Preskoči do glavnog sadržaja

Poseban podračun državnog budžeta za sve donacije iz inostranstva

U slučaju katastrofalnih poplava u Sloveniji otvara se poseban podračun državnog budžeta za sve donacije iz inostranstva.

Informacije za transfer su sledeće:

- podračun budžeta Republike Slovenije: SI56 0110 0600 0077 526

- transferi su mogući u EUR, CHF, GBP i USD

- nije potreban poziv na broj 

- šifra namene: CHAR