Skip to content

Coronavirus disease COVID-19

Current information and instructions are available on the Coronavirus disease COVID-19 website

V Sektorju za planiranje opravljamo naloge, ki se nanašajo na izdelavo predlogov dolgoročnih razvojnih programov in nacionalnih programov razvoja in vzdrževanja cestnega in železniškega omrežja. Pripravljamo in sodelujemo v postopku sprejemanja finančnega načrta – proračuna oz. rebalansa proračuna, zaključnega računa ter izvršujemo finančne načrte (usklajevanje projektov, razporejanje in prerazporejanje sredstev) ter izdelujemo različne primerjalne analize za spremljanje realizacije izvrševanja proračuna. Urejajo in osvežujejo se različne podatkovne baze za načrtovanje in izvrševanje proračuna.

Search