Przejdź do głównej treści

Główne zadania Ambasady to:

  • Utrzymywanie kontaktów z administracją rządową i innymi instytucjami;
  • Umacnianie stosunków dwustronnych między Republiką Słowenią i Rzeczypospolitą Polską w sferze polityki, gospodarki, kultury oraz w innych dziedzinach leżących w sferze wspólnych interesów;
  • Wspieranie i ochrona interesów słoweńskiej gospodarki w Rzeczypospolitej Polskiej oraz pobudzanie i wspieranie internacjonalizacji słoweńskiej gospodarki, zgodnie ze strategicznymi celami Republiki Słowenii w dziedzinie gospodarki;
  • Rozpowszechnianie informacji o Republice Słowenii i możliwościach współpracy;
  • Ochrona i pomoc dla słoweńskich obywateli przebywających w Polsce oraz wypełnianie pozostałych zadań przypisanych konsulatowi;
  • Przedstawianie i reprezentowanie słoweńskiego stanowiska w stosunku do poszczególnych pytań i aktualnych wydarzeń;
  • Zawiadamianie strony słoweńskiej o ważnych wydarzeniach w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasador

Dyplomaci

Pozostałe placówki dyplomatyczne