Skip to content

Az új koronavírus-fertőzés terjedését a szlovén határokon a belépéskor alkalmazandó korlátozásokkal és intézkedésekkel is igyekezzük megfékezni. Ezzel szeretnénk biztosítani a lakosok és az utasok lehető legnagyobb biztonságát.

Az államhatár átlépésekor bizonyos korlátozás érvényesek, amelyek attól függenek, hogy honnan, melyik országból érkezik Szlovéniába. A Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIJZ) szoros figyelemmel kíséri a szlovéniai és a világszerte uralkodó járványügyi helyzetet, és értékeli az egyes országok járványügyi helyzetét. Az értékelések alapján a kormány meghatározza azoknak az országoknak a listáját, amelyekre Szlovéniába történő belépéskor különféle intézkedések vonatkoznak.

A koronavírus-fertőzés további jelenléte miatt javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel a járványügyi helyzetet útiterve összeállításánál, ellenőrizze a célországba való belépés feltételeit, és vegye figyelembe a helyi hatóságok döntéseit. Amikor Szlovéniába visszatér, tartsa be az NIJZ ajánlásait.

Zöld jelzéssel besorolt országok

A járványügyi szempontból biztonságos országokat vagy az országok közigazgatási egységeit a zöld listára sorolják be.

Azok a személyek, akiknek állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye a zöld listán szereplő országokban található, és ezekből az országokból érkeznek, korlátozások és karantén nélkül léphetnek be Szlovéniába. Zöld listán szereplő országból érkező személynek számít az a személy, aki legalább 14 napig folyamatosan ebben az országban tartózkodott, mielőtt belépett volna Szlovéniába, amit bizonylatokkal igazolni tud.

Zöld jelzéssel besorolt országok (2020. október 12-től érvényes)

- Harmadik országok:

 1. Ausztrália
 2. Új-Zéland
 3. Szerbia
 4. Uruguay

Narancssárga jelzéssel besorolt országok

Ha az ország nem szerepel a járványügyi szempontból biztonságos (zöld lista) vagy a súlyosbodott járványügyi helyzetet mutató országok listáján (piros lista) sem, akkor az országot a narancssárga listán szereplőnek kell tekinteni (a világ összes országa, amelyet nem sorolnak be sem a piros, sem a zöld listára).

Belépés a narancssárga listán szereplő EU-tagállamokból vagy a schengeni térségből

A narancssárga listán szereplő EU-tagállamból vagy a schengeni térség tagállamából a Szlovén Köztársaságba érkező személy korlátozások és karantén nélkül léphet be.

Andorrát, Monacót, San Marinót és a Vatikánt is ugyanúgy kezelik, mint a schengeni térség tagállamait. Ha ezek az országok felkerülnek a narancssárga listára, akkor nem számítanak harmadik országnak. Ez azt jelenti, hogy az ezekből az országokból érkező személyek hivatkozhatnak a kivételre, miszerint karantén és negatív teszt nélkül engedélyezett belépésük Szlovéniába.

Belépés a narancssárga listán szereplő országokból, amelyek nem az EU vagy a schengeni térség tagállamai

Annak a személynek a számára, aki a Szlovén Köztársaságba lép be és a narancssárga listán szereplő országban van a lakóhelye, vagy onnan érkezik, tíz napos karantént rendelnek el a SARS-CoV-2 vírus esetleges fertőzése miatt.

Nem rendelnek el azonban karantént, ha a személy a határ átlépésekor negatív SARS-CoV-2 (COVID-19) teszteredményt tud bemutatni, amely 48 óránál nem régebbi és amelyet egy EU-tagállamban, a schengeni térség országában vagy Szlovéniában végeztek el, olyan szervezetnél, illetve magánszemélynél, akit a Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, valamint a Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium megfelelőnek és hitelesnek minősít, és az Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium közzétett a honlapján.

Kivételek a karantén és negatív teszt nélküli belépéshez

Kivételekett határoztak meg, amikor a karantént nem rendelik el, és a személynek nincs szüksége negatív tesztre sem. Így bármely narancssárga listán szereplő országból engedélyezett a belépés a következő személyek számára:

 1. határon át naponta ingázó munkavállaló, akinek van munkaviszonya az EU valamelyik tagállamában vagy más schengeni térségbeli országban, erről rendelkezik tanúsítvánnyal, vagy aláírt nyilatkozattal igazolja, hogy a határt napi ingázóként lépi át;
 2. a nemzetközi szállítási ágazatban feladatok ellátására kiküldött személy;
 3. az, aki áruszállítást végez vagy személyek szállítását végzi a Szlovén Köztársaságba vagy a Szlovén Köztársaságból irányulóan, a kereskedelmi forgalomban, valamint tranzitjellegű áru- és személyszállítást végez, és a határátlépést követően 12 órán belül elhagyja Szlovéniát;
 4. a Szlovén Köztársaságon keresztül átutazó* személy, aki legkésőbb a belépést követően 12 órán belül elhagyja az országot;
 5. a diplomáciai útlevéllel rendelkező személy;
 6. a Szlovén Köztársaságba illetékes állami hatóság igazolása vagy hivatalos meghívása alapján érkező külföldi hivatalos küldöttség tagja, vagy a Szlovén Köztársaság külföldről visszatérő hivatalos küldöttségének tagja;
 7. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot;
 8. a szlovén fegyveres erők, a rendőrség vagy a külföldről kiküldetésből visszatérő állami hatóság alkalmazottja, valamint állami hatóságok külföldi szolgálati útra utazó alkalmazottja (érkezéskor SARS-CoV-2 (COVID-19) tesztet kell végeztetnie;
 9. az, aki a Szlovén Köztársaságban vagy külföldön oktatásban vagy tudományos kutatásban vesz részt, ezért (naponta vagy alkalmanként) átlépi a határt és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja, valamint szülei vagy más, aki viszi és 24 órával a határátlépés után visszatér a határon át;
 10. azok, akik sürgős személyes ügyek vagy sürgős üzleti okok miatt lépik át a határt, és ezt megfelelő bizonyítékokkal igazolják, és a feladat teljesítéséhez szükséges legrövidebb időn belül, de a határátlépés után legfeljebb 48 órán belül visszatérnek a határon át (ez érvényes a velük utazó közeli családtagokra* és másokra is, ha vele utaznak);
 11. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 12. az a személy, akinek van igazolása tervezett sürgősségi orvosi vizsgálat vagy beavatkozás* elvégzéséről EU-tagállamban vagy a schengeni térség országában, és az orvosi vizsgálat vagy a beavatkozás befejezése után közvetlenül, vagy amint ezt az egészségi állapota lehetővé teszi, azonnal visszatér a határon át (kísérőjével együtt, amikor erre egészségi állapota miatt feltétlenül szükség van);
 13. annak a személynek a számára, aki a határt családi okokból lépi át közeli családtagjaival való kapcsolattartás céljából és visszatér a határon át a határátlépéstől számított 72 órán belül.
 14. a 14. életévét be nem töltött személy számára, aki negatív tesztet bemutatni tudó, közeli családtagjával érkezik a határon át.

* A tranzit azt jelenti, hogy a személynek 12 órán belül el kell hagynia Szlovéniát, és az útvonalat felesleges és szükségtelen megállás és a tranzitútvonal elhagyása nélkül kell megtenni. Az utasok sürgős, tranzittal kapcsolatos feladatokat elvégezhetnek az út során, például tankolhatnak, megállhatnak fiziológiai igények miatt, de nem szállhatnak meg éjszakára. Az átutazó személynek érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie (beleértve a vízumot vagy tartózkodási engedélyt is, ha szükséges), valamint rendelkezniük kell az átutazás céljáról és rendeltetési helyéről szóló dokumentummal (július 14-től csak a nem EU-n belüli lakosoknak kell rendelkezni az utóbbival; az EU lakosai számára elegendő az érvényes úti okmány). Az a személy, akiről feltételezhető, hogy nem tudja elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országokban bevezetett intézkedések miatt, nem léphet be Szlovéniába.

* Közeli családtagoknak számítanak: házastárs, élettárs, a bejegyzett vagy be nem jegyzett partneri közösség, és az elvált házastárs vagy felbontott partneri közösség szerinti partner, valamint a bírósági határozat alapján tartásdíjban részesülő partner, szülei, törvényes és házasságon kívül született gyermek, örökbefogadott gyermek és örökbefogadás céljából hatósági határozattal a családban elhelyezett gyermek.

* Sürgős orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak számít az, amelyeknél a kezelés elmulasztása az egészségi állapot romlásához vezethetne (pl. kemoterápia, speciális diagnosztikai eljárások, az egészségbiztosítás terciális szintjén végzett szolgáltatások). Nem számít azonban sürgős orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak az a szolgáltatás, amelyet az anyaországban is el lehet végezni, vagy a rutinszerűen végzett szakorvosi vizsgálat (első nőgyógyászati, szemészeti, bőrgyógyászati ​​vizsgálat, stb.), valamint a megelőző vizsgálatok.

A 10. pontban szereplő halaszthatatlan elintéznivalók igazolásához a megfelelő bizonylatok közé tartoznak például a bírósági határozatok vagy más hasonló okmányok, amelyekkel valaki a gyermekeivel való kapcsolattartás jogát érvényesíti.

Azoknak a személyeknek, akik számára nemzetközi szervezet laissez-passer úti okmányt bocsátott ki, vagy a Szlovén Köztársaság állami hatósága által kiállított meghívóval vagy igazolással érkeznek, igazolva Szlovéniában tett látogatásuk hivatalos célját, ugyanúgy kell eljárni, mint a diplomáciai útlevéllel rendelkezőkkel.

Piros jelzéssel besorolt országok

A súlyosbodott járványügyi helyzetű államokat vagy közigazgatási egységeiket a piros listára sorolták be.

Tíz napos karantént rendelnek el annak a személynek a számára, aki a Szlovén Köztársaságba lép be és a piros listán szereplő országban van lakóhelye, vagy onnan érkezik a SARS-CoV-2 vírus esetleges fertőzése miatt.

Nem rendelnek el azonban karantént, ha a személy a határ átlépésekor negatív SARS-CoV-2 (COVID-19) teszteredményt tud bemutatni, amely 48 óránál nem régebbi és amelyet egy EU-tagállamban, a schengeni térség országában végeztek el, olyan szervezetnél, illetve magánszemélynél, akit a Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, valamint a Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium megfelelőnek és hitelesnek minősít, és az Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium közzétett a honlapján található listán. Elfogadják tehát azokat a teszteket is, amelyeket harmadik országban készítettek a fenti intézményekben.

Kivételek a karantén és negatív teszt nélküli belépéshez

Kivételeket határoztak meg, amikor a karantént nem rendelik el, és a személynek nincs szüksége negatív tesztre sem. Így bármely piros listán szereplő országból engedélyezett a belépés a következő személyek számára:

 1. határon át naponta ingázó munkavállaló, akinek van munkaviszonya az EU valamelyik tagállamában vagy más schengeni térségbeli országban, erről rendelkezik tanúsítvánnyal, vagy aláírt nyilatkozattal igazolja, hogy a határt napi ingázóként lépi át;
 2. a nemzetközi szállítási ágazatban feladatok ellátására kiküldött személy;
 3. az, aki áruszállítást végez vagy személyek szállítását végzi a Szlovén Köztársaságba vagy a Szlovén Köztársaságból irányulóan, a kereskedelmi forgalomban, valamint tranzitjellegű áru- és személyszállítást végez, és a határátlépést követően 12 órán belül elhagyja Szlovéniát;
 4. a Szlovén Köztársaságon keresztül átutazó* személy, aki legkésőbb a belépést követően 12 órán belül elhagyja az országot;
 5. a diplomáciai útlevéllel rendelkező személy;
 6. a Szlovén Köztársaságba illetékes állami hatóság igazolása vagy hivatalos meghívása alapján érkező külföldi hivatalos küldöttség tagja, vagy a Szlovén Köztársaság külföldről visszatérő hivatalos küldöttségének tagja;
 7. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot;
 8. a szlovén fegyveres erők, a rendőrség vagy a külföldről kiküldetésből visszatérő állami hatóság alkalmazottja, valamint állami hatóságok külföldi szolgálati útra utazó alkalmazottja (érkezéskor SARS-CoV-2 (COVID-19) tesztet kell végeztetnie;
 9. az, aki a Szlovén Köztársaságban vagy külföldön oktatásban vagy tudományos kutatásban vesz részt, ezért (naponta vagy alkalmanként) átlépi a határt és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja, valamint szülei vagy más, aki viszi és 24 órával a határátlépés után visszatér a határon át;
 10. azok, akik sürgős személyes ügyek vagy sürgős üzleti okok miatt lépik át a határt, és ezt megfelelő bizonyítékokkal igazolják, és a feladat teljesítéséhez szükséges legrövidebb időn belül, de a határátlépés után legfeljebb 48 órán belül visszatérnek a határon át (ez érvényes a velük utazó közeli családtagokra* és másokra is, ha vele utaznak);
 11. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 12. az a személy, akinek van igazolása tervezett sürgősségi orvosi vizsgálat vagy beavatkozás* elvégzéséről EU-tagállamban vagy a schengeni térség országában, és az orvosi vizsgálat vagy a beavatkozás befejezése után közvetlenül, vagy amint ezt az egészségi állapota lehetővé teszi, azonnal visszatér a határon át (kísérőjével együtt, amikor erre egészségi állapota miatt feltétlenül szükség van);
 13. annak a személynek a számára, aki a határt családi okokból lépi át közeli családtagjaival való kapcsolattartás céljából és visszatér a határon át a határátlépéstől számított 72 órán belül;
 14. életévét be nem töltött személy számára, aki negatív tesztet bemutatni tudó, közeli családtagjával érkezik a határon át.

* A tranzit azt jelenti, hogy a személynek 12 órán belül el kell hagynia Szlovéniát, és az útvonalat felesleges és szükségtelen megállás és a tranzitútvonal elhagyása nélkül kell megtenni. Az utasok sürgős, tranzittal kapcsolatos feladatokat elvégezhetnek az út során, például tankolhatnak, megállhatnak fiziológiai igények miatt, de nem szállhatnak meg éjszakára. Az átutazó személynek érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie (beleértve a vízumot vagy tartózkodási engedélyt is, ha szükséges), valamint rendelkezniük kell az átutazás céljáról és rendeltetési helyéről szóló dokumentummal (július 14-től csak a nem EU-n belüli lakosoknak kell rendelkezni az utóbbival; az EU lakosai számára elegendő az érvényes úti okmány). Az a személy, akiről feltételezhető, hogy nem tudja elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országokban bevezetett intézkedések miatt, nem léphet be Szlovéniába.

* Közeli családtagoknak számítanak: házastárs, élettárs, a bejegyzett vagy be nem jegyzett partneri közösség, és az elvált házastárs vagy felbontott partneri közösség szerinti partner, valamint a bírósági határozat alapján tartásdíjban részesülő partner, szülei, törvényes és házasságon kívül született gyermek, örökbefogadott gyermek és örökbefogadás céljából hatósági határozattal a családban elhelyezett gyermek.

* Sürgős orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak számít az, amelyeknél a kezelés elmulasztása az egészségi állapot romlásához vezethetne (pl. kemoterápia, speciális diagnosztikai eljárások, az egészségbiztosítás terciális szintjén végzett szolgáltatások). Nem számít azonban sürgős orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak az a szolgáltatás, amelyet az anyaországban is el lehet végezni, vagy a rutinszerűen végzett szakorvosi vizsgálat (első nőgyógyászati, szemészeti, bőrgyógyászati ​​vizsgálat, stb.), valamint a megelőző vizsgálatok.

A 10. pontban szereplő halaszthatatlan elintéznivalók igazolásához a megfelelő bizonylatok közé tartoznak például a bírósági határozatok vagy más hasonló okmányok, amelyekkel valaki a gyermekeivel való kapcsolattartás jogát érvényesíti.

Azoknak a személyeknek, akik számára nemzetközi szervezet laissez-passer úti okmányt bocsátott ki, vagy a Szlovén Köztársaság állami hatósága által kiállított meghívóval vagy igazolással érkeznek, igazolva Szlovéniában tett látogatásuk hivatalos célját, ugyanúgy kell eljárni, mint a diplomáciai útlevéllel rendelkezőkkel.

Piros jelzéssel besorolt országok (2020. október 12-től érvényes)
- EU tagállamok, illetve a schengeni térség tagállamai

 1. Ausztria (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Bécs
 2. Belgium (csak bizonyos közigazgatási egységek)
 3. Bulgária (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Blagoevgrad
 4. Horvátország (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Brod-Posavina
  - Dubrovnik-Neretva
  - Lika-Senj
  - Požega-Szlavónia
  - Split-Dalmácia
  - Virovitica-Podravina
 5. Csehország
 6. Dánia (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Hovedstaden, a főváros térsége
 7. Észtország (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Ida-Viru 
 8. Franciaország (az összes közigazgatási egység, kivéve a Grand-Est közigazgatási egységet)
  - Francia Guyana Franciaország tengerentúli területe
  - Guadeloupe Franciaország tengerentúli területe
  - Saint Martin Franciaország tengerentúli területe,
  - La Réunion, Franciaország tengerentúli területe,
 9. Magyarország (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Budapest
  - Csongrád-Csanád
  - Győr-Moson-Sopron megye
  - Pest
  - Vas  
 10. Írország (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Dublin
 11. Izland
 12. Litvánia (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Šiaulių
 13. Luxemburg
 14. Hollandia
  - az összes közigazgatási egység, kivéve Zeelandot és Limburgot
  - Aruba, holland tengerentúli terület
  - Saint Maarten, holland tengerentúli terület        
 15. Portugália (csak bizonyos közigazgatási egységek)
   - Lisszabon
 16. Románia (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Alba
  - Bákó
  - Bihor
  - Brăila
  - Brassó
  - Bukarest
  - Cluj
  - Krassó-Szörény megye
  - Kovászna
  - Neamt
  - Iasi
  - Ilfov
  - Prahova
  - Vâlcea
  - Vaslui
 17. Spanyolország
 18. Svájc (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Genf
  - Vaud
 19. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (csak bizonyos közigazgatási egységek)
  - Észak-Írország
  - Észak-Anglia
  - Északnyugat-Anglia
  - Wales
  - Yorkshire és a Humberside
  - Skócia
  - Gibraltár brit tengerentúli terület

- harmadik országok:

 1. Afganisztán
 2. Albánia
 3. Algéria
 4. Andorra
 5. Angola
 6. Argentína
 7. Örményország
 8. Azerbajdzsán
 9. Bahama-szigetek
 10. Bahrein
 11. Banglades
 12. Belize
 13. Fehéroroszország
 14. Benin
 15. Bolívia
 16. Bosznia és Hercegovina
 17. Brazília
 18. Burkina Faso
 19. Burundi
 20. Bhután
 21. Csád
 22. Chile
 23. Montenegró
 24. Kongói Demokratikus Köztársaság
 25. Dominikai Köztársaság
 26. Egyiptom
 27. Ecuador
 28. Egyenlítői-Guinea
 29. Eritrea
 30. Esvatini
 31. Etiópia
 32. Fülöp-szigetek
 33. Gabon
 34. Gambia
 35. Ghána
 36. Guyana
 37. Guatemala
 38. Guinea
 39. Bissau-Guinea
 40. Haiti
 41. Honduras
 42. India
 43. Indonézia
 44. Irak
 45. Irán
 46. ​​Izrael
 47. Jamaica
 48. Jemen
 49. Dél-Afrika
 50. Dél-Szudán
 51. Kamerun
 52. Katar
 53. Kazahsztán
 54. Kenya
 55. Kirgiz Köztársaság
 56. Kolumbia
 57. Comore-szigetek
 58. Koszovó
 59. Costa Rica
 60. Kuvait
 61. Lesotho
 62. Libanon
 63. Libéria
 64. Líbia
 65. Madagaszkár
 66. Malawi
 67. Maldív-szigetek
 68. Mali
 69. Marokkó
 70. Mauritánia
 71. Mexikó
 72. Moldova
 73. Mongólia
 74. Mozambik
 75. Namíbia
 76. Nepál
 77. Niger
 78. Nigéria
 79. Nicaragua
 80. Omán
 81. Pakisztán
 82. Panama
 83. Pápua Új-Guinea
 84. Paraguay
 85. Peru
 86. Kongói Köztársaság
 87. Oroszország
 88. El Salvador
 89. Sao Tome és Principe
 90. Szaúd-Arábia
 91. Szenegál
 92. Észak-Korea
 93. Észak-Macedónia
 94. Sierra Leone
 95. Szíria
 96. Elefántcsontpart
 97. Szomália
 98. Közép-afrikai Köztársaság
 99. Suriname
 100. Tádzsikisztán
 101. Tanzánia
 102. Togo
 103. Trinidad és Tobago
 104. Törökország
 105. Türkmenisztán
 106. Ukrajna
 107. Üzbegisztán
 108. Venezuela
 109. Kelet-Timor
 110. Zambia
 111. Amerikai Egyesült Államok
 112. Egyesült Arab Emírségek
 113. Zöld-foki-szigetek
 114. Zimbabwe

A karanténról szóló határozatok benyújtása a határon

Azok a személyek, akiknek határátlépésekor várhatóan karantént fognak elrendelni, beléphetnek bármelyik határátkelőhelyen vagy ellenőrző ponton Szlovéniába. A határozatok kiadására és kézbesítésére úgy kerül sor, hogy a rendőrség a határozat meghozatalához szükséges adatokat átveszi attól a személytől, akinek karantént rendelnek el, és elküldi azokat az Egészségügyi Minisztérium képviselőjének. Ez utóbbi gondoskodik a határozat kiadásáról, és visszaküldi azt a határátkelőhelyen vagy az ellenőrző ponton tartózkodó rendőrnek, ezután a rendőr a karanténról szóló határozatot kézbesíti, és a határozat kézbesítését követően engedélyezi a személynek, hogy belépjen az országba.

Annak a személynek a részére, akinek nincs lakóhelye a Szlovén Köztársaságban, azon a tényleges címe rendelik el a karantént, ahol a szállása lesz. A karanténnal kapcsolatban felmerült költségeket mindenki maga viseli. Ha a külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban, nem tudja igazolni, hogy milyen címen fogja tölteni a karantént, akkor nem engedélyezik a Szlovén Köztársaságba történő belépését, ha nincs megfelelő szálláslehetőség, ahol a karantént töltheti.

A Szlovéniában munkavégzési célból érkező személyt a munkáltató igazolásában feltüntetett címen kell karanténba helyezni, amelyet Szlovéniába való belépésekor ad meg, az államhatár átlépésekor.

A karantén alatt engedélyezett a tesztvizsgálat

Akinek karantént rendeltek el határozattal, a karantén ideje alatt elvégeztetheti a tesztvizsgálatot a SARS-CoV-2 (COVID-19) jelenlétének kimutatására. Ha a teszt eredménye negatív, az illetékes hatóság visszavonja a határozatot.

Horvátország határának átlépése

Piros jelzéssel vannak besorolva a következő közigazgatási egységek (2020. szeptember 29-től):

 • Brod-Szávamente,
 • Dubrovnik-Neretva,
 • Lika-Senj,
 • Požega-Szlavónia,
 • Šibenik-Knin,
 • Split-Dalmácia,
 • Verőce-Drávamente,
 • Zadar.

Horvátország összes többi közigazgatási egysége a narancssárga listán szerepel. A narancssárga listán szereplő közigazgatási egységekből érkező vagy ott lakó személyek korlátozások és karantén nélkül léphetnek be Szlovéniába.

Tíz napos karantént rendelnek el a Szlovéniába belépő, és a piros listán szereplő horvátországi közigazgatási egységekben lakóhellyel rendelkező, vagy onnan érkező személy számára az esetleges SARS-CoV-2 vírus fertőzés miatt.

Nem rendelnek el azonban karantént, ha a személy a határ átlépésekor negatív SARS-CoV-2 (COVID-19) teszteredményt tud bemutatni, amely 48 óránál nem régebbi és amelyet egy EU-tagállamban, a schengeni térség országában végeztek el, olyan szervezetnél, illetve magánszemélynél, akit a Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, valamint a Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium megfelelőnek és hitelesnek minősít, és az Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium közzétett a honlapján található listán. Elfogadják tehát azokat a teszteket is, amelyeket harmadik országban készítettek a fenti intézményekben.

Kivételek a karantén és negatív teszt nélküli belépéshez

Kivételek a piros listán szereplő közigazgatási egységekből történő belépéskor a karantén és negatív teszt nélküli belépéshez

Kivételeket határoztak meg, amikor nem rendelik el a karantént, és nincs szükség negatív tesztre sem. Így Horvátország ​​piros listán szereplő közigazgatási egységeiből engedélyezett a belépés:

