Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Vlada sprejela #protiKoronapaket

  Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

 • Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

  Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

 • Vlada sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1. Vlada je kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa sprejela tudi Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Sprejela je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki narekujejo, da nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

 • 7. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji med drugim začela z obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo.

 • 9. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o povečanju skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2020. Imenovala je tudi vršilce dolžnosti generalnih direktorjev direktoratov v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

 • Vlada imenovala Jelko Godec za državno sekretarko v Kabinetu predsednika vlade

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji odločila, da z dnem 26. 3. 2020 za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije imenuje Jelko Godec.

 • 6. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji med drugim obravnavala oceno stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije COVID-19.

 • 5. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

 • 7. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 in izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Po ocenah bo to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov. Sprejela pa je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v delu, ki se nanaša na obratovalni čas prodajaln.

 • 4. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji in sprejela tudi več drugih zadev.

 • 6. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni ter dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 • 3. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila z oceno stanja glede širjenja koronavirusa ter sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev.

 • 5. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji 5. dopisni seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil. Izdala je tudi Odlok, s katerim določa, da ob polnoči začasno prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško.

 • 4. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji začasno prepovedala delovanje šolam za voznike ter imenovala v.d. direktorja Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor. Prav tako je imenovala tudi v.d. direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije.

 • Prepoved izvajanja tehničnih pregledov ter ukrepi finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja

  Vlada je na dopisni seji z odlokom prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dala soglasje h Ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja.

 • Odločitve z 2. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Sprejela je tudi Odlok o Svetu za nacionalno varnost in prepovedala opravljanje zračnih prevozov v Republiki Sloveniji, razen nekaterih izjem.

 • Zaščitna sredstva bomo najprej zagotovili za zdravstvene ustanove in domove za starejše, ki so najbolj na udaru

  Danes je v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije potekalo izredno srečanje z direktorji bolnišnic, ki ga je sklical minister za zdravje Tomaž Gantar, udeležil pa se ga je tudi predsednik vlade Janez Janša. Govorili so predvsem o problematiki zaščitne opreme in postopkov pri obravnavi bolnikov. "Namen sestanka je bil, da natančno ugotovimo, česa bolnišnicam primanjkuje, predvsem v zvezi z zaščitno opremo, da se dogovorimo glede postopkov pri obravnavi vseh bolnikov." Ob tem je minister za zdravje napovedal, da bodo tekom jutrišnjega dne pripravljena navodila za izvajalce zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh. Navodila bodo vključevala tako usmeritve glede uporabe opreme kot postopkov, ki jih je treba izvajati.

 • Odločitve z dopisne seje Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, izdala Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence ter preklicala veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev.

 • Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

  V skladu z dogovorom na seji Kriznega štaba Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

 • 1. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji ustanovila Krizni štab Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter opravila širšo razpravo o ukrepih za zajezitev epidemije.
  Na predlog predsednika vlade je imenovala podpredsednike vlade in za generalnega sekretarja vlade dr. Boža Predaliča. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev na ministrstvih.

Iskalnik