GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Ozaveščanje o trgovini z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja

  18. oktober - evropski dan boja proti trgovini z ljudmi je namenjen okrepljenemu ozaveščanju o trgovini z ljudmi in vse vpletene spodbuja k še bolj zavzetemu boju proti temu pojavu. »V Sloveniji želimo že četrto leto zapored več pozornosti usmeriti na prisilno delo in delovno izkoriščanje, ki je premalo prepoznana oblika tega hudega kaznivega dejanja«, je izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandi Čurin.

 • 48. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji med drugim seznanila z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-32/15-56, z dne 8.11.2018, ter sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

 • 78. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku in Zakona o odvetništvu ter mnenje glede zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Mnenje na Predlog priporočila v zvezi z mnenjem Računskega sodišča, da vlada oziroma pristojni ministrstvi niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva in da so za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenili nesorazmerno veliko sredstev, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • 47. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo poroštvenega zakona za gradnjo tretje razvojne osi in drugega tira, se seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2020 ter sprejela predlog novele Zakona o urejanju trga dela.

 • Izjava ministrice za delo po srečanju s socialnimi partnerji

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je po današnjem srečanju socialnih partnerjev povedala, da so se predstavniki vlade s premierjem Marjanom Šarcem na čelu, delodajalcev in sindikatov dogovorili, da bodo spremenili poslovnik Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Posebna komisija bo v naslednjih dneh pripravila dopolnitev pravil ESS. Ministrica je izpostavila, da so se vsi partnerji strinjali, da je treba socialni dialog nadaljevati.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Dejan Židan) in ga posreduje državnemu zboru.

 • 75. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela mnenji o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o predlogu novele Zakona o dohodnini. Vlada ne podpira poslanskih predlogov novel zakonov, ker nista primerna za nadaljnjo obravnavo.

 • 46. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Vlada je sprejela tudi predlog dopolnitve besedila Zakona o letalstvu.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank za tretjo obravnavo v Državnem zboru RS.