Skip to content

Az új koronavírus-fertőzés terjedését a szlovén határokon a belépéskor alkalmazandó korlátozásokkal és intézkedésekkel is igyekezzük megfékezni. Ezzel szeretnénk biztosítani a lakosok és az utasok lehető legnagyobb biztonságát.

Az államhatár átlépésekor bizonyos korlátozás érvényesek, amelyek attól függenek, hogy honnan, melyik országból érkezik Szlovéniába. A Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIJZ) szoros figyelemmel kíséri a szlovéniai és a világszerte uralkodó járványügyi helyzetet, és értékeli az egyes országok járványügyi helyzetét. Az értékelések alapján a kormány meghatározza azoknak az országoknak a listáját, amelyekre Szlovéniába történő belépéskor különféle intézkedések vonatkoznak.

Szlovéniába való visszatéréskor tartsa be a NIJZ ajánlásait és a többi, járványhelyzet idején érvényes intézkedést. Ugyanígy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szlovéniába belépő külföldieknek be kell tartani  azokat a szabályokat, amelyek az országon belül a fertőzések megfékezése érdekében ideiglenes korlátozzák a mozgást és a gyülekezést (gyülekezési tilalom).

A Szlovéniába irányuló minél egyszerűbben kivitelezhető utazások céljából a Rendőrség elkészítette a Belépés Szlovéniába alkalmazást. Az alkalmazást azoknak az utazóknak szánták, akik az országunkba utaznak, vagy Szlovéniába azért lépnek be, hogy az ország területén tranzit célból haladjanak át. Az alkalmazás használata nem kötelező jellegű. 

A külső schengeni határon keresztül Szlovéniába történő belépéskor harmadik országból érkező polgárok esetében a nem sürgős utazásokra vonatkozó korlátozások érvényesek

Felhívjuk a figyelmüket, hogy Szlovéniában a turisztikai szállások jelenleg nem üzemelnek. További információkat az Intézkedések a fertőzés terjedésének megfékezésére cím alatt kaphat.

Az összes olyan országra, amely nem szerepel kifejezetten a piros listán, érvényes az, hogy ott nem magas a fertőzésveszély, és az ezekből az országokból vagy az országok közigazgatási egységeiből érkező személyek beléphetnek be a Szlovén Köztársaságba, anélkül, hogy házi karanténba kellene vonulniuk, és negatív SARS-CoV-2 tesztvizsgálati eredmény nyújtanának be.

Andorrát, Monacót, San Marino-t és a Vatikánt ugyanolyan eljárásmód szerint kezelik, mint a schengeni térség tagállamait.

Belépés egy pirossal jelölt országból

A súlyosbodott járványügyi helyzetű államokat vagy közigazgatási egységeiket a piros listára sorolták be.

A piros jelzéssel besorolt országból a Szlovén Köztársaságba érkező személynek az esetleges SARS-CoV-2 vírus fertőzés miatt tíz (10) napra karantént rendelnek el.

Nem rendelnek el karantént a határátlépéskor annak a személynek, aki:

 1. negatív PCR teszteredményt tud felmutatni a SARS-CoV-2 vírusra, amely a  mintavételtől számítva 48 óránál nem régebbi, és az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban;

 2. 21 napnál régebbi, de hat hónapnál frissebb pozitív PCR-teszteredményről szóló igazolás, vagy orvosi igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 fertőzésen, és a tünetek megjelenése óta nem telt el több mint hat hónap, vagy;

 3. a COVID-19 elleni védőoltásról szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy legalább hét nap telt el a COMIRNATY Biontech / Pfizer vakcina második adagja, 14 nap a Moderna COVID-19 Vaccine vakcina második adagja beadása, illetve 21 nap az AstraZeneca COVID-19 első adagjának beadása óta.

A 2. pontban szereplő tesztről szóló igazolás, illetve az orvosi igazolás, akkor vehető figyelembe, ha az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában,Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban.

Karantén és negatív PCR teszteredmény nélküli kivételek 

Meghatározottak azok a kivételek, amikor nem rendelnek el karantént és nincs szükség negatív PCR teszteredményre. Bármelyik piros listán szereplő országból így engedélyezett a belépés a következő esetekben:

 1. az a személy, aki a nemzetközi fuvarozási ágazatban* elvégezendő feladatok miatt jár kiküldetésben;
 2. az a személy, aki kereskedelmi forgalomban árut vagy személyeket szállít a Szlovén Köztársaságba, vagy áru- vagy személyszállítás céljából tranzit** céljából lép be, ha a belépéstől számított 8 órán belül elhagyja a Szlovén Köztársaságot, és a kereskedelemi forgalomban, a Szlovén Köztársaságból árufuvarozást vagy személyszállítást végző személy, aki távozásukat követően 8 órán belül visszatérnek a Szlovén Köztársaságba;
 3. az a személy, aki a Szlovén Köztársaságon keresztül tranzit** célból közlekedik és a belépést követően 6 órán belül elhagyja az országot;
 4. diplomáciai útlevéllel rendelkező személy***;
 5. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot; szlovén rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb visszatér a Szlovén Köztársaságba;
 6. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 7. a 15. életévét még be nem töltött gyermek, aki közeli családtagjával együtt lépi át a határt, akinek nem rendeltek el házikarantént, illetve akinek nem utasították vissza a Szlovén Köztársaságba való belépését;
 8. a védelmi és mentési szolgálatok, az egészségügy, a rendőrség, a tűzoltói állomány tagja vagy más személy, aki humanitárius szállításokat lát el, vagy segítséget nyújt a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában és a mentésben, és a határátlépés követően legkésőbb 24 órán belül visszatér a határon;
 9. a szlovén hadsereg, állományába tartozó személy, aki nemzetközi műveletről vagy misszióból tér vissza;
 10. a rendőrség állományába tartozó személy vagy állami hatóság alkalmazottja, akik külföldi kiküldetéséből tér vissza, valamint állami hatóságok alkalmazottai és akkreditált újságírók, aki külföldi szolgálati úton vannak****;
 11. a 15. életévét még be nem töltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja;
 12. a határ menti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosa vagy bérlője, aki az államhatáron a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át, és a munka elvégzése után 10 órán belül visszatér a határon át;
 13. az a személy, aki az egészséget, életet, vagyont vagy anyagi kár keletkezésével fenyegető közvetlen veszély elhárításával kapcsolatos sürgősségi ügyben lép át a határon, és a határátkelés után 12 órán belül visszatér a határon át.

* A nemzetközi fuvarozási ágazatban történő feladatok ellátásával kapcsolatos kivétel a tehergépjárművel rendelkező gépjárművezetőkre vonatkozik. Ha a sofőrök tehergépjármű nélkül vannak, és Szlovéniában nincsen bejelentett ideiglenes vagy állandó lakóhelyük, akkor azt a kivételt alkalmazhatják, amelyik a nemzetközi forgalomban közlekedő járművezetőkre vonatkozik (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 1. pontja). Azonban a tehergépjármű nélküli sofőrök, akik bejelentett ideiglenes vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkeznek Szlovéniában, nem hivatkozhatnak ezekre a kivételekre.

** A tranzit azt jelenti, hogy a személynek 6 órán belül el kell hagynia Szlovéniát, és az útvonalat felesleges és szükségtelen megállás és a tranzitútvonal elhagyása nélkül kell megtenni. Az utasok sürgős, tranzittal kapcsolatos feladatokat elvégezhetnek az út során, például tankolhatnak, megállhatnak fiziológiai igények miatt, de nem szállhatnak meg éjszakára. Az átutazó személynek érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie (beleértve a vízumot vagy tartózkodási engedélyt is, ha szükséges), valamint rendelkezniük kell az átutazás céljáról és rendeltetési helyéről szóló dokumentummal (július 14-től csak a nem EU-n belüli lakosoknak kell rendelkezni az utóbbival; az EU lakosai számára elegendő az érvényes úti okmány). Az a személy, akiről feltételezhető, hogy nem tudja elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országokban bevezetett intézkedések miatt, nem léphet be Szlovéniába.

