GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
  • Obnova sistema hlajenja in ogrevanja na Gregorčičevi 25

    V mesecu septembru 2019 se bo v celotni stavbi na Gregorčičevi 25 pričela obnova sistema hlajenja in ogrevanja ter nadgradnja sistemov s centralnim nadzornim sistemom. Predvidena je zamenjava hladilnih agregatov in ureditev hladilne strojnice ter zamenjava obstoječih konvektorjev. Obstoječi hladilni agregati so namreč dotrajani, tekom obratovanja je tudi na priključnih cevovodih konvektorjev prišlo do korozije cevovodov zaradi nastajanja kondenzata na ceveh, ki je posledica slabo izvedene izolacije v času gradnje.