Kaloni te përmbajtja

Për qytetarët e Shqipërisë

Kërkesa për vizë

Nënshtetasit shqiptarë nuk kanë nevojë për vizë qëndrimi afatshkurtër për të hyrë në Slloveni.

Për disa shtete, përjashtimi vlen vetëm për mbajtësit e pasaportave biometrike. Kontrolloni vlefshmërinë e lejuar në faqen e internetit të Komisionit Evropian (në anglisht).

Për detaje të plota se si të aplikoni për një vizë qëndrimi afatgjatë, ju lutemi kontaktoni përfaqësinë përkatëse sllovene.