*** Azoknak a személyeknek, akik számára nemzetközi szervezet laissez-passer úti okmányt bocsátott ki, vagy a Szlovén Köztársaság állami hatósága által kiállított meghívóval vagy igazolással érkeznek, igazolva Szlovéniában tett látogatásuk hivatalos célját, ugyanúgy kell eljárni, mint a diplomáciai útlevéllel rendelkezőkkel.

**** A 10. pont alatti kivételt érvényesítő személynek a Szlovén Köztársaságba érkezve PCR-vizsgálatot kell végeztetnie a SARS-CoV-2 jelenléte kimutatására, az izoláció feltételeit a teszt eredményének megérkezéséig a munkáltatónak kell biztosítania.

Kivételek, amikor nem rendelnek el karantént, de fel kell mutatni a PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételtől számított, hét napnál frissebb, negatív eredményét

A Szlovén Köztársaságba történő belépés házikarantén elrendelése nélkül a következő kategóriákba tartozó, a piros listán szereplő régiókból vagy országokból érkező személyek részére is engedélyezett, ha negatív, a mintavételtől számítva hét napnál frissebb PCR vagy antigén gyorsteszt eredményt tudnak felmutatni:

 1. a határon átkelő ingázó számára, akik az Európai Unió valamelyik tagországában vagy a schengeni térség más államában munkaviszonnyal rendelkezik, amiről van tanúsítványa, illetve aláírással ellátott igazolással tanúsítja ingázó munkavállalóként a határon való átkelés okát, és a határ átlépése után 5 napon belül visszatér;
 2. az a személy, aki az Európai Unió, a schengeni övezet egyik tagállamába küldenek szolgáltatás elvégzésére, vagy onnan érkezik, amiről rendelkezik tanúsítvánnyal, illetve aláírással ellátott nyilatkozattal, amellyel igazolja a határátlépés okát, és legkésőbb 5 nappal a határátlépés után visszatér;
 3. a 15. életévét már betöltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja.
 4. az a személy, aki a 10. cikk első bekezdésének 11. pontjában szereplő személyt szállít (naponta ingázó 15. évesnél fiatalabb diákok), illetve az előző pontban szereplő személyt (naponta ingázó 15. életévüket betöltött diákok) és a szállítás után azonnal visszatér a határon keresztül;
 5. az a személy, aki egészségügyi ellátásra beutalóval rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, és a szolgáltatás elvégzése után azonnal visszatér a határon át. Ha kiskorú személy érkezik beutalóval az egészségügyi ellátásra, gondnoka ugyanazokkal a feltételekkel léphet be, ha együtt utaznak;
 6. az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni térségnek, az Európai Unió egy másik tagállamából vagy a schengeni térségből érkező állampolgára, ha ott segítséget nyújtott a támogatásra szorulóknak, családtagot gondozott vagy ápolt, szülői felügyeletet látott el, vagy gyermekével tartott kapcsolatot, karbantartási munkálatot végzett magántulajdonában lévő, bérelt vagy az általa használt létesítményen vagy földterületen, és a határátlépés után 12 órán belül visszatér a határon.

A PCR- vagy az antigén gyorsteszt akkor megfelelő, ha azt az Európai Unió vagy a schengeni térség valamely tagállamában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban végezték el.

Piros jelzéssel besorolt országok (2021. április 12-től érvényes)

 • EU tagállamok, illetve a schengeni térség tagállamai
 1. Andorra
 2. Ausztria
 3. Belgium
 4. Bulgária
 5. Ciprus
 6. Csehország
 7. Dánia 
 8. Észtország
 9. Finnország (csak bizonyos közigazgatási egységek):
  - Uusimaa
  - Dél-Finnország
 10. Franciaország: 
  - a szárazföldi Franciaország összes közigazgatási egysége és valamint az összes tengerentúli terület, kivéve Guyane tengerentúli területeit 
 11. Görögország
 12. Horvátország 
 13. Írország (csak egyes közigazgatási egységek):
  - Keleti régió
  - Középső régió
 14. Olaszország (csak egyes közigazgatási egységek):
  - az összes közigazgatási egység, kivéve Szardínia
 15. Lettország
 16. Litvánia
 17. Magyarország
 18. Málta
 19. Monaco
 20. Németország
 21. Liechtenstein
 22. Luxemburg
 23. Hollandia
 24. Norvégia (csak egyes közigazgatási egységek):
  - Oslo
  - Rogaland
  - Vestfold og Telemark
  - Viken
 25. Lengyelország
 26. Portugália (csak egyes közigazgatási egységek):
  - Madeira
 27. Románia 
 28. San Marino 
 29. Szlovákia
 30. Spanyolország (csak bizonyos közigazgatási egységek): az összes közigazgatási egység, kivéve Extremadura, Galícia, a Baleár-szigetek, Murcia és Valencia közigazgatási egységek
 31. Svédország
 32. Svájc
 33. Vatikán
 • Harmadik országok
 1. Afganisztán
 2. Albánia
 3. Algéria
 4. Angola
 5. Antigua és Barbuda
 6. Argentína
 7. Örményország
 8. Azerbajdzsán
 9. Bahrein
 10. Banglades
 11. Barbados
 12. Belize
 13. Fehéroroszország
 14. Benin
 15. Botswana
 16. Bolívia
 17. Bosznia és Hercegovina
 18. Brazília
 19. Burkina Faso
 20. Burundi
 21. Bhután
 22. Csád
 23. Chile
 24. Montenegró
 25. Kongói Demokratikus Köztársaság
 26. Dominikai Köztársaság
 27. Egyiptom
 28. Ecuador
 29. Egyenlítői-Guinea
 30. Eritrea
 31. Esvatini
 32. Etiópia
 33. Fülöp-szigetek
 34. Gabon
 35. Gambia
 36. Ghána
 37. Georgia
 38. Guyana
 39. Guatemala
 40. Guinea
 41. Bissau-Guinea
 42. Haiti
 43. Honduras
 44. India
 45. Indonézia
 46. Irak
 47. ​​Irán
 48. Izrael
 49. Jamaica
 50. Jemen
 51. Jordánia
 52. Dél-Afrika
 53. Dél-Szudán
 54. Kamerun
 55. Kanada
 56. Katar
 57. Kazahsztán
 58. Kenya
 59. Kirgizisztán
 60. Kolumbia
 61. Comore-szigetek
 62. Koszovó
 63. Costa Rica
 64. Cuba
 65. Kuvait
 66. Lesotho
 67. Libanon
 68. Libéria
 69. Líbia
 70. Madagaszkár
 71. Malawi
 72. Maldív-szigetek
 73. Kicsi
 74. Marokkó
 75. Mauritánia
 76. Mexikó
 77. Moldova
 78. Mongólia
 79. Mozambik
 80. Namibia
 81. Nepál
 82. Niger
 83. Nigéria
 84. Nicaragua
 85. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
 86. Omán
 87. Pakisztán
 88. Panama
 89. Pápua Új-Guinea
 90. Paraguay
 91. Peru
 92. Kongói Köztársaság
 93. Oroszország
 94. El Salvador
 95. Sao Tome és Principe
 96. Szaúd-Arábia
 97. Szenegál
 98. Észak-Macedónia
 99. Észak Kórea
 100. Sierra Leone
 101. Szíria
 102. Elefántcsontpart
 103. Szomália
 104. Szerbia
 105. Közép-afrikai Köztársaság
 106. Suriname
 107. Saint Lucia
 108. Seychelle-szigetek
 109. Tádzsikisztán
 110. Tanzánia
 111. Togo
 112. Trinidad és Tobago
 113. Tunézia
 114. Törökország
 115. Türkmenisztán
 116. Ukrajna
 117. Uruguay
 118. Üzbegisztán
 119. Venezuela
 120. Kelet-Timor
 121. Zambia
 122. Amerikai Egyesült Államok
 123. Egyesült Arab Emírségek
 124. Zöld-foki-szigetek
 125. Zimbabwe

