Skoči do osrednje vsebine

Vpis v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev je evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev. Zasebni visokošolski učitelj je lahko, kdor je izvoljen v naziv visokošolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev.

Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Postopek vpisa

Vpis v razvid se opravi na podlagi pisne vloge visokošolskega učitelja. Vlogi za vpis v razvid je potrebno priložiti:

  • dokazilo o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja,
  • dokazilo, da ni v delovnem razmerju,
  • pisno izjavo, da se osebni podatki, navedeni v vlogi in dokazilih, lahko uporabljajo za vodenje razvida,
  • da mu ni s pravnomočno odločbo pristojnega organa prepovedano opravljanje dejavnosti.

V razvid se lahko vpišejo tudi samostojni kulturni delavci, zasebni raziskovalci in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot zasebniki, če so izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja.

Izbris iz razvida

Zasebni visokošolski učitelj se izbriše iz razvida:

  • na lastno zahtevo,
  • če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti,
  • če v tridesetih dneh po izteku izvolitvene dobe ne predloži dokazila o ponovni izvolitvi,
  • če mu je prepovedano opravljanje dejavnosti s pravnomočno odločbo pristojnega organa.

 

Iskalnik