Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Danes

  287. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji z dopolnitvijo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT lekarnam omogočila, da lahko začnejo že jutri z izdajanjem testov za samotestiranje za vse učence, dijake in študente. Sprejela je tudi odgovor na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih pravnih aktov.

 • 286. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za koordinacijo projekta GREMO (GREen MObility) in imenovala dve nadomestni članici Sveta javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma.

 • Video

  99. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki med drugim določajo pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, dvakrat tedensko samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake in študente in obveznost nošenja mask kljub izpolnjenemu pogoju PC za dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri izvajanju vseh storitev pri katerih prihaja do medsebojnega stika.

 • Mnenje vlade o pobudah za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

  Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o pobudah za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Co9V-2 in Zakona o nalezljivih boleznih.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Vlada je na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela mnenje o predlogu zakona za izplačilo dodatka gasilcem za delo v rizičnih razmerah. Na seji je vlada tudi soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – EPA 2112-VIII.

 • 284. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti covid-19 in odločila, da bo donirala cepivo Janssen v instrument COVAX. Soglašala je tudi s predlogi amandmajev k predlogu gradbenega zakona in predlogu zakona o urejanju prostora.

 • Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je predlagan enak način oblikovanja cen kurilnega olja kakor v obdobju pred liberalizacijo cen kurilnega olja aprila 2016.

 • Video

  98. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom delovne skupine za zajezitev visokih cen energentov in potrdila predlog novele Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Sprejela je tudi stališče do ocene Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov 2022 in 2023.

 • 282. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, donirala dobave cepiva Vaxzevria, proizvajalca Astra Zeneca, v instrument COVAX ter imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo.

 • Video

  97. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z informacijo o problematiki izredne rasti cen energentov na energetskih trgih. Kot odziv na trenutne razmere Slovenija sklicuje izredno zasedanje energetskih ministrov 26. oktobra, na katerem bodo iskali skupne rešitve, ki bodo državljanke in državljane ubranile pred nadaljnjim drastičnim dvigovanjem cen. Izdala je tudi novo uredbo glede obravnave mladoletnikov brez spremstva in sprejela odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021.

 • Vlada sprejela odgovor na pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Co9V-2 in Zakona o nalezljivih boleznih.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije potrdila Osnutek proračunskega načrta 2022, ki ga mora do sredine oktobra posredovati Evropski komisiji. Kljub nadaljevanju izjemnih okoliščin vlada v letu 2022 načrtuje postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

 • 280. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi in predloge amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD).

 • Odgovor na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča

  Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča, in podprla odgovor ministra.

 • 96. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Seznanila se je tudi z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec in ga v celoti podprla.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo se je Vlada Republike Slovenije opredelila do sklepov odbora Državnega zbora (DZ) za infrastrukturo, okolje in prostor.

 • 278. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovore na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda.

 • 277. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leti 2021 in 2022 ter 2022 in 2023. Seznanila se je tudi z Zbirnim predlogom skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov za leti 2022 in 2023 ter spremenila Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

 • Video

  95. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji potrdila predloga državnih proračunov za leti 2022 in 2023. Sprejela je tudi spremembe Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki določa dve novi izjemi pri uporabi mask ter predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije in novelo Zakona o sodnih taksah.

 • 276. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji obravnavala in sprejela več zadev.