A karanténról szóló határozatok benyújtása a határon

Azok a személyek, akiknek határátlépésekor várhatóan karantént fognak elrendelni, beléphetnek bármelyik határátkelőhelyen vagy ellenőrző ponton Szlovéniába. Annak a személynek a részére, akinek nincs lakóhelye a Szlovén Köztársaságban, azon a tényleges címe rendelik el a karantént, ahol a szállása lesz. A karanténnal kapcsolatban felmerült költségeket mindenki maga viseli. Ha a külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban, nem tudja igazolni, hogy milyen címen fogja tölteni a karantént, akkor nem engedélyezik a Szlovén Köztársaságba történő belépését, ha nincs megfelelő szálláslehetőség, ahol a karantént töltheti.

A Szlovéniában munkavégzési célból érkező személyt a munkáltató igazolásában feltüntetett címen kell karanténba helyezni, amelyet Szlovéniába való belépésekor ad meg, az államhatár átlépésekor. 

A karantén feloldása

A tíznapos karantént nem lehet idő előtt megszakítani.

Horvátország határának átlépése

Egész Horvátország a piros listán szerepel (2021. április 12-től érvényes).

A Szlovéniába belépő, Horvátországban lakóhellyel rendelkező, vagy Horvátországból érkező személy számára tíz nap karantént rendelnek el a SARS-CoV-2 vírus esetleges fertőzése miatt.

Nem rendelnek el karantént a határátlépéskor annak a személynek, aki:

 1. negatív PCR teszteredményt tud felmutatni a SARS-CoV-2 vírusra, amely a  mintavételtől számítva 48 óránál nem régebbi, és az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban;

 2. 21 napnál régebbi, de hat hónapnál frissebb pozitív PCR-teszteredményről szóló igazolás, vagy orvosi igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 fertőzésen, és a tünetek megjelenése óta nem telt el több mint hat hónap, vagy;

 3. a COVID-19 elleni védőoltásról szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy legalább hét nap telt el a COMIRNATY Biontech / Pfizer vakcina második adagja, 14 nap a Moderna COVID-19 Vaccine vakcina második adagja beadása, illetve 21 nap az AstraZeneca COVID-19 első adagjának beadása óta.

A 2. pontban szereplő tesztről szóló igazolás, illetve az orvosi igazolás, akkor vehető figyelembe, ha az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában,Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban.

Karantén és negatív PCR teszteredmény nélküli kivételek 

Meghatározottak azok a kivételek, amikor nem rendelnek el karantént és nincs szükség negatív PCR teszteredményre. Bármelyik piros listán szereplő országból így engedélyezett a belépés a következő esetekben:

 1. az a személy, aki a nemzetközi fuvarozási ágazatban* elvégezendő feladatok miatt jár kiküldetésben;
 2. az a személy, aki kereskedelmi forgalomban árut vagy személyeket szállít a Szlovén Köztársaságba, vagy áru- vagy személyszállítás céljából tranzit** céljából lép be, ha a belépéstől számított 8 órán belül elhagyja a Szlovén Köztársaságot, és a kereskedelemi forgalomban, a Szlovén Köztársaságból árufuvarozást vagy személyszállítást végző személy, aki távozásukat követően 8 órán belül visszatérnek a Szlovén Köztársaságba;
 3. az a személy, aki a Szlovén Köztársaságon keresztül tranzit** célból közlekedik és a belépést követően 6 órán belül elhagyja az országot;
 4. diplomáciai útlevéllel rendelkező személy***;
 5. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot; szlovén rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb visszatér a Szlovén Köztársaságba;
 6. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 7. a 15. életévét még be nem töltött gyermek, aki közeli családtagjával együtt lépi át a határt, akinek nem rendeltek el házikarantént, illetve akinek nem utasították vissza a Szlovén Köztársaságba való belépését;
 8. a védelmi és mentési szolgálatok, az egészségügy, a rendőrség, a tűzoltói állomány tagja vagy más személy, aki humanitárius szállításokat lát el, vagy segítséget nyújt a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában és a mentésben, és a határátlépés követően legkésőbb 24 órán belül visszatér a határon;
 9. a szlovén hadsereg, állományába tartozó személy, aki nemzetközi műveletről vagy misszióból tér vissza;
 10. a rendőrség állományába tartozó személy vagy állami hatóság alkalmazottja, akik külföldi kiküldetéséből tér vissza, valamint állami hatóságok alkalmazottai és akkreditált újságírók, aki külföldi szolgálati úton vannak****;
 11. a 15. életévét még be nem töltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja;
 12. a határ menti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosa vagy bérlője, aki az államhatáron a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át, és a munka elvégzése után 10 órán belül visszatér a határon át;
 13. az a személy, aki az egészséget, életet, vagyont vagy anyagi kár keletkezésével fenyegető közvetlen veszély elhárításával kapcsolatos sürgősségi ügyben lép át a határon, és a határátkelés után 12 órán belül visszatér a határon át.

* A nemzetközi fuvarozási ágazatban történő feladatok ellátásával kapcsolatos kivétel a tehergépjárművel rendelkező gépjárművezetőkre vonatkozik. Ha a sofőrök tehergépjármű nélkül vannak, és Szlovéniában nincsen bejelentett ideiglenes vagy állandó lakóhelyük, akkor azt a kivételt alkalmazhatják, amelyik a nemzetközi forgalomban közlekedő járművezetőkre vonatkozik (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 1. pontja). Azonban a tehergépjármű nélküli sofőrök, akik bejelentett ideiglenes vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkeznek Szlovéniában, nem hivatkozhatnak ezekre a kivételekre.

** A tranzit azt jelenti, hogy a személynek 6 órán belül el kell hagynia Szlovéniát, és az útvonalat felesleges és szükségtelen megállás és a tranzitútvonal elhagyása nélkül kell megtenni. Az utasok sürgős, tranzittal kapcsolatos feladatokat elvégezhetnek az út során, például tankolhatnak, megállhatnak fiziológiai igények miatt, de nem szállhatnak meg éjszakára. Az átutazó személynek érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie (beleértve a vízumot vagy tartózkodási engedélyt is, ha szükséges), valamint rendelkezniük kell az átutazás céljáról és rendeltetési helyéről szóló dokumentummal (július 14-től csak a nem EU-n belüli lakosoknak kell rendelkezni az utóbbival; az EU lakosai számára elegendő az érvényes úti okmány). Az a személy, akiről feltételezhető, hogy nem tudja elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országokban bevezetett intézkedések miatt, nem léphet be Szlovéniába.

*** Azoknak a személyeknek, akik számára nemzetközi szervezet laissez-passer úti okmányt bocsátott ki, vagy a Szlovén Köztársaság állami hatósága által kiállított meghívóval vagy igazolással érkeznek, igazolva Szlovéniában tett látogatásuk hivatalos célját, ugyanúgy kell eljárni, mint a diplomáciai útlevéllel rendelkezőkkel.

**** A 10. pont alatti kivételt érvényesítő személynek a Szlovén Köztársaságba érkezve PCR-vizsgálatot kell végeztetnie a SARS-CoV-2 jelenléte kimutatására, az izoláció feltételeit a teszt eredményének megérkezéséig a munkáltatónak kell biztosítania.

Kivételek, amikor nem rendelnek el karantént, de fel kell mutatni a PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételtől számított, hét napnál frissebb, negatív eredményét

A Szlovén Köztársaságba történő belépés házikarantén elrendelése nélkül a következő kategóriákba tartozó, a piros listán szereplő régiókból vagy országokból érkező személyek részére is engedélyezett, ha negatív, a mintavételtől számítva hét napnál frissebb PCR vagy antigén gyorsteszt eredményt tudnak felmutatni:

 1. a határon átkelő ingázó számára, akik az Európai Unió valamelyik tagországában vagy a schengeni térség más államában munkaviszonnyal rendelkezik, amiről van tanúsítványa, illetve aláírással ellátott igazolással tanúsítja ingázó munkavállalóként a határon való átkelés okát, és a határ átlépése után 5 napon belül visszatér;
 2. az a személy, aki az Európai Unió, a schengeni övezet egyik tagállamába küldenek szolgáltatás elvégzésére, vagy onnan érkezik, amiről rendelkezik tanúsítvánnyal, illetve aláírással ellátott nyilatkozattal, amellyel igazolja a határátlépés okát, és legkésőbb 5 nappal a határátlépés után visszatér;
 3. a 15. életévét már betöltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja.
 4. az a személy, aki a 10. cikk első bekezdésének 11. pontjában szereplő személyt szállít (naponta ingázó 15. évesnél fiatalabb diákok), illetve az előző pontban szereplő személyt (naponta ingázó 15. életévüket betöltött diákok) és a szállítás után azonnal visszatér a határon keresztül;
 5. az a személy, aki egészségügyi ellátásra beutalóval rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, és a szolgáltatás elvégzése után azonnal visszatér a határon át. Ha kiskorú személy érkezik beutalóval az egészségügyi ellátásra, gondnoka ugyanazokkal a feltételekkel léphet be, ha együtt utaznak;
 6. az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni térségnek, az Európai Unió egy másik tagállamából vagy a schengeni térségből érkező állampolgára, ha ott segítséget nyújtott a támogatásra szorulóknak, családtagot gondozott vagy ápolt, szülői felügyeletet látott el, vagy gyermekével tartott kapcsolatot, karbantartási munkálatot végzett magántulajdonában lévő, bérelt vagy az általa használt létesítményen vagy földterületen, és a határátlépés után 12 órán belül visszatér a határon.

A PCR- vagy az antigén gyorsteszt akkor megfelelő, ha azt az Európai Unió vagy a schengeni térség valamely tagállamában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban végezték el.

Horvátországba való belépés előtt az utasok előre elküldhetik adataikat a horvát Belügyminisztérium erre a célra létrehozott Enter Croatia weboldalán keresztül.

2020. június 15-től a Horvátországgal határos mindegyik határmenti forgalmat szolgáló kishatárátkelő újra működni fog. Ezeken a határátkelőhelyeken keresztül Szlovénia és Horvátország állampolgárai kelhetnek át, valamint azok a személyek, akiket az uniós jog alapján megillet a szabad mozgáshoz való jog.

Olaszország határának átlépése

Piros listán szerepel Olaszország összes közigazgatási egysége, kivéve Szardínia (2021. április 12-től érvényes).

Az Olaszországból, kivéve Szardínia érkező személy számára, az esetleges SARS-CoV-2 fertőzés miatt tíz napos karantént rendelnek el.

Nem rendelnek el karantént a határátlépéskor annak a személynek, aki:

 1. negatív PCR teszteredményt tud felmutatni a SARS-CoV-2 vírusra, amely a  mintavételtől számítva 48 óránál nem régebbi, és az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban;

 2. 21 napnál régebbi, de hat hónapnál frissebb pozitív PCR-teszteredményről szóló igazolás, vagy orvosi igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 fertőzésen, és a tünetek megjelenése óta nem telt el több mint hat hónap, vagy;

 3. a COVID-19 elleni védőoltásról szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy legalább hét nap telt el a COMIRNATY Biontech / Pfizer vakcina második adagja, 14 nap a Moderna COVID-19 Vaccine vakcina második adagja beadása, illetve 21 nap az AstraZeneca COVID-19 első adagjának beadása óta.

A 2. pontban szereplő tesztről szóló igazolás, illetve az orvosi igazolás, akkor vehető figyelembe, ha az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában,Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban.

Karantén és negatív PCR teszteredmény nélküli kivételek 

Meghatározottak azok a kivételek, amikor nem rendelnek el karantént és nincs szükség negatív PCR teszteredményre. Bármelyik piros listán szereplő országból így engedélyezett a belépés a következő esetekben:

 1. az a személy, aki a nemzetközi fuvarozási ágazatban* elvégezendő feladatok miatt jár kiküldetésben;
 2. az a személy, aki kereskedelmi forgalomban árut vagy személyeket szállít a Szlovén Köztársaságba, vagy áru- vagy személyszállítás céljából tranzit** céljából lép be, ha a belépéstől számított 8 órán belül elhagyja a Szlovén Köztársaságot, és a kereskedelemi forgalomban, a Szlovén Köztársaságból árufuvarozást vagy személyszállítást végző személy, aki távozásukat követően 8 órán belül visszatérnek a Szlovén Köztársaságba;
 3. az a személy, aki a Szlovén Köztársaságon keresztül tranzit** célból közlekedik és a belépést követően 6 órán belül elhagyja az országot;
 4. diplomáciai útlevéllel rendelkező személy***;
 5. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot; szlovén rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb visszatér a Szlovén Köztársaságba;
 6. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 7. a 15. életévét még be nem töltött gyermek, aki közeli családtagjával együtt lépi át a határt, akinek nem rendeltek el házikarantént, illetve akinek nem utasították vissza a Szlovén Köztársaságba való belépését;
 8. a védelmi és mentési szolgálatok, az egészségügy, a rendőrség, a tűzoltói állomány tagja vagy más személy, aki humanitárius szállításokat lát el, vagy segítséget nyújt a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában és a mentésben, és a határátlépés követően legkésőbb 24 órán belül visszatér a határon;
 9. a szlovén hadsereg, állományába tartozó személy, aki nemzetközi műveletről vagy misszióból tér vissza;
 10. a rendőrség állományába tartozó személy vagy állami hatóság alkalmazottja, akik külföldi kiküldetéséből tér vissza, valamint állami hatóságok alkalmazottai és akkreditált újságírók, aki külföldi szolgálati úton vannak****;
 11. a 15. életévét még be nem töltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja;
 12. a határ menti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosa vagy bérlője, aki az államhatáron a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át, és a munka elvégzése után 10 órán belül visszatér a határon át;
 13. az a személy, aki az egészséget, életet, vagyont vagy anyagi kár keletkezésével fenyegető közvetlen veszély elhárításával kapcsolatos sürgősségi ügyben lép át a határon, és a határátkelés után 12 órán belül visszatér a határon át.

