Ugrás a tartalomra

A Közigazgatási Belügyi Osztályon a következő szolgáltatások érhetők el:

 • személyigazolványok kiadása,
 • útlevelek, kishatárforgalmi engedélyek és mezőgazdasági határmenti engedélyek kiadása,
 • vezetői engedélyek kiadása,
 • a kisérő bejegyzése a vezetési nyilvántartásba,
 • parkolójegyek kiadása,
 • gépjárművek és pótkocsik nyilvántartásba vétele,
 • gépjárművek és pótkocsik kijelentése a forgalomból,
 • a gépjárművek úthasználati díjának megfizetése alóli felmentés,
 • a házasságkötés bejelentése,
 • az anyakönyvi nyilvántartások, állampolgársági könyvek és a népesség nyilvántartásából kiadott kivonatok és igazolások,
 • születések bejelentése,
 • az apaság elismerése,
 • az elhalálozás bejelentése,
 • az elhalálozásról szóló igazolás,
 • nyilvános rendezvények és összejövetelek engedélyezése,
 • önkéntes hozzájárulások gyűjtésének engedélyezése,
 • fegyverviselési és robbanószerek tartási engedélyének kiadása,
 • az állandó lakóhely, ill. tartózkodási hely bejelentése, kijelentése vagy megváltoztatása,
 • személyes adatok közvetítése a közigazgatási belügyek területéről,
 • a választópolgárok támogatásának hitelesítése,
 • jelentkezés a vezetői vizsga elméleti és gyakorlati részére valamennyi kategóriában,
 • jogszabályok kibocsátása, engedélyek kiadása a vezetés oktatói és az autós iskola szakmai vezetője számára,
 • egyesületek regisztrálása,
 • a Szlovén Köztársaság állampolgárságának megállapítása és honosítása,
 • személyi név megváltoztatása,
 • a tényleges állandó lakóhely és tartózkodási hely megállapítása,
 • tartózkodási és munkavégzési engedélyek kibocsátása külföldi személyek számára a Szlovén Köztársaságban.