Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Informacija o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za digitalizacijo

  Vlada Republike Slovenije se je na 198. dopisni seji seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade.

 • 198. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in podaljšala epidemijo za 30 dni. Odpravila je omejitev gibanja ponoči, ostaja pa še naprej prepoved zbiranja in prireditev ter prehajanja med regijami, ki je dovoljeno le izjemoma, spremembe pa so tudi pri izjemah za vstop v državo.

 • 197. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da se prihodnji teden otroci vračajo v vrtce, šolarji in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Določila je tudi besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja ter Predloga novele Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Vlada je sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki bo omogočila učinkovitejše izvajanje sistema ravnanja z odpadno embalažo.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije določila besedilo predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Na podlagi sklepa Državnega zbora, je besedilo predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu za tretjo obravnavo zakonodajnega postopka določila vlada, ki je pri tem upoštevala sprejete amandmaje na drugi obravnavi zakona v Državnem zboru.

 • Predlogi za začasno zadržanje določbe o izstopu iz države niso utemeljeni

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje glede začasnega zadržanja 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

 • 195. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov in drugih letalnih naprav ter imenovala Heleno Ulčar Šumčić za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje.

 • 68. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence. Ukrep se podaljša do 30. 6. 2021. Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Vlada je tudi dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje in k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje. Vlada je prav tako sprejela Program obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela stališče k mnenju Državnega sveta k predlogu novele Zakona o vrtcih. Državni svet je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem. Predloga novele Zakona o vrtcih, ki ga je predlagala skupina poslancev, kljub pozitivnemu mnenju Državnega sveta, Vlada Republike Slovenije ne podpira.

 • 193. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor Ustavnemu sodišču glede ocene ustavnosti določenih členov odloka o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

 • Video

  67. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021.

 • 192. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sprememba Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, imenovala nove predstavnike sveta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor ter razrešila glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije Darka Mehikića.

 • Soglasje vlade s predlogi amandmajev k noveli Zakona o prevozih v cestnem prometu

  Vlada je na dopisni seji soglašala s Predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu.

 • 66. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki v obalno-kraški, goriški in koroški regiji znova omejuje gibanje na regijo. Omejitev gibanja v nočnem času pa bo po novem veljala med 22. in 5. uro. Med splošnimi izjemami za vstop v Slovenijo se s spremembo odloka črta negativni HAG-test. Vlada pa je dopolnila tudi državno strategijo cepljenja proti COVID-19. Vlada bo najpozneje v nedeljo dokončno obravnavala predloge svetovalne skupine, predsedniku republike Borutu Pahorju pa predlaga, da še pred tem skliče sestanek s predsedniki in vodji poslanskih skupin vseh parlamentarnih strank.

 • Vlada sprejela predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Pojav novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe, namreč zahteva striktno upoštevanje epidemioloških navodil.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije zavrnila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

 • 189. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenji glede začasnega zadržanja 2. člena in glede začasnega zadržanja drugega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ju pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Vlada meni, da predloga za začasno zadržanje nočne omejitve gibanja in za začasno zadržanje prepovedi prireditev in shodov nista utemeljena.

 • 188. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odgovor glede Odloka o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter imenovala vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo.

 • 65. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji, ki bo poenostavil življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispeval k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir, kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade. Izdala je tudi spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki med drugim določa, da dnevni šolarji, mlajši od 13 let, ne bodo potrebovali negativnega rezultata testa za prehajanje meje.

 • 64. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela spremembe v petih odlokih, povezanih z epidemijo COVID-19. Tako je vlada spremenila Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, na podlagi katerega bodo po vsej državi (ne glede na statistično regijo) dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi, odpravljena pa je tudi omejitev v Obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami.

 • Vlada soglaša s podaljšanjem rokov za oddajo poročil in davčnih obračunov

  Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. S predlogom amandmajev se med drugim podaljšujejo roki za oddajo poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021.