* A nemzetközi fuvarozási ágazatban történő feladatok ellátásával kapcsolatos kivétel a tehergépjárművel rendelkező gépjárművezetőkre vonatkozik. Ha a sofőrök tehergépjármű nélkül vannak, és Szlovéniában nincsen bejelentett ideiglenes vagy állandó lakóhelyük, akkor azt a kivételt alkalmazhatják, amelyik a nemzetközi forgalomban közlekedő járművezetőkre vonatkozik (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 1. pontja). Azonban a tehergépjármű nélküli sofőrök, akik bejelentett ideiglenes vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkeznek Szlovéniában, nem hivatkozhatnak ezekre a kivételekre.

** A tranzit azt jelenti, hogy a személynek 6 órán belül el kell hagynia Szlovéniát, és az útvonalat felesleges és szükségtelen megállás és a tranzitútvonal elhagyása nélkül kell megtenni. Az utasok sürgős, tranzittal kapcsolatos feladatokat elvégezhetnek az út során, például tankolhatnak, megállhatnak fiziológiai igények miatt, de nem szállhatnak meg éjszakára. Az átutazó személynek érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie (beleértve a vízumot vagy tartózkodási engedélyt is, ha szükséges), valamint rendelkezniük kell az átutazás céljáról és rendeltetési helyéről szóló dokumentummal (július 14-től csak a nem EU-n belüli lakosoknak kell rendelkezni az utóbbival; az EU lakosai számára elegendő az érvényes úti okmány). Az a személy, akiről feltételezhető, hogy nem tudja elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országokban bevezetett intézkedések miatt, nem léphet be Szlovéniába.

*** Azoknak a személyeknek, akik számára nemzetközi szervezet laissez-passer úti okmányt bocsátott ki, vagy a Szlovén Köztársaság állami hatósága által kiállított meghívóval vagy igazolással érkeznek, igazolva Szlovéniában tett látogatásuk hivatalos célját, ugyanúgy kell eljárni, mint a diplomáciai útlevéllel rendelkezőkkel.

**** A 10. pont alatti kivételt érvényesítő személynek a Szlovén Köztársaságba érkezve PCR-vizsgálatot kell végeztetnie a SARS-CoV-2 jelenléte kimutatására, az izoláció feltételeit a teszt eredményének megérkezéséig a munkáltatónak kell biztosítania.

Kivételek, amikor nem rendelnek el karantént, de fel kell mutatni a PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételtől számított, hét napnál frissebb, negatív eredményét

A Szlovén Köztársaságba történő belépés házikarantén elrendelése nélkül a következő kategóriákba tartozó, a piros listán szereplő régiókból vagy országokból érkező személyek részére is engedélyezett, ha negatív, a mintavételtől számítva hét napnál frissebb PCR vagy antigén gyorsteszt eredményt tudnak felmutatni:

 1. a határon átkelő ingázó számára, akik az Európai Unió valamelyik tagországában vagy a schengeni térség más államában munkaviszonnyal rendelkezik, amiről van tanúsítványa, illetve aláírással ellátott igazolással tanúsítja ingázó munkavállalóként a határon való átkelés okát, és a határ átlépése után 5 napon belül visszatér;
 2. az a személy, aki az Európai Unió, a schengeni övezet egyik tagállamába küldenek szolgáltatás elvégzésére, vagy onnan érkezik, amiről rendelkezik tanúsítvánnyal, illetve aláírással ellátott nyilatkozattal, amellyel igazolja a határátlépés okát, és legkésőbb 5 nappal a határátlépés után visszatér;
 3. a 15. életévét már betöltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja.
 4. az a személy, aki a 10. cikk első bekezdésének 11. pontjában szereplő személyt szállít (naponta ingázó 15. évesnél fiatalabb diákok), illetve az előző pontban szereplő személyt (naponta ingázó 15. életévüket betöltött diákok) és a szállítás után azonnal visszatér a határon keresztül;
 5. az a személy, aki egészségügyi ellátásra beutalóval rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, és a szolgáltatás elvégzése után azonnal visszatér a határon át. Ha kiskorú személy érkezik beutalóval az egészségügyi ellátásra, gondnoka ugyanazokkal a feltételekkel léphet be, ha együtt utaznak;
 6. az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni térségnek, az Európai Unió egy másik tagállamából vagy a schengeni térségből érkező állampolgára, ha ott segítséget nyújtott a támogatásra szorulóknak, családtagot gondozott vagy ápolt, szülői felügyeletet látott el, vagy gyermekével tartott kapcsolatot, karbantartási munkálatot végzett magántulajdonában lévő, bérelt vagy az általa használt létesítményen vagy földterületen, és a határátlépés után 12 órán belül visszatér a határon.

A PCR- vagy az antigén gyorsteszt akkor megfelelő, ha azt az Európai Unió vagy a schengeni térség valamely tagállamában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban végezték el.

Fontos közlemény: mielőtt Olaszországba utazna, feltétlenül ellenőrizze a beutazási feltételeket és határon történő intézkedéseiket.

A belső határokon, közúti kapcsolatokon keresztül az ellenőrző pontok két kategóriába sorolhatók:

 • A” kategóriájú ellenőrző pontok, ahol bárkit átengedhetnek a határon és folyamatosan működik,
 • „B” kategóriájú ellenőrző pontok, ahol csak azok a személyek léphetik át a határt, akik a rendelet 11. cikkében foglalt kivételek valamelyikét érvényesítik. 

Az államhatár átlépése az ellenőrző pontokon kívül, valamint az ellenőrzőpontok nyitvatartási idején kívül csak a szlovén állampolgárok számára engedélyezett, valamint az Európai Unió tagállamai vagy a schengeni övezet állampolgárai számára, akik Szlovéniában olyan községben rendelkeznek lakóhellyel, amely Olaszországgal határos, valamint olyan olasz állampolgár, vagy az Európai Unió tagállama vagy a schengeni övezet állampolgára számára, aki Olaszországban Szlovéniával határos közigazgatási egységben rendelkezik lakóhellyel.

A határátlépés feltétele, függetlenül a határátlépés idejétől és helyétől, az e rendelet szerinti, az országba való belépési feltételek teljesítése.

Az összes többi kategóriába tartozó személy az »A« kategóriájú ellenőrzőhelyeken lépheti át a határt bármikor, ha a 11. cikk szerinti kivétel valamelyikét érvényesíti, valamint a „B” kategóriájú ellenőrzőpontokon keresztül is nyitvatartási idő alatt. Ha valaki a »B« kategóriás ellenőrzőpontra nyitvatartási időn kívül érkezik, nem lépheti át a határt, hanem a legközelebbi »A« vagy »B« kategóriás ellenőrzőpontra kell átmennie, ha az nyitva tart. A határátlépés feltétele az e rendelet szerinti, az országba való belépési feltételek teljesítése.

»A« kategóriás ellenőrző pontok:

 1. Vrtojba,
 2. Fernetiči és
 3. Škofije.

»B« kategóriás közúti ellenőrző pontok:

 1. Krvavi potok ((5.00 órától 23.00 óráig),
 2. Robič (5.00 órától 23.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon zárva tart),
 3. Predel (6.00 órától 9.00 óráig  valamint 15.00 órától 18.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon zárva tart),
 4. Nova Gorica (Solkan) (6.00 órától 21.00 óráig),
 5. Neblo (5.00 órától 9.00 óráig, valamint 16.00 órától 19.00 óráig) és
 6. Rateče (6.00 órától 21.00 óráig).

Ausztria határának átlépése

Egész Ausztria a piros listára van besorolva (2021. április 12-tól érvényes).

Az Ausztriából érkezők részére az esetleges SARS-CoV-2 vírusfertőzés miatt tíz napos karantént rendelnek el.

