Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov se je vlada med drugim seznanila s Seznamom upravičencev do četrtega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023 - predplačilo bo izplačano 731 upravičencem v skupni višini 2.389.214,42 evra.

 • Video

  92. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela prve ukrepe, namenjene zaščiti javnega zdravstvenega sistema. Ti ukrepi bodo še posebej pomembni po prvem marcu, ko prenehajo veljati soglasja za nadurno delo zdravnikom, ki so se za ta korak odločili ob stavki Fidesa.

 • 91. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predloge novel zakonov o trošarinah, o spodbujanju investicij in o prekrških. Določila je tudi besedilo predloga Zakona o sodnem varstvu nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in sprejela spremembe Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela odziv na Predlog priporočila v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji, odobrila nekaj proračunskih prerazporeditev in v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstila nov projekt.

 • 191. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli za tretjo obravnavo v Državnem zboru.

 • Video

  90. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024, Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji ter Program za odpravo posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2024, ter v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila več novih projektov.

 • 188. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu ter s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o državnih blagovnih rezervah. Imenovala je tudi direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija.

 • 187. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji dopisni seji je vlada sprejela Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2024–2025 in podprla predlog spremembe Zakona o praznikih. Za generalno direktorico Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je imenovala Greto Metko Barbo Škerbinc, Vido Znoj pa za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 poveča izhodiščna vrednost projektov za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje.

 • Vlada sprejela sklep o sodelovanju Slovenske vojske na mednarodnih vojaških vajah

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela sklep o sodelovanju Slovenske vojske na mednarodnih vojaških vajah Ramstein Guard 24 in Teden zračne podpore-1.

 • Video

  89. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog sprememb Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki podrobneje določajo upravičence do dostopa do računalniške opreme. Soglašala je tudi z razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2024/2025.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim za projekt zamenjave starih kurilnih naprav z novimi zagotovila dodatnih 79,5 milijona evrov ter sprejela mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

 • Uredba o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

 • 88. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji seji je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini z namenom celovitega zmanjšanja poplavne ogroženosti urbaniziranih območij. Potrdila je tudi sporazum o spremembah in dopolnitvah Stavkovnega sporazuma z visokošolskim sindikatom.

 • 180. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela mnenje o predlogu priporočila v zvezi s skrb vzbujajočim stanjem v domovih starejših občanov ter soglašala z amandmaji k noveli zakona o izvrševanju proračunov.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela odgovor na sprejete sklepe parlamentarnega Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor glede zagotovitve boljše pretočnosti prometa na slovenskih avtocestah in odgovor na sklep Državnega sveta, sprejet k zaključkom posveta Izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje.

 • Vlada imenovala Klemna Boštjančiča, ministra za finance, za podpredsednika vlade

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji na predlog predsednika vlade dr. Roberta Goloba imenovala Klemna Boštjančiča, ministra za finance, za podpredsednika Vlade Republike Slovenije.

 • 178. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je razrešila generalnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje.

 • Video

  87. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji za vodjo krovne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja imenovala ministra za finance Klemna Boštjančiča. Poleg tega pa je imenovala tudi vodje in člane pogajalskih skupin za pogajanja po posameznih plačnih stebrih.