Preskočiť na hlavný obsah

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave je zastupiteľským úradom v Slovenskej republike. V Bratislave má Slovinsko svoje veľvyslanectvo od roku 1997.

Hlavné úlohy veľvyslanectva sú:

  • nadväzovanie, udržovanie a posilňovanie stálych kontaktov so slovenskými štátnymi inštitúciami a ich predstaviteľmi,
  • sprostredkúvanie informácií o Slovinsku a možnostiach spolupráce v oblasti spoločných záujmov a zabezpečovanie podmienok posilňovania spolupráce medzi obidvoma krajinami v týchto oblastiach,
  • zabezpečovanie stálej informovanosti slovenskej strany o stanoviskách, rozvoji a záujmoch Slovinska a zabezpečovanie stálej a plynulej informovanosti slovinskej strani o slovenských stanoviskách k záležitostiam, ktoré sú v centre záujmu Slovenska,
  • nadväzovanie a pomoc pri ekonomických stykoch medzi podnikateľmi oboch krajín,
  • organizácia a spolupráca pri organizácii a priebehu slovinských kultúrnych podujatí na Slovensku,
  • sledovanie slovenského mediálneho pokrytia Slovinska a nadväzovanie kontaktov s novinármi,
  • poskytovanie konzulárnej pomoci slovinskej komunite žijúcej na Slovensku a občanom Slovinska na Slovensku.

Veľvyslanec

Ostatné zastupiteľstvá

Informácie o ostatných slovinských zastupiteľstvách na Slovensku a zastupiteľstvách Slovenska v Slovinsku sú dostupné na stránke: Zastupiteľstvá Slovenska.