Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Izvoz živali, proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov iz Evropske Unije v Združeno kraljestvo po 1. januarju 2021

  V skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski, bo Severna Irska za področja izvoza živali, živil živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov še naprej del enotnega trga EU. Preostali del Združenega kraljestva (Velika Britanija) in kronsko odvisna ozemlja (Guernsey, Otok Man in Jersey) pa bodo imeli status tretje države in se bo za uvoz uporabljala njihova nacionalna zakonodaja.

 • Uvoz živali, proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo po 1. januarju 2021

  V skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski, bo Severna Irska za področja uvoza živali, živil živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov še naprej del enotnega trga EU. Preostali del Združenega kraljestva (Velika Britanija) in kronsko odvisna ozemlja (Guernsey, Otok Man in Jersey), pa bodo imele status tretje države.

 • Informacija glede potovanja s hišnimi ljubljenčki med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po 1. januarju 2021

  V skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski, bo po 1. januarju Severna Irska na področju zdravja živali še naprej del enotnega trga EU. Preostali del Združenega kraljestva (Velika Britanija) in kronsko odvisna ozemlja (Guernsey, Otok Man in Jersey), pa bodo imele status tretje države.

 • Aviarna influenca in ptice

  Med boleznimi, ki prizadenejo prosto živeče ptice, je trenutno najbolj aktualna visoko patogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N8, ki smo jo ugotovili tudi v Sloveniji, in sicer pri labodih grbcih. Aviarna influenca je nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se med pticami prenaša kapljično z medsebojnimi stiki, preko njihovih izločkov in preko okužene krme.

 • Povečano število neskladnih pošiljk citrusov iz Turčije

  Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVV) v okviru preverjanja skladnosti pri več vzorcih različnih citrusov (limone, grenivke) ugotovila prisotnost ostankov pesticidov klorpirifos in klorpirifos-metila. Sredstvo ni več dovoljeno za uporabo v pridelavi.

 • Aviarna influenca pri labodih grbcih na Koseškem bajerju

  Na Koseškem bajerju, kjer se zadržujejo labodi grbci, je na visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N8 pozitiven še tretji labod. Ker se bolezen širi s stiki med zdravimi in okuženimi živalmi, predvidevamo, da se bodo okužili tudi preostali labodi. Okužijo se lahko tudi druge ptice, ki se zadržujejo na bajerju.

 • Obvestilo o objavi Gradiva za preverjanje znanja s področja zdravja rastlin

  Uprava obvešča vse izvajalce dejavnosti, ki so vključeni v sistem izdajanja rastlinskih potnih listov na notranjem trgu EU, o objavi Gradiva za preverjanje znanja s področja zdravja rastlin na podlagi novih EU predpisov.

 • Bolezen modrikastega jezika - obdobje brez aktivnosti vektorjev

  Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel Sklep o določitvi nujnih začasnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

 • Drugi primer aviarne influence na Koseškem bajerju

  Danes nas je Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvestil o pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 pri poginjenemu labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem na Koseškem bajerju v občini Ljubljana. Gre za četrti primer pri prostoživečih pticah v Sloveniji in drugi na Koseškem bajerju.

 • Poziv k večji pozornosti pri upoštevanju ukrepov za preprečitev okužbe z aviarno influenco

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova opozarja vse rejce perutnine, da dosledno upoštevajo začasne ukrepe zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah v Sloveniji, ki jih je izdala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Neupoštevanje ukrepov pomeni veliko tveganje za okužbo z visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 v rejah s perutnino in posledično veliko ekonomsko škodo.

 • V Sloveniji potrjen tretji primer aviarne influence pri prostoživečih pticah

  Danes je Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 pri poginjenemu labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v občini Ljubljana. Gre za tretji primer aviarne influence letos pri prostoživečih pticah v Sloveniji.

 • Etilen oksid v sezamovem semenu - poročilo o stanju

  Dne 9. in 29. septembra 2020 je Belgija objavila prvi dve informaciji o etilen oksidu v sezamovem semenu iz Indije, posredovani prek EU-RASFF sistema. Dva izvajalca živilske dejavnosti sta belgijski pristojni organ obvestila, da sta v analiziranih vzorcih dokazala vsebnost etilen oksida (8,1 mg /kg in 186 mg/kg).

 • SARS-CoV-2 pri belem dihurju

  Nacionalni veterinarski inštitut je obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, da so včeraj pri belem dihurju ugotovili prisotnost SARS-CoV-2.

 • Drugi primer aviarne influence v Sloveniji

  Danes je bila pri labodu grbcu, najdenem na obali v občini Izola, potrjena visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8. Lokacija najdbe drugega primera je v bližini prvega primera (sosednja občina). Za rejce perutnine veljajo priporočila in ukrepi za zgodnje odkrivanje aviarne influence.

 • Aviarna influenca pri labodu v Sloveniji

  Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) je danes obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco pri labodu. Poginjen labod je bil najden v občini Piran. Pri labodu je bil potrjen podtip H5N8, ki ni nevaren za ljudi.

 • Pojavi aviarne influence v Evropi

  Od oktobra letos se v nekaterih evropskih državah pojavlja visoko patogena aviarna influenca (HPAI). Bolezen je bila ugotovljena predvsem pri prostoživečih pticah, pojavlja pa se tudi pri perutnini. Zaradi tveganja, ki ga širjenje HPAI predstavlja za reje perutnine, pozivamo rejce perutnine, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.

 • Ob 18. novembru, Evropskem dnevu antibiotikov, in Svetovnem tednu ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih, od 18. do 24. novembra 2020

  Prekomerna, neprimerna ali neustrezna uporaba protimikrobnih zdravil pri ljudeh in živalih je pripomogla k razvoju mehanizmov odpornosti in posledičnemu pojavu odpornosti mikrobov (AMR) proti obstoječim protimikrobnim zdravilom, ki postajajo zato manj učinkovita, ali celo neučinkovita. Razvoj novih pa se je zelo upočasnil oziroma skoraj ustavil.

 • Pojav aviarne influence na Nizozemskem

  Nizozemska je včeraj obvestila Evropsko komisijo o potrditvi aviarne influence podtipa H5 pri starševski jati kokoši. Patogenost še ni določena, na podlagi visoke smrtnosti in drugih kliničnih znakov pa predvidevajo, da gre za visoko patogeno aviarno influenco (HPAI). Veterinarske oblasti so uvedle ukrepe v skladu z zakonodajo EU.

 • Obvestilo podaljšanju veljavnosti izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in znakov o rednem pregledu naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

  Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020. Navedeni Zakon določa začasne ukrepe na področju fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in splošne ukrepe poslovanja s strankami na področju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Mednarodno leto zdravja rastlin 2020 na znamki Pošte Slovenije

  Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru katerih deluje tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), je razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin, ki ga obeležujemo tudi v Sloveniji. V ta namen je Pošta Slovenije izdala posebno znamko in s tem pripomogla k osveščanju o pomenu zdravih rastlin, ki so vir vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane.