Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Danes

  58. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila z Belo knjigo o obrambi Republike Slovenije ter sprejela nominacijo stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

 • 57. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za gospodarstvo sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje glede novele Zakona o davku na tonažo v Državnem zboru. Člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pa so v dokončni obravnavi sprejeli mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o delavcih v državnih organih.

 • 56. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o računskem sodišču, izdala Uredbo o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku.

 • 99. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji soglašala z Letnim poročilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2018 ter sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022 spremeni projekt Mednarodno sodelovanje MIZŠ.

 • Vlada izdala uredbo s področja DDV in prerazporedila pravice porabe

  Vlada izdala uredbo s področja DDV in prerazporedila pravice porabe Ministrstva za zunanje zadeve za plačilo obveznosti članarine Republike Slovenije do Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

 • Informacija v zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe

  Vlada se je že ob razglasitvi razsodbe arbitražnega sodišča zavezala, da bo posebno skrb pri njeni izvršitvi namenila zlasti prebivalcem v obmejnem pasu, ki jih razsodba neposredno zadeva. Objavljamo najnovejšo informacijo glede implementacije arbitražne odločbe.

 • 97. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji napravila prvi korak k sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter prerazporedila pravice za porabo in razporeditev proračunskih sredstev. Vlada je prav tako razrešila Vojmirja Urlepa s funkcije državnega sekretarja.

 • 96. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Energetsko bilanco Slovenije za leto 2019. Vlada je prav tako dala soglasje k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020 in se seznanila z Analizo kariernega napredovanja javnih uslužbencev.

 • Leto 2019 z vlado Marjana Šarca: dosežki 2019, prioritete 2020

  Leto 2019 se izteka. Ker je ob koncu leta prava priložnost, da pogledamo, kaj je bilo narejenega in kaj nas še čaka, smo na enem mestu zbrali ključne dosežke minulega obdobja in prioritete za naprej.

Iskalnik