Ugrás a tartalomra

A holnapi nappal hatályba lép a Szlovén Köztársaságba való belépéskor a határátkelőhelyeken végrehajtandó intézkedésekről szóló rendelet

A Hivatalos Közlönyben ma tették közzé a COVID-19 terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedések elrendeléséről és végrehajtásáról szóló kormányzati rendeletet a Szlovén Köztársaság külső határain található határátkelőhelyeken és a belső határokon található ellenőrzési pontokon. A rendelet meghatározza, hogy hol találhatók az ellenőrzési pontok a szomszédos országokkal, Olaszországgal, Ausztriával és Magyarországgal a belső határokon, mikor tartanak nyitva, és ki lépheti át az államhatárt az egyes ellenőrző pontokon. Ezenkívül rendelkezik arról, hogy kik számára kell karantént elrendelni belépéskor, és kinek nem, kinek engedélyezhető az országba való belépés és kinek nem. Ezzel a rendelettel hatályát vesztik az e területről eddig rendelkező jogi aktusok. A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz holnap, 2020. április 12-én lép hatályba.

A rendelet nem érvényes:

  • a határon átkelő naponta ingázó munkavállalókra, akik tanúsítvánnyal igazolják munkaviszonyukat a szomszédos országban, illetve aláírt nyilatkozattal igazolják, hogy a határon naponta történő munkavégzés céljából kelnek át ingázóként,
  • a határon átkelő heti ingázókra az Osztrák Köztársaság határán, akik igazolják az Osztrák Köztársaságban vagy a Szlovén Köztársaságban fennálló munkaviszonyukat,
  • azokra, akik közeli hozzátartozójuk temetésén vesznek részt a szomszédos országban, és ugyanazon a napon távoznak vagy térnek vissza a Szlovén Köztársaságba, és rendelkeznek igazolással a temetés dátumáról és időpontjáról,
  • azokra a személyekre, akik árut szállítanak a Szlovén Köztársaságba vagy Szlovéniából más országba, valamint tranzit teherforgalom esetén,
  • a Szlovén Köztársaság állampolgáraira és külföldiekre, akik ugyanazon a napon utaznak át a Szlovén Köztársaságon keresztül egy másik országba,
  • diplomáciai útlevéllel rendelkező személyekre,
  • olyan sürgősségi szolgáltatásokat nyújtó személyekre, akiknek az illetékes minisztérium tanúsítványt adott ki, és a szolgáltatásaik elmaradása esetén, az elrendelt karantén miatt, nagyobb társadalmi vagy gazdasági kár keletkezhetne,
  • a védelmi és mentő, sürgősségi, valamint egészségügyi, rendőrségi, tűzoltói szolgálatot ellátó személyekre, valamint humanitárius szállítást végző személyekre, aki a Szlovén Köztársaság határát szolgálatuk teljesítése miatt lépik át,
  • a Szlovén Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, az Olasz Köztársaság és Magyarország állampolgáraira, akik földterületek kettősbirtokosai vagy bérlői, és akik földterülete az államhatár mindkét oldalán található, és mezőgazdasági-földművelési munkát végeznek.

Minden más, az országba belépő lakos számára hétnapos karantént rendelnek el. A karantén utolsó napján kötelező a SARS-CoV-2 (COVID-19) vírusfertőzésre történő teszt elvégzése. Ha a személy megtagadja a mintavétel elvégzését, vagy nem lehet levenni a mintát, a karantént hét nappal meg kell hosszabbítani. A karantént akkor is meg kell hosszabbítani, ha az eredmények nem állnak rendelkezésre a mintavétel napján, de csak a teszt eredményének kézhezvételének napjáig, illetve legfeljebb a karantén elrendelésétől számított 14 napig. A mintavételt valamelyik belépési ponton végzik el (COVID-19 belépési rendelők). Ha a teszt negatív, akkor a karantént megszakítják, de ha pozitív, akkor a SARS-CoV-2-vel (COVID-19) fertőzött személyek kezelésére vonatkozó szakmai irányelveknek megfelelően járnak el.

A karantént a szlovén állampolgárok és a Szlovéniában állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok számára, a saját lakóhelyükön rendelik el, kivéve azokat az eseteket, amikor ez indokolt okból nem lehetséges, akkor a szállást a Polgári Védelem biztosítja. Azokat a személyeket, akiknek nincs állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye Szlovéniában, vagy indokolt okból nem tartózkodhatnak szlovéniai állandó vagy ideiglenes lakóhelyük címén, a karantént azon a tényleges címen rendelik el, ahol megszállnak. A karantén költségeit maguknak kell viselniük.

A Szlovéniában munkát végző külföldi állampolgár számára azon a címen kell elrendelni a karantént, amely a munkáltatói igazoláson szerepel. A munkáltató köteles az igazolást, amit a munkavállaló a határon bemutat, az államhatár átlépése előtt biztosítani a dolgozó számára. A munkáltató köteles a dolgozónak megfelelő szállást is biztosítani a karantén letöltéséhez, a Nemzeti Közegészségügyi Intézet ajánlásainak és a karanténról szóló határozatoknak megfelelően. Emellett a munkáltató köteles az elrendelt karantén alatt étkezést és védelmet biztosítani a munkavállaló számára.

Az országba való belépés nem engedélyezett olyan külföldi állampolgárok számára, akik nem rendelkeznek állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel Szlovéniában, és nem tudnak olyan tartózkodási helyet igazolni, ahol a karantént tölthetik. Azokat a személyeket sem engedik belépni Szlovéniában, akik feltételezhetően nem tudják elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országok intézkedései miatt. Ezenkívül azoknak a külföldi állampolgároknak sem engedélyezik a belépést, akiknek nincs állandó lakhelye Szlovéniában, és akik SARS-CoV-2 (COVID-19) pozitívak, vagy akik az új koronavírus- fertőzésre utaló nyilvánvaló tüneteket mutatnak (magas hőmérséklet, köhögés, légszomj). A szlovén állampolgároknak ilyen esetben a rendőrség megengedi az országba való beutazást, azzal a feltétellel, hogy a további útmutatások céljából haladéktalanul (sürgősen és kötelező jelleggel) telefonon vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal vagy a sürgősségi orvosi szolgálattal.