Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Vlada sprejela spremembo Uredbe o trošarinah za energente

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o trošarinah za energente, vendar bodo kljub spremembi višine trošarin, cene glavnih dveh energentov ostale nespremenjene.

 • 12. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z delovnim gradivom Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter z delovnim gradivom Predloga zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

 • 24. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, s katero z 20. aprilom sprošča prepoved opravljanja tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter odpravlja prepoved za nekatere oblike javnega linijskega prevoza.

 • 11. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ter sprejela Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov.

 • 23. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019. V skladu z Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah morajo proizvajalci sveč za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč ter za vse zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotoviti predelavo.
  Podprla je tudi Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv na krizo COVID-19, prav tako pozdravlja vse poenostavitve administrativnih postopkov, še zlasti zamik roka za oddajo letnega poročila o izvajanju v letu 2019 ter možnost 100% sofinanciranja stroškov v naslednjem obračunskem obdobju, kot tudi predlog, da se obdobje upravičenosti stroškov, povezanih z ukrepi v zvezi s COVID-19, prične s 1. februarjem 2020.

 • 22. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Podaljšala je tudi veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija ter podaljšala veljavnost prometnih dovoljenj in prepoved izvajanja tehničnih pregledov. Vlada je sprejela odgovor na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

 • 21. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da je na zaprtih javnih krajih obvezno razkuževanje rok.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS obravnavala Zavezo javnosti XIII – Letni program dela in finančni načrt Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj za leto 2020 in ga sprejela v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil Rdečega križa Slovenije. Naloge in programe, ki predstavljajo izvajanje javnih pooblastil Rdečega križa Slovenije, sofinancirajo pristojna ministrstva v skladu s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu za leto 2020, in sprejetimi finančnimi načrti.

 • 10. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela podlage za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo #PKP2 ter z odlokom določila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo.

 • 20. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji imenovala nove člane nadzornega sveta družbe DRI in nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., za vršilca dolžnosti direktorja JGZ Brdo pa Marjana Hribarja.

 • 19. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim ponovno uvaja izvajanje elektivnih (nenujnih) zdravstvenih storitev za paciente. Spremenila je tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim določa, da lahko v prodajalnah z živili nakup v času od 8.00 do 10.00 in zadnjo uro pred zaprtjem prodajalne opravijo izključno ranljive skupine, kamor spadajo nosečnice, invalidi in starejši od 65 let, ki izkazujejo svojo starost z osebno izkaznico oz. drugo javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

 • Vlada imenovala doc. dr. Tino Bregant za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje

  Vlada je na današnji dopisni seji imenovala doc. dr. Tino Bregant za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje, in sicer z dnem 7. 4. 2020.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada je na današnji dopisni seji odbora za gospodarstvo projekt nadgradnje železniške proge Ljubljana–Jesenice uvrstila v načrt razvojnih programov.

 • Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 7. aprila 2020.

 • Vlada dopolnila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim čas, v katerem lahko nakupujejo izključno ranljive skupine (invalidi, upokojenci, nosečnice), podaljšuje za eno uro.

 • 9. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Potem, ko je na včerajšnji seji Državni zbor sprejel prvi zakonski "protiKoronapaket" za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, je Vlada na današnji seji že začela s pripravo drugega zakonskega paketa. Izdala je tudi Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin.

 • 15. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki med izjeme, za katere prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja, dodaja vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
  Vlada je sklenila pozvati poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, k donaciji zdravil za zdravljenje obolelih zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 • Vlada sprejela Predlog novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

 • Vlada sprejela amandmaje k predlogu zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in imenovala predstavnike ustanovitelja v svetu NIJZ

  Vlada je na dopisni seji sprejela amandmaje k Predlogu zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter razrešila predstavnike ustanovitelja v svetu NIJZ in imenovala nove.

 • 11. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje in izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Iskalnik