 1. határon át naponta ingázó munkavállaló, akinek van munkaviszonya az EU valamelyik tagállamában vagy más schengeni térségbeli országban, erről rendelkezik tanúsítvánnyal, vagy aláírt nyilatkozattal igazolja, hogy a határt napi ingázóként lépi át;
 2. a nemzetközi szállítási ágazatban feladatok ellátására kiküldött személy;
 3. az, aki áruszállítást végez vagy személyek szállítását végzi a Szlovén Köztársaságba vagy a Szlovén Köztársaságból irányulóan, a kereskedelmi forgalomban, valamint tranzitjellegű áru- és személyszállítást végez, és a határátlépést követően 12 órán belül elhagyja Szlovéniát;
 4. a Szlovén Köztársaságon keresztül átutazó* személy, aki legkésőbb a belépést követően 12 órán belül elhagyja az országot;
 5. a diplomáciai útlevéllel rendelkező személy;
 6. a Szlovén Köztársaságba illetékes állami hatóság igazolása vagy hivatalos meghívása alapján érkező külföldi hivatalos küldöttség tagja, vagy a Szlovén Köztársaság külföldről visszatérő hivatalos küldöttségének tagja;
 7. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot;
 8. a szlovén fegyveres erők, a rendőrség vagy a külföldről kiküldetésből visszatérő állami hatóság alkalmazottja, valamint állami hatóságok külföldi szolgálati útra utazó alkalmazottja (érkezéskor SARS-CoV-2 (COVID-19) tesztet kell végeztetnie;
 9. az, aki a Szlovén Köztársaságban vagy külföldön oktatásban vagy tudományos kutatásban vesz részt, ezért (naponta vagy alkalmanként) átlépi a határt és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja, valamint szülei vagy más, aki viszi és 24 órával a határátlépés után visszatér a határon át;
 10. azok, akik sürgős személyes ügyek vagy sürgős üzleti okok miatt lépik át a határt, és ezt megfelelő bizonyítékokkal igazolják, és a feladat teljesítéséhez szükséges legrövidebb időn belül, de a határátlépés után legfeljebb 48 órán belül visszatérnek a határon át (ez érvényes a velük utazó közeli családtagokra* és másokra is, ha vele utaznak);
 11. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 12. az a személy, akinek van igazolása tervezett sürgősségi orvosi vizsgálat vagy beavatkozás* elvégzéséről EU-tagállamban vagy a schengeni térség országában, és az orvosi vizsgálat vagy a beavatkozás befejezése után közvetlenül, vagy amint ezt az egészségi állapota lehetővé teszi, azonnal visszatér a határon át (kísérőjével együtt, amikor erre egészségi állapota miatt feltétlenül szükség van);
 13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo) annak, aki a határmenti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosa vagy bérlője, és a határon a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át (érvényes a vele utazó közeli családtagokra is);
 14. Szlovén állampolgár vagy szlovéniai lakóhellyel rendelkező külföldi, aki ingatlan vagy lakóhajó tulajdonosa a szomszédos országban, vagy ha ingatlan, lakóhajó vagy földterület használatához haszonbérleti szerződés, illetve bérleti szerződés alapján joga van az ingatlan, a lakóhajó vagy az autókempingben található telek használatához a szomszédos országban, ahonnan belép Szlovéniába, amit megfelelő tanúsítványokkal tud igazolni, ha az országból való kilépést követően 48 órán belül visszatér (a közeli családtagokra is érvényes, ha vele utaznak);
 15. Szlovén állampolgár vagy szlovéniai lakóhellyel rendelkező külföldi, aki mezőgazdasági telek tulajdonosa vagy bérlője a szomszédos országban, a mezőgazdasági termények idényszerű betakarításában segédkezik és ezt megfelelő tanúsítvánnyal igazolja, ha a Szlovén Köztársaságból való kilépést követően 24 órán belül visszatér az országba;
 16. annak a személynek a számára, aki a határt családi okokból lépi át közeli családtagjaival való kapcsolattartás céljából és visszatér a határon át a határátlépéstől számított 72 órán belül;
 17. a 14. életévét be nem töltött személy számára, aki negatív tesztet bemutatni tudó, közeli családtagjával érkezik a határon át.

Horvátországba való belépés előtt az utasok előre elküldhetik adataikat a horvát Belügyminisztérium erre a célra létrehozott Enter Croatia weboldalán keresztül.

2020. június 15-től a Horvátországgal határos mindegyik határmenti forgalmat szolgáló kishatárátkelő újra működni fog. Ezeken a határátkelőhelyeken keresztül Szlovénia és Horvátország állampolgárai kelhetnek át, valamint azok a személyek, akiket az uniós jog alapján megillet a szabad mozgáshoz való jog.

Olaszország határának átlépése

Olaszország a narancssárga listán szerepel (2020. szeptember 29-étől). Az Olaszországból belépő személyek korlátozások és karantén nélkül léphetnek be Szlovéniába.

Az olaszországi határmenti területeken ellenőrző pontokat állítottak fel a közúti összeköttetésre:

 • Vrtojba,
 • Fernetiči,
 • Škofije,
 • Krvavi Potok.

 Szlovénia és Olaszország állampolgárai ezeken az ellenőrző pontokon kívül is átléphetik az államhatárt.

Ausztria határának átlépése

Piros jelzéssel besorolt közigazgatási egységek (2020. szeptember 29-től)

 • Bécs
 • Voralberg
 • Tirol

Ausztria összes többi közigazgatási egysége a narancssárga listán szerepel. A narancssárga listán szereplő közigazgatási egységekből érkező vagy ott lakó személyek korlátozások és karantén nélkül léphetnek be Szlovéniába.

Tíz napos karantént rendelnek el annak a személynek, aki Szlovéniába érkezik és Ausztria ​piros listán szereplő közigazgatási egységeiben van a lakóhelye, vagy onnan érkezik, az esetleges SARS-CoV-2 vírus fertőzés miatt.

Nem rendelnek el azonban karantént, ha a személy a határ átlépésekor negatív SARS-CoV-2 (COVID-19) teszteredményt tud bemutatni, amely 48 óránál nem régebbi és amelyet egy EU-tagállamban, a schengeni térség országában végeztek el, olyan szervezetnél, illetve magánszemélynél, akit a Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, valamint a Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium megfelelőnek és hitelesnek minősít, és az Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium közzétett a honlapján található listán. Elfogadják tehát azokat a teszteket is, amelyeket harmadik országban készítettek a fenti intézményekben.

