Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Vabilo na 2. konferenco ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2020// 2nd Conference On World Food Safety Day 2020

  Varnost hrane, naša skupna odgovornost! / Food safety, everyone´s business

 • Povabilo javnosti k podaji mnenj na spremembe in dopolnitve Delegirane uredbe Komisije glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi s predlogom sprememb Delegirane uredbe Komisije glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc.

 • Poročilo Inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o nadzoru oljčnega olja v letu 2019

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v času od 5. do 11. oktobra 2019 izvedla nadzor z vzorčenjem oljčnega olja v maloprodaji, z namenom ugotovitve kakovosti (ustreznost označb glede kakovosti oz. dovoljenih poimenovanj, označb zaščitenega geografskega porekla) in pravilnosti označevanja deviškega oljčnega olja. Obravnavana so bila oljčna olja iz različnih držav članic, različnega porekla, tudi ekološka in olja z geografsko označbo »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre«.

 • Obvestilo o ponovnem izvajanju usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

  Obveščamo vas, da je vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim je preklicala epidemijo COVID-19.

  Odlok se začne uporabljati 31. maja.

 • Obvestilo trgovcem z zdravili, ki v malo prodajo distribuirajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini

  Vsi veletrgovci z zdravili, ki opravljajo dejavnost distribucije zdravil v veterinarske organizacije, so dolžni svojo dejavnost priglasiti na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 • Pojasnilo glede dogodka v Kopru

  Na podlagi prijav je inšpekcija UVHVVR, območni urad Koper, dne 23. 4. 2020 popoldne, opravila nadzor na naslovu Razgledna ulica 42 v Kopru. Iz prijav je bilo razvidno, da naj bi starejša oseba istega dne dopoldne na vrtu pred stanovanjsko hišo pretepala psa.

 • Bolezen modrikastega jezika - Konec obdobja brez aktivnosti vektorjev

  Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel Sklep o določitvi nujnih začasnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

 • Institucije, ki opravljajo javno službo zdravstvenega varstva rastlin opazujejo in napovedujejo pojav bolezni in škodljivcev

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce Slovenije k lastni pridelavi in s tem povečanju samooskrbe. Pri sajenju in skrbi za pridelek je treba biti zelo pozoren tudi na rastlinske bolezni in škodljivce. V Sloveniji imamo sistem spremljanja nadzora pojava rastlinskih bolezni in škodljivcev izredno dobro razvit. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je koncesijo za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin podelila trem kmetijsko gozdarskim zavodom in dvema inštitutoma - KGZ Maribor, KGZ Novo mesto, KGZ Nova Gorica, Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

 • Prevzem hrane oziroma pijače na prevzemnem mestu in sproščanje ukrepov (COVID-19)

  Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je stopil v veljavo z 20. 4. 2020, obveščamo nosilce dejavnosti, da je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.

 • Pri sajenju posezimo po semenu domačih lokalnih sort kmetijskih rastlin

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce, da v tudi času epidemije s koronavirusom COVID-19 v čim večji možni meri izkoristijo možnost za obdelavo površin. Ena od možnosti zasaditve je tudi uporaba semena domačih lokalnih sort kmetijskih rastlin. Predvidena pridelava teh lahko pomembno prispeva k povečanju samooskrbe s semenom in z lokalno sonaravno pridelano hrano. Na ta način pripomoremo k oživljanju tradicionalnih oziroma lokalno značilnih rastlinskih pridelkov ter s tem k ohranjanju bogate slovenske naravne in kulturne dediščine.

 • Koronavirus in živila – pogosta vprašanja in odgovori

  V času pandemije koronavirusa tako Evropska komisija kot tudi pristojne institucije, ki so v državah članicah pristojne za varno hrano, prejemajo številna vprašanja, ki se nanašajo na prenos omenjenega virusa z živil na potrošnike, varnost živil in postopke za zagotavljanje varnosti živil.