Nem rendelnek el karantént a határátlépéskor annak a személynek, aki:

 1. negatív PCR teszteredményt tud felmutatni a SARS-CoV-2 vírusra, amely a  mintavételtől számítva 48 óránál nem régebbi, és az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban;

 2. 21 napnál régebbi, de hat hónapnál frissebb pozitív PCR-teszteredményről szóló igazolás, vagy orvosi igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 fertőzésen, és a tünetek megjelenése óta nem telt el több mint hat hónap, vagy;

 3. a COVID-19 elleni védőoltásról szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy legalább hét nap telt el a COMIRNATY Biontech / Pfizer vakcina második adagja, 14 nap a Moderna COVID-19 Vaccine vakcina második adagja beadása, illetve 21 nap az AstraZeneca COVID-19 első adagjának beadása óta.

A 2. pontban szereplő tesztről szóló igazolás, illetve az orvosi igazolás, akkor vehető figyelembe, ha az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában,Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban.

Karantén és negatív PCR teszteredmény nélküli kivételek 

Meghatározottak azok a kivételek, amikor nem rendelnek el karantént és nincs szükség negatív PCR teszteredményre. Bármelyik piros listán szereplő országból így engedélyezett a belépés a következő esetekben:

 1. az a személy, aki a nemzetközi fuvarozási ágazatban* elvégezendő feladatok miatt jár kiküldetésben;
 2. az a személy, aki kereskedelmi forgalomban árut vagy személyeket szállít a Szlovén Köztársaságba, vagy áru- vagy személyszállítás céljából tranzit** céljából lép be, ha a belépéstől számított 8 órán belül elhagyja a Szlovén Köztársaságot, és a kereskedelemi forgalomban, a Szlovén Köztársaságból árufuvarozást vagy személyszállítást végző személy, aki távozásukat követően 8 órán belül visszatérnek a Szlovén Köztársaságba;
 3. az a személy, aki a Szlovén Köztársaságon keresztül tranzit** célból közlekedik és a belépést követően 6 órán belül elhagyja az országot;
 4. diplomáciai útlevéllel rendelkező személy***;
 5. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot; szlovén rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb visszatér a Szlovén Köztársaságba;
 6. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 7. a 15. életévét még be nem töltött gyermek, aki közeli családtagjával együtt lépi át a határt, akinek nem rendeltek el házikarantént, illetve akinek nem utasították vissza a Szlovén Köztársaságba való belépését;
 8. a védelmi és mentési szolgálatok, az egészségügy, a rendőrség, a tűzoltói állomány tagja vagy más személy, aki humanitárius szállításokat lát el, vagy segítséget nyújt a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában és a mentésben, és a határátlépés követően legkésőbb 24 órán belül visszatér a határon;
 9. a szlovén hadsereg, állományába tartozó személy, aki nemzetközi műveletről vagy misszióból tér vissza;
 10. a rendőrség állományába tartozó személy vagy állami hatóság alkalmazottja, akik külföldi kiküldetéséből tér vissza, valamint állami hatóságok alkalmazottai és akkreditált újságírók, aki külföldi szolgálati úton vannak****;
 11. a 15. életévét még be nem töltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja;
 12. a határ menti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosa vagy bérlője, aki az államhatáron a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át, és a munka elvégzése után 10 órán belül visszatér a határon át;
 13. az a személy, aki az egészséget, életet, vagyont vagy anyagi kár keletkezésével fenyegető közvetlen veszély elhárításával kapcsolatos sürgősségi ügyben lép át a határon, és a határátkelés után 12 órán belül visszatér a határon át.

* A nemzetközi fuvarozási ágazatban történő feladatok ellátásával kapcsolatos kivétel a tehergépjárművel rendelkező gépjárművezetőkre vonatkozik. Ha a sofőrök tehergépjármű nélkül vannak, és Szlovéniában nincsen bejelentett ideiglenes vagy állandó lakóhelyük, akkor azt a kivételt alkalmazhatják, amelyik a nemzetközi forgalomban közlekedő járművezetőkre vonatkozik (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 1. pontja). Azonban a tehergépjármű nélküli sofőrök, akik bejelentett ideiglenes vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkeznek Szlovéniában, nem hivatkozhatnak ezekre a kivételekre.

** A tranzit azt jelenti, hogy a személynek 6 órán belül el kell hagynia Szlovéniát, és az útvonalat felesleges és szükségtelen megállás és a tranzitútvonal elhagyása nélkül kell megtenni. Az utasok sürgős, tranzittal kapcsolatos feladatokat elvégezhetnek az út során, például tankolhatnak, megállhatnak fiziológiai igények miatt, de nem szállhatnak meg éjszakára. Az átutazó személynek érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie (beleértve a vízumot vagy tartózkodási engedélyt is, ha szükséges), valamint rendelkezniük kell az átutazás céljáról és rendeltetési helyéről szóló dokumentummal (július 14-től csak a nem EU-n belüli lakosoknak kell rendelkezni az utóbbival; az EU lakosai számára elegendő az érvényes úti okmány). Az a személy, akiről feltételezhető, hogy nem tudja elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országokban bevezetett intézkedések miatt, nem léphet be Szlovéniába.

*** Azoknak a személyeknek, akik számára nemzetközi szervezet laissez-passer úti okmányt bocsátott ki, vagy a Szlovén Köztársaság állami hatósága által kiállított meghívóval vagy igazolással érkeznek, igazolva Szlovéniában tett látogatásuk hivatalos célját, ugyanúgy kell eljárni, mint a diplomáciai útlevéllel rendelkezőkkel.

**** A 10. pont alatti kivételt érvényesítő személynek a Szlovén Köztársaságba érkezve PCR-vizsgálatot kell végeztetnie a SARS-CoV-2 jelenléte kimutatására, az izoláció feltételeit a teszt eredményének megérkezéséig a munkáltatónak kell biztosítania.

Kivételek, amikor nem rendelnek el karantént, de fel kell mutatni a PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételtől számított, hét napnál frissebb, negatív eredményét

A Szlovén Köztársaságba történő belépés házikarantén elrendelése nélkül a következő kategóriákba tartozó, a piros listán szereplő régiókból vagy országokból érkező személyek részére is engedélyezett, ha negatív, a mintavételtől számítva hét napnál frissebb PCR vagy antigén gyorsteszt eredményt tudnak felmutatni:

 1. a határon átkelő ingázó számára, akik az Európai Unió valamelyik tagországában vagy a schengeni térség más államában munkaviszonnyal rendelkezik, amiről van tanúsítványa, illetve aláírással ellátott igazolással tanúsítja ingázó munkavállalóként a határon való átkelés okát, és a határ átlépése után 5 napon belül visszatér;
 2. az a személy, aki az Európai Unió, a schengeni övezet egyik tagállamába küldenek szolgáltatás elvégzésére, vagy onnan érkezik, amiről rendelkezik tanúsítvánnyal, illetve aláírással ellátott nyilatkozattal, amellyel igazolja a határátlépés okát, és legkésőbb 5 nappal a határátlépés után visszatér;
 3. a 15. életévét már betöltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja.
 4. az a személy, aki a 10. cikk első bekezdésének 11. pontjában szereplő személyt szállít (naponta ingázó 15. évesnél fiatalabb diákok), illetve az előző pontban szereplő személyt (naponta ingázó 15. életévüket betöltött diákok) és a szállítás után azonnal visszatér a határon keresztül;
 5. az a személy, aki egészségügyi ellátásra beutalóval rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, és a szolgáltatás elvégzése után azonnal visszatér a határon át. Ha kiskorú személy érkezik beutalóval az egészségügyi ellátásra, gondnoka ugyanazokkal a feltételekkel léphet be, ha együtt utaznak;
 6. az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni térségnek, az Európai Unió egy másik tagállamából vagy a schengeni térségből érkező állampolgára, ha ott segítséget nyújtott a támogatásra szorulóknak, családtagot gondozott vagy ápolt, szülői felügyeletet látott el, vagy gyermekével tartott kapcsolatot, karbantartási munkálatot végzett magántulajdonában lévő, bérelt vagy az általa használt létesítményen vagy földterületen, és a határátlépés után 12 órán belül visszatér a határon.