Kivételek a piros listán szereplő közigazgatási egységekből történő belépéskor a karantén és negatív teszt nélküli belépéshez

15 kivételt határoztak meg, amikor nem rendelik el a karantént, és nincs szükség negatív tesztre sem. Így Ausztria ​​piros listán szereplő közigazgatási egységeiből engedélyezett a belépés:

 1. határon át naponta ingázó munkavállaló, akinek van munkaviszonya az EU valamelyik tagállamában vagy más schengeni térségbeli országban, erről rendelkezik tanúsítvánnyal, vagy aláírt nyilatkozattal igazolja, hogy a határt napi ingázóként lépi át;
 2. a nemzetközi szállítási ágazatban feladatok ellátására kiküldött személy;
 3. az, aki áruszállítást végez vagy személyek szállítását végzi a Szlovén Köztársaságba vagy a Szlovén Köztársaságból irányulóan, a kereskedelmi forgalomban, valamint tranzitjellegű áru- és személyszállítást végez, és a határátlépést követően 12 órán belül elhagyja Szlovéniát;
 4. a Szlovén Köztársaságon keresztül átutazó* személy, aki legkésőbb a belépést követően 12 órán belül elhagyja az országot;
 5. a diplomáciai útlevéllel rendelkező személy;
 6. a Szlovén Köztársaságba illetékes állami hatóság igazolása vagy hivatalos meghívása alapján érkező külföldi hivatalos küldöttség tagja, vagy a Szlovén Köztársaság külföldről visszatérő hivatalos küldöttségének tagja;
 7. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot;
 8. a szlovén fegyveres erők, a rendőrség vagy a külföldről kiküldetésből visszatérő állami hatóság alkalmazottja, valamint állami hatóságok külföldi szolgálati útra utazó alkalmazottja (érkezéskor SARS-CoV-2 (COVID-19) tesztet kell végeztetnie;
 9. az, aki a Szlovén Köztársaságban vagy külföldön oktatásban vagy tudományos kutatásban vesz részt, ezért (naponta vagy alkalmanként) átlépi a határt és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja, valamint szülei vagy más, aki viszi és 24 órával a határátlépés után visszatér a határon át;
 10. azok, akik sürgős személyes ügyek vagy sürgős üzleti okok miatt lépik át a határt, és ezt megfelelő bizonyítékokkal igazolják, és a feladat teljesítéséhez szükséges legrövidebb időn belül, de a határátlépés után legfeljebb 48 órán belül visszatérnek a határon át (ez érvényes a velük utazó közeli családtagokra* és másokra is, ha vele utaznak);
 11. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 12. az a személy, akinek van igazolása tervezett sürgősségi orvosi vizsgálat vagy beavatkozás* elvégzéséről EU-tagállamban vagy a schengeni térség országában, és az orvosi vizsgálat vagy a beavatkozás befejezése után közvetlenül, vagy amint ezt az egészségi állapota lehetővé teszi, azonnal visszatér a határon át (kísérőjével együtt, amikor erre egészségi állapota miatt feltétlenül szükség van);
 13. annak, aki a határmenti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosa vagy bérlője, és a határon a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át (érvényes a vele utazó közeli családtagokra is);
 14. Szlovén állampolgár vagy szlovéniai lakóhellyel rendelkező külföldi, aki ingatlan vagy lakóhajó tulajdonosa a szomszédos országban, vagy ha ingatlan, lakóhajó vagy földterület használatához haszonbérleti szerződés, illetve bérleti szerződés alapján joga van az ingatlan, a lakóhajó vagy az autókempingben található telek használatához a szomszédos országban, ahonnan belép Szlovéniába, amit megfelelő tanúsítványokkal tud igazolni, ha az országból való kilépést követően 48 órán belül visszatér (a közeli családtagokra is érvényes, ha vele utaznak);
 15. Szlovén állampolgár vagy szlovéniai lakóhellyel rendelkező külföldi, aki mezőgazdasági telek tulajdonosa vagy bérlője a szomszédos országban, a mezőgazdasági termények idényszerű betakarításában segédkezik és ezt megfelelő tanúsítvánnyal igazolja, ha a Szlovén Köztársaságból való kilépést követően 24 órán belül visszatér az országba.

Ausztria határmenti területein ellenőrző pontokat hoztak létre:

 • Karavanke,
 • Ljubelj,
 • Šentilj (autópálya),
 • Šentilj (vasút).

Szlovénia és Ausztria állampolgárai ezeken az ellenőrző pontokon kívül is átléphetik az államhatárt.

Magyarország határának átlépése

Piros jelzéssel besorolt közigazgatási egységek (2020. szeptember 29-től)

 • Budapest
 • Győr-Moson-Sopron megye

Magyarország összes többi közigazgatási egysége a narancssárga listán szerepel. A narancssárga listán szereplő közigazgatási egységekből érkező vagy ott lakó személyek korlátozások és karantén nélkül léphetnek be Szlovéniába.

Tíz napos karantént rendelnek el annak a személynek, aki Szlovéniába érkezik és Magyarországpiros listán szereplő közigazgatási egységeiben van a lakóhelye, vagy onnan érkezik, az esetleges SARS-CoV-2 vírus fertőzés miatt.