 • Koronavirus SARS-CoV-2 in prodajni avtomati za hrano in pijačo

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča nosilce dejavnosti prodajnih avtomatov za hrano in pijačo, da je NIJZ posodobil Navodila glede uporabe prodajnih avtomatov za hrano in pijačo v času širjenja okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2.

 • Integrirano varstvo rastlin - standard rastlinske pridelave v Sloveniji

  Integrirano varstvo rastlin (IVR) je celostni pristop k obvladovanju škodljivih organizmov v kmetijski pridelavi. Temelji na povezovanju vseh razpoložljivih metod varstva rastlin ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov. Bilo je vzpostavljeno za potrebe obvladovanja rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki naj ne bi bilo odvisno izključno od uporabe kemičnih snovi.

 • Kdo je krivec, da se jeseni že poleti sušijo?

  Z uvažanjem sadik in trgovanjem rastlin iz tujih območij lahko nepremišljeno zanesemo tudi bolezni rastlin, ki lahko resno ogrozijo obstoj domorodnih drevesnih vrst. En izmed takih primerov je bolezen jesenov ožig, ki povzroča množično sušenje dreves jesenov v Sloveniji in v Evropi.

 • Novi koronavirus SARS-CoV-2 in živali

  Zaenkrat ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom SARS-CoV-2 prenašala preko domačih ali hišnih živali ali živil živalskega izvora, kar ugotavljajo tako Evropski center za nalezljive bolezni (ECDC), kot tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE).

 • Prevzem hrane pred gostinskimi obrati trenutno ni dovoljen

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ugotavlja, da nekateri nosilci gostinskih dejavnosti potrošnikom ponujajo hrano na način, da jih kupci sami prevzamejo pred gostinskim obratom. V skladu z Odlokom o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svojih spletnih straneh pojasnjuje, da tak način prodaje trenutno ni dovoljen.

 • Poskrbimo tudi za zdravo seme in rastline

  Zdravo seme in drug razmnoževalni material je pogoj za zdrav pridelek in je tudi ključnega pomena za kmetijsko proizvodnjo, kot tudi za okolje in gospodarstvo. Strokovnjaki s področja semenarstva so tudi v času epidemije s COVID-19 nenehno na terenu in kljub omejitvam zagotavljajo, da imajo pridelovalci na voljo dovolj semena in sadilnega materiala. Ne smemo si dovoliti, da bi z nepregledanim materialom v Slovenijo zanesli rastlinske škodljivce in bolezni, ki bi nam onemogočili pridelavo zdrave in kakovostne slovenske hrane.

 • Huda viroidna zakrnelost hmelja – tudi v hmeljiščih razkužujmo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi v letu 2020 poziva vse pridelovalce hmelja, da dosledno izvajajo higienske ukrepe v okuženih območjih in natančno upoštevajo navodila strokovnih služb.

 • Varujmo tudi rastline – previdnost pri naročanju semen preko spleta

  V času ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa ne pozabimo, da različni virusi okužujejo tudi rastline. Pa ne le virusi, tudi bakterije, glive, fitoplazme in škodljive žuželke jim lahko naredijo veliko škode. Za ohranjanje zdravih rastlin so na svetovnem, kot tudi evropskem in slovenskem nivoju prepisane zahteve za omejitev širjenja rastlinskih bolezni in škodljivcev.

 • Korona virus in dostava hrane na dom

  V povezavi z okoliščinami, ki jih je prinesla situacija s COVID-19, ugotavljamo, da so številni gostinci zaradi sprejetja Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev v RS razširili oziroma spremenili način ponujanja hrane tako, da nudijo dostavo hrane neposredno na naslove kupcev. Pri tem je potrebno poudariti, da v kolikor nosilec živilske dejavnosti do sedaj te aktivnosti ni opravljal, mora le to na novo opredeliti v svojih notranjih kontrolah ter opredeliti tveganja, ki jih takšna dejavnost prinaša.
  O pričetku izvajanja nove/dodatne dejavnosti je nosilec živilske dejavnosti dolžan tudi obvestiti pristojni Območni urad UVHVVR.