Ugrás a tartalomra

Az Ig Büntetés-végrehajtási Intézet a Szlovén Köztársaság valamennyi bírósági körzetéből származó nagykorú női elítéltek börtöne, függetlenül a kiszabott szabadságvesztés mértékétől. Itt töltik büntetésüket a különböző bírósági körzet területéről származó fiatal, nagykorú női elítéltek (23 éves korig), és azok a fiatalkorú lányok, akiket börtönbüntetésre ítéltek. Az Ig intézetben töltik az előzetes letartóztatásukat azok a nők, akiknek az előzetes letartóztatást a Ljubljanai, Kranji, Novo mesto-i, Koperi, Nova Goricai és Krškoi Körzeti Bíróság rendelte el. A létesítményben kerül végrehajtásra a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az elzárás is. Az intézmény befogadóképessége 99 fő.

Az intézet az Ig (Sonnegg) vár épületében működik, amely a Ljubljana melletti Ig falu fölötti Pungert-hegyen található. A várépület több mint 500 éves, és a múltban különböző uradalmak tulajdonában volt. A 20. században került állami használatba, amikor az akkori Belügyminisztérium felújította az épületet, egy emelettel megemelte, és először rendőriskolát működtetett benne. 1947-ben elítélteket költöztettek ide, akik időszakos megszakításokkal 1956-ig voltak itt. A kastély rendeltetése az évek során változott, 1956-ig a ljubljanai férfi Büntetés-végrehajtási Intézet (BVI), majd az Ig BVI és a Škofja Loka BVI használta. 1956-ban a brestanicai börtönből a nőket ide helyezték át, és a várat ma is női börtönként használják.

A vár központi épülete árkádos udvar köré épített négy szárnyból álló, kétszintes épület. 2016 végén a várépület melletti épületet átalakították. Itt nyílt rendszerű szabadságvesztés büntetésüket töltő női elítélteket helyezünk el. Az intézet olyan épületekben működik, amelyeket nem börtönbüntetés letöltése céljából építettek. A megfelelőbb építészeti kialakítás jelentősen javíthatná a női fogvatartottak életminőségét a börtönbüntetés ideje alatt, és a közösségbe való visszailleszkedésre történő felkészülésük során. A börtön különösen heveny problémája, hogy nincs megfelelő létesítménye a gyermekes anyák és a fiatalkorú női elítéltek, valamint a testi fogyatékos vagy egészségügyi okokból különleges ellátást igénylő női elítéltek fogva tartásához.

Az intézményben éjszakai szállással egybekötött látogatásra sincs lehetőség. Az épület kora, rendeltetési célja szempontjából fennálló hiányosságok, és a fogva tartás alatti különböző tevékenységek végzéséhez szükséges kísérő létesítmények hiánya miatt, folyamatban van az intézmény helyproblémáinak megoldását célzó projekt a jelenlegi helyszínen. Ez magában foglalja a börtön felújítását és bővítését. Így a társadalom, a fogvatartottak és a személyzet számára modern, biztonságos, humánus, befogadó és a visszailleszkedés elősegítésére irányuló börtönt fogunk tudni biztosítani.

A női börtönbüntetés némileg eltér a férfiakétól. Fontos az is, hogy megfelelően reagáljunk a börtönben fogvatartott nők szükségleteire, hogy lényegesen csökkenthessük szorongásaikat és a viselkedési kockázatokat. A büntetés-végrehajtásnak speciális programokat kell tartalmaznia a nők számára, a gyermekeik bevonásának lehetőségével.

Arra törekszünk, hogy minden női elítéltet ösztönözzünk arra, hogy szabadidejüket minél tevékenyebben és színvonalasabban töltsék. A szabadidő eltöltésének ilyen módja hozzájárul pozitív önképüket erősítéséhez és egymás közötti kapcsolataik elmélyítéséhez. Ezért tematikus alkotóműhelyeket szervezünk, a kreativitás kifejezésének elősegítésére. A női rabok festenek, hímeznek, varrnak, üdvözlőlapokat, díszeket és ékszereket készítenek. Aktívan vesznek részt számos, saját maguk által és az intézmény munkatársainak segítségével szervezett rendezvényen. Szabadidejüket kikapcsolódással, irodalmi tevékenységekkel és az intézmény körülötti tér rendezésével töltik.