Nem rendelnek el azonban karantént, ha a személy a határ átlépésekor negatív SARS-CoV-2 (COVID-19) teszteredményt tud bemutatni, amely 48 óránál nem régebbi és amelyet egy EU-tagállamban, a schengeni térség országában végeztek el, olyan szervezetnél, illetve magánszemélynél, akit a Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, valamint a Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium megfelelőnek és hitelesnek minősít, és az Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium közzétett a honlapján található listán. Elfogadják tehát azokat a teszteket is, amelyeket harmadik országban készítettek a fenti intézményekben.

Kivételek a piros jelzéssel besorolt közigazgatási egységekből történő belépéskor a karantén és a negatív teszt nélküli belépéshez

15 kivételt határoztak meg, amikor nem rendelik el a karantént, és nincs szükség negatív tesztre sem. Így Magyarország ​​piros listán szereplő közigazgatási egységeiből engedélyezett a belépés:

 1. határon át naponta ingázó munkavállaló, akinek van munkaviszonya az EU valamelyik tagállamában vagy más schengeni térségbeli országban, erről rendelkezik tanúsítvánnyal, vagy aláírt nyilatkozattal igazolja, hogy a határt napi ingázóként lépi át;
 2. a nemzetközi szállítási ágazatban feladatok ellátására kiküldött személy;
 3. az, aki áruszállítást végez vagy személyek szállítását végzi a Szlovén Köztársaságba vagy a Szlovén Köztársaságból irányulóan, a kereskedelmi forgalomban, valamint tranzitjellegű áru- és személyszállítást végez, és a határátlépést követően 12 órán belül elhagyja Szlovéniát;
 4. a Szlovén Köztársaságon keresztül átutazó* személy, aki legkésőbb a belépést követően 12 órán belül elhagyja az országot;
 5. a diplomáciai útlevéllel rendelkező személy;
 6. a Szlovén Köztársaságba illetékes állami hatóság igazolása vagy hivatalos meghívása alapján érkező külföldi hivatalos küldöttség tagja, vagy a Szlovén Köztársaság külföldről visszatérő hivatalos küldöttségének tagja;
 7. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot;
 8. a szlovén fegyveres erők, a rendőrség vagy a külföldről kiküldetésből visszatérő állami hatóság alkalmazottja, valamint állami hatóságok külföldi szolgálati útra utazó alkalmazottja (érkezéskor SARS-CoV-2 (COVID-19) tesztet kell végeztetnie;
 9. az, aki a Szlovén Köztársaságban vagy külföldön oktatásban vagy tudományos kutatásban vesz részt, ezért (naponta vagy alkalmanként) átlépi a határt és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja, valamint szülei vagy más, aki viszi és 24 órával a határátlépés után visszatér a határon át;
 10. azok, akik sürgős személyes ügyek vagy sürgős üzleti okok miatt lépik át a határt, és ezt megfelelő bizonyítékokkal igazolják, és a feladat teljesítéséhez szükséges legrövidebb időn belül, de a határátlépés után legfeljebb 48 órán belül visszatérnek a határon át (ez érvényes a velük utazó közeli családtagokra* és másokra is, ha vele utaznak);
 11. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 12. az a személy, akinek van igazolása tervezett sürgősségi orvosi vizsgálat vagy beavatkozás* elvégzéséről EU-tagállamban vagy a schengeni térség országában, és az orvosi vizsgálat vagy a beavatkozás befejezése után közvetlenül, vagy amint ezt az egészségi állapota lehetővé teszi, azonnal visszatér a határon át (kísérőjével együtt, amikor erre egészségi állapota miatt feltétlenül szükség van);
 13. annak, aki a határmenti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosa vagy bérlője, és a határon a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át (érvényes a vele utazó közeli családtagokra is);
 14. Szlovén állampolgár vagy szlovéniai lakóhellyel rendelkező külföldi, aki ingatlan vagy lakóhajó tulajdonosa a szomszédos országban, vagy ha ingatlan, lakóhajó vagy földterület használatához haszonbérleti szerződés, illetve bérleti szerződés alapján joga van az ingatlan, a lakóhajó vagy az autókempingben található telek használatához a szomszédos országban, ahonnan belép Szlovéniába, amit megfelelő tanúsítványokkal tud igazolni, ha az országból való kilépést követően 48 órán belül visszatér (a közeli családtagokra is érvényes, ha vele utaznak);
 15. Szlovén állampolgár vagy szlovéniai lakóhellyel rendelkező külföldi, aki mezőgazdasági telek tulajdonosa vagy bérlője a szomszédos országban, a mezőgazdasági termények idényszerű betakarításában segédkezik és ezt megfelelő tanúsítvánnyal igazolja, ha a Szlovén Köztársaságból való kilépést követően 24 órán belül visszatér az országba;
 16. annak a személynek a számára, aki a határt családi okokból lépi át közeli családtagjaival való kapcsolattartás céljából és visszatér a határon át a határátlépéstől számított 72 órán belül;
 17. a 14. életévét be nem töltött személy számára, aki negatív tesztet bemutatni tudó, közeli családtagjával érkezik a határon át.

Magyarország határmenti területein ellenőrző pontokat hoztak létre:

 • Hosszúfalu,
 • Pince (autópálya).

Szlovénia és Magyarország polgárai a Pince (regionális út)Kétvölgy/Kerkafő és Hodoš ellenőrző pontokon is átléphetik az államhatárt.