Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Video

  66. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter ga v obravnavo po nujnem postopku pošilja v Državni zbor. S sprejetjem predloga zakona bo omogočeno sprejetje nujnih in učinkovitih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

 • 125. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več sklepov.

 • 65. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji nadaljevala z obravnavo predlogov rešitev interventnega zakona.

 • Video

  64. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji obravnavala predloge rešitev za pripravo interventne zakonodaje po nedavnih uničujočih poplavah.

 • 123. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na 123. dopisni seji sprejela več uredb in stališč.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada Republike Slovenije je na današnjih vladnih odborih v dokončni obravnavi sprejela odgovor na Zaključke posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji, dala soglasje k Ceniku lastne dejavnosti Agencije Republike Slovenije za okolje ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrsti tri nove projekte Ministrstva za notranje zadeve.

 • Vlada znižala trošarine na energente

  Vlada je na današnji dopisni seji vlade spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s čimer je znižala trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL).

 • 121. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala spremembo Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav. Imenovala je tudi novo vršilko dolžnosti na mestu generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) imenovala Vido Znoj.

 • Video

  63. redna seja: Vlada potrdila predlog rebalansa za letošnje leto

  Vlada RS je na današnji 63. seji potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. Kot je na novinarski konferenci povedal minister za finance Klemen Boštjančič, bo država na ta način zagotovila 520 milijonov evrov za začetno hitro in učinkovito odpravljanje posledic uničujočih poplav.

 • Vlada je iz državnih blagovnih rezerv sprostila v uporabo 3916 parov škornjev

  Na podlagi predloga, ki ga je podala Uprava RS za zaščito in reševanje, je vlada zaradi potreb ob sanaciji stanja po poplavah iz državnih blagovnih rezev sprostila v uporabo škornje v skupni vrednosti dobrih 141 tisoč evrov z DDV.

 • Video

  Vlada je sprejela novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

  Vlada je na 62. redni seji obravnavala aktualne razmere na območjih, prizadetih zaradi divjanja vode in poplav, nadaljevala pa je tudi s pripravo nujnih ukrepov, ki bodo olajšali intervencijo in kasneje omogočili lažje izvajanje sanacije. Vlada je med drugim sprejela tudi predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in ga po nujnem postopku poslala v obravnavo v Državni zbor.

 • Video

  10 milijonov evrov humanitarne pomoči za prebivalce na prizadetih območjih

  Vlada je na današnji seji prebivalcem na prizadetih območjih namenila 10 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bosta prejeli humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenski Karitas, in sicer vsaka pet milijonov evrov. Na seji je bilo prav tako dogovorjeno, da bodo trgovine z živili, tehničnim blagom in otroško opremo odprte tudi v nedeljo in ob praznikih.

 • Vlada zagotovila 1,1 milijona evrov za nujno pomoč prizadetim v nedavnih neurjih

  Vlada je na današnji dopisni seji zagotovila 1,1 milijona evrov pomoči prizadetim v neurjih med 12. 7. in 2. 8. Pomoč bodo oškodovancem v sodelovanju z občinami dodeljevale humanitarne organizacije. Vlada je na dopisni seji med drugim sprejela tudi program odprave posledic neposredne škode na stvareh ob lanskem požaru na Krasu.

 • Vlada za povračilo stroškov občinam zaradi neurij namenila skoraj 2,5 milijona evrov

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je 12. in 13. julija 2023 v Sloveniji prišlo do naravne nesreče (močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov) in za povračilo stroškov intervencij 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov.

 • 117. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je med drugim sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Mag. Senada Jušića je ponovno imenovala za vršilca dolžnosti (v. d.) generalnega direktorja Policije. Z mesta direktorja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je razrešila Aleša Šabedra in na to mesto kot v. d. z 28. julijem imenovala dr. Tomaža Pliberška.

 • Vlada določila zdravstvene storitve, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotavlja plačilo po realizaciji.

 • Vlada sprejela mnenje k zahtevi o ponovnem odločanju o zakonu o dolgotrajni oskrbi

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje k zahtevi državnega sveta, da mora državni zbor ponovno odločati o zakonu o dolgotrajni oskrbi.

 • Video

  60. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 pri proračunskem uporabniku Slovenska vojska uvrstila tri nove projekte, pri enem je spremenila vrednost, enega pa je zaključila. Seznanila se je z Informacijo o situaciji in izvajanju ukrepov za preprečevanje in omejitev širjenja afriške prašičje kuge ter imenovala posebno misijo Republike Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu OZN.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim uvrstila gradnjo enote Doma upokojencev Domžale v Moravčah v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026 in dala soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Eko sklada.

 • 114. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele zakona o socialnem varstvu in s predlogom amandmajev k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi.