Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Danes

  Povabilo k sodelovanju v posebnem vladnem projektu Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021

  Vlada Republike Slovenije vabi k sodelovanju kandidate in kandidatke za delo v posebnem vladnem projektu Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021.

 • 53. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Strategijo kulturne dediščine 2020–2023, Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 in Nacionalno strategijo za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma.

 • Odločitve s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije potrdila spremembe projekta Gradnja enote Doma upokojencev Center Tabor – Poljane, na vladnem odboru za gospodarstvo pa je sprejela sklep, da se namensko premoženje in kapital Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, poveča.

 • Vlada sprejela mnenji glede odložilnih vetov na dva zakona iz paketa proračunskih dokumentov

  Vlada je na dopisni seji sprejela mnenji glede odložilnih vetov na zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti in zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter izredni uskladitvi pokojnin. Vlada v mnenjih Državnemu zboru predlaga, da oba zakona ponovno sprejme.

 • 52. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o industrijski lastnini in odločila, da bo Albaniji poslala materialno pomoč za blaženje posledic potresa.

 • Vlada ob potresu v Albaniji nominirala dva strokovnjaka v strokovno ekipo civilne zaščite EU

  Vlada je sklenila, da ob potresu v Albaniji kot pomoč mehanizma Unije na področju civilne zaščite tja pošlje dva strokovnjaka za pomoč pri koordinaciji mednarodne pomoči pri odpravi posledic potresa.

 • 91. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe novel zakonov o varstvu javnega reda in miru ter o nadzoru državne meje, ki bosta omogočila učinkovitejše varovanje javnega reda in miru ter učinkovitejše delo policije oziroma vodenje prekrškovnih postopkov, ki so povezani z zagotavljanem varnosti tako posameznikom kot skupnosti. Prav tako je sprejela mnenje glede predloga Zakona o stanovanjski jamstveni shemi.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila nov projekt, in sicer »Monitoring prenašalcev vektorskih bolezni (CRP)«. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal tri leta, znaša 450.000 evrov.

 • 51. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Stvarnopravnega zakonika. V času uporabe Stvarnopravnega zakonika so se pokazale določene pomanjkljivosti oziroma možnosti za izboljšanje, zato je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb. Vlada je danes določila tudi besedilo Resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«, ki je podlaga za nacionalne ukrepe in enovit strateški načrt za izpolnjevanje Skupne kmetijske politike.

 • Takih posvetov bi moralo biti več

  Tako je menil eden od udeležencev posveta z državljani, ki so ga 20. novembra 2019 v Ljutomeru skupaj organizirali Občina Ljutomer, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Vlada Republike Slovenije. Na posvetu so se občani in občanke ter dijaki in dijakinje pogovarjali s predstavniki občinske, vladne in evropske ravni. Osrednji temi sta bili v skladu z interesom občine kmetijstvo in turizem.

Iskalnik