Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Video

  78. redna seja vlade

  Vlada je na današnji 78. seji obravnavala osnutek Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter osnutek predloga novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Predlagane rešitve iz obeh zakonov sta predstavila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za finance Klemen Boštjančič.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela več sklepov o proračunskih prerazporeditvah ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila več novih projektov.

 • 143. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Tomaž Smrekar je 10. oktobra 2023 na predsednika Vlade Republike Slovenije naslovil odstopno izjavo, s katero je odstopil s položaja generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije.

 • 142. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo.

 • 77. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na redni seji v Žalcu ob vladnem obisku Savinjske regije začela z razpravo o vsebini novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki je bil sprejet avgust letos.

 • 141. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji v predlog novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) vključila tudi možnost sklenitve krajšega delovnega čas za delavce, ki so žrtve nasilja v družini.

 • Video

  76. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji potrdila spremembe Zakona o delovnih razmerjih, izdala Uredbo o določitvi cene električne energije ter izdala Odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko.

 • Z nujno novelo Zakona o tujcih prilagajamo pogoj znanja slovenskega jezika

  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o tujcih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

 • 139. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela odgovor na predlog družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Kočevje, in na predlog Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za začasno zadržanje izvrševanja 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim povečala namensko premoženje Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja ter Eko sklada, v veljavni načrt razvojnih programov 2023–2026 pa je uvrstila več novih projektov.

 • 138. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da bo namenila humanitarna prispevka v skupni vrednosti 570.000 evrov za obravnavo humanitarnih kriz v Gazi in v Gorskem Karabahu. Sprejela je tudi sklep o sodelovanju Slovenije v pobudi z naslovom "Prizadevanja za dan miru" ter imenovala državna sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • 137. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovore na več poslanskih vprašanj, imenovala državne sekretarje v Ministrstvu za zdravje ter razrešila državna sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • 75. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila z osnutkom proračunskega načrta sektorja država za leto 2024 ter s prvim poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027. Sprejela je tudi Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture.

 • 136. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji imenovala Jožeta Novaka za državnega sekretarja v Ministrstvu za naravne vire in prostor. Sprejela je tudi sklep, da bo namenila humanitarni prispevek Agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu v letu 2023 v višini 150.000 evrov.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na sejah vladnih delovnih teles je vlada med drugim sprejela odgovor na sklepe Državnega sveta ob obravnavi zaključkov posveta »Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema« in v Mednarodni odbor za zakonsko meroslovje imenovala slovenskega člana in njegovo namestnico.

 • Vlada spremenila trošarine na energente

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je spremenila trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL).

 • 134. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji imenovala Mojco Ramšak Pešec in Jureta Trbiča za državna sekretarja v Ministrstvu za javno upravo.

 • 133. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 1,1 milijona evrov prerazporedila na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pooblastila je tudi Državno odvetništvo za zastopanje v zvezi s tožbo glede imenovanja generalnega direktorja policije.

 • Video

  74. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila z Oceno neposredne škode po poplavah, določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 ter sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje glede več zakonskih predlogov in zagotovila sredstva, namenjena odpravi posledic poletnih neurij in poplav.