Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Obvestilo o ugotovljeni prisotnosti etilen oksida v aditivu za živila

  V mesecu juniju je španski proizvajalec sladoledov v okviru internih kontrol v eni od surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji sladoleda - aditivu E410 gumi iz zrn rožičevca, ugotovil prisotnost etilen oksida. Uporaba slednjega zaradi svojih toksikoloških lastnosti ni dovoljena v pridelavi pridelkov niti v nadaljnjih stopnjah živilske verige. Ne glede na navedeno, je bilo omenjeno sredstvo uporabljeno za namen preprečevanja mikrobiološkega tveganja, zato so ostanke dokazali v samem aditivu.

 • Ugotovitve Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede kršitev zakonodaje s področja zaščite živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je po seznanitvi s posnetkom takoj pristopila k preverjanju pristnosti posnetka in ugotavljanju dejanskega stanja na terenu. Na posnetku intenzivne reje prašičev na farmi za reprodukcijo so prikazana sporna ravnanja oziroma kršitve zakonodaje s področja zaščite živali.

 • Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. Natančnejše roke zatiranja je tudi letos napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin. Zatiranje je treba opraviti v prvi dekadi julija, na območju Štajerske in Prekmurja pa najkasneje do 14. julija.

 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vodila prvo delovno skupino kot PSEU 2021

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 28. junija na prošnjo dosedanje predsedujoče Portugalske, pred uradnim prevzemom predsedovanja Svetu EU vodilo sestanek za usklajevanje stališč pred zasedanjem Codex Alimentarius CCPR52 (52. zasedanje Codex komiteja za ostanke pesticidov).

 • Priporočila prevoznikom živali v vročih dneh

  Ob pojavu izredno visokih temperatur vas opozarjamo, da morate med prevozom živali v komercialne namene zagotoviti znotraj prevoznega sredstva temperaturo od 5 do 30 °C. Dovoljeno je odstopanje +/- 5°C.

 • Priporočila lastnikom živali v vročih dneh

  Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.

 • Javni poziv za usposabljanje za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge (APK)

  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila javni poziv za usposabljanje za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge (APK).

 • Letošnji svetovni dan hrane na temo »Varna hrana danes za zdrav jutri«

  Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Državni svet RS in Evropska mreža deklaracije za hrano, tehnologijo, prehrano in zdravje so ob tej priložnosti pripravili že 3. strokovno konferenco o izzivih, ki nas na področju varne hrane čakajo v prihodnosti.

 • Minister dr. Podgoršek na 5. video dialogu Kitajske ter držav Srednje in Vzhodne Evrope

  Generalna uprava za carino Ljudske republike Kitajskem danes in jutri organizira 5. video dialog Kitajske in držav Srednje in Vzhodne Evrope za carino, inšpekcijski nadzor in karanteno. Ob robu video dogodka je minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek danes preko video povezave podpisal protokol za izvoz perutninskega mesa iz Slovenije na Kitajsko ter uvodoma nagovoril udeležence dogodka.

 • 3. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane

  Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane.

 • Ukinitev ukrepov zaradi visoko patogene aviarne influence

  Na podlagi ocene epizootiološke situacije glede aviarne influence (AI) v Sloveniji je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) sprejelo sklep, da se ukinejo ukrepi, uvedeni zaradi pojavov aviarne influence pri prostoživečih pticah.

 • Simulacijska vaja na temo afriške prašičje kuge (APK)

  Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo preverili odzivnost in delovanje služb, ki bi se aktivirale ob pojavu afriške prašičje kuge (APK) v Sloveniji. Simulacijska vaja je potekala danes od 9. do 14. ure. Vključeni so bili člani Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB) in člani skupine strokovnjakov, ki se skliče ob pojavu APK.

 • Svetovni dan veterinarjev 2021

  Veterinarji po vsem svetu, vsako leto, zadnjo soboto v aprilu, obeležujejo svoj dan. Določilo ga je svetovno združenje veterinarjev leta 2000. To je dan, ko so v ospredju različni vidiki dela veterinarjev. Letos je to zagotavljanje pomena veterinarske stroke, spodbujanje zdravja in dobrobiti živali, javnega zdravja, s poudarkom na izobraževanju in partnerstvu.

 • Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja na previdnost pri nakupu semen in sadik paradižnika, paprike in feferonov zaradi možne okužbe z virusom rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV). Pridelovalci paradižnika, paprike in feferonov naj redno pregledujejo svoje nasade in v primeru suma na navzočnost bolezenskih znamenj nevarnega virusa takoj obvestijo Upravo.

 • Pojasnilo o izvajanju ukrepov Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tragičnem dogodku v Mengšu

  Zaradi zanimanja javnosti in številnih pisnih vprašanj občanov podajamo naslednje pojasnilo glede ukrepanja uradnih veterinarjev v primeru, ko je pes povzročil smrt človeka.

 • Podaljšanje prehodnega obdobja za izvoz določenega blaga v Združeno kraljestvo

  Združeno kraljestvo se je odločilo za podaljšanje obdobja, v katerem poteka izvoz določenega blaga iz Evropske unije v Združeno kraljestvo po obstoječem režimu.

 • Na celotnem ozemlju Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

  Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge je bil sprejet in je začel veljati v lanskem letu. Njegov namen je bil med drugim tudi izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih. Na podlagi tega zakona je bil konec januarja letos sprejet sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi APK pri divjih prašičih, ki določa, da za celotno ozemlje Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi APK pri divjih prašičih.

 • Ukinitev nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika

  V Uradnem listu je bil 5. 3. 2021 objavljen Sklep o prenehanju veljavnosti nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

 • V Srbiji potrdili nove izbruhe afriške prašičje kuge

  Srbija je obvestila Evropsko komisijo o novih izbruhih afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih. APK se je pojavila na enajstih gospodarstvih v občini Aleksinac. Prvič se je bolezen pri domačih prašičih v Srbiji pojavila leta 2019, od leta 2020 pa se bolezen pojavlja pri domačih in divjih prašičih.

 • Veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

  V skladu z Zakonom o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) je veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki potečejo v času razglašene epidemije, podaljšana do 31. decembra 2021.