A PCR- vagy az antigén gyorsteszt akkor megfelelő, ha azt az Európai Unió vagy a schengeni térség valamely tagállamában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban végezték el.

Fontos közlemény: mielőtt Ausztriába utazna, feltétlenül ellenőrizze a beutazási feltételeket és határon történő intézkedéseiket.

A belső határokon, közúti kapcsolatokon keresztül az ellenőrző pontok két kategóriába sorolhatók:

 • A” kategóriájú ellenőrző pontok, ahol bárkit átengedhetnek a határon és folyamatosan működik,
 • „B” kategóriájú ellenőrző pontok, ahol csak azok a személyek léphetik át a határt, akik a rendelet 11. cikkében foglalt kivételek valamelyikét érvényesítik. 

Az államhatár átlépése az ellenőrző pontokon kívül, valamint az ellenőrzőpontok nyitvatartási idején kívül csak a szlovén állampolgárok számára engedélyezett, valamint az Európai Unió tagállamai vagy a schengeni övezet állampolgárai számára, akik Szlovéniában olyan községben rendelkeznek lakóhellyel, amely Ausztriával határos, valamint olyan osztrák állampolgár, vagy az Európai Unió tagállama vagy a schengeni övezet állampolgára számára, aki Ausztriában Szlovéniával határos közigazgatási egységben rendelkezik lakóhellyel.    

A határátlépés feltétele, függetlenül a határátlépés idejétől és helyétől, az e rendelet szerinti, az országba való belépési feltételek teljesítése.

Az összes többi kategóriába tartozó személy az »A« kategóriájú ellenőrzőhelyeken lépheti át a határt bármikor, ha a 11. cikk szerinti kivétel valamelyikét érvényesíti, valamint a „B” kategóriájú ellenőrzőpontokon keresztül is nyitvatartási idő alatt. Ha valaki a »B« kategóriás ellenőrzőpontra nyitvatartási időn kívül érkezik, nem lépheti át a határt, hanem a legközelebbi »A« vagy »B« kategóriás ellenőrzőpontra kell átmennie, ha az nyitva tart. A határátlépés feltétele az e rendelet szerinti, az országba való belépési feltételek teljesítése.

»A« kategóriás ellenőrző pontok:

 1. Karavankák
 2. Ljubelj (Loibl-hágó),
 3. Šentilj (autópálya),
 4. Gornja Radgona és
 5. Gederovci.

»B« kategóriás közúti ellenőrző pontok:

 1. Holmec (5.00 órától 23.00 óráig),
 2. Vič (5.00 órától 23.00 óráig),
 3. Šentilj - főút (5.00 órától 7.00 óráig és 17.00 órától 19.00 óráig),
 4. Trate (4.30 órától 7.30 óráig és 16.00 órától 20.00 óráig),
 5. Jurij (6.00 órától 7.30 óráig és 16.00 órától 18.00 óráig) és
 6. Kuzma (4.00 órától 23.00 óráig),

Magyarország határának átlépése

2021. április 12-től egész Magyarország a piros listán szerepel.

A Magyarországról érkező Szlovéniába belépő személyt számára tíz napos karantént rendelnek el az esetleges SARS-CoV-2 vírus fertőzés miatt.


		

Nem rendelnek el karantént a határátlépéskor annak a személynek, aki:

 1. negatív PCR teszteredményt tud felmutatni a SARS-CoV-2 vírusra, amely a  mintavételtől számítva 48 óránál nem régebbi, és az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban;

 2. 21 napnál régebbi, de hat hónapnál frissebb pozitív PCR-teszteredményről szóló igazolás, vagy orvosi igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 fertőzésen, és a tünetek megjelenése óta nem telt el több mint hat hónap, vagy;

 3. a COVID-19 elleni védőoltásról szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy legalább hét nap telt el a COMIRNATY Biontech / Pfizer vakcina második adagja, 14 nap a Moderna COVID-19 Vaccine vakcina második adagja beadása, illetve 21 nap az AstraZeneca COVID-19 első adagjának beadása óta.

A 2. pontban szereplő tesztről szóló igazolás, illetve az orvosi igazolás, akkor vehető figyelembe, ha az Európai Unió tagországában készült, vagy a schengeni térség tagországában,Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban.

Karantén és negatív PCR teszteredmény nélküli kivételek 

Meghatározottak azok a kivételek, amikor nem rendelnek el karantént és nincs szükség negatív PCR teszteredményre. Bármelyik piros listán szereplő országból így engedélyezett a belépés a következő esetekben:

 1. az a személy, aki a nemzetközi fuvarozási ágazatban* elvégezendő feladatok miatt jár kiküldetésben;
 2. az a személy, aki kereskedelmi forgalomban árut vagy személyeket szállít a Szlovén Köztársaságba, vagy áru- vagy személyszállítás céljából tranzit** céljából lép be, ha a belépéstől számított 8 órán belül elhagyja a Szlovén Köztársaságot, és a kereskedelemi forgalomban, a Szlovén Köztársaságból árufuvarozást vagy személyszállítást végző személy, aki távozásukat követően 8 órán belül visszatérnek a Szlovén Köztársaságba;
 3. az a személy, aki a Szlovén Köztársaságon keresztül tranzit** célból közlekedik és a belépést követően 6 órán belül elhagyja az országot;
 4. diplomáciai útlevéllel rendelkező személy***;
 5. külföldi rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb elhagyja a Szlovén Köztársaságot; szlovén rendészeti szerv (rendőrség vagy igazságügy) képviselője számára, aki hivatalos feladatot lát el és a feladat elvégzése után a lehető leghamarabb visszatér a Szlovén Köztársaságba;
 6. az, akit mentővel vagy egészségügyi járművel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, és a járművet kísérő egészségügyi személyzet;
 7. a 15. életévét még be nem töltött gyermek, aki közeli családtagjával együtt lépi át a határt, akinek nem rendeltek el házikarantént, illetve akinek nem utasították vissza a Szlovén Köztársaságba való belépését;
 8. a védelmi és mentési szolgálatok, az egészségügy, a rendőrség, a tűzoltói állomány tagja vagy más személy, aki humanitárius szállításokat lát el, vagy segítséget nyújt a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában és a mentésben, és a határátlépés követően legkésőbb 24 órán belül visszatér a határon;
 9. a szlovén hadsereg, állományába tartozó személy, aki nemzetközi műveletről vagy misszióból tér vissza;
 10. a rendőrség állományába tartozó személy vagy állami hatóság alkalmazottja, akik külföldi kiküldetéséből tér vissza, valamint állami hatóságok alkalmazottai és akkreditált újságírók, aki külföldi szolgálati úton vannak****;
 11. a 15. életévét még be nem töltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja;
 12. a határ menti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosa vagy bérlője, aki az államhatáron a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át, és a munka elvégzése után 10 órán belül visszatér a határon át;
 13. az a személy, aki az egészséget, életet, vagyont vagy anyagi kár keletkezésével fenyegető közvetlen veszély elhárításával kapcsolatos sürgősségi ügyben lép át a határon, és a határátkelés után 12 órán belül visszatér a határon át.

