Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Delovna skupina za lokalno samoupravo bo z delom nadaljevala tudi v tem mandatu

  Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je skupaj z dr. Aleksandrom Jevškom, ministrom, pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, s sodelavci prvič v tem mandatu sestala s predstavniki vodstev vseh treh reprezentativnih združenj občin. Srečanje je bilo sicer spoznavne narave, dogovorili pa so se za aktivno sodelovanje med vlado in občinami v obliki rednih srečanj delovne skupine za lokalno samoupravo.

 • Dvojezičnost v letu rednih lokalnih volitev - VII. posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi

  V Dobrovniku danes poteka VII. posvet o izvajanju dvojezičnosti devetih občin, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Tema letošnjega srečanja, ki ga organizira Ministrstvo za javno upravo, gosti pa ga Občina Dobrovnik, je namenjena vprašanjem izvajanja dvojezičnosti v letu številnih volitev. Zbrane je uvodoma (prek spletne povezave) pozdravil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki opravlja tekoče posle.

 • Po primanjkljaju občine že dve leti s proračunskim presežkom

  »Skupne občinske uprave ne pripomorejo le k ekonomski racionalnosti in širjenju znanj ter s tem k večji kakovosti izvajanja storitev za občanke in občane. Namen skupnih občinskih uprav je predvsem skupno opravljanje večjega števila po novi ureditvi tudi razvojnih nalog, naloge pa izvajajo strokovno usposobljeni kadri. To pa pomeni tudi izboljšanje storitev občinskih uprav za občanke in občane vsake posamezne občine,« je na že 14. posvetu o delovanju skupnih občinskih uprav uvodoma poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

 • Podpisan dogovor z občinami: v letu 2022 dvig povprečnine na 645 evrov in na 647 evrov v letu 2023

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki reprezentativnih združenj občin so podpisali Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se iz dosedanjih 628,20 evrov ponovno dviguje, in sicer prihodnje leto najprej za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022, in nato na 647 evrov v letu 2023.

 • Sedma redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo posvečena pogovoru o povprečnini

  Na sedmi redni seji so se sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja je potekala na daljavo, nanjo pa so bili vabljeni predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije).

 • Hrvaškim kolegom predstavili delovanje skupnih občinskih uprav ter skupnih finančnih služb upravnih enot

  Na Ministrstvu za javno upravo smo v torek, 21. septembra 2021, sprejeli predstavnike Ministrstva za pravosodje in upravo Republike Hrvaške. Tema študijskega obiska je bila učinkovito združevanje in upravljanje na lokalni in regionalni ravni. Gostom smo predstavili dobre prakse s področja delovanja skupnih občinskih uprav ter skupnih finančnih služb ter poslovanje v času zaostrenih zdravstvenih razmer.

 • Šesta redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo

  Danes so se že šestič sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja, tretja v letošnjem letu, je tokrat ponovno potekala na daljavo, udeležili pa so se je predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije).

 • Posodobljene so Tehnične specifikacije enotne uniforme občinskega redarja

  V veljavo so stopile Posodobljene Tehnične specifikacije enotne uniforme občinskega redarja 2021, ki širijo nabor materialov in vsebujejo manjše spremembe krojev.

 • Posvet EU kot skupnost ljudi: Državne meje znotraj Unije so črte povezovalke, ne ločnice med narodi

  Ministrstvo javno upravo je danes organiziralo posvet visokih uradnikov držav članic Evropske unije in držav kandidatk z Zahodnega Balkana z naslovom Evropska unija kot skupnost ljudi. Gre za prvega v nizu dogodkov, ki ga ministrstvo organizira v sklopu predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU. Kot uvodni govorec je zbrane nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

 • Na peti redni seji so se sestali članice in člani delovne skupine za lokalno samoupravo

  Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo je v tem mandatu ustanovil in jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik, se je sestala na peti redni seji, drugi v letošnjem letu. Gre za telo, namenjeno medinstitucionalnemu dialogu med državnimi organi in občinami. Seja je tokrat zaradi postopnega sproščanja ukrepov za obvladovanje epidemije bolezni covida-19 potekala v živo, člani pa so razpravljali o različnih pobudah reprezentativnih združenj občin.

 • Četrta redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo

  Danes so se četrtič sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja, prva v letošnjem letu, je tudi tokrat potekala na daljavo, udeležili pa so se je predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije).

 • Šesti posvet o izvajanju dvojezičnosti v občinah letos o izzivih in rešitvah, ki jih je narekovala epidemija covid-19

  Ministrstvo za javno upravo je organiziralo že šesti posvet o izvajanju dvojezičnosti v devetih občinah, v katerih bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Osrednja tema posveta je bila dvojezičnost v času epidemije covid-19. V uvodnem nagovoru je minister Boštjan Koritnik med drugim poudaril, da je treba biti tudi v zaostrenih pogojih občutljiv na dosledno uporabo dvojezičnosti.

 • Ministrstvo poslalo občinam poziv za oddajo zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav

  Ministrstvo za javno upravo je poslalo poziv občinam in skupnim občinskim upravam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje za preteklo leto. V 43 skupnih občinskih upravah sta združeni skupno 202 slovenski občini. Gre za eno najbolj uveljavljenih oblik medobčinskega sodelovanja, ki prispeva k stroškovno in delovno učinkovitemu izvajanju nalog občinskih javnih uslužbencev.

 • Vlada sprejela stališče do pobude za ustavno presojo 13. člena Zakona o financiranju občin

  Dne 11.2.2021 se je vlada opredelila do pobude za ustavno presojo 13. člena Zakona o financiranju občin

 • Vlada podelila status mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče

  Na današnji redni seji je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče. Vlogi za pridobitev statusa mesta sta vložili Občina Lenart in Občina Zreče.

 • Tretja redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo

  Tretjič so se sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja, ki je bila zadnja v letošnjem letu, je tokrat potekala na daljavo, udeležili pa so se je predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije). Zbrani so razpravljali o izvajanju Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), razpisu pametna mesta in skupnosti ter soočanju z epidemijo covid-19.

 • V Državnem zboru sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin

  Na današnji izredni seji Državnega zbora je bil z 81 glasovi ZA (brez glasu proti) potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov, občinam pa na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov.

 • Občine prejele 6,1 milijona evrov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav

  Ministrstvo za javno upravo je občinam nakazalo sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini nekaj več kot 6,1 milijona evrov. Ministrstvo je na podlagi zahtevkov občin izdalo 269 odločb posameznim občinam, vključenim v 51 skupnih občinskih uprav. Vse upravičene občine so izplačilo prejele v enkratnem znesku, saj so bila sredstva zagotovljena z rebalansom državnega proračuna.

 • Ustavno sodišče na predlog Vlade Republike Slovenije zadržalo referendum v Občini Hoče-Slivnica

  Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zvezi oceno skladnosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju, ki ga je oktobra sprejel Občinski svet Občine Hoče-Slivnica, odločilo, da do končne odločitve izvrševanje odloka in s tem izvedbo referenduma zadrži.

 • Drugo poročilo o nadzorih nad občinskimi splošnimi akti

  Ministrstvo za javno upravo je med letoma 2013 in 2017 opravilo nadzor občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Januarja 2018 je ministrstvo zaključilo z operativnim nadzorom in takrat je vlada obravnavala prvo poročilo. Ministrstvo rezultate nadzora spremlja še naprej, saj vse občine svojih splošnih aktov še niso uskladile z zakoni.