Przejdź do głównej treści

Minister Fajon na XVIII Forum Strategicznym w Bledzie „Solidarność warunkiem pokoju i bezpieczeństwa”

Minister Tanja Fajon otworzyła XVIII Forum Strategiczne w Bledzie, które w tym roku odbywało się pod hasłem „Solidarność dla bezpieczeństwa globalnego”. Temat zbiegł się w czasie z najbardziej niszczycielską klęską żywiołową w najnowszej historii Słowenii, która dotknęła wielu ludzi i zniszczyła dużą liczbę domów. Do gości przemawiali także Premier Republiki Słowenii Robert Golob i Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Największe kryzysy ostatnich czasów – od wojny w Ukrainie, konfliktów zbrojnych na całym świecie, zakłóceń w dostawach energii i żywności po pandemię COVID-19 – po raz kolejny pokazały, że globalnym wyzwaniom nie można stawić czoła w izolacji, pozostawiając każdy kraj samemu sobie, lecz jedynie wspólnie, poprzez wypracowywanie porozumień i, co ważniejsze, pokazując, że potrafimy współpracować ze sobą i być solidarni. Jak podkreśliła Minister Tanja Fajon w swoim wystąpieniu: „Jeśli nie zaczniemy pilnie rozwiązywać problemów, nasze pokolenie i przyszłe pokolenia wspólnie zapłacą ogromną cenę. Ten świat zmieni się dramatycznie w niekontrolowany sposób, prawdopodobnie także w wyniku klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Naszym obowiązkiem jest upewnienie się, że unikniemy takich scenariuszy.”

Minister skupiła się także na kwestii populizmu, który jej zdaniem stanowi poważne zagrożenie dla społeczności międzynarodowej. „Polityczna metoda zniekształcania faktów i rozpowszechniania fałszywych wiadomości w celu uzyskania z góry obliczonych korzyści politycznych stwarza napięcia w naszych społeczeństwach i na arenie międzynarodowej oraz stanowi wyzwanie dla nauki i zdrowego rozsądku, a także dla naszych podstawowych wartości. Wyobraźcie sobie, jak trudno jest walczyć ze zmianą klimatu, jeśli ona „nie istnieje”, jak celowo i błędnie twierdzą niektórzy populiści. Dlatego podstawową rzeczą, którą możemy zrobić dla zapewnienia stabilności i solidarności jest stworzenie silnej koalicji międzynarodowej, która będzie wspierać organizacje i instytucje międzynarodowe” – stwierdziła Minister Fajon, dodając, że mimo, że system wielostronny ma pewne braki, po prostu nie ma dla niego alternatywy. „Ponieważ doskonale rozumiemy, że tylko współpraca i solidarność prowadzą do ogólnej poprawy, Słowenia pozostanie przywiązana do hasła kampanii Rady Bezpieczeństwa ONZ 'Budowanie zaufania – chronienie przyszłości'. ”

W swoim wystąpieniu Minister Fajon przypomniała uczestnikom, że tegoroczne Forum Strategiczne w Bledzie jest także wydarzeniem o charakterze charytatywnym, gdyż będą zbierane datki na rzecz osób dotkniętych powodzią, a każdy z uczestników może pomóc.

Premier Republiki Słowenii Robert Golob wyraził wdzięczność za wszelką pomoc międzynarodową, jaką Słowenia otrzymała bezpośrednio po niszczycielskich burzach i podziękował wszystkim, którzy będą nadal pomagać. UE, nasi przyjaciele w sąsiedztwie, na Bałkanach Zachodnich i NATO zareagowali natychmiast. Oddział obrony cywilnej z Ukrainy, kraju pogrążonego w wojnie, nadal pracuje w terenie. „Okazując tę ​​solidarność, pokazujemy, że współpraca na poziomie międzynarodowym jest tym, co naprawdę czyni świat lepszym miejscem” – dodał Premier, podkreślając, że żadne wyzwanie, przed którym stoimy nie będzie łatwe do pokonania. „Będziemy musieli ciężko pracować. Będziemy potrzebować gór pieniędzy, szczególnie na pomoc przeciwpowodziową i odbudowę. Zajmie to dużo czasu, ale musimy znaleźć zarówno odwagę jak i mądrość. I tak zrobimy, aby pokazać, że tak, możemy, możemy zbudować lepszy świat. Świat oparty na solidarności.”

W swoim przemówieniu przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że Europa stoi w obliczu nieprzewidywalnych kryzysów, począwszy od wojny na Ukrainie po niedawne klęski żywiołowe w Grecji i Słowenii. Komentując sytuację w Słowenii po powodziach, zapewnił, że „Słowenia nie jest sama. UE także wyciąga silną pomocną dłoń wraz z naszymi państwami członkowskimi i naszymi partnerami. I to sprawiło, że tytuł tegorocznego Forum „Solidarność na rzecz Globalnego Bezpieczeństwa” wybrzmiewa jeszcze bardziej. Solidarność daje nam siłę, by pozostać silnymi, i czynić naszą UE silniejszą”. W swoim wystąpieniu poruszył także kwestie konsekwencji wojny w Ukrainie oraz znaczenia rozszerzenia UE na obszar Bałkanów Zachodnich.

Dyskusje na XVIII Forum Strategicznym w Bledzie skupiły się na trzech kluczowych wyzwaniach naszych czasów – Solidarności, Bezpieczeństwie i Zrównoważonym Rozwoju, czyli na tym, jak my, jako społeczność globalna, możemy zbudować zrównoważony, odporny i sprawiedliwy społecznie świat oparty na solidarności. Tematyka ta odzwierciedla także priorytety Słowenii jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Pierwszego dnia Forum, w którym w tym roku uczestniczy 13 ministrów spraw zagranicznych, Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Tanja Fajon odbyła dwustronne spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Korei Południowej Park Jinem, Ministrem Stanu do Spraw Zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej Adelem Al-Jubeirą i Ministrem Spraw Zagranicznych Chorwacji Gordanem Grlić-Radmanem. Po południu wzięła udział w dyskusji panelowej pt. „Czy istnieje przyszłość dla stosunków wielostronnych w globalnej siatce wielobiegunowego i wielostronnego świata?”, spotkała się z Ministrem Spraw Zagranicznych Szwajcarii Ignazio Cassisem, Ministrem Spraw Zagranicznych Armenii Araratem Mirzoyanem, kanadyjskim Ministrem Spraw Zagranicznych Mélanie Joly, Sekretarz Generalną Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Helgą Schmid, oraz wzięła udział w koncercie charytatywnym organizowanym przez Prezydent Natašę Pirc Musar.