Skoči do osrednje vsebine

Novice, Članki

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Množični pogin ptic na Ptujskem jezeru zaradi visoko patogene aviarne influence

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da je bila pri pticah na Ptujskem jezeru potrjena visoko patogena aviarna influenca.

 • Odločitve s 50. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 50. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • 20. maja praznujemo šesti svetovni dan čebel

  V soboto bo Slovenija in z njo ves svet šestič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) razglasila 20. decembra 2017. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

 • 15 milijonov evrov za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli ponedeljek, 15. maja, v Uradnem listu RS objavilo 28. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

 • Ministrica Šinko na predstavitvi rezultatov monitoringa divjih čebel v Sloveniji

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila predstavitve zaključkov ciljno raziskovalnega projekta (CRP) Zasnova metodologije monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji. Dogodek je potekal pred svetovnim dnem čebel, ki bo v soboto 20. maja, ko bo ves svet na pobudo Slovenije pozornost usmeril na pomen čebel in drugih opraševalcev.

 • Visoko patogena aviarna influenca pri rečnih galebih na ptujskem jezeru

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča rejce perutnine in ptic v ujetništvu, da je bila po kratkotrajnem zatišju (slaba dva meseca) ponovno potrjena visoko patogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N1, in sicer pri treh poginjenih rečnih galebih na Ptujskem jezeru.

 • Začetek drugega vala promocije za sektor sadja

  Z današnjim dnem se začenja drugi val promocijske kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja sadja za obdobje 2021 do 2023.

 • Posvet o upravljanju velikih zveri v Sloveniji

  Ministrica Irena Šinko se je z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem včeraj udeležila posveta »Perspektive upravljanja velikih zveri v Sloveniji s poudarkom na rjavem medvedu«. Posvet je organiziralo Ministrstvo za naravne vire in prostor, udeležil pa se ga je tudi minister Uroš Brežan.

 • Ugotovitve inšpekcijskega nadzora na kmetiji v Prestranku

  Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan je danes predstavil ugotovitve dosedanjega uradnega inšpekcijskega nadzora na kmetijskem gospodarstvu v Prestranku.

 • Mednarodni dan zdravja rastlin – zdrave rastline so pogoj za življenje

  Ob mednarodnem dnevu zdravja rastlin je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) organizirala srečanje, na katerem so predstavili delo strokovnih služb in inšpektorjev pri preprečevanju vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin ter vlogo posameznikov pri ohranjanju zdravih rastlin.

 • Odločitve z 48. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 48. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • 20. maj – dan, ko so čebele in opraševalci v središču pozornosti svetovne javnosti

  Pomemben doprinos k prepoznavnosti slovenskega čebelarskega znanja in ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel je Slovenija dosegla z razglasitvijo svetovnega dne čebel.

 • 12. maja obeležujemo mednarodni dan zdravja rastlin

  Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization - FAO) 12. maj razglasila za mednarodni dan zdravja rastlin, ki poteka pod sloganom Varujmo rastline, naš vir življenja.

 • Izredna seja Sveta za varno hrano

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila izredne seje Sveta za varno hrano. Osrednja tema seje je bila izvolitev novega predsednika in podpredsednika tega sveta.

 • Več kot pol milijona evrov za tri čebelarske javne razpise

  V Uradnem listu RS so bili v petek, 5. maja, objavljeni trije javni razpisi s področja čebelarstva, in sicer: za nakup čebelarske opreme v programskem letu 2023, za nakup oziroma izdelavo satnic in za nakup sadik medovitih rastlin.

 • Državni sekretar Krajčič na Forumu Organizacije združenih narodov za gozdove

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil zasedanja Foruma ZN za gozdove, ki ga je oktobra 2000 ustanovil Ekonomski in socialni svet Združenih narodov. Glavni cilj je spodbujati upravljanje, ohranjanje in trajnostni razvoj vseh vrst gozdov in v ta namen krepitev dolgoročne politične zavezanosti.

 • Ustanovna seja Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila prve seje Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane, ki je strokovno svetovalno telo ministrice za podajanje mnenj s področja ekološkega in trajnostnega kmetovanja.

 • 14 dni do šeste obeležitve svetovnega dne čebel

  20. maja bomo po svetu šestič obeležili svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017. Z obeležitvijo želimo tudi letos najširšo javnost opozoriti na dejstvo, da so čebele in drugi opraševalci za naše preživetje na tem planetu izredno pomembne.

 • Ministrica Šinko o stanju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva v Zgornji Savinjski dolini

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem, obiskala Zgornjo Savinjsko dolino. Med obiskom so s predstavniki večih institucij potekala srečanja, predstavitve in izmenjave mnenj s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva ter ogled primera na terenu.

 • Podatkovno skladišče bo pripomoglo k digitalizaciji slovenskega kmetijstva

  V okviru Načrta za okrevanje in odpornost bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vzpostavilo podatkovno skladišče MKGP. Projekt, ki bo odprl številne možnosti za poslovno analitiko na podlagi razpoložljivih strukturiranih podatkov, je eden od osmih projektov iz ukrepa Digitalna preobrazba na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.