Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
  • Obnova protokolarnih objektov

    V letih 2019 - 2021 se izvaja več obsežnih obnov protokolarnih objektov, ki so v uporabi JGZ Brdo. Naročnik javnih razpisov za večino teh investicij je Generalni sekretariat Vlade RS. Največ investicij se izvaja na območju Posestva Brdo, ki je protokolarno območje najvišjega ranga v državi.

  • Obnova sistema hlajenja in ogrevanja na Gregorčičevi 25

    V mesecu septembru 2019 se bo v celotni stavbi na Gregorčičevi 25 pričela obnova sistema hlajenja in ogrevanja ter nadgradnja sistemov s centralnim nadzornim sistemom. Predvidena je zamenjava hladilnih agregatov in ureditev hladilne strojnice ter zamenjava obstoječih konvektorjev. Obstoječi hladilni agregati so namreč dotrajani, tekom obratovanja je tudi na priključnih cevovodih konvektorjev prišlo do korozije cevovodov zaradi nastajanja kondenzata na ceveh, ki je posledica slabo izvedene izolacije v času gradnje.

Iskalnik