Skoči do osrednje vsebine

Novice, Članki

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministrica Šinko na forumu o oblikovanju prihodnosti podeželja

  Ministrica Irena Šinko se na povabilo ministra za kmetijstvo, ribištvo in hrano Kraljevine Španije Luisa Planasa Puchadesa in Evropske komisije (komisarke za kohezijo in reforme Elise Ferreira ter za komisarja za kmetijstvo Janusza Wojciechowskega) udeležuje Foruma na visoki ravni o podeželski politiki »Oblikovanje prihodnosti podeželja«.

 • Četrti mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

  Jutri bomo četrtič obeleževali mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Zmanjšanje izgub hrane in količine odpadne hrane je izjemnega pomena za prehod na trajnostne prehranske sisteme.

 • Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini

  Svetovni dan boja proti steklini je namenjen ozaveščanju, preprečevanju ter zavzemanju za odpravo stekline po vsem svetu, hkrati pa tudi združevanju ljudi, organizacij in deležnikov v boju proti steklini. Zadnji primer stekline pri živalih v Sloveniji je bil ugotovljen leta 2013 pri lisici. Slovenija ima priznan status države, proste stekline. Prizadevajmo si, da tako tudi ostane.

 • Državni sekretar Krajčič na vladnem obisku na Koroškem

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil vladnega regijskega obiska na Koroškem. V okviru obiska sta potekali tudi ločeni srečanji z deležniki na področju kmetijstva in gozdarstva, ogledali pa so si tudi posledice večjega plazu na gozdni cesti in škode na gozdnih prometnicah.

 • Zaključen prvi javni razpis v okviru intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da se je zaključil prvi javni razpis za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Z objavo javnega razpisa v letošnjem letu je MKGP vse od leta 2007 obdržal nepretrgano vsakoletno objavo javnih razpisov za dodeljevanje podpor mladim kmetom.

 • Ministrica Šinko na srečanju »Skupine za gozd« v Avstriji

  Ministrica Irena Šinko se je na povabilo avstrijskega zveznega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo Norberta Totschniga, udeležila prvega neformalnega srečanja »Skupine za gozd«, ki je potekalo na temo »Oblikovanje prihodnosti evropskih gozdov in gozdarskega sektorja – na poti naprej«. V skupini enako mislečih sodelujejo poleg Slovenije še Avstrija, Finska in Švedska.

 • Inšpekcija za vinarstvo tudi letos nadzira trgatve

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - Inšpekcija za vinarstvo v skladu z zakonom, ki ureja področje vinogradništva in vinarstva, izvaja nadzor poteka trgatev tudi v letošnjem letu. Podatki o številu nadzorov in ugotovitvah bodo znani predvidoma konec letošnjega oktobra.

 • Ustanovna seja Sveta za živinorejo

  Pretekli petek je potekala ustanovna seja Sveta za živinorejo, ki se je je udeležila ministrica Irena Šinko. Na seji so člani Sveta izvolili predsednico in namestnika predsednice Sveta ter se seznanili s predlogom Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji (2024–2030).

 • 23. september bo ekološki dan

  Jutri, 23. septembra, obeležujemo Ekološki dan EU, ki je pomembna priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja v EU. Ta dan je namenjen razmisleku o izzivih in priložnostih, povezanih z ekološkim kmetovanjem, ter ozaveščanju javnosti o prednostih prehoda na to obliko pridelave hrane.

 • Na Slovaškem potekala 9. konferenca »mir in kmetijstvo«

  Predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta se udeležili 9. evropske letne konference »Mir in kmetijstvo«, ki jo je tokrat v mestu Modra organiziralo slovaško Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja. Organizacijo konference je simbolično prevzelo lansko leto, ko je tovrstno konferenco organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

 • Odločitve s 70. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 70. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Zaprtje tretjega javnega razpisa za ukrep zdravje in varnost

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes opolnoči zaprlo tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost v okviru operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

 • Visoko patogena aviarna influenca pri štorklji v ZOO Ljubljana

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da je bila visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1 potrjena pri štorklji v ZOO Ljubljana. Obiskovalce ljubljanskega živalskega vrta pozivajo, da upoštevajo navodila živalskega vrta glede biovarnostnih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja bolezni.

 • Izveden nadzor nad realizacijo določil zelenega javnega naročanja na področju živil

  Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - Inšpekcija za kmetijstvo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izvedla nadzor obratov javne prehrane glede upoštevanja zahtev zelenega javnega naročanj živil v letu 2023. Nadzor je bil opravljen v vrtcih, šolah, domovih starejših občanov in bolnišnicah, glede izpolnjevanja določil Uredbe o zelenem javnem naročanju.

 • Ministrica Šinko: »Potrebna bo znatna pomoč v sektorju kmetijstva, gozdarstva in ribištva«

  Na današnjem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo so se ministri EU seznanili s škodo, ki jo je utrpelo slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in akvakultura zaradi nedavnih poplav in plazov. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je v predstavitvi dejala, da je ministrstvo takoj po ujmi pristopilo k zbiranju podatkov o škodi in pripravi nujnih ukrepov pomoči.

 • Predstavljene ugotovitve nadzora nad ostanki pesticidov v živilih

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo (UVHVVR) je danes predstavila ugotovitve nadzora nad ostanki pesticidov v živilih, opravljene v zadnjem obdobju. Ugotovitve so predstavila Vida Znoj, v. d. generalne direktorice UVHVVR in Fabian Kos, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s sodelavko mag. Nadjo Škrk.

 • Popis osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil skupaj s tržnim inšpektoratom

  Ob popisu osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil je 12. septembra 2023 nadzor opravljal tudi Tržni inšpektorat. Rezultati popisa, ki razkrivajo ponovno znižanje povprečnih vrednosti najcenejših izdelkov pri posameznih trgovcih, so objavljeni na spletnem mestu Primerjaj-cene.si.

 • Ministrica Irena Šinko na dogodku »Ljubljanica, reka sedmerih imen, reka ki povezuje«

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je udeležila dogodka »Ljubljanica, reka sedmerih imen, reka, ki povezuje«. Gre za prvi javni dogodek posameznikov in ustanov, povezanih v iniciativno delovno skupino »Zelena regija modrega gospodarstva«.

 • Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah

  Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil.

 • Obvestilo upravičencem iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse subjekte v sektorju morskega gospodarskega ribolova in akvakulture, da v skladu z odločbo o odobritvi pravice do javnih sredstev za morebitno neizpolnjevanje končne predvidene vrednosti kazalnikov rezultata, ki so vezani na naložbo, uveljavijo pravico do višje sile.