* A nemzetközi fuvarozási ágazatban történő feladatok ellátásával kapcsolatos kivétel a tehergépjárművel rendelkező gépjárművezetőkre vonatkozik. Ha a sofőrök tehergépjármű nélkül vannak, és Szlovéniában nincsen bejelentett ideiglenes vagy állandó lakóhelyük, akkor azt a kivételt alkalmazhatják, amelyik a nemzetközi forgalomban közlekedő járművezetőkre vonatkozik (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 1. pontja). Azonban a tehergépjármű nélküli sofőrök, akik bejelentett ideiglenes vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkeznek Szlovéniában, nem hivatkozhatnak ezekre a kivételekre.

** A tranzit azt jelenti, hogy a személynek 6 órán belül el kell hagynia Szlovéniát, és az útvonalat felesleges és szükségtelen megállás és a tranzitútvonal elhagyása nélkül kell megtenni. Az utasok sürgős, tranzittal kapcsolatos feladatokat elvégezhetnek az út során, például tankolhatnak, megállhatnak fiziológiai igények miatt, de nem szállhatnak meg éjszakára. Az átutazó személynek érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie (beleértve a vízumot vagy tartózkodási engedélyt is, ha szükséges), valamint rendelkezniük kell az átutazás céljáról és rendeltetési helyéről szóló dokumentummal (július 14-től csak a nem EU-n belüli lakosoknak kell rendelkezni az utóbbival; az EU lakosai számára elegendő az érvényes úti okmány). Az a személy, akiről feltételezhető, hogy nem tudja elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országokban bevezetett intézkedések miatt, nem léphet be Szlovéniába.

*** Azoknak a személyeknek, akik számára nemzetközi szervezet laissez-passer úti okmányt bocsátott ki, vagy a Szlovén Köztársaság állami hatósága által kiállított meghívóval vagy igazolással érkeznek, igazolva Szlovéniában tett látogatásuk hivatalos célját, ugyanúgy kell eljárni, mint a diplomáciai útlevéllel rendelkezőkkel.

**** A 10. pont alatti kivételt érvényesítő személynek a Szlovén Köztársaságba érkezve PCR-vizsgálatot kell végeztetnie a SARS-CoV-2 jelenléte kimutatására, az izoláció feltételeit a teszt eredményének megérkezéséig a munkáltatónak kell biztosítania.

Kivételek, amikor nem rendelnek el karantént, de fel kell mutatni a PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételtől számított, hét napnál frissebb, negatív eredményét

A Szlovén Köztársaságba történő belépés házikarantén elrendelése nélkül a következő kategóriákba tartozó, a piros listán szereplő régiókból vagy országokból érkező személyek részére is engedélyezett, ha negatív, a mintavételtől számítva hét napnál frissebb PCR vagy antigén gyorsteszt eredményt tudnak felmutatni:

 1. a határon átkelő ingázó számára, akik az Európai Unió valamelyik tagországában vagy a schengeni térség más államában munkaviszonnyal rendelkezik, amiről van tanúsítványa, illetve aláírással ellátott igazolással tanúsítja ingázó munkavállalóként a határon való átkelés okát, és a határ átlépése után 5 napon belül visszatér;
 2. az a személy, aki az Európai Unió, a schengeni övezet egyik tagállamába küldenek szolgáltatás elvégzésére, vagy onnan érkezik, amiről rendelkezik tanúsítvánnyal, illetve aláírással ellátott nyilatkozattal, amellyel igazolja a határátlépés okát, és legkésőbb 5 nappal a határátlépés után visszatér;
 3. a 15. életévét már betöltött személy, aki naponta vagy alkalmanként lépi át a határt a nevelési, oktatási, képzési folyamatban vagy tudományos kutatásban való részvétele miatt a Szlovén Köztársaságban, vagy az Európai Unió valamely tagállamában vagy a schengeni térség tagországában, és ezt megfelelő tanúsítványokkal igazolja.
 4. az a személy, aki a 10. cikk első bekezdésének 11. pontjában szereplő személyt szállít (naponta ingázó 15. évesnél fiatalabb diákok), illetve az előző pontban szereplő személyt (naponta ingázó 15. életévüket betöltött diákok) és a szállítás után azonnal visszatér a határon keresztül;
 5. az a személy, aki egészségügyi ellátásra beutalóval rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, és a szolgáltatás elvégzése után azonnal visszatér a határon át. Ha kiskorú személy érkezik beutalóval az egészségügyi ellátásra, gondnoka ugyanazokkal a feltételekkel léphet be, ha együtt utaznak;
 6. az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni térségnek, az Európai Unió egy másik tagállamából vagy a schengeni térségből érkező állampolgára, ha ott segítséget nyújtott a támogatásra szorulóknak, családtagot gondozott vagy ápolt, szülői felügyeletet látott el, vagy gyermekével tartott kapcsolatot, karbantartási munkálatot végzett magántulajdonában lévő, bérelt vagy az általa használt létesítményen vagy földterületen, és a határátlépés után 12 órán belül visszatér a határon.

A PCR- vagy az antigén gyorsteszt akkor megfelelő, ha azt az Európai Unió vagy a schengeni térség valamely tagállamában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy az Amerikai Egyesült Államokban végezték el.

Fontos közlemény: mielőtt Magyarországra utazna, feltétlenül ellenőrizze a beutazási feltételeket és határon történő intézkedéseiket.

A belső határokon, közúti kapcsolatokon keresztül az ellenőrző pontok két kategóriába sorolhatók:

 • A” kategóriájú ellenőrző pontok, ahol bárkit átengedhetnek a határon és folyamatosan működik,
 • „B” kategóriájú ellenőrző pontok, ahol csak azok a személyek léphetik át a határt, akik a rendelet 11. cikkében foglalt kivételek valamelyikét érvényesítik. 

Az államhatár átlépése az ellenőrző pontokon kívül, valamint az ellenőrzőpontok nyitvatartási idején kívül csak a szlovén állampolgárok számára engedélyezett, valamint az Európai Unió tagállamai vagy a schengeni övezet állampolgárai számára, akik Szlovéniában olyan községben rendelkeznek lakóhellyel, amely Magyarországgal határos, valamint olyan magyar állampolgár, vagy az Európai Unió tagállama vagy a schengeni övezet állampolgára számára, aki Magyarországon Szlovéniával határos közigazgatási egységben rendelkezik lakóhellyel.

A határátlépés feltétele, függetlenül a határátlépés idejétől és helyétől, az e rendelet szerinti, az országba való belépési feltételek teljesítése.

Az összes többi kategóriába tartozó személy az »A« kategóriájú ellenőrzőhelyeken lépheti át a határt bármikor, ha a 11. cikk szerinti kivétel valamelyikét érvényesíti, valamint a „B” kategóriájú ellenőrzőpontokon keresztül is nyitvatartási idő alatt. Ha valaki a »B« kategóriás ellenőrzőpontra nyitvatartási időn kívül érkezik, nem lépheti át a határt, hanem a legközelebbi »A« vagy »B« kategóriás ellenőrzőpontra kell átmennie, ha az nyitva tart. A határátlépés feltétele az e rendelet szerinti, az országba való belépési feltételek teljesítése.

»A« kategóriás ellenőrző pontok:

 1. Hosszúfalu/Dolga vas
 2. Pince (autópálya)

»B« kategóriás ellenőrző pontok:

 1. Hodos/Hodoš (6.00 órától 8.00 óráig és 15.00 órától 20.00 óráig) és
 2. Čepinci (6.00 órától 8.00 óráig és 14.00 órától 16.00 óráig).