Ugrás a tartalomra

dr.  Emanuel Banutai

Življenjepis

Emanuel Banutai je leta 2001 diplomiral na takratni Visoki policijsko-varnostni šoli. Leta 2012 je magistriral na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, istega leta pa je zaključil tudi enovit doktorski študij na Fakulteti za organizacijske vede.

Poklicno pot je začel na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je opravljal različne naloge v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje. Leta 2008 se je vrnil v akademske vode in postal mladi raziskovalec na Fakulteti za varnostne vede. V tem času je raziskoval vodstvene kompetence v varnostnih organizacijah. Leta 2012 se je zaposlil na Ženevskem centru za upravljanje varnostnega sektorja - Inštitut DCAF v Ljubljani.

Od leta 2017 je zaposlen na Ministrstvu za pravosodje, kjer se intenzivneje osredotoča na področje izvrševanja kazenskih sankcij. Sprva je sodeloval pri vzpostavitvi probacijske službe in razvoju področja skupnostnih sankcij v slovenskem prostoru. V nadaljevanju je v okviru Uprave za probacijo vodil številne projekte in okrepil sodelovanje z zaporskim sistemom, zlasti na področju preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma na sistemski ravni. V zadnjih letih deluje kot občasni mednarodni svetovalec pri Svetu Evrope in Uradu Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Septembra 2023 je postal namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.