Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • 52. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju ter imenovala neizvršna direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela Mnenje o Predlogu zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga je Državnemu zboru RS predložil Državni svet RS. Vlada predlogu zakona nasprotuje, ker je že pripravljena rešitev v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, in sicer v 100.a členu (ZIUZEOP).

 • Vlada sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 2. junija 2020.

 • 50. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni COVID-19.

 • 18. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, Sklep o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo ter Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnjih sejah vladnih odborov je Vlada RS sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2020 ter razporedila sredstva iz naslova kupnin v višini 48.713,89 evrov za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

 • 49. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji izdala novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 • Vlada prerazporedila sredstva in imenovala v.d. direktorja AVP

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije različnim proračunskim uporabnikom in za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa imenovala Jožeta Hribarja.

 • 47. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji podaljšala ukrepe iz odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi oziroma omejitve uporabljajo še naprej.

 • 46. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19). Sprejela je tudi Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode v povezavi z državno pomočjo za velika podjetja.

 • 45. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela Predlog Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 ter sprejela tudi več drugih zadev.

 • 17. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji Odbora za gospodarstvo sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2019.

 • 44. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji na seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev uvrstila Hrvaško. Sprejela je tudi spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, s katero se spreminja trošarina za bencine in plinsko olje za pogon.

 • 43. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji razširila območje prostega gibanja oseb in določila dodatne izjeme, ki se jim ne odredi karantena ob vstopu v Slovenijo.

 • 42. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti in ga bo objavila v Uradnem listu. Veljati bo pričel 18. maja.

 • Vlada izdala Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki dopušča zbiranja do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

 • 40. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

 • 39. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji potrdila seznam blaga, ki je začasno oproščen uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu. Sprejela je tudi prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2020. Vlada je podprla izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021.

 • 16. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela več odločitev glede sproščanja ukrepov, povezanih z epidemijo bolezni COVID-19.

Iskalnik