Skoči do osrednje vsebine

Novice, Članki

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Javni razpis za izbor kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v današnjem Uradnem listu RS številka 124/2023 objavilo javni razpis za izbor kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu in pripravo večletnih programov aktivnosti za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2029.

 • Pojasnila UVHVVR in MKGP glede postopkov v primeru odvzema goveda

  Vezano na inšpekcijski postopek izredne verifikacije na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) dodatno pojasnjuje nekatera dejstva. V javnosti so se namreč pojavila vprašanja in napačna navajanja oz. zavajajoča prikazovanja nekaterih dejstev glede postopka odvzema govedi na kmetiji Možgan.

 • Video

  Projekt spremljanja cen pripomogel k stabilnim cenam živil iz košarice

  Državna sekretarka Eva Knez in generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar sta danes predstavili rezultate projekta spremljanja cen osnovnih živil in načrtovane aktivnosti v letu 2024. Popisi cen v trgovinah so dosegli svoj namen, saj so pripomogli k ohranjanju kupne moči tudi najbolj ranljivega dela prebivalstva.

 • Odločbe za finančno pomoč za ublažitev premoženjske škode po poplavah

  Danes je Agencija na podlagi Odloka o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah (Uradni list RS, št. 116/23) upravičencem izdala 245 informativnih odločb o dodelitvi finančne pomoči v skupni višini 3.686.349,37 evra.

 • V javni obravnavi sprememba uredbe za mlade kmete

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027 za Republiko Slovenijo.

 • Odločitve s 83. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 83. seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Poročilo izredne verifikacije na področju zaščite živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) se je seznanila s poročilom izredne verifikacije na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto, ki jo je izvedla interna komisija UVHVVR.

 • Znani rezultati ponedeljkovega popisa najcenejše osnovne in razširjene košarice živil

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 4. decembra 2023. Rezultati razkrivajo znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne košarice za 10,24 odstotka in znižanje povprečne vrednosti najcenejše razširjene košarice za 5 odstotkov.

 • Državni sekretar dr. Germšek na sadjarskem posvetu poudaril pomen prilagajanja na podnebne spremembe

  Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) dr. Blaž Germšek se je udeležil 18. Lombergarjevega sadjarskega posveta z mednarodno udeležbo. Posvet je del letošnjih tradicionalnih Lomergarjevih dnevov, ki jih organizira Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, potekali pa so od 5. decembra in se zaključili danes s sadjarskim posvetom.

 • Javne razgrnitve osnutkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot

  Na podlagi sprejetja odloka Vlade Republike Slovenije o sprejemu gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za ureditveno obdobje 2021–2030 se je zaključil postopek obnove desetletnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij, ki ga je v letih od 2020 do 2023 vodil Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).

 • Božično novoletna smreka SiDG krasi UKC Ljubljana

  Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eva Knez se je udeležila prižiga novoletnih lučk ter simbolične predaje smreke Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana. Dogodek, ki ga je organizirala družba Slovenski državni gozdovi, je potekal z namenom približanja prazničnega vzdušja pacientom in zahvale zdravstvenemu osebju za njihov trud pri skrbi za bolnike.

 • Državni sekretar Germšek na zasedanju Sveta Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo

  Državni sekretar dr. Blaž Germšek se je udeležil 174. zasedanja Sveta Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agricultural Organization - FAO). Svet FAO se sestaja dvakrat letno in deluje kot organ upravljanja, obravnava pa aktualna vprašanja aktivnosti FAO. Ima 49 držav članic, Slovenija je članica od 1. julija 2022.

 • Rezultati vzorčenja tal pri nadzoru dobre kmetijske prakse na vodovarstvenih območjih

  Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - Inšpekcija za kmetijstvo je izvedla vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih glede prepovedane rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč.

 • V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027. Rok za pripombe je do 27. decembra 2023.

 • Objavljen predlog uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2024

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2024. Vaše pripombe lahko pošljete do 13. decembra 2023.

 • Odločitve z 82. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 82. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Vabilo h glasovanju za najboljši projekt v EU - med 24 finalisti tudi dva slovenska projekta

  Le še 3 dni poteka glasovanje za najboljši projekt v EU v okviru natečaja Aria 2023 (angleško Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023). Namen natečaja Aria je spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, sofinanciranih iz skupne kmetijske politike. Med 24 finalisti sta tudi dva odlična slovenska projekta. Razglasitev zmagovalcev v posameznih kategorijah bo 4. decembra v Bruslju.

 • Pojasnilo o plačevanju oskrbnine za trajno odvzete rejne živali

  Glede na določene napačne informacije o plačevanju oskrbnine za trajno odvzete rejne živali, ki se pojavljajo v medijih, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pojasnjuje naslednje:

 • Komisar za kmetijstvo na obisku v Sloveniji o škodi v kmetijstvu

  Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je na povabilo ministra za obrambo Marjana Šarca v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obiskal Slovenijo. Obisk je bil namenjen seznanitvi komisarja s škodo v kmetijstvu po katastrofalnih ujmah, ki so Slovenijo prizadele avgusta letos. Komisar si je posledice ujme ogledal tudi na terenu.

 • Direktor inšpekcije, pristojne za veterinarstvo, Fabian Kos o odvzemu govedi pri Krškem

  Z namenom predstavitve objektivnih informacij o primeru odvzema govedi na kmetiji v Leskovcu pri Krškem je direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos danes pojasnil splošne okoliščine glede inšpekcijskega postopka ter glede ravnanja inšpekcije v smislu nadzorstvene funkcije v zvezi s predmetnim postopkom odvzema.