok megkötésére irányuló eljárásokban, feladataink közé tartozik az okmányok nyilvántartása és őrzése is. Politikai, gazdasági, oktatási, kulturális és tudományos-technikai, valamint más területeken is ösztönözzük és koordináljuk az együttműködést a világ többi részével, külön figyelmet szentelve Szlovénia és állampolgárai, illetve jogi személyei külföldi érdekérvényesítésének, a szomszédos országokban élő szlovén kisebbségi közösségeknek, és a világ más részein élő szlovéneknek.