Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela stališče o mnenju Državnega sveta k noveli Zakona o športu. Na odboru za gospodarstvo je vlada sprejela mnenje, da ne podpira predloga skupine poslank in poslancev za sprejetje Resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki Sloveniji.

 • 38. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da sprosti ukrepe na področju mednarodnega zračnega prometa.

 • Vlada sprošča ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti in javnega potniškega prometa v Sloveniji

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. S tem vlada ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. Vlada sprošča tudi ukrepe na področju omejevanja javnega potniškega prometa v Sloveniji.

 • 36. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi strokovne ocene podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Sprejela je tudi Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter z odlokom spremenila in dopolnila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo.

 • Vlada sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti in razporedila sredstva za izredno pomoč

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj, ki med drugim določa tudi da prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Finančni upravi pa je vlada razporedila sredstva za izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka.

 • 15. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na redni seji sprejela Poročilo Vlade Republike Slovenije o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme ter se seznanila z rezultati Nacionalne raziskave o razširjenosti COVID-19.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila nov projekt, ki izhaja iz skupine projektov – Dodeljevanje spodbud za investicije, in sicer – Tovarna prihodnosti TPV Brezina. Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pa je vlada sprejela spremembo izhodiščne vrednosti projekta obnove in sanacije nekdanje STŠ v Kopru v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020-2023.

 • 34. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente ter Odgovor na predlog za zadržanje izvrševanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

 • Globalni odziv na koronavirus: Donatorski dogodek in prispevek Slovenije

  Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je danes v imenu Slovenije sodeloval na virtualnem donatorskem dogodku pod pokroviteljstvom Evropske komisije, namenjenem skupnemu globalnemu odzivu na Covid-19. Napovedal je, da bo Slovenija za iskanje zdravil, cepiva in izboljšanje diagnostike v boju proti Covid-19 prispevala 13.760.000 evrov.

 • Vlada sprejela Program stabilnosti 2020 in Nacionalni reformni program 2020

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Program stabilnosti 2020 in Nacionalni reformni program 2020, ki ju bo Ministrstvo za finance posredovalo Evropski komisiji. Opredelila se je tudi do ocene Fiskalnega sveta RS glede skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Sprejela je še mnenje o zahtevi skupine poslank in poslancev za oceno ustavnosti 9. in 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ter 1. člena, petega odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

 • 31. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela Uredbo o oblikovanju cen učbenikov ter izdala več odlokov o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19. Dala je tudi soglasje k imenovanju Milana Kreka za direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 • 14. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov, uvedenih zaradi epidemije koronavirusa, in odpravila prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča.

 • 30. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerimi se ponovno lahko opravljajo storitve nepremičninskega posredovanja, dimnikarske storitve, ponovno bodo odprte knjižnice, galerije in muzeji.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Stališče o Mnenju Državnega sveta k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Državni svet je 15. 4. 2020 sprejel mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, v katerem navaja, da Državni svet predlog zakona, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru posredovala vlada, podpira, izpostavlja pa nekaj vprašanj.

 • Vlada je podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni omejitvi gibanja

  Vlada je na današnji dopisni seji, po seznanitvi s strokovno oceno posvetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni omejitvi gibanja.

 • 28. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leto 2020, ki je posledica izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije koronavirusa.
  Z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se med izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, dodajo tudi storitve zavarovalniškega posredovanja in avtopralnice.
  S spremembo 8. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin je vlada izvršila odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je Vladi Republike Slovenije naložilo, da mora preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev.

 • 27. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb. Sprejela je tudi Odlok o prepovedi opravljanja zračnega prevoza v Republiki Sloveniji, s katerim je podaljšala prepoved opravljanja mednarodnega rednega in posebnega (čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega letalstva.

 • 26. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter o povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke. Določila je tudi obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter izdala sklep o izmenjavi podatkov o karanteni med NIJZ in Policijo.

 • 13. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 je Vlada RS na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve uvrstila projekt »Spodbujanje filmske in avdiovizualne dejavnosti - SFC 2020–2021«.

Iskalnik