Ugrás a tartalomra

Határátlépés a szomszédos országokkal közös határszakaszokon

Boštjan Poklukar belügyminiszter ma Rendeletet írt alá a Horvátországgal és Magyarországgal közös határszakaszon azoknak a határátkelőhelyeknek a kijelöléséről, amelyeken át lehet lépni a határt az ideiglenesen visszaállított határellenőrzés időszaka alatt.

A Szlovén Köztársaság kormánya tegnap rendeletet hozott arról, hogy 2023. október 21-én, szombaton 0 órától (péntekről szombatra virradó éjszaka) ideiglenes visszaállítja a határellenőrzést Szlovénia Horvátországgal közös belső határain és Magyarországgal közös belső határain, az ideiglenes határellenőrzés 2023. október 30-ig tart.

A rendelet a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelenését követő napon lép hatályba, és 2023. október 21-től október 30-ig alkalmazandó.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a megállapított fenyegetéssel arányos, végső esetben alkalmazandó intézkedés. Az intézkedéseket összehangolt módon és az olasz, horvát és magyar rendőrséggel együttműködve hajtják végre.

A Horvátországgal közös határszakasz átlépése

A Horvátországgal közös belső szárazföldi határszakasz átlépésére a nemzetközi közúti személy- és teherforgalom céljaira 12 határátkelőhelyet jelölnek ki:

 • Sečovlje (Sicciole) – ellenőrzési pont,
 • Dragonja (Dragogna),
 • Sočerga,
 • Starod,
 • Jelšane,
 • Petrina,
 • Metlika,
 • Obrežje,
 • Dobovec,
 • Gruškovje,
 • Zavrč és
 • Petišovci.

A Horvátországgal közös belső szárazföldi határ átlépésére a nemzetközi vasúti forgalom számára hét határátkelőhelyet jelölnek ki.

 • Rakitovec,
 • Ilirska Bistrica,
 • Metlika,
 • Dobova,
 • Rogatec,
 • Središče ob Dravi és
 • Lendava – Lendva.

A Horvátországgal közös belső szárazföldi határ átlépése céljából, kizárólag azoknak a személyeknek a számára, akiket az európai uniós jog értelmében megillet a szabad mozgáshoz való jog, a nemzetközi közúti személy- és teherforgalom céljaira 12 határátkelőhelyet jelölnek ki:

 • Podgorje,
 • Babno polje,
 • Vinica,
 • Slovenska vas,
 • Rigonce,
 • Orešje,
 • Bistrica ob Sotli,
 • Imeno,
 • Rogatec,
 • Ormož,
 • Središče ob Dravi és
 • Gibina.

Azok a személyek, akiket megillet az európai uniós jog alapján a szabad mozgáshoz való jog az Európai Unió állampolgárai, valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc állampolgárai és családtagjaik, állampolgárságuktól függetlenül. Ugyanígy ilyen személyek a harmadik országok állampolgárai és családtagjaik, állampolgárságuktól függetlenül, akiket az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az említett harmadik országok közötti szerződések értelmében megillet az uniós polgárokéval egyenértékű szabad mozgáshoz való jog.

A Magyarországgal közös határszakasz átlépése

A Magyarországgal közös belső szárazföldi határ átlépésére két határátkelőhelyet jelölnek ki a nemzetközi közúti személy- és teherforgalom céljaira:

 • Dolga vas – Hosszúfalu és
 • Pince (autópálya) – Pince.

A Magyarországgal közös belső szárazföldi határ átlépésére egy határátkelőhelyet jelölnek ki a nemzetközi vasúti forgalom céljaira:

 • Hodoš - Hodos.

A Magyarországgal közös belső szárazföldi határ átlépése céljából, kizárólag azoknak a személyeknek a számára, akiket az európai uniós jog értelmében megillet a szabad mozgáshoz való jog, hat határátkelőhelyet jelölnek ki a nemzetközi közúti személy- és teherforgalom céljaira:

 • Pince (helyi út) – Pince,
 • Prosenjakovci – Pártosfalva,
 • Hodoš – Hodos,
 • Kobilje,
 • Čepinci és
 • Martinje.

Azok a személyek, akiket megillet az európai uniós jog alapján a szabad mozgáshoz való jog az Európai Unió állampolgárai, valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc állampolgárai és családtagjaik, állampolgárságuktól függetlenül. Ugyanígy ilyen személyek a harmadik országok állampolgárai és családtagjaik, állampolgárságuktól függetlenül, akiket az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az említett harmadik országok közötti szerződések értelmében megillet az uniós polgárokéval egyenértékű szabad mozgáshoz való jog.

Az Olaszországgal közös határszakasz átlépése

A megváltozott európai és közel-keleti helyzet miatt Olaszország is úgy döntött, hogy visszaállítja a határellenőrzést a közös határon. A 2023. október 21-től 2023. október 30-ig tartó ideiglenes intézkedés célja a terrorizmus és a szervezett bűnözés megelőzése. 

Poklukar belügyminiszter, olasz kollégájával, Piantedosi úrral folytatott megbeszélése során hangsúlyozta, hogy az intézkedésnek ideiglenesnek és arányosnak kell lennie. Felkérte olasz kollégáját, hogy az intézkedések legyenek arányosnak és állampolgárainkkal barátságosak, hogy ne szakítsuk meg a határ mentén élő emberek kulturális, baráti és családi kapcsolatait.

Tájékoztató az utazók számára

A határátkelőhelyeken az utazóknak be kell tartaniuk az adott határátkelőhelyen a határátlépéshez való jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket, a megváltozott forgalmi rendet, követniük kell a rendőrök utasításait, és alá kell vetniük magukat a határellenőrzésnek. A határátlépéskor be kell mutatniuk a határátlépéshez szükséges érvényes okmányukat, ezért a határátlépés előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességét.